Haku

PKL 75/11

Tulosta

Asianumero: PKL 75/11 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.05.2012

Kortin oikeudeton käyttö Törkeä huolimattomuus Yksinkertaistettu menettely

 

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko, jossa hänen yhdistelmäkorttinsa oli, anastettiin huomaamattomasti olkalaukusta hänen ollessaan matkalla raitiovaunulla elokuvateatteriin 10.8.2011 noin kello 18-19. Lompakon katoamisen asiakas huomasi noin klo 19, mutta luuli unohtaneensa sen kotiin. Kortin asiakas kuoletti kotiin saavuttuaan kello 22, mitä ennen sillä oli tehty oikeudettomia ostoja ja nostoja kortin credit- ja debit puolilta PIN-koodia käyttäen kello 18.46-21.07 välisenä aikana yhteensä 1998,40 eurolla.

Osapuolten lausumat

Asiakkaan näkemyksen mukaan hänen vastuunsa tulisi rajautua 150 euroon, koska hänen menettelynsä ei ole ollut törkeän huolimatonta, sillä kortin tunnusluku ei ollut mukana missään muodossa. Todennäköisesti luku on onnistuttu saamaan selville hänen aikaisemmin tekemänsä ostoksen yhteydessä.

Pankin mukaan kyseinen ostos on tehty jo edellisenä päivänä eikä ole uskottavaa, että varas odottaisi seuraavaan päivään ennen kuin anastaisi kortin. Pankin näkemyksen mukaan tunnusluku on saatu selville anastuksen yhteydessä, mikä osoittaa asiakkaan törkeää huolimattomuutta samoin kuin kortin kuolettamisen viivekin. Näiden seikkojen johdosta asiakas vastaa oikeudettomista tapahtumista kokonaisuudessaan.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapaukseen sovellettavan maksupalvelulain ja pankin korttiehtojen mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien määräysten mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista ja säilytettävä niitä siten, ettei ulkopuolisen ole niitä mahdollista yhdistää.

Asiakas vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos hän on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle, maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että on huolimattomuudesta laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos asiakas on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, kortin joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai sen oikeudettomasta käytöstä. Mikäli asiakas ei ole menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, rajoittuu hänen vastuunsa kuitenkin 150 euroon. Toisaalta jo lieväkin asiakkaan huolimattomuus synnyttää 150 euron vastuun. Asiakkaan vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä katkeaa hänen tekemäänsä katoamisilmoitukseen.

Tapauksessa asiakas on kiistänyt tunnusluvun olleen anastetussa lompakossa ja pankin mukaan tunnusluvun urkintaa edellisenä päivänä ei ole pidettävä uskottavana. Pankkilautakunta toteaa, että oikeudeton käyttö on alkanut suhteellisen nopeasti kortin anastuksen jälkeen eikä asiakas ole itse käyttänyt korttia juuri ennen anastusta, missä yhteydessä tunnusluku olisi voitu urkkia. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt seikkoja jotka selittäisivät esitetyn tunnusluvun urkinnan ajankohdan ja kortin anastuksen välisen poikkeuksellisen aikaviiveen.

Asiasta saadun selvityksen ja aikaisemman ratkaisukäytäntönsä perusteella lautakunta toteaa, että mikään muu kuin se, että tunnuslukua on säilytetty korttiehtojen vastaisella tavalla, ei selitä uskottavasti tapahtunutta. Kyseinen menettely sekä useamman tunnin viive kortin sulkemisessa osoittavat kokonaisuutena maksupalvelulaissa tarkoitettua asiakkaan törkeää huolimattomuutta, minkä vuoksi lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Tämän päätöksen antoi puheenjohtaja Sillanpää sihteerin esittelystä.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia