Haku

PKL 50/14

Tulosta

Asianumero: PKL 50/14 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.05.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista maksutapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Huumaus. Huolimattomuus.

Tapahtumatiedot            

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan Pietarissa 27.4.2014 klo 10.32-17.44 Suomen aikaa tehdyt ja kortin tunnusluvulla hyväksytyt yhteensä 11.976,41 euron ostot (1 kpl credit-osto klo 10.32 863,15 euroa ja 8 debit-ostoa klo 13:14- 17:44 yhteensä 11.113,26 euroa). Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista 29.4.2014 klo 08.13.

Asiakkaan valitus            

Asiakas katsoo tulleensa ammattitaitoisesti toimivien rikollisten ryöstämäksi ja kiistää toimineensa törkeän huolimattomasti tai tuottamuksellisesti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas on 26.4.2014 ollut yhdistyksen kevätmatkalla, jolla on seurattu jääkiekon finaalipeli, syöty ja menty yökerhoon. Kyse ei ollut pankin väittämän mukaisesta viihderavintolasta. Viimeinen muistikuva asiakkaalla on 27.4. noin klo 04.00. Kun hän seisoi baaritiskin lähellä ja seurasi mihin pöytään hänen kaverinsa menevät istumaan ja hänen takanaan tapahtui jotakin, joka sai hänet kääntymään. Seuraava muistikuva on noin klo 19.00, kun hän säpsähti hereille jostakin kellarista (mahdollisesti yökerhon kellari) takki vierellään, pankkikortti taskussa ja kaikki tavarat tallessa, mutta puhelin rikki ja käteinen raha kadonnut. Asiakas poistui tilasta välittömästi. Hän harhaili hotellia etsien kunnes löysi kengästään yhden 1.000 ruplan setelin, jolla sai taksin hotellille. Kellonaika selvisi vasta hotellilla. Lautta ja kaverit olivat jo lähteneet.

Tässä vaiheessa asiakkaalla ei ollut mitään muistikuvia tapahtuneesta ja koska kaikki tärkeimmät eli passi ja pankkikortti olivat tallessa ja asiakas oli aika huonossa kunnossa, ei rikosilmoitusta tehty ja asiakas piti tärkeimpänä päästä pois tilanteesta ja takaisin Suomen puolelle. Jossain vaiheessa myöhemmin asiakkaalle on tullut muutama muistikuva, joissa väkivallalla uhaten/käyttäen vaadittiin allekirjoituksia joihinkin papereihin. Asiakas maksoi 27.4. kortillaan hotelliyön ja 28.4. puhelimen ja ruoat ja kaikki vaikutti olevan kunnossa. Vasta kun hän yritti nostaa automaatista suurempaa summaa maksaakseen ystävälleen hänen hankkimansa lentolipun, ei automaatti sitä antanutkaan. Toisesta automaatista yritettyään asiakkaalle heräsi epäilys, että kaikki ei ollut kunnossa. Tapahtumakyselyn saaminen automaatista ei onnistunut. Helsinki-Vantaan lentoasemalla asiakas meni heti automaatille tarkistamaan tilanteen. Hän soitti sulkupalveluun ja kysyi ohjeita. Asiakas oli siis yhteydessä sulkupalveluun heti, kun epäily väärinkäytöstä oli varmistunut.

29.4.2014 asiakas kävi lääkärissä, jossa otettiin laaja huumeseula. Huumausaineita ei löytynyt. Lääkeaineita ei voitu todeta niiden puoliintumisajan vuoksi.

Pankin mukaan kortilla olisi yritetty tehdä kaksi 65.000 ruplan ostoa, jotka eivät olisi onnistuneet. Asiakas pitää todella omituisena tapahtumana, jos laillisesti toimiva yritys olisi jättänyt virkavallan kutsumatta paikalle, jos kyseisen kokoluokan ostot jätetään maksamatta.

Pankin vastine

Asiakkaan kiistämät ostot on tehty 27.4.2014 klo 10:32 - 17:44 välisenä aikana (Suomen aikaa). Tapauksessa merkityksellistä on se, millä tavalla tapahtumat on suoritettu. Riidatonta on, että tapahtumien yhteydessä kortin sirutieto on luettu liikkeen maksupäätteessä ja tapahtumat on hyväksytty kortin salaisella pin-koodilla. Tämän perusteella on kiistatonta, että tapahtumissa on käytetty asiakkaan alkuperäistä korttia eikä esim. korttikopiota. Tapahtumien hyväksyjällä on täytynyt olla myös kortin pin-koodi tiedossaan. Pin-koodia ei pysty selvittämään itse kortista. Tapahtumien tositteista käy ilmi veloitusten sisältö. Tositteissa on myös allekirjoituksia, mutta kaikki ostot on tapahtumien varmennustietojen mukaan hyväksytty näppäilemällä kortin pin-koodi maksupäätteeseen. Reklamoidut ostot on tehty Molli M Bar -nimisessä ravintolassa, joka liikkeen ilmoittaman toimialakoodin mukaan on "yökerho, baari, disco tai hieroja".

Asiakas on sulkenut korttinsa 29.4.2014. Hän kertoo tutkintailmoituksessa, että kun hän heräsi 27.4. n. klo 19 yökerhon kellaritiloista, kortti annettiin hänelle takaisin. Hän siis ymmärsi, että kortti oli ollut poissa hänen hallustaan. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt viipymättä toimiin kortin sulkemiseksi, vaan kortti on suljettu vasta kaksi päivää myöhemmin. Asiakas on kertonut viettäneensä aikaa kyseessä olevassa ravintolassa, joka on luonteeltaan ns. viihde-ravintola. Asiakas on lisäksi kertonut epäilystään huumatuksi tulemisesta, mutta huumaamisesta ei ole saatu näyttöä. Mahdollinen huumaaminen ja sen syy-yhteys epäiltyyn kortin väärinkäyttöön jää tapauksessa täysin avoimeksi.

Visa-kortin debit-puolen tapahtumat on tehty sunnuntaina 27.4.2014 klo 14:14- 18:44 välisenä aikana Pietarin aikaa, siis 4,5 tunnin aikana. Kortin credit-puolen tapahtuma on tehty klo 11:32, eli lähes kolme tuntia ennen debit-puolen tapahtumien alkua. Asiakas kertoo, ettei hänellä juuri ole muistikuvia tapahtumista 04:00-19:00 väliseltä ajalta. Ainut, mitä hän muistaa on, että häneltä on väkivalloin tai väkivallalla uhkaamalla saatu kortti sekä PIN-tunnus ja allekirjoitukset kuitteihin. Asiakas toteaa viimeisen muistikuvansa olevan noin klo 4 kyseiseltä sunnuntaiaamulta, kun hän oli ollut baaritiskillä ja hänen takanaan tapahtui jotakin. Asiakkaan kertomuksesta voi päätellä, että hän olettaa tämän tapahtuman olleen yhteydessä huumatuksi tulemiseensa. Kortin väärinkäyttö on kuitenkin alkanut vasta noin 7,5 h tämän jälkeen. Mikäli asiakas olisi huumattu kello 4 maissa aamuyöllä, tuntuu oudolta, että korttia olisi käytetty vasta hyvin paljon myöhemmin. Asiakkaan olisi myös täytynyt olla huumattuna noin 13 tunnin ajan. Herätessään noin klo 19 hän ei kuitenkaan kerro tunteneensa oloaan mitenkään huonovointiseksi tai muuten normaalista poikkeavaksi, lukuun ottamatta sitä, ettei hänellä juuri ollut muistikuvia aamuyön ja päivän tapahtumista. Asiakas kertoo olleensa todella huonossa kunnossa, mutta halusi vain pois tilanteesta. Hän ei kuitenkaan pitänyt oloansa niin suuressa määrin poikkeuksellisen huonona eikä myöskään ollut niin huolissaan terveydentilastaan, että olisi hakeutunut lääkärin tarkistettavaksi. Lääkärikeskuksen dokumenttien mukaan hän on käynyt lääkärissä huumeseulassa 29.4.2014.

Asiakkaan kertomus vaikuttaa olevan ristiriidassa kortin tapahtumien kanssa. Hän epäilee tulleensa huumatuksi kello neljän maissa aamuyöllä 27.4.2014, mutta kortin väärinkäyttö ajoittuu aikavälille 11:32 - 18:44. Kortilla on lisäksi yritetty kahteen kertaan tehdä 65.000 ruplan suuruista ostoa samassa Molli M -baarissa vielä klo 19:27 (debit-puolella) ja 19:28 (credit-puolella) paikallista aikaa, eli suurin piirtein siihen aikaan, tai jopa sen jälkeen, kun asiakas kertoo heränneensä yökerhossa ja saaneensa korttinsa takaisin.

Koska tapahtumat on tehty kortin sirutietoa lukien ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla, ei kortinmyöntäjällä Kansainvälisten Visa-sääntöjen mukaan ole oikeutta periä ostoista rahoja takaisin veloittajalta. Veloittaja on myös toimittanut pyydetyt tositekopiot ostoista.

Katevaraus tarkoittaa, ettei veloituksia voida sen jälkeen pankin toimesta perua. Vaikka katevaraus jossakin tapauksessa poistettaisiin asiakkaan tililtä pankista käsin, on veloittajalla oikeus nostaa tapahtumaan liittyvä summa asiakkaan tilitä kun varmennus on pyydetty ja tehty. Liikkeen maksupääte on tehnyt reaaliaikaisen kate- ja varmennuskyselyn kaikista ostoista. Tämä varmennuskysely on se hetki, jolloin kortinmyöntäjä joko antaa tapahtumalle myyntiluvan tai hylkää tapahtuman. Kun myyntilupa on annettu, ei tapahtumaa enää voi perua esimerkiksi sulkemalla kortti. Myyntiluvan saatuaan liikkeellä on oikeus tilittää ostotapahtuma eli veloittaa se kyseiseltä kortilta. Pankilla ei ole rahojen siirtoa estää ja summat tulevat veloitetuiksi asiakkaan tililtä. Se, milloin tämä tilitys tapahtuu, vaihtelee veloittavan liikkeen omien käytäntöjen mukaan. Katevarausten muuttumisella veloituksiksi ja niihin Iiittyvillä tarkoilla ajankohdilla ei siis ole kysymyksessä olevassa tapauksessa asiallista merkitystä.

Asiakkaan toimittamassa lehtiartikkelissa kerrotaan tapauksista, joissa asiakkaan tunnusluku ensin urkitaan hänen näppäillessään sen maksupäätteeseen. Sitten, asiakkaan ollessa riittävässä humalatilassa, hänen huomionsa kiinnitetään toisaalle, ja korttia voidaan näin lainata ostojen tekemiseen. Tällaisissa tapauksissa kortinhaltija ei siis ole ollut kykenevä huolehtimaan korttinsa ja tunnuslukunsa huolellisesta käytöstä ja säilytyksestä. Kyseessä on varmasti rikollinen toiminta. Kortinmyöntäjä kuitenkin tekee kortin oikeudettomaan käyttöön liittyvän vastuunjakopäätöksen korttiehtojen, maksupalvelulain sekä kortin tapahtumien ja asiakkaan kertomuksen perusteella. Kortinmyöntäjällä ei ole valtuuksia tutkia mahdollista kortin käytän yhteydessä tapahtunutta rikosta, vaan se on poliisin tutkittava.

Yhteenveto

Käsiteltävään asiaan liittyvät ostot on tehty Visa-yhdistelmäkortilla ja sen salaisella tunnusluvulla ennen kortin sulkuilmoitusta. Mikäli asiakas ei itse ole tehnyt ostoja, kortin ja sen tunnusluvun on pitänyt ostojen aikaan olla ulkopuolisen henkilön hallussa. Pankki katsoo, että tapauksessa ei ole noudatettu korttiehtoja kortin ja tunnusluvun huolellisen säilyttämisen eikä kortin sulkemisen osalta. Asiakas kertoo kortin olleen poissa hänen hallustaan, mutta hän ei ole ilmoittanut korttia kadonneeksi ennen kuin kaksi päivää tapahtuman jälkeen.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt asiakkaan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 29.4.2014 klo 21.37)
- Matkalla mukana olleen B:n kuvaus illan tapahtumista (8.1.2015):

”Olimme Pietarissa yhdistyksen matkalla. Olimme 26.4. illalla Cafe Jam -baarissa seuraamassa jääkiekon SM-finaalia. Kärppien voitettua pelin menimme porukalla paikallisten suomalaisten suosittelemaan, hyvämaineiseen yökerhoon. Sisälle päästyämme nautimme virvoitusjuomia ja keskustelimme eri kokoonpanoissa. Jossain vaiheessa huomasin asiakkaan ja muutaman muun poistuneen yökerhosta. Tuolloin ajattelin asiakkaan menneen muiden mukana hotelliin nukkumaan ajoissa, tapansa mukaisesti. Aamupäivällä tullessani huoneestani hotellin vastaanottoon, muut kysyivät olenko nähnyt asiakasta. Koetin soittaa ja kun en saanut asiakasta kiinni, pyysin henkilökuntaa avaamaan asiakkaan oven. Havaitsimme huoneen olevan tyhjä asiakkaan tavaroita lukuunottamatta. Huolestuimme todella paljon, koska tuollainen katoaminen ei ole ollenkaan asiakkaan tapaista. Lähes välittömästi teimme poliisille ja konsulaattiin katoamisilmoituksen.”

- Ote verkkolehdestä
- Lääkäriaseman Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista sekä Tutkimus- tai hoitomääräys (29.4.2014)
- Otto.-automaattikuitti Helsinki-Vantaan lentoasemalta (28.4.2014)
- kuittikopiot riitautetuista korttitapahtumista
- Visa-kortin ja Visa-luoton yleiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ratkaistava, onko riitautetut korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia ja sen tunnuslukua käyttäen. Jälkimmäisessä tapauksessa Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan korttia on säilytettävä huolellisesti. Samoin kortin salaista tunnuslukua on säilytettävä aina huolellisesti ja erillään kortista ja siten, etteivät ne missään olosuhteissa joudu ulkopuolisen haltuun tai tietoon. Korttia, tunnuslukua ja salasanaa ei saa esimerkiksi säilyttää samassa lompakossa tai laukussa. Kortin, tunnusluvun ja salasanan tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa, erityisesti tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortin, tunnusluvun tai salasanan katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, kortin jäämisestä ulkomailla automaattien tai kortin oikeudettomasta käytöstä on viipymättä tehtävä ilmoitus palveluntarjoajalle, jolloin kortinhaltijan vastuu lakkaa. Kadonneeksi tai sivullisen haltuun joutuneeksi ilmoitettua korttia ei enää ilmoituksen jälkeen saa käyttää.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, mitä tapauksessa on 27.4.2014 aamuyön ja päivän aikana Pietarissa tapahtunut. Tapahtumienkulussa olevasta selvittämättömäksi jääneestä yli puolen vuorokauden pituisesta ajanjaksosta huolimatta Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kuitenkin antaneen tapahtumista asian lautakuntakäsittelyssä alusta alkaen johdonmukaisen selvityksen, jossa esitettyä tapahtumien kulkua tukevat asiassa saatu kokonaisselvitys mukaan lukien asiakkaan poliisiasemalla 29.4.2014 poliisille tekemään tutkintailmoitukseen ja samana päivänä pankille tekemään reklamaatioon kirjattu tapahtumien kuvaus sekä erityisesti asiakkaan mukana matkalla olleen B:n asiassa esittämä lausunto.

Asiassa saatu kokonaisselvitys huomioon ottaen Pankkilautakunta pitää asiakkaan asiassa esittämää selvitystä uskottavana ja näin ollen todennäköisenä, että on asiakas tapauksessa huumattu laittamalla hänen juomaansa huumaavaa ainetta ja asiakkaan ollessa huumattuna hänen korttiaan on käytetty oikeudetta. Edelleen Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että tapauksessa kortin oikeudettomaan käyttöön on osallistunut korttimaksujen vastaanottajana toiminut yökerho ja/tai sen työntekijät. Tähän viittaa lautakunnan näkemyksen mukaan asiassa saatu selvitys kokonaisuutena ja erityisesti maksunsaajan toimittamien kuittien sisältämien tilattujen tuotteiden ja palveluiden lukumäärä sekä yksittäisiin ostotapahtumiin ja ostoksiin kokonaisuutena käytetyt euromäärät.

Pankkilautakunta toteaa tapauksessa jäävän yksityiskohdiltaan epäselväksi, miten korttia oikeudetta käyttänyt on saanut asiakkaan kortin tunnusluvun tietoonsa ja kortin haltuunsa ja miten kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen palautettu asiakkaan haltuun.

Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan ole tässä tapauksessa mahdollista antaa asiaan jo antamaansa selvitystä yksityiskohtaisempaa ja asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon arvioinnin kannalta parempaa selvitystä. Tarkemman selvityksen puuttuessa ja sen saamisen ollessa tapauksessa muutoinkin epätodennäköistä Pankkilautakunnan on arvioitava asiakkaan menettelyä asiassa nyt saadun selvityksen perusteella.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan kortin oikeudetonta käyttöä koskevissa tapauksissa, joissa kortinhaltija huumataan ja/tai maksun vastaanottaja on osallisena kortin oikeudettomassa käytössä, ovat kortinhaltijan mahdollisuudet ylipäänsä suojautua huolellisellakaan menettelyllä kortin oikeudettomalta käytöltä rajatummat.

Tässä tapauksessa Pankkilautakunta katsoo, että kyse on todennäköisesti kortinhaltijan huumaamisesta ja mahdollisesti myös maksun vastaanottajan osallisuudesta kortin oikeudettomaan käyttöön. Edelleen lautakunta katsoo, ettei asiakas ole huumatuksi tultuaan voinut vaikuttaa korttinsa anastamiseen, tunnusluvun päätymiseen ulkopuolisen tietoon, kortin oikeudettomaan käyttöön tai siitä aiheutuneen vahingon määrään. Lautakunta katsoo lisäksi, ettei asiakas ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella ennen huumaamistaan huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai muutoin moitittavaksi katsottavalla omalla menettelyllään myötävaikuttanut tapahtumien kulkuun ja huumatuksi tulemiseensa.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, ettei asiakas ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n tai korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Lilja
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia