Haku

VKL 114/13

Tulosta

Asianumero: VKL 114/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.10.2013

Auton hinaus Parkkipaikan kunnossapito Auraus Syy-yhteys

Tapahtumatiedot

J.H. oli pysäköinyt henkilöautonsa aamulla 23.1.2012 kaupungin yleiselle parkkipaikalle. Päivällä oli kevyttä pakkasta ja lunta oli satanut 17 mm lunta. J.H. ei saanut illalla ajettua autoa pois parkkipaikalta ja hän joutui tilaamaan hinausauton paikalle. J.H. vaatii kaupungin vastuuvakuutuksesta korvausta hinauksesta autolleen aiheutuneista vahingoista.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Asiassa ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Vahinko on tapahtunut auton siirtämisen yhteydessä, eikä vakuutuksenottaja ole ollut tapahtumassa osallisena.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ei ole vakuutuksenottajan korvausvelvollisuutta laajempi, joten vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Valitus

Kaupungin yleinen parkkipaikka oli aamulla ajokelpoinen. Lunta tuli säätiedotuksen mukaan 17 mm, mutta alueella oli jo lunta ennestään, koska sitä ei ollut aurattu ennen lumen tuloa. J.H. ei päässyt auraamattomalta parkkipaikalta enää pois, koska lunta oli illalla enemmän kuin mikä on auton maavara. J.H. soitti tilanteesta kaupungille, josta kehotettiin soittamaan hinausauto, jos autoa ei muuten saa pois. Auto hinattiin ulos parkkipaikalta.

Autosta rikkoutui vetoakselin suojakumit, kun autoa yritettiin siirtää lumessa. Vetoakseli heitti rasvan laturiin, joka rikkoutui eikä auto käynnistynyt enää kuin apuakulla. Auton vaihteisto ei toiminut tapahtuneen jälkeen kunnolla. Auto vietiin tarkistettavaksi, jolloin kytkimen todettiin vioittuneen. J.H. joutui maksamaan auton korjauskuluina yhteensä 2.694,64 euroa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan J.H.:n autolle mahdollisesti aiheutuneet vahingot eivät ole syntyneet parkkipaikan auraamattomuudesta, vaan siitä, että autoa on hinattu syvässä lumessa. Autoa ei olisi saanut ryhtyä siirtämään hinaamalla siten, että auton pohja ottaa lumeen kiinni. Vahinko ei siten ole tapahtunut kaupungin tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, koska adekvaattinen syy-yhteys puuttuu auraamattomuuden ja vahingon syntymisen väliltä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Vakuutusehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, ovatko J.H.:n autolle mahdollisesti aiheutuneet vahingot syntyneet siitä, että kaupunki oli laiminlyönyt parkkipaikan auraamisen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää syy-yhteyttä laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä.

Riidatonta asiassa on se, että J.H.:n auto jouduttiin hinaamaan kaupungin yleiseltä parkkipaikalta, koska se oli juuttunut lumeen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että mikäli autolle on tapahtumapäivänä aiheutunut vahinkoa, se on aiheutunut hinauksesta eikä parkkipaikan aurauksen laiminlyönnistä. Lautakunta katsoo siten, ettei kaupunki ole korvausvelvollinen J.H.:n autolle hinauksesta mahdollisesti syntyneistä vahingoista eivätkä ne tule siten korvattavaksi kaupungin vastuuvakuutuksestakaan.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Heino.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta