Haku

VKL 123/16

Tulosta

Asianumero: VKL 123/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2016

Lakipykälät: 70

Lämminvesivaraajan vuoto. Oliko rakenteiden kastumisesta aiheutunut vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan omakotitalon (rv. 1984) lämminvesivaraaja alkoi vuotaa yöllä 10–11.9.2014. Varaaja sijaitsi saunassa lauteiden alla. Kuumaa vettä oli suihkunnut tuntien ajan varaajan molemmista päistä ja alta saunan lattialle ja seinille. Varaaja oli otettu käyttöön vuonna 1995. Vahinkoilmoituksen mukaan vettä oli vuotanut muutamia kuutioita, joista suurin osa oli vuotanut lattiakaivon kautta viemäriin. Saunan lattian kaadot eivät kuitenkaan olleet hyvät. Näytti siltä, että kuumaa vettä oli päässyt rakenteisiin.

Kosteuskartoitusraportin mukaan saunan tuplalaattalattian pintalaatta ja eristetila olivat kastuneet varaajan alueelta, minkä lisäksi seinien alaosat olivat kastuneet varaajan ympäriltä. Seinärakenne oli märkä jalkalistalaatan takana. Jalkalistalaatan yläpuolella seinän kipsilevyn alaosassa todettiin kosteutta ja mikrobivaurioista kertovaa mustumista. Saunan lattia oli laatoitettu lukuun ottamatta varaajan alustaa, joka oli kosteuskartoitusraportin mukaan betonipinnalla. Varaajan poistamisen jälkeen ilmeni, että lattianrajan silikonisaumassa oli ratkeamaa.

Asiakas ilmoitti lisäksi, että pesuhuoneen wc-istuin oli vuotanut säiliön kannen välistä vettä pesuhuoneen lattialle 14.9.2014. Vuoto loppui, kun istuin huuhdeltiin. Kosteuskartoitusraportin mukaan wc-istuimen vuoto oli kastellut pesuhuoneen puurakenteisen seinän alaosaa istuimen kohdalta.

Asiakas katsoi, että pesuhuoneen ja saunan rakenteet oli tehty rakentamisaikaisten määräysten mukaan. Normaali, pieni vesimäärä ei olisi aiheuttanut mitään ongelmia, vaikka kallistukset lattiakaivoon päin olivatkin pienet. Varaajan alusta ei ollut puhtaalla betonipinnalla, vaan lattia oli nostettu laatan pintaan sopivalla massalla. Saumat eivät olleet kestäneet kuumaa vettä eikä seinälle tulevaa vettä.

Asiakas vaati vuodon kasteleman alueen purku- ja korjaustöiden korvaamista. Alueen laajuus oli noin 3 m2, ja neliökustannus oli 1.500 euroa. Lisäksi vahingosta oli aiheutunut asumishaittaa ja muita ongelmia. Korvauskäsittelyn hitauskin huomioon ottaen asiakas vaati asumisen keskeytyksen korvaamista kolmelta kuukaudelta. Tilapäisasunnon vuokra oli 650 euroa kuukaudessa.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vuotovahinkoa ja asumisen keskeytystä. Varaajan rikkoutuminen on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, mutta rakenteiden kastuminen ei ole ollut ennalta arvaamatonta eikä todennäköisesti äkillistäkään. Vahingot olivat tapahtuneet kosteassa tilassa, ja pinnoitteiden olisi tullut kestää kosteusrasitetta. Seinien kastuminen oli voinut tapahtua pitemmän ajan kuluessa, koska lattian silikonisaumoissa oli todettu ratkeamia eivätkä lattiakaadot olleet hyvät. Lattiassa ei ollut vedeneristystä. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvattu nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste oli vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii edelleen kastuneen alueen purku- ja korjauskustannuksista 4.500 euron korvausta. Lisäksi hän vaatii asumishaitasta korvausta kolmelta kuukaudelta ja tilapäisasunnon vuokraa neljältä kuukaudelta, 650 euroa/kuukausi. Vahingosta aiheutuneet todelliset kulut ovat asiakkaan mukaan saunan ja pesuhuoneen korjauksen osalta noin 17.000 euroa ja lisäksi tilapäisasunnon vuokrakulut.

Saunan rakenteet olivat rakennusaikaisten (1984) säännösten ja hyvän rakentamistavan mukaiset. Saunassa oli sen aikaisen rakentamistavan mukainen lattialämmitys ja lattiakaivo varaajan lähellä. Kosteus levisi kohtalaisen pienelle alueelle. Seinälle nosto oli riittävä, ja laatoituksen takana lattiarajaa kiersi liimattu pikinauha. Varaajan vuotovesi oli päässyt saunan paneloiduista nurkista ja raitis­ilmaputken läpiviennin kautta laattojen taakse. Muutoin rakenteet olivat hyväkuntoiset ja kuivat. Kyse ei ole pitkäaikaisesta vaurioitumisesta.

Vuoto oli ollut niin runsas, että kuivakaivon poistoputki ei ollut ehtinyt poistaa lattialle tulvinutta vettä riittävästi viemäriin. Seinälle roiskuvaa vettä sen aikaiset rakenteet eivät täysin pystyneet pidättämään. Laatan saumoissa on voinut olla kuumasta vedestä tulleita halkeamia, samoin lattianrajan silikonisaumoissa. Saumauksia oli tarkistettu niin hyvin kuin oli voitu, mutta varaajan taakse ei pystynyt näkemään kunnolla.

Lisäksi purkutöissä on paljastunut, että kuivakaivon poistoputken yläosassa oli vaurio, josta vettä oli putken täyttyessä vuotanut kaivon alueella rakenteisiin. Myös kuuma vesi oli voinut pehmentää tiivisteitä.

Laajan vakuutuksen ehdoissa on maininta kosteusvahingoista vesieristetyissä tiloissa, jonka asiakkaan mielestä täytyy tarkoittaa vuoden 1998 jälkeen rakennettuja ja remontoituja tiloja. Asiakkaan mukaan tämän ikäisissä taloissa ei ole ollut varsinaista veden­eristystä, eikä sitä ole siihen aikaan vaadittu edes pesuhuoneen puolella, jossa on voinut olla kosteussively laattojen takana. Saunassa ei yleensä käytetä vettä kuutiokaupalla, eikä sitä roiskita seinille.

Rakenteet olivat kestäneet normaalin käytön, ja olisivat kestäneet vielä jonkin aikaa ilman vuotovahinkoa. Asiakas perustelee vaatimustaan vielä sillä, että vakuutusyhtiön korvauskäsittely oli hyvin hidasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö katsoo, että saunan rakenteiden olisi pitänyt kestää varaajavuodon aiheuttama kosteusrasitus, ja vastaavasti pesuhuoneen rakenteiden olisi pitänyt kestää wc-istuimen säiliöstä vuotaneen veden aiheuttama rasitus niin, etteivät rakenteet olisi vaurioituneet. Jo vuoden 1976 rakennusmääräysten C2 kohdan 2.2.3 mukaan kylpyhuoneen, pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan rakenteisiin haitallisessa määrin.  Saunan osalta kyse on ”vastaavasta tilasta”. Saunassa käytetään jatkuvasti löylyvettä, ja lisäksi sauna täytyy vesipestä ajoittain.

Saunan seinäpaneelien takana kuuluu olla alumiinipaperi, joka oikein asennettuna estää veden pääsyn rakenteisiin ja lattialaatan alle. Jos rakenteet ovat kuivat, kastuneet paneelit kuivuvat itsekseen. Yhtiö viittaa oheistamaansa vuoden 1966 RT-korttiin saunan rakenteiden ja höyrynsulun osalta.

Asianmukaisesti toteutettuna sauna- ja pesuhuonetilat olisivat kestäneet vuodon aiheuttaman kosteusrasituksen vaurioitumatta. Lisäksi lattian silikonisaumoissa on todettu ratkeamia, ja lattiakaato viemäriin oli huono. Rakenteiden kastuminen ei ole ollut äkillistä ja ennalta arvaamatonta, koska ne eivät ole olleet asianmukaiset. Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, minkä vuoksi vahinkoa ei korvata.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut riidattomaksi, että lämminvesivaraajan pettäminen on sinänsä ollut vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Riitaa on saunan lattia- ja seinärakenteiden kastumisen korvaamisesta laajan kotivakuutuksen perusteella. Riitaa on myös pesuhuoneessa wc-istuimen takana kastuneen seinärakenteen korvaamisesta. Näihin esinevahinkoihin liittyvänä kysymyksenä on riita asumisen keskeytyskulujen korvaamisesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. […]

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 2.14 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi […].

Vakuutuksen korvaussääntöjen kohdan 5.2 mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakituista asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta. Korvaus maksetaan vahingoittuneen asunnon irtaimiston esinevakuutuksesta.

Rajoitukset:

Korvaus asumisen lisäkustannuksista on enintään 10 % vakuutuskirjaan merkitystä irtaimiston enimmäiskorvauksesta tai vakuutusmäärästä kuukaudessa. Enintään lisäkustannuksia korvataan kuuden kuukauden ajalta. Lisäkustannuksina ei korvata ruokailukuluja.

Rakentamisnormit ja -ohjeet

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2, Veden- ja kosteudeneristys (1976) määräysten kohdan 2.2.3 mukaan kylpyhuoneen, pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin huonetiloihin ja rakenteisiin haitallisessa määrin.

Saunan rakenteita koskevan RT-kortin RT 913.52 (1966) kohdan 211 mukaan asunto- ja talosaunan löyly- ja pesuhuone tiivistetään sisäpuolelta vesihöyryn kulun estämiseksi. Tiivistys suoritetaan kuumuutta kestävällä, höyrynpitävällä pahvilla, esim. alumiinilehdellä pinnatulla pahvilla. Pahvit limitetään saumoissa 50 mm päällekkäin. Aukkojen ympärystät tiivistetään ylimääräisillä 150 mm leveillä pahvikaistoilla. Jos tiivistykseen käytetään heijastavaa pahvia (alumiinilehdellä pinnattua pahvia), asetetaan heijastava pinta lämpimään tilaan päin.

RT-kortin kohdan 22 mukaan löyly- ja pesuhuoneiden lämmöneristetyt alapohjat tiivistetään veden ja kosteuden aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Lämmöneristyskerroksen yläpuolinen tiivistys käyttövesien aiheuttamaa kosteutta vastaan suoritetaan kermitiivistyksenä. Tiivistyksen alustan tulee olla kalteva veden poisjohtamissuuntaan. […]

Asian arviointi

Varaajan vuotaminen on riidatta ollut vakuutusehtojen kohdan 1 mukainen lähtökohtaisesti korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Vuotovedet ovat esitetyn selvityksen mukaan kulkeutuneet seinä- ja lattiarakenteisiin useita reittejä. Vaurioitumisen korvattavuus riippuu siitä, oliko nämä rakenteet toteutettu rakentamisajankohtaan (1984) nähden asianmukaisella tavalla ja onko rakenteissa todettavissa puutteita, jotka ovat johtaneet rakenteiden kastumiseen.

Saunan lattia ja seinät

Vakuutusyhtiön esittämien 1960- ja 1970-luvun rakentamisnormien ja –ohjeiden mukaan saunatilan lattian olisi tullut kestää pesu- ja muita käyttövesiä, ja tämä olisi voitu toteuttaa kermitiivistyksellä. Pelkkä lattialaatoitus ei suojaa lattiarakennetta kastumiselta yhtä hyvin, vaikka lattiassa oli lisäksi kuivumista edistävä lattialämmitys.

Asiakkaan saunan lattiarakenne on saatettu toteuttaa rakentamisajankohtana vallinneen käytännön mukaisesti, mutta se ei ole kaikin osin vastannut tuona ajankohtana olleen tietämyksen mukaista hyvää rakentamistapaa. Lisäksi lattian ja seinän välinen saumakohta oli ollut osittain avoinna silikonisauman ratkeamien vuoksi. Tällöin lattialle valuneen vuotoveden tai löyly- ja pesuvesien tunkeutuminen lattiarakenteisiin ja seinärakenteen alaosiin ei ole objektiivisesti ennalta arvaamatonta. Tältä osin vahinko johtuu lattiarakenteen puutteellisuudesta, ei varaajan vuotamisesta.

Toisaalta asiakas on valituskirjelmässään tuonut esiin ja osoittanut valokuvalla sen, että saunan kuivakaivon poistoputken yläosassa on ollut rikkoutuma, josta vesi on putken täyttyessä päässyt valumaan lattiarakenteeseen. Lautakunnan käsityksen mukaan lattiarakenne olisi kastunut tästä poistoputken vuodosta siinäkin tapauksessa, että lattialaatoituksen alla olisi ollut esimerkiksi kermitiivistys. Lattiarakenteen kastumista on siten pidettävä osittain ennalta arvaamattomana vahinkona.

Varaaja oli selvityksen mukaan suihkuttanut vettä myös saunan seinille. Rakenta­misajankohdan rakentamisnormien ja -ohjeiden mukaan saunan seinäpaneloinnin takana olisi tullut olla höyrynsulku, joka on voitu toteuttaa esimerkiksi alumiinipinnoitetulla pahvilla.

On epäselvää, miten höyrynsulku oli toteutettu tässä tapauksessa. Lautakunta katsoo joka tapauksessa, että höyrynsulku ei vastaa eikä sen ole tarkoituskaan vastata paineenkestävyydeltään kermitiivistyksellä tai muulla tavalla toteutettua vedeneristystä. Lautakunta ei pidä osoitettuna, että alumiinipaperilla toteutettu höyrynsulku olisi pystynyt estämään paineellisen kuuman veden tunkeutumisen saunan seinärakenteisiin ottaen huomioon, että vuoto oli kestänyt tuntien ajan. Saunan seinärakenteiden kastumista on siten pidettävä ainakin osittain ennalta arvaamattomana vahinkona.

Pesuhuone

Pesuhuoneen seinärakenne on selvityksen mukaan kastunut wc-istuimen vuodosta. Vuoto ei ole tapahtunut rakenteen sisällä, vaan vuotovesi on päässyt päältäpäin seinärakenteen sisälle. Pesuhuoneen seinärakenteen olisi rakentamis­ajankohdan rakentamisnormien ja -ohjeiden mukaan tullut kestää tällainen vuoto. Tältä osin kastuminen ei ole johtunut wc-istuimen vuodosta vaan pesuhuoneen seinärakenteen puutteellisuudesta.

Yhteenvetona

Saunan rakenteiden kärsimä vuotovahinko on osittain korvattava. Esitetyn selvityksen perusteella vuotovesi on kulkeutunut rakenteisiin eri reittejä, eikä näiden yksittäisten reittien osuutta kokonaisvahinkoon pysty täsmällisesti selvittämään. Korvattava osuus ja korvauksen määrä tulee näin ollen arvioida.

Esinevahingon ollessa osittain korvattava myös asumisen keskeytyskustannukset tulevat osin korvattavaksi. Nämäkin on arvioitava.

Asiakas on vielä vedonnut korvauskäsittelyn kestoon. Lautakunta toteaa, että vahingon korvattavuus määritellään vakuutusehdoissa. Korvauskäsittelyn viipyminen ei tee vahingosta korvattavaa, mutta vakuutusyhtiöllä on velvollisuus maksaa viivästyskorkoa vakuutussopimuslain 70 §:n ja korkolain mukaisesti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa saunan rakenteiden purku- ja korjauskuluista 3.000 euron korvauksen ja asumisen keskeytyksestä sijaisasunnon vuokran kahdelta kuukaudelta eli 1.300 euroa.

Lautakunta suosittaa korvaukselle viivästyskorkoa alkaen kuukauden kuluttua siitä, kun asiakkaan valituskirjelmään sisältynyt selvitys putkirikosta oli saapunut vakuutusyhtiölle.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia