Haku

PKL 72/15

Tulosta

Asianumero: PKL 72/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 30.09.2015

Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista ja maksutapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortilla tehtiin tunnusluvulla hyväksyen oikeudettomia maksutapahtumia ja automaattinostoja 10.3.-16.3.2015 välisenä aikana yhteensä 2.150,00 euron arvosta. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista 29.3.2015 klo 12.47.

Asiakkaan valitus            

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas tutustui treffi-sivustolla 16.2.2015 mieheen, jonka kanssa hän kirjoitteli ja soitteli. He sopivat tapaamisesta asiakkaan luona 24.2.2015 ja olivat kaksi päivää yhdessä koko ajan. Tämän jälkeen asiakkaan piti mennä töihin. Asiakas antoi X-nimellä esittäytyneen miehen jäädä kotiinsa, koska hänellä ei omien kertomustensa mukaan ollut asuntoa. Hän kertoi myyneensä hallin, jossa oli asunut ja oli tällä hetkellä etsimässä asuntoa. He viettivät kaiken asiakkaan vapaa-ajan yhdessä. X kävi hoitamassa omia asioitaan asiakkaan ollessa töissä ja palasi takaisin asiakkaan tullessa töistä. Kaupassa käydessä X lupautui maksamaan kaikki ostokset, joten asiakas ei tarvinnut lompakkoaan missään koko yhdessä oloaikana 25.2.-21.3.2015.

Käydessään 21.3.2015 Net-postissa, johon toisen pankin lasku/tilitapahtumat tulee, asiakas huomasi tilillä outoja tapahtumia, joita hän ei ollut itse tehnyt. Tililtä oli siirretty rahaa X:n tilille ja tehty useita pikavippihakemuksia pankkitunnuksia hyväksikäyttäen ja siirretty saadut rahat X:n tilille. X hermostui, kun asiakas ihmetteli asiaa hänelle. X keräsi tavaransa ja poistui asunnosta, kun asiakas epäili hänen syyllistyneen ko. tapahtumiin. Tämän jälkeen asiakas ei ole X:ää tavannut eikä ole saanut selvitystä asiasta. Pankkitunnukset asiakas on sulkenut vasta 27.3.2015 siitä syystä, että hän ei järkytykseltään osannut toimia aikaisemmin.

Pankkitunnuksia asiakas säilytti lompakossa ja salasanoja kaapissa eri paikoissa, jotka vain hän tiesi. Ne on täytynyt harkitusti etsiä sieltä ja penkoa paikkoja, jotta ne on löydetty. Missään yhteydessä asiakas niitä ole käyttänyt niin, että X olisi nähnyt, mistä asiakas pankkitunnukset ottaa ja näin olisi saanut paikan selville.

Myöhemmin tutkittuaan tilejään asiakas huomasi, että myös pankin myöntämää luottokorttia on käytetty luvatta. Koko luottosaldo oli nostettu eri automaateilta useampana eri päivänä. Korttia asiakas säilytti lompakossa ja salasanaa kaapissa eri paikassa, jonka vain hän tiesi. Kortti oli edelleen lompakossa väärinkäytöstä huolimatta. Asiakkaan näkemyksen mukaan X on ottanut kortin lompakosta ja palauttanut takaisin sen jälkeen kun on käynyt automaatilla nostamassa rahaa. Asiakkaan käsityksen mukaan kukaan muu ei ole voinut saada kortteja ja pankki-tunnuksia käyttöönsä kuin X, koska hän ei tällä välillä tavannut ketään muuta henkilöä. Nostot ja väärinkäytöt ajoittuvat samalle aikajanalle, jonka asiakas X:n kanssa vietti yhdessä. Asiakkaan mielestä X on penkonut kaappeja asiakkaan töissä ollessa, koska hän jäi usein asuntoon asiakkaan töihin lähtiessä. Asiakkaan mielestä asiaan ei kuitenkaan liity se, että X on ollut asunnossa yksin. Kortit hän on voinut saada haltuunsa vain asiakkaan nukkuessa, koska muulloin lompakko on ollut asiakkaan mukana eikä siihen ole kukaan muu voinut päästä käsiksi.

Asiakas on tehnyt rikosilmoituksen ja tunnistanut X:n pankkiautomaattien valvontakamerakuvista käydessään poliisilaitoksella kertomassa oman näkemyksensä asioiden kulusta.

Asiakkaan mielestä hän ei ole toiminut törkeän huolimattomasti korttien, tunnuslukujen ja pankkitunnusten säilyttämisessä. Asiakas ei ole ollut ko. aikaan alkoholin vaikutuksen alaisena tai muutenkaan käyttäytynyt holtittomasti. Missään vaiheessa X:n kanssa ei ole ollut edes puhetta korteista, tunnusluvuista ja rahasta.   Asiakas on säilyttänyt kortteja, tunnuslukuja ja pankkitunnuksia eri paikoissa ja paikoissa, joista muilla ei ole tietoa. Asiakkaalla ei ole ollut mitään syytä X:n toimia kutsuessaan hänet luokseen tai epäillä luonaan majoittuneen X:n etsivän tunnuslukuja ja pankkikortteja ja käyttävän niitä oikeudettomasti. Jos asiakas olisi epäillyt X:n toimia, hän ei olisi jättänyt häntä luokseen yksin.  Asiakas ei ole voinut sulkea pankkitunnuksia/kortteja ennen niiden oikeudetonta käyttöä, koska hän ei ole ollut tietoinen niiden väärinkäytöstä. Asiakas ei ole viipymättä ilmoittanut kortin väärinkäytöstä pankkiin, koska hän oli järkyttynyt tapahtuneesta eikä osannut toimia johdonmukaisesti ja ripeästi. Toinen syy oli se, että koko luotto oli käytetty ja kortti oli edelleen asiakkaalla.

Pankin vastine                 

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen olisi ollut mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäviksi.

Kertomuksen mukaan X sai tunnusluvun asiakkaan ollessa poissa asunnolta ja kortin yöllä nukkuessa. Kortti on ollut pidemmän aikaa X:n käytössä ja ensimmäisen epäilyksen jälkeen X:n huijauksesta asiakas ei ole tarkastanut kortin tallella oloa tai kortilla tehtyjä oikeudettomia nostoja viipymättä, kuten huolellinen kortin käyttäminen olisi edellyttänyt. Pankille ilmoituksen tekemiseen on kulunut jopa viikko ensimmäisestä epäilystä. Erityisesti entuudestaan tuntemattoman henkilön kutsuminen asuntoon ja jättäminen pidemmäksi aikaa ilman valvontaa olisi pitänyt lisätä toimenpiteitä kortin turvallisuuden varmistamiseen liittyen. Pankin näkemyksen mukaan kertomus kokonaisuudessaan osoittaa selkeää piittaamattomuutta kortin hallintaan ja käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä ja näin ollen pankki katsoo toiminnan olleen törkeän huolimatonta. Tällöin asiakas vastaa oikeudettomista tapahtumista täysimääräisesti.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- rikosilmoitus (ilmoitusaika 27.3.2015)  Suomen poliisille

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaan luotolliselta tililtä on nostettu tuntemattoman henkilön toimesta noin 1000 euroa ja lisäksi on asiakkaan nimissä otettu useita pikavippejä eri yhtiöiltä. Asiakas epäilee tekijäksi tuntemaansa X-nimistä miestä. Edellä mainittujen nostojen lisäksi X:n haltuun on jäänyt asiakkaan toinen luottokortti.

----

Asiakas ilmoitti 30.3.2015, että X on tyhjentänyt myös hänen toisen tilinsä (luottotili), mistä asiakas jätti tilitapahtumaotteen. Ilmoituksen tapahtuma-aikana muutettu, koska ensimmäiset nostot ovat tapahtuneet 27.2.2015.

- tiliote

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan korttia on käyttänyt oikeudetta X, jonka asiakas on tavannut ensimmäisen kerran 24.2.2015 kotonaan ja joka on kahden päivän yhdessäolon jälkeen asiakkaan lähdettyä töihin jäänyt asiakkaan kotiin, missä hän on tämän jälkeen voinut olla yksin aina asiakkaan ollessa töissä.

Tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt korttiaan mukanaan kulkeneessa lompakossa ja kortin tunnuslukua kaapissa eri paikassa, jonka vain hän tiesi.

Koska kaikki riitautetut korttitapahtumat on hyväksytty kortin tunnusluvulla, pitää Pankkilautakunta todennäköisenä, että jäätyään yksin asiakkaan kotiin X on löytänyt asiakkaan kotoa asiakkaan kortin tunnusluvun, jonka hän on pystynyt tunnistamaan kortin tunnusluvuksi ja yhdistämään ko. korttiin. Kortin X on saadun selvityksen perusteella todennäköisesti onnistunut anastamaan asiakkaan lompakosta asiakkaan läsnä ollessa. X on palauttanut kortin asiakkaalle tämän huomaamatta noin kuusi päivää kestäneen oikeudettoman käytön jälkeen tai vaihtoehtoisesti X on saattanut anastaa ja palauttaa kortin useaan otteeseen kyseisen kuuden päivän aikana.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan asiakkaalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä – riippumatta esimerkiksi kortin myöntäneen pankin ohjeistuksesta tai korttiehdoista – ainoastaan asiakas voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan säilyttää.

Pankkilautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin ja tunnusluvun huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta. Maksukortin ja tunnusluvun kotona säilyttämisen osalta Pankkilautakunta on esimerkiksi 11.12.2013 antamassaan ratkaisusuosituksessa PKL 65/12 katsonut, että entuudestaan tuntemattoman ihmisen päästäminen omaan kotiin asumaan voi yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. kodissa säilytetyn omaisuuden suhteen ja osoittavan näin ollen kotiinsa päästäjältä jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Lautakunta katsoi tämän koskevan yhtä lailla kyseisessä tapauksessa ollutta tilannetta, jossa näin toimineella kortinhaltijalla oli tarkoitus perustaa alivuokralaissuhde. Edelleen lautakunta katsoi, että asiakkaan päästäessä hänelle entuudestaan tuntemattoman ihmisen kotiinsa asumaan olisi hänen tullut huolellisesti toimiessaan huomioida tästä omaisuudelleen aiheutuva riski ja kiinnittää erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun turvalliseen säilyttämiseen.

Tässä tapauksessa asiakas on edellä mainitusta tapauksesta poiketen päästänyt hänelle entuudestaan tuntemattoman X:n ensitapaamiselle suoraan kotiinsa noin viikko sen jälkeen, kun he olivat aloittaneet yhteydenpidon treffi-sivustojen kautta. Edelleen asiakas on jättänyt X:n yksin kotiinsa lähdettyään itse töihin kaksi päivää myöhemmin, minkä jälkeen X on voinut olla asiakkaan kotona yksin aina asiakkaan ollessa töissä.

Pankkilautakunta katsoo, että myös tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tapaamista harkitessaan huomioida tuntemattoman henkilön kotiinsa päästämisestä omaisuudelleen aiheutuva riski ja toisaalta kutsun esitettyään tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun turvalliseen säilyttämiseen ja vieraan liikkeisiin omassa kodissaan. Pankkilautakunta katsoo, että asiakas olisi tässä tapauksessa kohtuullisiksi katsottavin toimin – esimerkiksi kirjaamalla tunnuslukunsa tunnistamattomaan muotoon tai säilyttämällä sitä ainoastaan muistissaan - voinut todennäköisesti välttyä korttinsa oikeudettomalta käytöltä. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun turvallisen säilyttämisen suhteen.

Kortin tallella olon seuraaminen ja katoamisilmoituksen tekeminen

Pankkilautakunta toteaa maksukortin tallella olon seuraamisen kuuluvan kortin turvallisen säilyttämisen tavoin olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, ja toimia tämän tiedon pohjalta estämällä kortin käyttö.

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan lain 54 §:n mukaisen katoamisilmoituksen laiminlyönti voi yksittäistapauksessa osoittaa tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Näin on esimerkiksi silloin, kun maksuvälineen haltija havaittuaan maksuvälineen katoamisen tietoisesti laiminlyö katoamisilmoituksen tekemisen kokonaan tai viivyttelee sen tekemisessä niin pitkään, että hänen menettelynsä voidaan katsoa osoittavan selvää piittaamattomuutta palveluntarjoajan eduista.

Arvioitaessa, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista voidaan kohtuudella edellyttää, huomioon otettavaksi tulevat samat olosuhteita koskevat seikat, jotka huomioidaan arvioitaessa huolellisuutta kortin säilyttämisessä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Asiassa saadun selvityksen perusteella asiakas on 21.3.2015 huomannut toisen pankin pankkitunnusten oikeudettoman käytön laskussa/tiliotteissa olleista oudoista tilitapahtumista. Asiakkaan kysyttyä niistä X:ltä X on poistunut lopullisesti.

Asiakas on kertomansa mukaan myöhemmin tutkittuaan tilejään huomannut, että myös pankin myöntämää korttia on käytetty luvatta. Asiakas on tehnyt sulkuilmoituksen kortistaan 29.3.2015.

Olosuhteet, kortin tunnusluvun säilyttäminen kotona ja X:n jättäminen kotiin valvonnatta huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomata korttinsa katoaminen ja/tai oikeudeton käyttö huomattavasti nyt toteutunutta aikaisemmin. Erityisesti lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tullut pankkitunnustensa oikeudettoman käytön huomattuaan tullut tarkistaa korttinsa tallella olo ja mahdollinen oikeudeton käyttö. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan kortin tallella olon seuraamisen suhteen.

Asiassa saadun selvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, milloin asiakas huomasi myös korttinsa oikeudettoman käytön ja onko tämä tapahtunut vasta 29.3.2015, jolloin asiakas teki kortistaan sulkuilmoituksen. Joka tapauksessa Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi 21.3.2015 verkkopankkitunnusten oikeudettoman käytön havaitsemisen ja X:n poistumisen jälkeen tullut käsittää, että myös hänen korttiaan on saatettu käyttää oikeudettomasti ja siten tullut tehdä kortistaan sulkuilmoitus.

Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen myös maksupalvelulain 54 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa pankille kortin oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä. Pankkilautakunta toteaa kuitenkin, että tässä tapauksessa asiakkaan laiminlyönti sulkuilmoituksen tekemisessä ei ole syy-yhteydessä asiassa aiheutuneeseen vahinkoon.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja 54 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen, tallella olon seuraamisen ja sulkuilmoituksen tekemisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia