Haku

VKL 124/12

Tulosta

Asianumero: VKL 124/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Ravikilpailijan vastuu Ehtojen tulkinta Korvaukset Hevosen arvo

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan raviradalla sattui 7.5.2011 vahinko, jossa hevonen A oli rynnännyt koelähdön voltissa hevosen B päälle. Sittemmin hevosella B todettiin vammoja, jotka ovat aiheutuneet kyseisestä vahingosta ja joiden vuoksi hevonen ei pysty osallistumaan raveihin.

Korvausta vahingosta haettiin ravihevosen pakollisen kilpailuvakuutuksen vastuuosasta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö maksoi korvausta vahingoittuneista varusteista niiden omistajalle ja korvausta hevosen hoitokuluista hevosen haltijalle. Hevosen B omistajalle maksettiin korvauksena kyseisestä hevosesta 3.000 euroa.

 

Valitus

Hevosen B omistaja on tyytymätön maksettuun korvaukseen. Omistaja vaatii korvauksena 7.000 euroa. Hän vetoaa siihen, että hevosella on ollut vähän startteja ja suomenhevonen kehittyy vanhempana. Aina kun kyseinen hevonen on voittanut, niin se on voittanut reilusti.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että sen hevosasiantuntija on arvioinut, että kyseisen hevosen myyntihinta olisi saattanut olla 2.000 – 4.000 euroon. Hevosella ei ole jälkeläisiä, ei näyttelytuloksia tai astutuslupaa. Kyseisellä hevosella ei myöskään ole erityisiä kilpailusaavutuksia, se on tienannut vuosina 2005 – 2010 yhteensä 6.710 euroa. Hevonen on jo kohta 10-vuotias.

Vakuutusyhtiö viittaa ravihevosen pakollisen kilpailuvakuutuksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohtaan 7.5, jonka mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan hevoselle aiheutetun vahingon eläinlääkärikulut ja eläinlääkärin määräämät tutkimus- ja eläinlääkinnälliset hoitokulut. Hoitokuluja korvataan enintään siihen saakka, kun hevonen osallistuu korvatun vahingon jälkeen ensimmäiseen kilpailuun tai kilpailunomaiseen lähtöön.

Jos hevosesta vahingon seurauksena tulee pysyvästi kilpailukäyttöön soveltumaton, maksetaan vastuuvakuutuksen perusteella korvauksena vahinkoa edeltäneen käyvän arvon ja jälkiarvon välinen erotus.

Vakuutusyhtiö toteaa, että ehtojen mukaan hevosesta, josta ei enää oleteta olevan kilpailukäyttöön, maksetaan korvauksena hevosen käyvän arvon ja jälkiarvon välinen erotus. Tässä on hevosasiantuntijan tekemän arvion mukaisesti maksettu käypä arvo ilman jälkiarvon huomioimista, jolloin korvaus olisi ollut alhaisempi.

Taloudellista menetystä, esimerkiksi kilpailutulojen vähentymistä, ei voida ehtojen perusteella korvata. Hevosen korkeammalle arvolle ei valittaja ole esittänyt mitään todellisia väitteitä, jonka perusteella hevosesta pitäisi maksaa valittajan vaatima korvaus.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Lautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle yhdistykselle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ravihevosen pakolliseen kilpailuvakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 7.1 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Ehtokohdan 7.5 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan hevoselle aiheutetun vahingon eläinlääkärikulut ja eläinlääkärin määräämät tutkimus- ja eläinlääkinnälliset hoitokulut. Hoitokuluja korvataan enintään siihen saakka, kun hevonen osallistuu korvatun vahingon jälkeen ensimmäiseen kilpailuun tai kilpailunomaiseen lähtöön.

Jos hevosesta vahingon seurauksena tulee pysyvästi kilpailukäyttöön soveltumaton, maksetaan vastuuvakuutuksen perusteella korvauksena vahinkoa edeltäneen käyvän arvon ja jälkiarvon välinen erotus.

Asiassa on kyse siitä, mikä kilpailukyvyttömäksi tulleen hevosen B käypä arvo on ollut. Kyseessä on 29.5.2002 syntynyt suomenhevonen, joka vammautui kilpailukyvyttömäksi raviradalla sattuneessa vahingossa 7.5.2011. Hevosella oli ollut vuosina 2006 – 2010 lähtöjä yhteensä 35, joista se oli voittanut 7 ja päässyt toiselle sijalle 3 lähdössä. Vuosina 2009 – 2010 se ei ollut saavuttanut yhtään 1. sijaa ja 2. sijan vain kerran. Voittosummia hevoselle oli kertynyt vuosien 2006 – 2010 aikana yhteensä 6.710 euroa. Kyseisellä orihevosella ei ollut vahinkohetkellä jälkeläisiä eikä astutuslupaa.

Kilpailukäyttöön soveltumattomaksi tulleesta hevosesta maksetaan korvauksena ehtojen mukaan vahinkoa edeltäneen käyvän arvon ja jälkiarvon välinen erotus. Vastuuvakuutuksen ehdoissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä hevosen käyvällä arvolla tarkoitetaan. Ehtokohdan 7.1 mukaan vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

Kyseisen hevosen kilpailuhistoriasta ei ilmene, että se olisi vahinkohetkellä ollut kehittymässä paremmaksi. Kilpailu-uransa alussa hevosella oli kohtalaista menestystä, mutta parina viimeisenä vuotena ennen vahinkotapahtumaa se ei ollut enää saavuttanut voittoja kilpailuissa. Hevosen omistajan lautakunnalle toimittamasta selvityksestä ei ilmene perusteita arvioida hevosen arvoa vahinkohetkellä korkeammaksi kuin mitä vakuutusyhtiö on jo korvannut.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta