Haku

PKL 48/14

Tulosta

Asianumero: PKL 48/14 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.05.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista ostotapahtumista ja automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot            

Asiakkaan yhdistelmäkortti anastettiin ja kortilla tehtiin 7.7.2014 klo 01.47 – 9.7.2014 klo 02:59 tunnusluvulla hyväksyen oikeudettomia ostoja ja automaattinostoja. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista 9.7.2014 klo 06:58.

Asiakkaan valitus            

Asiakas vaatii, että pankki korvaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 4.193,10 euron vahingon täysimääräisesti.

Asiakkaan kortin tunnusluku urkittiin 6.7.2014 automaattikäynnillä, jossa neljän hengen porukka piiritti asiakkaan. Asiakas pyysi henkilöitä häipymään ympäriltään eli hän ei varsinaisesti muuten keskustellut heidän kanssaan. Asiakas ei tuntenut heitä entuudestaan eikä ollut aikaisemmin liikkunut heidän seurassaan. He valitsivat kohteensa sattumanvaraisesti. Rahaa asiakas ei tuolla kerralla automaatista nostanut vaan tapahtuma keskeytyi niin että tunnusluku kuitenkin nähtiin asiakkaan näppäillessä sitä automaattiin.

Tämä tapahtumasarja tapahtui ennen klo 1:47 (7.7.2014), jolloin kortilla on tehty Shellillä osto, jonka asiakas unohti laittaa ensimmäiseen reklamaatioon kuten myös hotellissa tehdyn oston klo 2:23. Nämä ostot on kuitenkin tehty käyttäen korttia luvatta ja asiakkaan ollessa toisaalla tietämättä että kortti on varastettu.

Pankki on katsonut, että asiakkaan aiemmassa selvityksessä on ristiriitaisuutta. Tämä johtunee näistä edellä mainituista puuttuneista tapahtumista. Nämä ovat johtuneet täysin unohduksesta. Asiakkaalla on välillä vaikeuksia hahmottaa isoja kokonaisuuksia sekä lähimuistiongelmia. Nämä johtuvat vuonna 2003 asiakkaan saamasta vakavasta sydäninfarktista. Vuonna 2009 hän jäi eläkkeelle sydänsairauden vuoksi. Tästä johtuen tapahtumien kulun hahmottaminen ja yksityiskohtainen muistaminen on asiakkaalle haastavaa. Tätä koskien asiakas on toimittanut Oulun Yliopistollisen Sairaalan kotiutusyhteenvetoon, jossa on maininta lähimuistiongelmista.

Omasta mielestään asiakas on säilyttänyt korttiaan huolellisesti eikä ole pitänyt tunnuslukua kortin kanssa mukana eikä myöskään luovuttanut tunnuslukua kenellekään. Asiakas ei pystynyt suojaamaan tunnuslukuaan automaattinostoa tehdessään riittävän hyvin ja ilmeisesti tässä tilanteessa tunnusluku saatiin urkittua. Tilanne, jossa he kortin mitä todennäköisimmin veivät, tapahtui pian noston jälkeen heidän piirittäessään asiakkaan automaatilla. Tässä tilanteessa asiakas ei ehtinyt reagoida heidän toimiinsa. Asiakas muistaa, että yksi nainen potkaisi häntä pakaraan ja toinen ilmeisesti siinä samassa nappasi kortin taskusta. Asiakas kokee, että hänet ryöstettiin vaikka fyysistä väkivaltaa ei tehty. Asiakas kokee olleensa puolustuskyvytön yksin neljää vastaan. Tilanteesta säikähtäneenä hän ei heti edes ymmärtänyt tarkistaa, onko kortti tallessa vaan meni kotiin ja huomasin kortin kadonneen vasta parin päivän päästä tapahtuneesta. Asiakkaalla ei ole tapana käyttää pankkikorttia päivittäin vaan maksaa useimmiten käteisellä.

Asiakas on tehnyt rikosilmoituksen poliisille 17.7.2014 ja sitä ennen 9.7.2014 varhain aamulla soittanut korttien sulkupalveluun ja pyytänyt kuolettamaan korttinsa. Asiakas on aiemmassa selvityksessään maininnut sulkupäiväksi 8.7.2014, mutta tämän päivämäärän hän on muistanut väärin. Kun hän meni pankkiin selvittämään asiaa, kävi ilmi, että luottotililtä oli nostettu rahaa 7.7.2014 yhteensä 2.914 euroa ja käyttötililtä 7.7.2014 nostettu 500 euroa. Kävi myös ilmi, että korttia oli käytetty vielä 9.7. automaattinostoihin yhteensä 700 euroa käyttötililtä sekä korttimaksuihin bensa-asemalla, ruokakaupassa ja grillillä, jolloin on veloitettu myös käyttötiliä.

Tapahtuma on ollut asiakkaalle eläkeläisenä erittäin harmillinen asia ja taloudellisesti näin ison rahamäärän menetys on hänen kohdallaan todella merkityksellinen.

Pankin vastine                 

Kaikkien kiistettyjen tapahtumien yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa/liikkeen maksupäätteessä, joten nostot ja ostot on kiistatta tehty alkuperäistä korttia käyttäen. Tapahtumat on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla ennen kortin sulkuilmoitusta. Tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista, vaan sen on täytynyt joutua korttia käyttäneen henkilön tietoon muulla tavoin.

Asiakas kertoo nostaneensa itse rahaa automaatista 6.7.2014, ja hän epäilee, että tämän noston yhteydessä kortti sekä tunnusluku ovat päätyneet varkaiden tietoon/haltuun. Asiakas kertoo ensimmäisessä reklamaatiossaan ainoastaan nostaneensa rahaa, vaihtaneensa muutaman sanan yhden henkilön kanssa, ja laittaneensa kortin noston jälkeen taskuunsa. Kortin puuttumisen hän kertoo huomanneensa kaksi päivää myöhemmin, 8.7. kaupassa asioidessaan, ja ilmoittaneensa asiasta pankkiinsa. Hän ei osaa sanoa missä vaiheessa kortti on anastettu, mutta epäilee varkauden tapahtuneen ja ulkopuolisen voineen nähdä hänen tunnuslukunsa, kun hän oli nostamassa rahaa. Muuta asiakas ei ensimmäisessä reklamaatiossaan kerro.

Asiakkaan kortin debit-ominaisuudella on reklamoitujen käteisnostojen jälkeen 7.-9.7.2014 tehty useita ostoja, joita asiakas ei alun perin reklamoinut. Asiakkaan alkuperäinen reklamaatio on siis ollut ristiriitainen; hän kertoo, että hänen korttinsa on varastettu, mutta kuitenkin näytti siltä, että hän on itse käyttänyt korttiaan mm. baariostoihin ja taksimatkojen maksamiseen varkauden jälkeen.

Pankkilautakunnalle antamassaan selvityksessä asiakas kertoo, että mainitsemaansa omaa automaattinostoa tehdessään hän koki ympärillään olleiden ihmisten piirittävän häntä, ja pyysi näitä ihmisiä poistumaan. Hän kertoo myös, että ei tuntenut näitä ihmisiä entuudestaan. Edelleen asiakas kertoo, että yksi henkilö potkaisi häntä, ja toinen ilmeisesti tässä vaiheessa nappasi hänen korttinsa. Hän kertoo, että kokee tulleensa ryöstetyksi, ja olleensa puolustuskyvytön yksin neljää henkilöä vastaan. Tilanteesta säikähtäneenä hän ei heti ymmärtänyt tarkistaa kortin tallella oloa, ja huomasi sen puuttumisen vasta pari päivää myöhemmin.

Pankki katsoo, ettei kortin tallella oloa ole seurattu korttiehtojen edellyttämällä tavalla. Asiakas kertoo tilanteen noston jälkeen olleen tavallisuudesta poikkeava ja jopa uhkaava. Silti hän ei tapahtuneen jälkeen tarkistanut kortin tallella oloa ennen kuin kaksi päivää myöhemmin. Asiakas kertoo havainneensa kortin katoamisen 8.7.2014 kaupassa asioidessaan. Kortti on kuitenkin ilmoitettu kadonneeksi ja suljettu vasta 9.7.2014 klo 06:58.

Asiakkaan kortilla ei ole 6.7.2014 tehty yhtään automaattinostoa eikä asiakas kerro oman nostotapahtumansa kellonaikaa, joten se ei ole tiedossa. Asiakas kertoo lisäselvityksessään myös, että hän ei itse asiassa nostanutkaan rahaa, mutta näppäili kuitenkin tunnusluvun automaattiin. Hän kertoo tapahtuman keskeytyneen tunnusluvun näppäilyn jälkeen. Aikaisemmin asiakas on kuitenkin koko ajan kertonut nostaneensa rahaa, eikä ole maininnut tapahtuman keskeytyneen. Rikosilmoituksessa vielä erikseen mainitaan, että "Asiakas kertoi nostaneensa rahansa ja vaihtaneensa muutaman sanan romaninaisen kanssa". Pankki pitää edelleen todennäköisenä sitä, että asiakas todella on nostanut rahaa automaatista tapahtumayönä, mutta nosto on tehty jollakin muulla kuin varastetulla kortilla. Tunnusluku ei näin ollen ole voinut päätyä varkaiden tietoon tämän noston yhteydessä.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 17.7.2014) Suomen poliisille

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaan tileiltä on nostettu luvattomasti rahaa yhteensä 4.114,00 euroa. Asiakas ilmoitti henkilökohtaisesti poliisilaitoksen päivystykseen, että hänen tileiltään on nostettu luvattomasti rahaa. Asiakas kertoi olleensa 6.7.2014 nostamassa rahaa Oulun keskustassa olevasta automaatista. Nostaessaan rahaa paikan päälle oli tullut kaksi miestä ja kaksi naista. Asiakas kertoi nostaneensa rahansa ja vaihtaneensa muutaman sanan toisen naisen kanssa. Asiakas kertoi laittaneensa pankkikorttinsa housujensa taskuun. Seuraavan kerran asiakas kertoi kaivaneensa pankkikorttiaan 8.7.2014 kaupassa. Tämän jälkeen asiakas kertoi ilmoittaneensa asiasta pankkiinsa, josta aiottiin sulkea pankkikortti. Tililtä on nostettu rahaa vielä 9.7.2014. Asiakas ei osaa sanoa, missä vaiheessa pankkikortti on tarkalleen anastettu, mutta hän epäilee, että se tapahtui 6.7.2014 silloin, kun hän oli nostamassa rahaa. Asiakas epäilee porukan nähneen hänen kortin tunnusluvun ja anastaneen pankkikortin.

- pankin yleiset korttiehdot
- Kotiutusyhteenveto Oulun yliopistollisesta sairaalasta (3.11.2003)
- tiliotteita/laskuja ja kuitteja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, mitä tapauksessa on Oulussa 6.7.-7.7.2014 tapahtunut. Lautakunta katsoo asiassa saadun osin ristiriitaista selvitystä erityisesti asiakkaan oman automaattiasioinnin osalta, jonka tarkemmasta ajankohdasta lautakunta ei ole myöskään saanut tietoa.

Asiakkaan Pankkilautakunnalle esittämän mukaan hänen nostotapahtumansa on keskeytynyt eikä hän ole nostanut rahaa. Edelleen asiakkaan kertoman mukaan kortti todennäköisimmin vietiin paikalla olleen seurueen piirittäessä hänet. Asiakkaan mukaan häntä potkaistiin pakaraan ja hän kokee, että hänet ryöstettiin vaikka fyysistä väkivaltaa ei tehty.

Asiakkaan poliisille tekemässä ilmoituksessa ei ole mainintaa tilanteen painostavuudesta. Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaan nostaessa rahaa paikan päälle oli tullut kaksi miestä ja kaksi naista, ja asiakas kertoi nostaneensa rahansa ja vaihtaneensa muutaman sanan toisen naisen kanssa.

Edellä todetusta huolimatta Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on asiakkaan oletuksen mukaisesti onnistuttu urkkimaan asiakkaan oman asioinnin yhteydessä ja kortti on tämän jälkeen onnistuttu anastamaan asiakkaalta tämän huomaamatta.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä tai automaatista on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan tai jättävän korttitapahtuman suorittamatta, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Pankkilautakunta katsoo, että tapauksen olosuhteissa neljän henkilön piirittäessä asiakkaan tämän ollessa nostamassa rahaa automaatilta, asiakkaan olisi tullut kiinnittää tunnuslukua näppäillessään erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se päädy ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua tunnusluvun turvallisesta käytöstä, olisi hänen Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan tullut keskeyttää automaattiasiointinsa jo ennen tunnusluvun näppäilemistä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen ja tallellaolon seuraaminen

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri.

Pankkilautakunta toteaa ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen.

Pankkilautakunta toteaa kortin tallella olon seuraamisen kuuluvan kortin turvallisen säilyttämisen tavoin olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, ja toimia tämän tiedon pohjalta estämällä kortin käyttö.

Arvioitaessa, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, huomioon otettavaksi tulevat samat olosuhteita koskevat seikat, jotka huomioidaan arvioitaessa kortinhaltijan huolellisuutta kortin säilyttämisessä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa korttinsa tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakas on tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan laittanut korttinsa housujensa taskuun ja asiakkaan valituksessaan kertoman mukaan kortti on ilmeisesti napattu hänen taskustaan. Olosuhteet huomioiden ja asiakkaan lautakunnalle kuvaaman tilanteen uhkaavuus ja poikkeuksellisuus huomioiden lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tullut tuossa tilanteessa kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen. Kun kortti on onnistuttu anastamaan asiakkaalta tämän huomaamatta, Pankkilautakunta asiassa saadun selvityksen perusteella tämän johtuneen siitä, että asiakas huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisen velvollisuutensa kortin huolellisen säilyttämisen suhteen.

Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tarkistaa korttinsa tallellaolo viipymättä poikkeuksellisen tilanteen jälkeen. Mikäli asiakas oli heti tilanteen ohi mentyä toiminut näin ja ilmoittanut kortin katoamisesta pankille, olisi kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta todennäköisesti vältytty kokonaisuudessaan. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen myös korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan seurata korttinsa tallellaoloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Katoamisilmoituksen tekeminen

Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden. Pankkilautakunta toteaa, että kortinhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa kortin katoamisesta siitä riippumatta, epäileekö hän kortin tulleen anastetuksi vai muutoin kadonneeksi. Viime kädessä vain kortinhaltijan katoamisilmoituksen perusteella kortin oikeudeton käyttö saadaan pysäytettyä.

Tapauksessa asiakas on huomannut korttinsa katoamisen kaupassa 8.7.2014, mutta hän on ilmoittanut korttinsa kadonneeksi vasta aamulla 9.7.2014. Pankkilautakunta katsoo, että asiakas ei ole ilman aiheetonta viivytystä ilmoittanut havaitsemastaan kortin katoamisesta pankille ja on näin ollen laiminlyönyt korttiehtojen mukaisen velvollisuutensa tehdä sulkuilmoitus viipymättä.

Ottaen huomioon, että asiakas on todennäköisesti jo kortin katoamisen havaittuaan mieltänyt kortin tulleen todennäköisesti anastetuksi hänen aiemman automaattiasioinnin yhteydessä ja myös riskin kortin oikeudettomasta käytöstä, lautakunta katsoo asiakkaan menettelyn katoamisilmoituksen lykkäämisessä seuraavalle päivälle osoittavan selvää piittaamattomuutta kortin mahdollisen oikeudettoman käytön estämisen sekä palveluntarjoajan etujen suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen, kortin säilyttämisen ja erityisesti kortin tallellaolon ja katoamisilmoituksen tekemisen suhteen. Olosuhteet ja asiassa saatu kokonaisselvitys huomioiden Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden poikkeavan selvästi ja olennaisesti siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila                                   
Lehtonen
Lilja                                     
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia