Haku

VKL 120/08

Tulosta

Asianumero: VKL 120/08 (2008)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.08.2008

Lausunnonpyytäjän liukastuminen hautausmaan käytävällä Seurakuntayhtymän vastuu

Vakuutuksenottajan, K:n ev.lut. seurakuntayhtymän vahinkoilmoituksen 10.12.2007 mukaan lausunnonpyytäjä A.M. oli 6.12.2007 kello 09.00 ollut viemässä kynttilöitä K:n hautuumaalle. Hän oli kävellyt ilmoituksen mukaan varovasti, koska oli huomannut, että käytävillä oli liukasta jäätikköä, vaikka hiekkaa oli laitettu päälle. Pääportin luona hautausmaan sisäpuolella lausunnonpyytäjä kuitenkin liukastui ja kaatui oikealle kyljelleen. Lausunnonpyytäjä oli yksin ja soitti ambulanssin. Sitä odotellessa eräs pariskunta tuli hänen avukseen ja jäi odottamaan ambulanssia. Lausunnonpyytäjä vietiin sairaalaan. Hänen oikean jalan reisiluunsa oli mennyt poikki ja oikea olkapäänsä murtunut.

Korvausta A.M:n vahingosta haettiin vakuutuksenottajan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta.
 
Lisäselvitys

Vakuutuksenottajan puistopäällikön A.L:n 11.12.2007 antaman lisäselvityksen mukaan sääolosuhteet vaihtelivat suuresti 5.–6.12.2007 välisenä aikana. Lämpötila oli 5.12.2007 kello 12.00 –4,5o, kello 18.00 –1,5o, kello 00.00 +1o, 6.12.2007 kello 03.00 +2,1o ja kello 09.00 +3,6o. Nämä lämpötilatiedot on otettu Forecan K:n alueen säätiedoista. Ko. aikana satoi vettä ja räntää. Tapaturma on sattunut hautausmaan käytävällä, jossa liikkuu vain jalankulkijoita ja työpäivinä työmaaliikennettä.
 
K:n ev.lut. seurakuntayhtymän K:n hautausmaan talvikunnossapidosta viikonloppuna ja juhlapyhinä vastaa huoltoyhtiö. Sieltä saadun tiedon mukaan hautausmaalle ja paikoitusalueelle on tehty runsas hiekoitus 6.12.2007 kello 06.00–07.00 välillä.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 13.12.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusturvaehdon 203 kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Tässä tapauksessa ei vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Puistopäällikkö A.L:n mukaan hautausmaan kunnossapidosta vastaa juhlapyhinä huoltoyhtiö. Sieltä saadun tiedon mukaan hautausmaalle ja paikoitusalueelle on tehty runsas hiekoitus 6.12.2007 kello 06.00–07.00 välillä. Koska hiekoitus on suoritettu samana aamuna 2–3 tuntia ennen A.M:n kaatumista, on kunnossapitoa pidettävä asianmukaisena. Siksi vakuutuksenottajalle ei voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta K:n ev.lut. seurakuntayhtymän vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely

Muutoksenhakukirjeessään 27.12.2007 vakuutusyhtiölle lausunnonpyytäjä A.M. toteaa olevansa tyytymätön saamaansa kielteiseen vakuutuskorvauspäätökseen ja haluaa, että se käsitellään uudelleen. A.M. haluaa myös selvityksen seuraavista seikoista: Miksi puhelimitse H.R:lle (K:n ev.lut. seurakunnan hautausmaatoimisto) kerrottua yksityiskohtaista lausuntoa ei otettu huomioon ensimmäistä päätöstä tehtäessä? Lausunnonpyytäjän tytär T.M. soitti 10.12.2007 aamupäivällä hautausmaan puistopäällikölle A.L:lle ja sen jälkeen A.L:ltä saadun ohjeen mukaisesti hautausmaatoimiston vastuuvakuutusyhteyshenkilö H.R:lle. Tytär kertoi H.R:lle yksityiskohtaisesti, mitä oli tapahtunut, ja H.R. kirjasi lausunnonpyytäjän tyttären kertomat asiat samanaikaisesti vakuutusyhtiön korvaushakemukseen. Myös lausunnonpyytäjä itse oli yhteydessä H.R:ään 11.12.2007 ja kertoi omin sanoin, mitä 6.12.2007 oli tapahtunut. Näin ollen lausunnonpyytäjän näkemys ja lausunto olisi pitänyt olla kirjattuna alkuperäisessä hakemuksessa.
 
Sekaannusta on syntynyt myös siitä, mihin ja milloin lääkärinlausunto olisi pitänyt lähettää. Lausunnonpyytäjän tytär tiedusteli H.R:ltä kahteen otteeseen, mihin lääkärinlausunto tulee lähettää. Lausunnonpyytäjän keskusteltua 11.12.2007 itse H.R:n kanssa hän sai tältä sen käsityksen, että lausunnonpyytäjän tulee odottaa vakuutusyhtiöstä vielä lomakkeita täytettäviksi. Näin lausunnonpyytäjä ajatteli laittaa myös lääkärinlausunnon ko. lomakkeiden mukana, joita ei kuitenkaan koskaan tullut.
 
Lausunnonpyytäjä sai lääkärinlausunnon kotiinsa vasta 14.12.2007, mutta vakuutusyhtiö oli tehnyt korvauspäätöksen jo 13.12.2007, ts. puutteellisin tiedoin. Lausunnonpyytäjällä ei täten myöskään ollut mitään mahdollisuutta toimittaa vakuutusyhtiölle kaikkia yhtiön tarvitsemia asiapapereita. Myös korvauspäätös lähetettiin ensin lausunnonpyytäjän vanhaan osoitteeseen, jossa hän ei ole asunut lähes seitsemään vuoteen. Lausunnonpyytäjä haluaa, että epäselvyydet tutkitaan yhdessä lisäselvityksen kanssa ja päätös muutetaan hänelle myönteiseksi.
 
Selvityksenä 6.12.2007 aamun tapahtumista lausunnonpyytäjä toteaa, että hän lähti itsenäisyyspäivän aamuna noin kello 09.00 jälkeen kotoaan kävellen K:n hautausmaalle aikomuksenaan viedä kynttilä miehensä haudalle. Lausunnonpyytäjä meni sisään T-tien puoleisista rappusista ja jatkoi kulkuaan alas pääportille vievää käytävää pitkin. Sää oli kyseisenä päivänä leuto, plusasteita. Juuri tuolloin ei satanut lunta eikä vettä. Hautausmaan käytävä koko matkalta T-tieltä pääportin luo oli liukkaan, osin sulaneen ja vetisen jään peittämä. Siihen oli laitettu hiekkaa, mutta hiekka oli irrallaan jään päällä tehden omalta osaltaan alustan erittäin liukkaaksi ja vaikeaksi kävellä. Lausunnonpyytäjä oli lähellä liukastua jo ylempänä kyseisellä käytävällä, mutta sai pidettyä tasapainonsa ja jatkoi kulkuaan hyvin varovaisesti pienin askelin edeten. Hänellä oli oikeassa kädessään kynttiläpussi.
 
Kun lausunnonpyytäjä tuli pääportin luo ja alkoi kääntyä oikealle miehensä haudalle vievälle käytävälle, hän liukastui ja kaatui oikealle kyljelleen. Kun lausunnonpyytäjä yritti nousta ylös, hän huomasi, että hänen oikea kätensä ei toiminut ja myös oikea jalka oli epäluonnollisessa asennossa jalkaterä ja polvi oikealle retkottaen. Lausunnonpyytäjä ei päässyt omin avuin ylös, mutta onneksi hänen matkapuhelimensa oli takin vasemmassa taskussa ja yhä ehjä. Lausunnonpyytäjä soitti sillä hätänumeroon, ja sieltä lähetettiin paikalle ambulanssi.
 
Ambulanssipuhelua tehdessä paikalle tulivat ensimmäiset lausunnonpyytäjän havaitsemat ihmiset. He olivat vanhempi pariskunta, jotka jäivät odottamaan lausunnonpyytäjän kanssa apua. Ennen ambulanssin saapumista paikalle tuli myös viisi muuta ihmistä ja he kaikki jäivät odottamaan ambulanssin saapumista. Lausunnonpyytäjä ei tuntenut ketään näistä henkilöistä, mutta tunnisti yhden kasvojen perusteella samassa työpaikassa työskennelleeksi naishenkilöksi. Lausunnonpyytäjä ei tässä vaiheessa valitettavasti ymmärtänyt ottaa ylös kenenkään yhteystietoja. Kun ambulanssi saapui, sen henkilökunta nosti lausunnonpyytäjän paareille ja vei sairaalan ensiapuun.
 
Korvausvaateenaan lausunnonpyytäjä haluaa, että hänelle korvataan kaikki liukastumisen seurauksena aiheutuneet kuljetus- ja sairaanhoitokulut, sekä tähän saakka aiheutuneet että tulevat kuntoutumiseen liittyvät hoito- ja kuntoutuskulut. Koska lausunnonpyytäjä liikkuu vaivalloisesti kyynärsauvoilla ja hänen asuntonsa on kahdessa kerroksessa, tarvitsee lausunnonpyytäjä apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, ruoanlaitossa, kodinhoidossa, kaupassa asioinnissa ym. Lausunnonpyytäjä haluaa korvausta myös kotiavun käytöstä. Tämän lisäksi hän haluaa korvauksen kivusta ja särystä, ansionmenetyksestä (lausunnonpyytäjän sairasloma kestää ainakin 10.2.2008 saakka ja hyvin mahdollisesti jatkuu vielä eteenpäin) sekä jos lausunnonpyytäjä ei kuntoudu täysin entiselleen, korvauksen invaliditeetista. Mikäli lausunnonpyytäjän korvausasiassa ilmenee tahallista tietojen pimittämistä vakuutusyhtiön tai seurakunnan taholta, lausunnonpyytäjä haluaa korvauksen myös tästä aiheutuneesta ylimääräisestä haitasta ja mielipahasta.
 
Päätöksessään 15.1.2008 vakuutusyhtiö toteaa käsitelleensä vahinkoasian uudelleen 14.1.2008 saapuneen A.M:n oikaisuvaatimuksen perusteella.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö kertaa vakuutusehdot ja oikeuskäytännön.
 
Korvausvastuun ratkaisemiseksi aiemmin saadut ja lisäksi pyydetyt tiedot ovat olleet riittäviä ja oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimitetut lääkärin-, palo- ja pelastuslaitoksen sairaankuljettajien lausunnot sekä tyttären T.M:n / seurakunnan edustajan H.R:n väliset sähköpostiviestit eivät sisällä mitään sellaista uutta lisätietoa, jonka perusteella aiempaa päätöstä tulisi muuttaa. Tässä tapauksessa ei vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, koska hautausmaan kulkureittien ja paikoitusalueen runsaasta hiekoituksesta on huolehdittu vahinkopäivän aamuna kello 06.00–07.00 huoltoyhtiön hiekoituspäiväkirjan mukaan. Siksi vakuutuksenottajalle ei voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 5.2.2008 A.M. toteaa olevansa tyytymätön saamaansa kielteiseen korvauspäätökseen asiassaan ja pyytää, että hänen hakemuksensa tutkittaisiin Vakuutuslautakunnassa. A.M:n mielestä K:n ev.lut. seurakunnan kiinteistötoimi ei ole esittänyt mitään pitäviä todisteita siitä, että hiekoitus olisi suoritettu kyseisenä ajankohtana huolellisesti. Hiekkaa oli todella vähän liukkaan vetisen jään päällä ja se luisti jalan alla koko ajan.
 
Lausunnonpyytäjän korvausvaatimus on edelleen sama, jonka hän on esittänyt jo aiemmin vakuutusyhtiölle. Lausuntopyynnön liitteenä on silminnäkijälausunto kyseisen aamun keliolosuhteista ja käytävän kunnosta.
 
Lausuntopyynnön liitteenä olleessa J.H:n 28.12.2007 päiväämässä lausunnossa hän todistaa, että hänen käydessään itsenäisyyspäivän aamuna 6.12.2007 noin kello 09.30 K:n hautausmaalla omaistensa haudoilla J.H. totesi pysäköintialueen sekä hautausmaan käytävien olevan vaarallisen liukkaita vesikelistä johtuen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 3.3.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja lausuntopyynnön sisällön.
 
Vakuutusyhtiö viittaa päätökseensä 3.12.2007 ja toteaa, että puistopäällikkö A.L:n mukaan hautausmaan kunnossapidosta vastaa juhlapyhinä huoltoyhtiö. Sieltä saadun tiedon ja hiekoituspäiväkirjan mukaan hautausmaalle ja paikoitusalueelle on tehty runsas hiekoitus 6.12.2007 kello 06.00–07.00 välillä.
 
Koska hiekoitus on tehty samana aamuna noin 2–3 tuntia ennen A.M:n kaatumista, on kunnossapitoa pidettävä asianmukaisena. Siksi vakuutuksenottajalle ei voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.
 
Todisteena hiekoituksen tekemisestä vakuutusyhtiö oheistaa K:n ev.lut. seurakuntayhtymän puistopäällikön todistuksen ja jäljennöksen hiekoituspäiväkirjasta.
 
Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain ja oikeuskäytännön mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle.
 
Vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan tässä tapauksessa voidaan pitää selvitettynä, että tapahtumapaikalla vakuutuksenottaja on huolehtinut asianmukaisesta hiekoituksesta. Vahinko ei näin ollen ole aiheutunut K:n ev.lut. seurakuntayhtymän tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. K:n ev.lut. seurakuntayhtymä ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan tapahtumasta vastuussa, vaan kysymys on tapaturmasta.
 
Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta K:n ev.lut. seurakuntayhtymän vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lisätietoja

Käsiteltyään tapausta kokouksessaan 16.5.2007 lautakunta on pyytänyt lisäselvitystä siitä, miten hiekoituksen tekeminen on tapahtunut.
 
Huoltoyhtiön antaman tiedon mukaan kyseisellä alueella on 6.12.2007 suoritettu koneellinen hiekoitus kahteen kertaan. Hiekoitussepelin määrä on ollut tavallista runsaampi sen hetkisistä olosuhteista johtuen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vastuuvakuutusturvaehto 203: julkisyhteisön vastuu, ehdot voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa...
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse lausunnonpyytäjän liukastumisesta hautausmaan käytävällä sekä seurakuntayhtymän vastuusta.
 
Lausunnonpyytäjä A.M. on 6.12.2007 kello 09.00 liukastunut vakuutuksenottaja K:n ev.lut. seurakuntayhtymän kunnossapitovastuun alaisen hautausmaan käytävällä. Hänen oikean jalkansa reisiluu on mennyt poikki ja oikea olkapää murtunut kaatumisen seurauksena.
Lausunnonpyytäjän mukaan hänellä on ollut ennen kaatumista vaikeuksia kulkea käytävällä. Siinä on ollut hiekkaa, mutta se on ollut irrallaan sulaneen ja vetisen jään päällä. Käytävä on ollut liukas ja vaikea kävellä. Toimitetun todistajanlausunnon mukaan hautausmaan pysäköintialue ja käytävät ovat olleet vaarallisen liukkaita vesikelin johdosta.
 
Vakuutuksenottajan toimittaman selvityksen mukaan hautausmaan kunnossapidosta viikonloppuisin ja juhlapyhinä huolehtinut huoltoyhtiö on tehnyt hautausmaalle ja sen paikoitusalueelle runsaan hiekoituksen 6.12.2007 kello 06.00–07.00 välillä. Huoltoyhtiön itsensä antaman tiedon mukaan koneellinen hiekoitus on 6.12.2007 suoritettu kahdesti kaatumisalueelle. Olosuhteista johtuen hiekoitussepelin määrä on ollut tavallista runsaampi.
 
K:n kaupungin alueen säätietojen mukaan lämpötila on 5.12.2007 ollut vähän pakkasen puolella ja vaihtunut yön sekä aamun 6.12.2007 aikana plus­asteiksi. Kyseisenä aikana on satanut vettä ja räntää.
 
Korvausta vahingosta on haettu seurakuntayhtymän julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Sen mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa vakuutuksenottajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä hautausmaa-alueen kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä yleisön liikkumiselle tarkoitetun alueen, kuten hautausmaan, turvallisuudesta vastuussa olevan eli tässä tapauksessa seurakuntayhtymän sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen vakuutuksenottajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.
 
Esillä olevassa tapauksessa sääolosuhteet ovat olleet vaikeat hautausmaakäytävien liukkaudentorjuntaa ajatellen. Sade ja lämpötilan kohoaminen ovat olleet omiaan heikentämään hiekoituksen liukkautta estävää vaikutusta. Vakuutuksenottajan ja huoltoyhtiön mukaan nämä seikat on otettu huomioon käyttämällä hiekoitussepeliä tavallista runsaammin. Koneellisesti tehtävän hiekoituksen lautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi ja riittäväksi hautausmaan kaltaisella runsaasti hiekoitustyötä edellyttävällä alueella.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo vakuutuksenottajan osoittaneen hiekoituksesta huolehditun olosuhteet huomioon ottaen huolellisesti. Lausunnonpyytäjän kaatumista lautakunta pitää tapaturmaisena, jolloin se jää hänen vahingokseen. Näin ollen vakuutusyhtiön epäyspäätös on ollut ehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta