Haku

PKL 74/11

Tulosta

Asianumero: PKL 74/11 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 05.09.2012

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää hänen kortillaan 20.8.2011 klo 02:45 bensa-automaatilla tehdyn 10 euron oston sekä klo 03:01 - 03:04 tehdyt, yhteensä 3.200 euron automaattinostot. Asiakas teki kortistaan katoamisilmoituksen pankille 24.8.2011 kello 11:01.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo toimineensa huolellisesti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Asiakas oli ravintolassa Helsingissä ja käytti korttiaan ostosten maksamiseen viisi kertaa. Hän on toiminut kaikki olosuhteet huomioiden normaalia ja riittävää huolellisuutta noudattaen eikä ole syyllistynyt huolimattomuuteen. Olosuhteet, ruuhka ja väenpaljous huomioiden hän pyrki ravintolassa peittämään kädellään tunnusluvun syöttämisen. Siitä huolimatta joku on todennäköisesti urkkinut tunnusluvun tietoonsa. Ravintolaolosuhteissa on käytännössä mahdotonta suojata kaikkiin suuntiin näkymää kortin lukulaitteeseen.

Asiakas lähti ravintolasta noin klo 01:30 taksilla ja heräsi aamulla kotonaan kortti ja rahat tallella. Asiakas teki sulkuilmoituksen heti huomattuaan oikeudettomat nostot tiliotteelta. Ilmoituksen tekemistä viivytti se, että korttia ei ollut varastettu ja se oli ollut koko ajan asiakkaan hallussa, joten hän ei tiennyt nostoista ennen tiliotteen saamista.

Asiakas on mielestään joutunut systemaattisesti toimivien ammattirikollisten uhriksi. Ravintolan vahtimestari oli tilannut taksin asiakkaalle ja epäillyt, että jotain rikollista oli tapahtumassa, koska hän oli ottanut lähistöllä parkissa olleen auton rekisterinumeron ylös, ja auto oli lähtenyt taksin perään. Asiakas on todennäköisesti tietämättään saanut ns. tyrmäystippoja, oireina muistinmenetys ja täydellinen blackout ja seuraavan päivän pahoinvointi ja oksentelu.  Asiakas ei siten ole itse aiheuttanut sekavaa oloaan, mitä ei myöskään asiakkaan itse ostoksiin käyttämä summa riittäisi selittämään.

Rikollisia ei ole tunnistettu eikä tavoitettu. Rikoksessa käytetty auto ei ole rekisterissä eikä sen omistajasta ole tietoa. Poliisilta saadun ja lehdissä olleiden kirjoitusten perusteella asialla ovat ammattirikolliset, jotka ovat toimineet kyseisellä tavalla. Koplan naiset ovat olleet ravintolassa ja muut autossaan ravintolan ulkopuolella. Vahtimestarin toiminta on sekoittanut heidän suunnitelmansa saada asiakas heidän autoonsa.

Pankki on viitannut bensa-automaatilla klo 02:45 asiakkaan kortilla tehtyyn ostoon. Kyseistä ostoa ei ollut alkuperäisessä reklamaatiossa, koska se on huomattu vasta myöhemmin poliisin kanssa. Bensa-automaatilla suoritettu osto on ilmeisesti vain hämäystä tai sitten kopla on testannut kortin toimivuuden ja sen jälkeen mennyt tekemään automaattinostot.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas ei ole esittänyt selvitystä, miten kortin väärinkäyttäjä on saanut asiakkaan kortin ja kortin tunnusluvun käyttöönsä. Asiakkaan kortti ei ole kadonnut, vaan se on ollut tapahtumien jälkeen hänellä tallella. Kaikki nostot on kuitenkin tehty asiakkaan kortilla ja hyväksytty kortin tunnusluvulla. Asiakas on kertomansa mukaan lähtenyt ravintolasta 20.8.2011 noin klo 01:30, jolloin hänelle oli tilattu vahtimestarin toimesta taksi. Asiakas on kuitenkin 20.8.2011 klo 02:45 käynyt huoltoasemalla tankkaamassa 10 euron edestä, josta tapahtumasta asiakas ei ole reklamoinut.

Asiakas kertoo myös tulleensa huumatuksi, jotta kopla olisi saanut hänet mukaansa. Kuitenkin ravintolan vahtimestari on nähnyt mainitut henkilöt ravintolan ulkopuolella eikä ravintolassa. Vahtimestari on myös kertonut, että yksi nainen olisi noussut asiakkaan kyytiin taksiin. On kuitenkin epätodennäköistä, että taksissa annettaisiin tyrmäystippoja. Lisäksi asiakas ei ole esittänyt huumaamisesta mitään näyttöä, esim. lääkärintodistusta. Pankin näkemyksen mukaan väitetty huumaaminen ei myöskään selitä asiakkaan esittämää poikkeuksellista tapahtumien kulkua. Asiakas on siis todennut lähteneensä ravintolasta taksilla ja seuraava muistikuva on, kun asiakas on herännyt aamulla kotoa. Kuitenkin asiakas on käynyt ravintolan jälkeen ja ennen heräämistään kotoa tietoisesti maksamassa 10 euron edestä huoltoasemalla. Tarinassa on myös epäselvää se, miksi asiakas on mennyt huoltoasemalle tankkaamaan, jos hän on lähtenyt taksin kyytiin ravintolan edestä.

Asiakas toteaa toisessa lisävastineessaan, että hän ei ollut tietoinen huoltoasemalla tapahtuneesta korttimaksusta, koska se ei vielä näkynyt vielä tiliotteella. Pankki toteaa, että kyseinen korttimaksu on tapahtunut asiakkaan kortilla ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla, jonka jälkeen kortti on kuitenkin ollut asiakkaan hallussa.

Asiakas toteaa lisävastineessaan myös, että kopla olisi testannut kortin toimivuuden huoltoasemalla. Pankin käsityksen mukaan tapauksessa kuvatunlaiset koplat eivät erikseen testaa kortteja vaan pyrkivät nostamaan tilin tyhjäksi mahdollisimman pian ennen kuin kortti suljettaisiin. Lisäksi asiakas on kertonut ja ravintolan vahtimestari on vahvistanut, että asiakas on noussut taksin kyytiin. On hyvin epätodennäköistä, että taksin asiakkaan korttia käytetään taksin tankkaamiseen. Lisäksi on epäuskottavaa, että taksikuskin läsnä ollessa asiakkaan tiedotonta tilaa käytettäisiin hyväksi mahdollisten rikollisten toimesta.

Vaihtoehtoisesti pankki pitää mahdollisena, että asiakas on noussut taksista kesken matkan ja jatkanut koplan kyydissä ns. pimeällä taksilla. Näissä tapauksissa usein pimeä taksi käydään mm. tankkaamassa kesken matkan.

Väitetty huumaaminen ei selitä sitä, miten huumatulta henkilöltä saadaan kortin tunnusluku jota on tarvittu, kun automaatilta on nostettu rahaa. Asiakas on epäillyt, että kortin tunnusluvun urkkiminen on voinut tapahtua ravintolassa, mutta tällaisesta tilanteesta asiakas ei ole esittänyt mitään tarkempaa selvitystä. Tunnusluvun on kuitenkin täytynyt olla varkaiden saatavilla kortin yhteydessä tai tunnusluku on luovutettu varkaiden käyttöön.

Asiakkaan omat kortilla tapahtuneet ostot ravintolassa ovat olleet tapahtumailtana yhteensä 125,50 euroa. Asiakas kertoo käyttäneensä korttiaan ravintolassa viisi kertaa, mutta ostoksia on todellisuudessa maksettu kuusi kertaa. Myös ravintolan vahtimestari on poliisille 23.9.2011 antamassaan lausunnossa todennut asiakkaan olleen päihtyneen oloinen. Pankki pitää mahdollisena, että asiakas on ollut merkittävästi alkoholin vaikutuksen alaisena ravintolasta lähtiessään.

Korttiehtojen perusteella asiakkaalla on ollut velvollisuus toimia huolellisesti, eli hänen olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista käyttää hänen korttiaan. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa tai maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun lisäksi myös korttia tulee säilyttää huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullinen voi saada sitä käyttöönsä. Kortin väärinkäyttö automaatilla ei ole mahdollista pelkän kortin tai pelkän tunnusluvun avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan.

Asiakas on myös laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteen mukaisen kortin huolellisen käytön seuraamisen. Asiakas ei ole varmistanut olosuhteiden edellyttämällä tavalla, että korttia ei ole käytetty väärin kun hän on ravintolaillan jälkeen herännyt muistinsa menettäneenä. Edelleen pankki ihmettelee asiakkaan väitettä siitä, että hän ei muista kyseisestä illasta/yöstä mitään, mutta kuitenkin kertoo muistavansa että ei ole antanut korttiaan ja korttiin liittyvää salaista tunnuslukuaan kolmannelle. On myös mahdollista, että asiakas on itse antanut kortin ja tunnusluvun kolmannen käyttöön.

Asiakas on tehnyt kortin sulkuilmoituksen vasta 24.8.2011 kello 11.01. Korttiehtojen perusteella hänen olisi tullut ilmoittaa väärinkäytöksistä viipymättä.

Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan menettely osoittaa selvästi piittaamatonta suhtautumista maksuvälineen hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Asiassa saamansa selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet huomioon ottaen pankki katsoo, että maksuvälineen mahdollinen joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun ja oikeudeton käyttö johtuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja pankin korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa. Asiakas on myös laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa pankille maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan toiminta on kokonaisuutena arvioiden ollut törkeän huolimatonta. Näin ollen asiakas on maksupalvelulain ja korttiehtojen perusteella vastuussa täysimääräisesti ennen katoamisilmoitusta tehdyistä oikeudettomista nostoista eikä pankki ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 27.8.2011). Ilmoituksessa seuraavat kirjaukset:

Asiakkaan kortti on todennäköisesti kopioitu ja kortilla nostettu automaatista kahdeksan kertaa 400 euroa käteistä. Kortti on ollut koko ajan asiakkaan hallussa.

Tutkinnasta:

5.9.2011 Tilattu valvontakamerakuvat. Kuvissa tumma nainen tekee saldokyselyn automaatilla. Asiakas ei tunnistanut nostajaa kuvista.

Ravintolan vahtimestari ilmoitti 23.9.2011 puhelimitse, että olivat tilanneet taksin päihtyneen oloiselle asiakkaalle. Samaan taksiin oli mennyt tuntematon nainen. Vahtimestarin mukaan oli epäiltävissä, että asiakkaalle olisi tarjottu lähelle kotiinkuljetukseen parkattua autoa, jonka rekisterinumeron vahtimestari otti ylös.

-pankin yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

-asiakkaan toimittamat kuitit ravintolassa tekemistään ostoksista.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo toimineensa huolellisesti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo, että kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, asiakkaan toiminta on kokonaisuutena arvioiden ollut törkeän huolimatonta, ja asiakas on täysimääräisesti vastuussa kortillaan tehdyistä oikeudettomista nostoista.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa, on syytä epäillä kortin tai tunnusluvun joutuneen sivullisen haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakas on ollut viettämässä ravintolailtaa ja on kertomansa mukaan herännyt seuraavana päivänä kotonaan muistinsa menettäneenä. Asiakkaalla on ollut rahat ja korttinsa tallessa ja hän on huomannut vasta päiviä myöhemmin tiliotteeltaan korttiaan käytetyn oikeudetta. Asiakkaan käsityksen mukaan ammattirikolliset ovat urkkineet hänen korttinsa tunnusluvun ravintolassa, huumanneet asiakkaan ja käyttäneet hänen korttiaan oikeudetta. 

Pankkilautakunta toteaa asiassa esitetyn osittain epäjohdonmukaista selvitystä tapahtumienkulusta. Asiakas on noin viikko tapahtumien jälkeen (27.8.2011) tehnyt poliisille rikosilmoituksen, johon on kirjattu, että asiakkaan kortti on todennäköisesti kopioitu ja sillä on tehty oikeudettomia nostoja. Tutkintailmoitukseen ei ole kirjattu mainintaa asiakkaan epäilemästä huumaamisesta ja Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan asiassa saatu selvitys kokonaisuutena viittaakin siihen, että ajatus mahdollisesta huumaamisesta on tullut asiakkaalle selkeästi tapahtumien jälkeen.

Tutkintailmoituksen myöhemmän kirjauksen mukaan ravintolan vahtimestari on noin kuukausi tapahtumien jälkeen (23.9.2011) ilmoittanut puhelimitse, että he olivat tilanneet taksin päihtyneen oloiselle asiakkaalle. Vahtimestarin mukaan samaan taksiin oli mennyt tuntematon nainen ja oli epäiltävissä, että asiakkaalle olisi tarjottu kotiinkuljetukseen lähelle parkattua autoa.

Asiakkaan mukaan hän on lähtenyt ravintolasta noin klo 01:30 ja tuolloin hän on ravintolan vahtimestarin mukaan siis mennyt tuntemattoman naisen kanssa taksin kyytiin. Asiakkaan kiistämä 10 euron bensaostos on tehty yli tunti tämän jälkeen klo 02:45 ja oikeudettomat nostot pian bensaostoksen jälkeen klo 03:01 – 03:04.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunnan ei ole mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua ja esimerkiksi sitä, mitä on tapahtunut asiakkaan ravintolasta lähdön ja em. bensaoston välillä tai miten asiakas on päässyt kotiinsa.

Pankkilautakunta ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että klo 02:45 tehdyn bensaostoksen kohdalla olisi ollut kyse siitä, että korttia oikeudetta käyttäneet olisivat jostain syystä kokeilleet kortin ja tunnusluvun toimintaa ennen nostoautomaatille siirtymistä tai että ostos olisi tehty tarkoituksella hankaloittaa tapahtumien jälkikäteistä selvittelyä.

Vastaavanlaisia yöllisiä bensaostoksia on tehty useissa Pankkilautakunnan käsittelemissä kortin oikeudetonta käyttöä koskevissa tapauksissa. Näissä tapauksissa kortinhaltija on mennyt yöllä ravintolaillan jälkeen ns. pimeän taksin kyytiin ja maksanut kyydistä korvauksen kortillaan tekemällä, yleensä 10 euron bensaostoksella. Tapauksissa kortin tunnusluku on urkittu bensaostoksen yhteydessä ja kortti on anastettu tämän jälkeen kortinhaltijalta.

Vaikka tässä tapauksessa kortti on seuraavana päivänä ollut asiakkaan hallussa, Pankkilautakunta katsoo kortin kokeilemista tai tarkoituksellista ”hämäystä” todennäköisemmäksi, että tapauksessa on bensaostoksen kohdalla ollut kyse em. tapauksia vastaavasta tilanteesta ja että asiakkaan tunnusluku on todennäköisesti päätynyt ulkopuolisen tietoon bensaostoksen yhteydessä. Tämän jälkeen myös asiakkaan kortti on päätynyt ulkopuoliselle ja kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen palautettu hänelle.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää kuitenkin olennaisilta osin epäselväksi eikä Pankkilautakunnan ole selvityksen epäjohdonmukaisuuksien ja puutteellisuuden vuoksi mahdollista arvioida, mitä aamuyöllä 20.8.2011 on todennäköisimmin tapahtunut. Näin ollen lautakunta ei voi myöskään arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta tapahtumien kulkuun eikä asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana.

Ratkaisu

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Antila ja Kallio sekä varajäsen Railas. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia