Haku

PKL 94/15

Tulosta

Asianumero: PKL 94/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.11.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin ja kortilla tehtiin 12.4.2015 klo 03.10-03.12 oikeudettomia automaattinostoja yhteensä 2020,00  euron arvosta. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista klo 05.02.

Asiakkaan valitus

Asiakas ei katso toimineensa korttinsa kanssa huolimattomasti vaan joutuneensa suunnitellun rikoksen uhriksi. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Asiakas otti ko. yönä vastaan tarjouksen edullisesta kyydistä Tampereen keskustasta Tampereen Vehmaisiin. Asiakas istui takapenkillä. Matkan aikana hän säilytti korttia lompakossaan housujen taskussa. Asiakas ei luovuttanut korttia eikä sen tunnuslukua tietoisesti kenellekään eikä säilyttänyt tunnuslukua mukanaan. Matkan alussa hänelle tarjottiin huikka alkoholia, jonka asiakas otti vastaan. Tämän jälkeen väkevää alkoholia kaadettiin suoraan pullosta asiakkaan kurkkuun väkisin. Asiakas muistaa uhatuksi tulemisen tunteen sekä sen, että matkan aikana häntä pyydettiin maksamaan 20 euroa polttoainekuluja. Asiakas muistaa mahdollisesti asioineensa tätä varten jonkun bensa-aseman automaatilla. Muutoin seuraavat muistikuvat hänellä on herättyään aamulla klo 08.30 aikaan kotonaan.

Ko. yönä asiakas löydettiin sekavassa tilassa kadulta Tampereen Peltolammilta. Ohikulkija oli hälyttänyt ambulanssin, joka soitti noin kello 04.00 asiakkaan vaimolle ja kysyi, voivatko he lähettää asiakkaan taksilla kotiin. Kotona asiakas oli sekavassa tilassa puhunut vaimolleen epäilyttävästä kyydistä, josta vaimon epäluulot heräsivät. Hän totesi yhteiseltä tililtä puuttuvan 2.000 euroa ja sulki asiakkaan kortin klo 05.02. Kortti löytyi asiakkaan lompakosta.

Pankki tekee oletuksia tapahtumien kulusta, joihin asiakas ei voi edellä kuvatusta syystä ottamaan kantaa. Pankki olettaa, että tunnusluku on joutunut sivullisen käyttöön asiakkaan asioidessa tankilla ja sanoo, ettei asiakas oli saanut asioida siellä kuvatuissa oloissa. Asiakkaalla ei ole muistikuvaa kuin siitä, että hänelle on juotettu väkisin alkoholia, tilanteessa on ollut uhkaa ja asiakas on mahdollisesti asioinut tankilla.

Heidän tehdessään rikosilmoitusta poliisi kertoi, että samanlaisia tapauksia oli ollut Tampereella useita ja erityisesti saman viikonlopun aikana. Poliisi sanoi, että tekijät todennäköisesti olivat samoja. Automaattinostojen aikaan valvontakamerakuva oli pimeä, eli kamerat oli peitetty. Asiakkaalle näytettiin myöhemmin muualta saatu valvontakameran kuva, jossa oli asiakkaan lisäksi kaksi miestä ja nainen. Asiakas muistaa autossa olleen ainakin miehen ja naisen, mahdollisesti myös kolmannen henkilön.  Lehdessä oli 12.7.2015 ilmoitus, jossa jälleen kerrottiin vastaavanlaisesta tapauksesta.

Pankki on viitannut asiassa Pankkilautakunnan päätökseen PKL 62/12. Pankin tulkinta päätöksestä ei vastaa sitä, mitä päätöksessä sanotaan. Päätöksessä ei sanota, että kortinhaltijan meno ravintoillan jälkeen tuntemattomien kyytiin itsessään on törkeän huolimatonta toimintaa. Päätöksessä sanotaan ainoastaan, että kortinhaltijan olisi näissä olosuhteissa maksutapahtumaa tehdessään tullut noudattaa erityistä varovaisuutta.

Asiakkaan tapauksessa asiakas joutui tuntemattomien kyytiin nousemisensa jälkeen, mutta ennen kortin oikeudetonta käyttöä, myös muun rikoksen uhriksi. Joku autossa olijoista tuli asiakkaan päälle istumaan ja kaatoi kurkkuun väkisin niin väkevää alkoholia, että asiakas oli tukehtua siihen. Asiakas ei voi tietää, oliko hänen väkisin saamassa aineessa muutakin kuin väkevää alkoholia. Asiakkaan myöhemmin kadulta löytänyt ohikulkija katsoi asiakkaan tila huomioiden tarpeelliseksi hälyttää ambulanssin. Asiakas ei ollut tällaisessa tilassa astuessaan tuntemattomien kyytiin.

Pankin vastine

Pankki katsoo, ettei se ole vastuussa tapahtuneesta. Tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella pankki katsoo, että asiakas on menetellyt vastoin maksupalvelulain edellyttämää kortinhaltijan huolellisuutta.

Asiakas kertoi tutkintailmoituksessa nousseensa kahden tuntemattoman henkilön kyytiin yöllä 12.4.2015 Tampereen Kauppakadulla. Matkalla he kävivät tankkaamassa autoa ja asiakas maksoi tankkauksen kortillaan. Oletettavasti tämän tapahtuman yhteydessä kortin salainen tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli maksutapahtuma on sellainen, että kortinhaltija ei voi varmistua korttinsa tunnusluvun turvallisesta käyttämisestä, kortinhaltijan ei tulisi tehdä maksutapahtumaa. Pankki katsoo, että kerrotun kaltaisissa olosuhteissa kortinhaltijan tulisi olla korostuneen huolellinen. Ulkopuolinen henkilö on voinut nähdä asiakkaan salaisen tunnusluvun hänen näppäillessään sen automaattiin, ja lisäksi kortti on ollut helposti ulkopuolisen saatavilla. Pankki katsoo asiakkaan reklamoimien tapahtumien jäävän hänen vastuulleen perustuen siihen, että nostot on suoritettu asiakkaan kortilla ja sen salaisella tunnusluvulla ennen kortin sulkuilmoitusta.

Pankkilautakunnan päätöksessä PKL 62/12 on ollut juuri vastaavanlainen tilanne. Päätöksessä on katsottu, että mikäli ravintolaillan jälkeen lähtee entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin, toiminta katsotaan törkeän huolimattomaksi. Päätöksen mukaan tällainen menettely poikkeaa selvästi ja olennaisesti siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan ja asiakkaan menettely kokonaisuutena arvioiden osoittaa selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Tuntemattomien kyytiin nouseminen on maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta. Näin ollen pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 13.4.2015) Suomen poliisille

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaan tililtä on nostettu tuntemattomien henkilöiden toimesta 2000 euroa rahaa. Asiakas ja tämän vaimo B tulivat tekemään rikosilmoitusta luvattomasta tilin käytöstä.

Asiakas kertoi, että oli ollut Tampereella Hämeenkatu 26:ssa sijaitsevassa Aussie Baarissa aluksi kavereiden kanssa ja sitten jääneensä sinne yksin. Asiakas oli poistunut baarista ja kävellyt kohden Keskustoria jääden ensimmäisten bussipysäkkien kohdalle. Hänen luokseen oli tullut mies ja nainen, joista mies oli kysynyt, tarvitseeko asiakas kyytiä. Asiakas oli vastannut myöntävästi ja lähtenyt kävelemään heidän kanssaan. Miehellä ja naisella oli ollut auto Kauppakadulla. Asiakas oli kertomansa mukaan mennyt istumaan auton takapenkille miehen toimiessa kuljettajana ja naisen istuessa tämän vieressä. Jossain vaiheessa nainen oli ajoneuvon liikkuessa tullut takapenkille asiakkaan viereen ja oli yrittänyt lähestyä tätä seksuaalisesti. Mies oli tarjonnut asiakkaalle viinaa pullosta ja asiakas oli ottanut pienen kulauksen.  Tämän jälkeen joku oli juottanut asiakkaalle juomaa väkisin.

Asiakas muistaa, että häneltä kysyttiin 20 euron maksua bensasta. Asiakas muistaa asioineensa jollakin automaatilla mutta ei muista missä. Tämän jälkeen seuraavat muistikuvat hänellä on kun hän heräsi kotonaan.

[…]

Asiakkaan vaimo B oli saanut soiton sairaankuljetushenkilökunnalta. He olivat kertoneet, että asiakas oli löytynyt Peltolammilta. Sairaankuljetus oli tiedustellut, että voiko miehen laittaa tulemaan taksilla kotiin. Taksin saapuessa kotiosoitteeseen oli B tiedustellut kuljettajalta sitä, missä hänen miehensä lompakko on. Kuljettaja oli vastannut nähneensä lompakon hänen hallussa mutta sitä ei kuitenkaan löytynyt. Myöhemmin lompakko löytyi samasta taksista ja kaikki sisältö oli tallella. B kertoi, että oli kuolettanut pankkikortin yöllä.

[…]

- ote lehtiartikkelista ”Pakettiauton kyytiin noussut ryöstettiin Tampereella”

- pankin yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Asian arviointi

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että asiakas on itse tehnyt kortillaan 20 euron bensaostoksen häntä yöllä kyydinneiden autoon ja että korttia oikeudetta käyttäneet ovat tässä yhteydessä onnistuneet urkkimaan kortin tunnusluvun. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet ja erityisesti sen, että asiakas on mennyt yöllä alkoholia nauttineena hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut kieltäytyä bensaostoksen maksamisesta. Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Asiakkaan mukaan matkan alussa hänelle tarjottiin huikka alkoholia, jonka hän otti vastaan, ja tämän jälkeen väkevää alkoholia kaadettiin suoraan pullosta väkisin hänen kurkkuunsa. Asiakkaan mukaan ei voi tietää, oliko aineessa muutakin kuin väkevää alkoholia.

Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että on asiakas saanut hänelle tarjotussa juomassa jotakin huumaavaa ainetta. Pankkilautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakas on muusta syystä bensa-ostoksen tekemisen jälkeen nukahtanut auton kyytiin ja asiakkaan nukkuessa hänen korttinsa on anastettu ja kortilla on tehty oikeudettomia nostoja, minkä jälkeen kortti on palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta.

Pankkilautakunta katsoo joka tapauksessa tapahtumien olleen seurausta siitä, että asiakas lähti yöllä alkoholia juoneena hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Edelleen Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa.

Pankkilautakunta katsoo, että mikäli asiakas on näissä olosuhteissa nukahtanut hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja on näin jättänyt korttinsa valvonnatta, voidaan asiakkaan tämän johdosta katsoa huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla. Mikäli kortin anastamisen on osaltaan mahdollistanut asiakkaan huumaaminen, katsoo Pankkilautakunta tapahtuneen olleen siinä tapauksessa seurausta siitä tietoisesta riskistä, jonka asiakas on ottanut noustuaan yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja juotuaan näiden hänelle tarjoamaa juomaa. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo molemmissa mainituissa tapauksissa tunnusluvun lisäksi myös kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n mukaiset velvollisuutensa.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo molemmissa edellä mainituissa tapauksissa asiakkaan menettelyn kokonaisuutena selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia