Haku

VKL 118/13

Tulosta

Asianumero: VKL 118/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2013

Vahingon korvattavuus vakuutuksesta Rajoitusehdot Katoaminen Tuliko kuulolaitteen menettäminen korvata?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu oli 11.7.2012 nukkumaan mennessään pannut kuulolaitteen 19 neliömetrin kokoisen hirsimökin takan reunalle. Seuraavana päivänä hän ei käyttänyt kuulolaitetta, koska paikalla oli sähkömies tekemässä remonttia, mistä aiheutui melua. Mökkiin asennettiin valaisimia ja pistorasioita. Kyseisen päivän iltana vakuutettu olisi taas tarvinnut kuulolaitetta, mutta sitä ei löytynyt enää takan reunalta.

Vakuutuksenottaja katsoo lisäselvityksessään, että vakuutettu itse tai sähkömies on vahingossa pyyhkäissyt kuulolaitteen takan reunalta lattialle, josta se on oletettavasti kulkeutunut roskien mukana esimerkiksi takkaan.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Yhtiön mukaan vakuutuksenottajalla ei vahinkoilmoitusta tehdessään ollut varmaa tietoa siitä, mitä kuulolaitteelle on tapahtunut ja mihin se on joutunut. Myöhemmin hän on epäillyt, että vakuutettu tai sähkömies on pyyhkäissyt sen takan reunalta lattialle.

Tapauksessa olennaista on se, onko kuulolaitetta kohdannut ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, vai onko se vakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla kadonnut. Katoamisella tarkoitetaan vahinkoa, jossa vakuutettu ei ole pystynyt osoittamaan mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi ollut esineen menettämisen syynä. Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahinko johtuu jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Pelkkä oletus tapahtumienkulusta ei ole riittävä selvitys asiasta.

Toimitetun lisäselvityksen mukaan vakuutuksenottaja olettaa, että joku on pyyhkäissyt kuulolaitteen takan reunalta lattialle, ja laite on saattanut joutua roskien mukana takkaan. Käsitys kuulolaitteen menettämisen tavasta perustuu siten jälkikäteiseen päättelyyn. Jää epäselväksi, mitä kuulolaitteelle tapahtui. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyse on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta omaisuuden katoamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuksenottaja oli myös pyytänyt käsittelemään asiaa kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen perusteella, sillä kuulolaite oli vakuutetulla lainassa. Rajoitusehdon mukaan vakuutetulla lainassa olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että takan reunalle yön ajaksi pantu kuulolaite ei ollut unohtunut eikä kadoksissa, eikä se olisi siitä kadonnutkaan ilman ulkopuolista äkillistä tapahtumaa. Todennäköisin vaihtoehto on se, että vakuutettu tai remonttimies on ohi kulkiessaan huomaamattaan pyyhkäissyt kuulolaitteen lattialle, josta se roskien mukana joutui teille tietymättömille.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa korvauspäätöksissään esittämäänsä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Kotivakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 2.17 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, vaikka omaisuus tämän jälkeen on löydetty rikkoutuneena tai todettu menetetyksi.

Kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

Ratkaisu

Korvattavuus vastuuvakuutuksesta

Vakuutuksenottajan lisäselvityksen mukaan kuulolaite oli vakuutetulla lainassa. Ehtojen kohdan 4.2 perusteella vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan lainassa olevalle omaisuudelle aiheutuvaa vahinkoa vastuuvakuutuksen perusteella.

Korvattavuus laajasta kotivakuutuksesta

Yhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa irtaimistovakuutuksesta rajoitusehtojen kohdan 2.17 perusteella.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tapahtumista olevan selvityksen perusteella kukaan ei ole huomannut, mitä kuulolaitteelle tapahtui. Vakuutuksenottaja pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että kuulolaite on epähuomiossa pyyhkäisty lattialle, josta se on kulkeutunut esimerkiksi roskien mukana takkaan. Noudattamansa ratkaisukäytännön mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että tällainen jälkikäteispäättely ei itsessään riitä osoittamaan, mitä menetetylle omaisuudelle tapahtui. Kuulolaitteen menettämisen syy jää epäselväksi, jolloin sitä on pidettävä kadonneena laajan kotivakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Näillä perusteilla lautakunta ei suosita korvausta asiassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta