Haku

VKL 115/16

Tulosta

Asianumero: VKL 115/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Vesivahinko. Vahingonteko. Tulppaamattomista liitännöistä ja rikotusta laitteesta tapahtunut vuoto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan hallinnassa olevan rakennuksen lattian oli havaittu peittyneen vedellä 9.7.2015. Vakuutuksenottaja haki korvausta vesivahingosta kiinteistövakuutuksesta.

Poliisin 19.8.2015 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan suuremman asuinhuoneiston keittiössä sijainnut kiinteästi asennettu astianpesukone oli luvatta irrotettu vesijohtoliitännästä ja kuljetettu pois. Vesiliitäntä oli jätetty tulppaamatta. Liikehuoneiston miesten wc:n vesisäiliö oli rikottu. Murskatusta vesisäiliöstä valui vettä veden kytkemisen jälkeen. Vesisäiliö oli rikkoutumistavasta päätellen rikottu tahallisesti. Asuntojen ja liikehuoneiston välisessä varastossa sijainneen vesipisteen sekoitin oli irrotettu ja kuljetettu pois. Tilaan johtava ovi oli murrettu mahdollisesti edellä selostetun tapahtuman yhteydessä. Vesiliitännät oli jätetty tulppaamatta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 11.9.2015 lausunut, että koskei kiinteistöön ollut murtauduttu, kyse ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että vahinko oli aiheutunut ulkopuolisten henkilöiden tunkeuduttua huoneistoihin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei kyseessä ollut korvattava vuoto- tai murtovahinko. Myöskään näyttöä tahallisesta vahingonteosta ei ollut esitetty. Tiloissa oli ollut ennen nyt kyseessä olevaa vahinkoa vesivahinko, jonka korvauskäsittely oli kesken. Asiassa on jäänyt epäselväksi, mikä osa vaurioista johtui nyt ilmoitetusta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vesivahinko aiheutunut korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 206.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on

3. Rikos

- murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti riittävän suojan antavaan ja lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai aitaukseen

- ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi

- vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa

4. LVIS-tekniikan rikkoutuminen, käyttölaitteen nestevuoto tai vesikaton rikkoutuminen

- vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena aiheutunut vuotovahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.

Asian arviointi

Kosteuskartoitusraportin mukaan tiloihin oli ollut mahdollista tunkeutua lukitsemattoman oven kautta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan liikehuoneiston miesten wc:n vesisäiliö oli rikottu. Kosteuskartoitusraportin mukaan kosteusvahinkoja oli aiheutunut wc:n lattialle. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella olevan todennäköistä, että wc:n lattialle ja rakenteille aiheutunut kosteusvahinko oli seurausta vakuutusehtojen tarkoittamasta vahingonteosta.

Kosteuskartoitusraportin mukaan kiinteistö oli ollut tyhjillään pidemmän aikaa ja vedentulo oli suljettu. Ravintolan siivouskomeron käsienpesualtaan hana ja asunnon astianpesukoneen tuloveden sulku olivat auki. Kun vedentulo avattiin, vettä pääsi ravintolatiloihin ja asuntohuoneiston keittiön, olohuoneen, käytävän ja kahden makuuhuoneen alueelle. Vettä oli päässyt putkiläpivientien kohdalta kellariin.

Vakuutuksenottajan mukaan asuinhuoneistossa ollut astianpesukone oli irrotettu vesijohtoliitännästä ja varastossa sijaitsevan vesipisteen sekoitin oli irrotettu ja kuljetettu pois. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että hana tai astianpesukone olisi irrotettu vahingontekotarkoituksessa. Ottaen huomioon, ettei vuodon syynä ole ollut vesikalusteen mekaaninen rikkoutuminen, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta astianpesukoneen ja sekoittimen tulppaamattomista vesiliitännöistä aiheutuneesta vuotovahingosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole esittänyt selvitystä siitä, miltä osin vauriot olivat johtuneet aikaisemmasta vesivahingosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole oikeutta evätä korvausta tällä perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen wc-säiliön rikkomisesta aiheutuneesta vesivahingosta. Muilta osin lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta