Haku

VKL 112/14

Tulosta

Asianumero: VKL 112/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Näyttö. Selvitys korvattavasta vakuutustapahtumasta. Veneen uppoaminen. Ristiriitaiset tiedot.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan hinauksessa olleen rahtiveneen nailonköysi katkesi ja vene täyttyi vedestä ja upposi 5.8.2013, kun järven selällä nousi raju etelämyrsky. Korvausta rahtiveneessä olleista retkeilyvarusteista, vaelluskengistä ja makuupusseista on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 12.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahinkotapahtumasta saadut tiedot ovat ristiriitaisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkoajankohtana tai sen lähiaikoina mitattu tuuli oli voimakkuudeltaan korkeintaan seitsemän metriä sekunnissa. Tuulen vaihteluväli on ollut kello 11.10 tehdyissä havainnoissa neljästä seitsemään metriä sekunnissa. Vahinkotapahtumasta saatu tieto ei ole uskottavaa eikä kaikilta osin mahdollista. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja kertoo 20.2.2014 päivätyssä valituksessaan, että sää vahinkopaikkakunnalla voi muuttua hetkessä ja vaikka maalla sää tuntuisi kohtuulliselta, voi järvellä olla tuolloin vaahtopäinen aallokko ja kymmenien kilometrien yhtenäiset selät tekevät aallokosta voimakkaan. Vakuutuksenottaja kertoo veneen olleen tavarankuljetukseen tarkoitettu kotitekoinen vene. Vakuutuksenottaja on pyytänyt neljän eri ammattikalastajan lausunnot vahinkopaikkakunnan sääolosuhteista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 16.4.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutustarkastajan haastatteluissa saamien tietojen perusteella voidaan katsoa, ettei vakuutuksenottajan kertomus vahingon tapahtuma-ajasta ole uskottava, koska hänen ja matkalla olleiden muiden henkilöiden kertomukset eivät tue toisiaan. Vakuutuksenottaja on käynyt todisteellisesti tekemässä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiön konttorilla 5.8.2013 puolen päivän aikoihin. Korvauskäsittelijä lähetti samana päivänä vakuutuksenottajalle vahinkoilmoituksen täytettäväksi. Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksessa vahinkoajankohdaksi ilmoittama kellonaika 11.08 ei voi pitää paikkaansa, sillä vahinkopaikasta ei ole mahdollista tulla veneellä rantaan ja sieltä kaupungin keskustaan alle kahdessa tunnissa.

Vakuutuksenottaja oli kertonut toisaalta seurueen ajaneen rahtiveneen upottua vielä noin kahdeksan tuntia ennen rantautumista ja vasta tämän jälkeen hän oli kertomuksensa mukaan tehnyt vahinkoilmoituksen yhtiöön. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan haastattelemien todistajien mukaan seurue oli onnettomuuden jälkeen yöpynyt ainakin yhden yön saaressa, eikä rantaan näin ollen menty suoraan. Vakuutuksenottaja on sen sijaan kertonut ajaneensa vahingon jälkeen suoraan rantaan ja kotiin. Vakuutuksenottaja oli kertonut vahinkotarkastajalle osan uponneista tavaroista kuuluneen vaimolleen, joka oli joutunut perumaan matkan eikä siksi ollut mukana. Mukana oli tästä syystä ollut kolme paria vaelluskenkiä ja makuupusseja. Matkalla ollut toinen henkilö oli kertonut tarkastajalle kuitenkin, että vakuutuksenottaja oli eronnut vaimostaan jo keväällä. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, että uponneessa veneessä olisi ollut kolme paria vaelluskenkiä ja makuupusseja.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja on kertonut 29.4.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että hänellä on keväästä saakka ollut uusi naisystävä, jonka käyttöön kengät oli tarkoitettu. Vakuutuksenottajan mukaan paikkakunnalla naisystävistä käytetään nimitystä "vaimoihminen". Vakuutuksenottajan mukaan tapahtumapäivä voi olla myös kuun neljäs päivä, eikä kalastuksen aikana ole tapana seurata kalenteria kovin tarkasti. Vakuutuksenottajan mukaan silminnäkijälausunnoille tulisi antaa merkitystä vahingon arvioinnissa.

Vakuutusyhtiön lisävastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 14.5.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että vahinko­ajankohta on oletettavasti vakuutuksenottajan tiedossa varsinkin silloin, kun vahinkoilmoitus on tehty samana päivänä kuin vahingon on ilmoitettu sattuneen tai tätä seuraavana päivänä. Koska vakuutuksenottaja kertoi alun perin, että vahinkoilmoitus tehtiin vahinkopäivänä, ei erehtymistä voida pitää uskottavana. Vakuutuksenottaja ei puhunut keskustelussaan vahinkotarkastajan kanssa missään vaiheessa naisystävästä tai muusta "vaimoihmisestä", vaan puhui säännön­mukaisesti vaimosta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon tapahtumaketju ja -ajankohta ovat yhä epäselviä ja vakuutuksenottajan oma kertomus vahingosta ei ole uskottava eikä kaikilta osin mahdollinenkaan.

Selvitys

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu selvityksenä vakuutusyhtiön 5.8.2013 päiväämä saatekirje, jonka liitteenä vakuutuksenottajalle oli yhtiön ilmoituksen mukaan lähetetty vahinkoilmoitus, Ilmatieteen laitokselta hankittu selvitys tuuliolosuhteista 5.8.2013 sekä vakuutuksenottajan hankkimat silminnäkijälausunnot ammattikalastajilta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen kohdan 5.1.1 (Laaja turvataso) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän näytön korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on epäselvyyttä siitä, milloin vakuutustapahtuma on sattunut. Vakuutuksenottajan mukaan vahinkoajankohta oli 5.8.2013. Myöhemmin vakuutuksenottaja on kertonut, että vahinkoajankohta saattoi olla 4.8.2013.

Vakuutuksenottaja on käynyt todisteellisesti tekemässä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiön konttorilla 5.8.2013 puolen päivän aikoihin. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan hinauksessa olleen rahtiveneen nailonköysi katkesi ja vene täyttyi vedestä ja upposi 5.8.2013, kun järven selällä nousi raju etelämyrsky. Korvauskäsittelijä lähetti 5.8.2013 vakuutuksenottajalle täytettäväksi kirjallisen vahinkoilmoituksen. Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksessa vahinkoajankohdaksi ilmoittama kellonaika 11.08 ei vakuutusyhtiön mukaan voi pitää paikkaansa, sillä vahinkopaikasta ei ole mahdollista tulla veneellä rantaan ja sieltä kaupungin keskustaan alle kahdessa tunnissa. Vakuutuksenottaja oli kertonut seurueen ajaneen rahtiveneen upottua vielä noin kahdeksan tuntia ennen rantautumista ja vasta tämän jälkeen hän oli kertomuksensa mukaan tehnyt vahinkoilmoituksen yhtiöön. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan haastattelemien todistajien mukaan seurue oli onnettomuuden jälkeen yöpynyt ainakin yhden yön saaressa, eikä rantaan näin ollen menty suoraan.

Vakuutuslautakunta käsittelee tapaukset esitetyn kirjallisen aineiston perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa vahinkotapahtuman ajankohdasta, vahinkoajankohdan sääolosuhteista ja vakuutustapahtuman jälkeisistä tapahtumista annetut tiedot ovat ristiriitaisia. Vakuutuslautakunta katsoo vahinkotapahtumasta saatujen ristiriitaisten tietojen perusteella, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt riittävästi selvitystä korvattavasta vakuutustapahtumasta. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia