Haku

PKL 57/16

Tulosta

Asianumero: PKL 57/16 (2017)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 16.05.2017

Olisiko pankin pitänyt myöntää asiakkaalle laina? Lainan hakeminen. Takaus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on osakeyhtiö, joka haki pankista 100.000 euron lainaa keväällä 2015. Lainaan oli tarkoitus saada Finnveran takaus. Asiakas menetti muutamaksi kuukaudeksi yrityksen kirjanpitoaineiston tietokoneen kiintolevyn hajottua. Asiakas teki kirjanpidon tällä välin Exceliin ja tämä aineisto toimitettiin pankille ja Finnveralle lainan ja takauksen myöntämistä varten. Finnvera ei antanut asiakkaalle takausta, koska se ei ollut saanut virallista kirjanpitoaineistoa ja katsoi lisäksi, että lainan määrä oli liian suuri. Pankki ei myöntänyt asiakkaalle lainaa.

Pankki myönsi tämän jälkeen asiakkaan edustaja A:n hakemuksesta hänelle henkilökohtaisen 50.000 euron lainan.

Asiakkaan valitus

Asiakas kertoi valituksessaan A:n toimittaneen pankille Excelissä tehdyt laskelmat virallisen kirjanpitoaineiston ollessa hävinneenä kiintolevyn rikkouduttua. Hän keskusteli tämän jälkeen kahdesti pankin edustajan kanssa. Pankista todettiin, että laina myönnettäisiin ja oli kannustettu A:ta suhtautumaan tilanteeseen ikään kuin rahat olisivat jo tilillä. Pankki kuitenkin myöhemmin kieltäytyi myöntämästä lainaa vedoten siihen, ettei Finnvera suostunut takaamaan lainaa.

Asiakkaalle aiheutui tappioita, kun pankin toimien vuoksi hänen järjestämänsä tapahtuma epäonnistui. Asiakkaalle ja hänen puolisolleen aiheutui myös henkisiä ja fyysisiä vahinkoja.

A joutui lopulta ottamaan pankista henkilökohtaisen lainan, jolla hän pystyi maksamaan välittömät velat pois.

Asiakas vaatii pankkia maksamaan kaikki A:n lainat pois ja korvaamaan kaiken, minkä heidän toimintansa aiheutti.

Pankin vastine

Pankki totesi vastineessaan edellyttäneensä asiakkaalta yrityksen tilinpäätöstiedot. Pankki ei saanut virallista tilinpäätösaineistoa, mutta päätti, että laina voidaan myöntää, jos sille saataisiin Finnveran takaus. Pankki piti todennäköisenä takauksen saamista. Pankki ei kuitenkaan voinut antaa varmaa lainanlupausta, sillä takauksen saaminen oli lainan myöntämisen ehtona. Koska takausta ei saatu, pankki ei voinut myöntää asiakkaan hakemaa luottoa.

Asiakas viittasi valituksessaan pankin kanssa käytyihin puhelinneuvotteluihin. Pankki ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tallenna konttorissa käytyjä puheluita, toisin kuin asiakaspalveluun soitettuja puheluita. Pankilla ei siten ole kyseisten puhelujen tallenteita.

Pankki myönsi A:lle henkilökohtaisen lainan asiakkaan vaikean taloudellisen tilanteen helpottamisen vuoksi. Pankin käsityksen mukaan asiakkaan nykyinen taloudellinen tilanne ei ole aiheutunut pankin toiminnasta, vaan siitä, ettei asiakas pystynyt toimittamaan Finnveralle virallisia tilinpäätösasiakirjoja, yrityksen järjestämät tapahtumat olivat tappiollisia ja niitä oli asiakkaan kuluihin nähden liian vähän.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Pankin ja asiakkaan välisiä sähköposteja
- Lääkärinlausunto asiakkaasta

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava oliko pankki luvannut myöntää asiakkaalle lainan.

Asian arviointi

Asiakkaan hakemaan lainaan on haettu Finnveran takausta. Finnvera ei myöntänyt takausta. Asiakkaan mukaan pankki oli luvannut puhelimessa, että laina myönnettäisiin. Pankin mukaan lainanlupausta ei ole voitu antaa, koska lainan myöntämisen ehtona oli Finnveran takauksen saaminen.

Pankin kertoman mukaan sillä ei ole tallessa asiakkaan kanssa käytyjä puhelinkeskusteluja, koska ne on käyty konttorin kanssa eikä niitä tallenneta.

Pankkilautakunta toteaa osapuolten kertomusten puhelinkeskustelujen sisällöstä eroavan toisistaan eikä lautakunnan käytettävissä olevin keinoin ole saatavissa lisäselvitystä asiaan. Lautakunta toteaa, että asiassa on jäänyt osoittamatta pankin luvanneen myöntää asiakkaalle lainaa Finnveran takauksesta riippumatta. Lautakunta katsoo siten, ettei pankki ole velvollinen korvaamaan asiakkaan rahoituksen puutteesta aiheutuneita vahinkoja.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, ettei pankki ole luvannut myöntää asiakkaalle lainaa.

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia