Haku

PKL 46/12

Tulosta

Asianumero: PKL 46/12 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 26.04.2013

Kortin oikeudeton käyttö Törkeä huolimattomuus Käteisnostoraja

Tapahtumatiedot

Asiakkaan yhdistelmäkortti anastettiin ja kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja 19.5.2012 klo 04:39-05:18 yhteensä 3.400 euron arvosta. Asiakas sulki korttinsa 19.5.2012 klo 07:16.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas kiistää pankin väittämän törkeän huolimattomuuden sillä, että hän on joutunut rikoksen uhriksi, tullut huumatuksi eikä ole pystynyt välttämään tapahtunutta. Huumauksen johdosta asiakkaan kortti ja tunnusluku ovat päätyneet ulkopuolisen tietoon. Lisäksi asiakas on sopimusehtojen mukaisesti sulkenut kortin heti, kun se on ollut mahdollista. Asiakas vaatii, että pankki korvaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Perjantaina 18.5.2012 oli asiakkaan ystävän häät Helsingin vanhassa kirkossa klo 17:00 ja sieltä matka jatkui juhlapaikalle noin 100 metrin päähän kirkolta. Ilta meni hienosti noin klo 01 asti, jonka jälkeen asiakkaalla on seuraava muistikuva noin klo 07 Malminkartanosta, jossa taksikuski pysäytti asiakkaan ja tarjosi kyytiä kotiin. Kun asiakkaalta ei löytynyt mitään maksuvälinettä, piti taksikuskin soittaa omasta puhelimestaan asiakkaan vaimolle varmistaakseen maksun saannin perillä. Asiakas muistaa tuolloin etsineensä lompakostaan pankkikorttia, sekä lompakossani ollutta käteistä, mutta kumpaakaan ei ollut tallella. Myöskään puhelinta ei löytynyt.

Asiakkaalta on noin klo 01-07 välinen aika täysin pimennossa. Siitä asiakas on kuitenkin varma, että yksin hän ei ole ollut liikenteessä, koska tapahtumien mukaan asiakas on liikkunut pitkin pääkaupunkiseutua jonkun kyydillä. Lisäksi asiakkaan vaimo oli koettanut soittaa klo 03 aikaan useita kertoja ja puhelin hälytti normaalisti. Hetkeä myöhemmin ei numeroon enää saatu yhteyttä, eli joku oli sulkenut puhelimen tai poistanut sim-kortin puhelimesta. Asiakas on myöhemmin saanut tiedon, että hänen puhelimensa oli löytynyt erään näpistelijän kiinnioton yhteydessä, mikä puoltaa sitä, että asiakas joutunut rikoksen uhriksi.

Asiakas sai suljettua kortin klo 07 jälkeen päästyään kotiin ja vaimon kysyttyä kortin sulkemisesta. Ennen tätä asiakkaan ainoa mahdollisuus laittaa kortti sulkuun olisi ollut, kun taksikuski huomasi hänet harhailemasta.

Asiakas on itse vakuuttunut siitä, että hänet on jossain vaiheessa huumattu tms. ja siitä on alkanut tiedottomuus. Alkoholilla on osittain ollut osuutta asiaan, koska kyseessä oli hääjuhlat, mutta missään nimessä se ei selitä tapahtumien kulkua. Asiakkaalla ei ole tiedossa, kuinka rahat on automaateilta nostettu. Kortin tunnusluku on ollut vain asiakkaalla tiedossa eikä hän ole koskaan säilyttänyt sitä esimerkiksi lompakossaan. Missään tapauksessa asiakas ei koskaan normaaleissa olosuhteissa luovuttaisi tuollaisia tietoja vapaaehtoisesti kenellekään. Ilmeisesti tekijät ovat saaneet tunnusluvun selville bensa-asemalla, jolla korttia on käytetty vaikka mitään ei ole ostettu, mutta tästä tilanteesta asiakkaalla ei ole mitään muistikuvia.

Pankki otti kantaa myös siihen, että ambulanssin ensihoitajat eivät ottaneet kantaa mahdolliseen huumaamiseen. Kuitenkin ko. asia ei ole suoraan ihmisestä luettavissa esimerkiksi ilman verikokeita, joten asian selvitys on tuolloin jäänyt siihen. Asiakas soitti herättyään myöhemmin päivällä hätäkeskukseen, jonne hän kertoi tapahtuneesta ja mahdollisesta huumauksesta, mutta sieltäkään ei häntä kehotettu menemään verikokeisiin. Pankin tavoin asiakas uskoo, ettei kukaan häävieraista häntä huumannut, vaan tämä on tapahtunut myöhemmin. Itse joskus taksia ajavana ja kyseisenä iltana käteistä taksimatkaa varteen varanneena asiakas epäilee, että hän olisi mennyt omaehtoisesti johonkin vieraaseen autoon. Mahdollisesti klo 02:30 jälkeen, kun sulhasen veli oli viimeisenä poistunut juhlapaikalta ja asiakas oli todistettavasti vielä kunnossa, asiakas on mennyt käymään vielä jossain ravintolassa ja siellä hänelle on juotettu jotain.

Asiakkaan mielestä pankki on myös antanut harhaanjohtavaa tietoa siitä, mikä on yhdistelmäkortin nostoraja. Asiakas on erittäin huolellinen raha-asioissaan ja oli asettanut nostorajaksi 400 euroa tällaisten tapausten takia. Asiakkaan yllätykseksi raja koski vain debit-puolen nostoja. Asiakas ja hänen vaimonsa ottivat yhdistelmäkortit aikanaan asuntolainan hakemisen yhteydessä vuonna 2005 eikä tuolloin kummankaan heidän mielestä ollut mitään puhetta siitä, että raja koskee vain debit-puolta. Myöskään korttisopimuksessa ei asiakkaan mielestä mainita mitään luottopuolen nostorajoista. Credit-puolen nostoraja on 3000€/4 pv. Muuttaessaan myöhemmin nostorajaa asiakas oli ollut siinä luulossa, että tuo 3000€/4 pv muuttuu tuon nostorajan uuden asetuksen myötä. Asiakas yritti yleisistä korttiehdoista selvittää, onko missään kirjoitettu, ettei tuota yhdistelmäkortin credit-puolen nostorajaa saisi määriteltyä, eikä löytänyt sellaista tekstiä. Jo sekin ohjaa asiakasta harhaan tässä asiassa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas kertoo pankille lähettämässään selvityksessä olleensa ystävänsä häissä 18.5.2012 ravintolassa Helsingissä. Rikosilmoituksen mukaan asiakas kertoo muistikuviensa hävinneen noin klo 01:00 (19.5.2012); myöhemmin pankille antamansa selvityksen mukaan juhlapaikka oli mennyt kiinni klo 02:30, ja myös asiakas oli sulhaselta saadun tiedon mukaan siirtynyt tässä vaiheessa ravintolan ulkopuolelle. Tästä eteenpäin klo 07:00 saakka tapahtumien kulusta ei ole tarkkaa tietoa, sillä asiakas ei itse tapahtumia muista. Asiakas epäilee tulleensa huumatuksi.

Tapahtumien kulku on epäselvä klo 02:30-07:00 välisenä aikana. Kiistanalaiset käteisnostot on kuitenkin tehty kortin sirua lukien alkuperäisellä kortilla ja siihen liittyvällä salaisella tunnusluvulla klo 04:39-05:18 välisenä aikana. Käteisnostotapahtumien yhteydessä kortin siru on luettu automaatissa ja kortin tila on asianmukaisesti varmennettu. Näin ollen pankilla ei ole ollut tiedossa mitään syytä estää kyseisiä kortilla tehtyjä käteisnostoja. Asiakas on sulkenut kortin 19.5.2012 klo 07:14 tultuaan kotiin.

Kortilla on nostettu kuitenkin käteistä Debit-puolelta klo 05:18 ja Credit-puolelta klo 04:39-05:05 osoitteissa Malminkartanonaukio 4, Helsinki ja Kannuskuja 2, Vantaa. Näitä ennen, klo 04:20-04:22 kortilla on tehty kolme ostoyritystä huoltoasemalla, missä yhteydessä kortin tunnusluku on saattanut päätyä ulkopuolisen henkilön tietoon. Asiakas itse kertoo rikosilmoituksessa, että seuraavat muistikuvat hänellä itsellään on ollut klo 07:00 aikaan Helsingissä Malminkartanossa. Näin ollen on todennäköistä, että kortinhaltija on ollut liikkeellä jonkun auton kyydissä, mahdollisesti hänelle ennestään tuntemattomien henkilöiden seurassa (esim. pimeä taksi).

Mikäli kortinhaltija ei itse ole tehnyt kiistanalaisia käteisnostoja, pankki katsoo, että hän on laiminlyönyt korttiehtojen mukaisen velvollisuutensa tunnusluvun suojaamisessa, koska tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen henkilön tietoon. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on näppäiltäessä suojattava niin, ettei sivullisen ole mahdollista saada sitä tietoonsa.

Pankki katsoo myös, että asiakas on laiminlyönyt velvollisuutensa säilyttää korttia huolellisesti. Kortti ei ole ollut asiakkaan valvonnassa tapahtuma-aikana, koska sillä on voitu käydä nostamassa käteistä. Ehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa. Pankki katsoo, että asiakkaan kuvaamassa tilanteessa kortin tallella oloa ei ole seurattu olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Asiakas kiistää toimineensa törkeän huolimattomasti huumausepäilyihin vedoten. Todistetta huumaamisesta ei ole, ja myöskään ambulanssin ensihoitajat eivät ensihoitokertomuksessa ole ottaneet kantaa mahdolliseen huumaamiseen. Asiakas vetoaa siihen, ettei hänellä ole toimittaa todistetta mahdollisesta huumauksesta mm. sen vuoksi, etteivät ambulanssihenkilökunta tai hätäkeskus ole neuvoneet häntä käymään verikokeissa. Asiakas ei kuitenkaan ole toimittanut selvitystä siitä, missä vaiheessa ja kenen toimesta hän epäilee tulleensa huumatuksi. Asiakas kertoo toimittamassaan selvityksessä, että hän on nauttinut alkoholia kyseisen illan aikana ja hänellä on viimeiset muistikuvat noin klo 01:00 aikaan hääjuhlasta. Pankki kiinnittää huomiota seuraavaan: asiakas on kertonut reklamaatioissaan ja rikosilmoituksessa olleensa todistettavasti juhlapaikalla vielä noin klo 02:30. Asiakas on pankin kanssa samaa mieltä siitä, että häntä ei erittäin todennäköisesti ole huumattu juhlapaikalla kenenkään juhlavieraana olleen henkilön toimesta. Kuitenkin asiakas kertoo, että hänen viimeiset muistikuvansa yön/aamun tapahtumista ovat noin klo 01:00 aikaan. Toisin sanoen asiakkaan muisti on katkennut jo noin puolitoista tuntia ennen kuin hän poistui juhlapaikalta. Tämän täytyy tarkoittaa sitä, että asiakkaan humalatila on ollut niin vahva, että se on vaikuttanut hänen muistiinsa. Humalatilan voidaan olettaa edesauttaneen myös tapahtumia sen jälkeen, kun asiakas poistui juhlapaikalta. Kokemukseensa perustuen pankki pitääkin todennäköisempänä, että mikäli asiakas on huumattu, on tämä tapahtunut häätilan ulkopuolella asiakkaalle ennestään tuntemattomien henkilöiden toimesta, esim. autossa jossa asiakas on liikkunut.

Pankki katsoo em. tietojen valossa asiakkaan menetelleen kokonaisuudessaan törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että kortinhaltijan törkeän huolimaton menettely on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön kokonaisuudessaan. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Asiakas vetoaa siihen, että hän on kokenut saaneensa harhaanjohtavaa tietoa yhdistelmäkortin käteisnostoja koskevista rajoituksista ja että hän on ollut siinä uskossa, että sama päiväkohtainen käteisnostoraja, 400 euroa, joka oli asetettu asiakkaan pankkitilille/Debit-kortille, olisi ollut voimassa myös Credit-kortilla.

On totta, että tällä hetkellä pankkitiliä/Debit-korttia koskevat turvarajat eivät ole voimassa Credit-ominaisuudella. Tästä on maininta myös mm. pankin Internet-sivuilla (Kortit, Kortin käyttö, alaotsikko "Aseta kortillesi turvarajat") seuraavasti: "Voit suojata pankkitililläsi olevia rahoja esimerkiksi kortin katoamisen varalta asettamalla rajat, paljonko tililtäsi voi nostaa kortillasi rahaa tai maksaa ostoksia. Rajojen asettaminen ja muuttaminen onnistuu Verkkopalvelussa. Uudet rajat tulevat voimaan heti. Jos joskus maksat isomman ostoksen, voit väliaikaisesti korottaa summia. Nämä turvarajat koskevat ainoastaan pankkitiliäsi. Jos korttisi on Visa, sen Credit-ominaisuus toimii entiseen tapaan."

Asiakas on muuttanut pankkitiliään koskevia käteisnostorajoja viimeisen kerran ennen väärinkäyttöä 3.5.2012 Verkkopalvelussa, jolloin hän on nähnyt verkkopalvelussa olevan tekstin, jossa mainitaan nostorajan koskevan korttiin liitettyä pankkitiliä. Verkkopalvelussa, jossa itse käteisnostorajoja koskeva muutos tapahtuu, ilmoitetaan:

"Korttiin liitetyn pankkitilin käyttörajat

Anna kortillesi itsellesi sopivat pankkitilin käyttörajat. Hyväksyt kaikki kerralla ja ne astuvat voimaan heti hyväksymisen jälkeen"

Ts. tässäkin kohtaa sivuilla puhutaan ainoastaan pankkitiliä koskevista muutoksista.

Asiakas vetoaa vastineessaan myös Korttien yleisiin ehtojen kohtaan:

"Kortin käyttörajat

Korteille voidaan määritellä korttikohtaiset käyttörajat mm. käteis- ja maksuautomaattikäyttöön ja varmennetuille ostoksille. Kortinhaltija voi sopia pankin kanssa käyttörajojen muutoksesta. Pankilla on oikeus turvallisuus- tai muusta perustellusta syystä muuttaa kortin käyttörajoja noudattamatta korttiehtojen muutosmenettelyä."

Kyseessä on tosiaan nimenomaan korttien yleiset ehdot. Tarkemmin erilaisista rajoista (esim. käteisnostorajoista) sovitaan aina pankin ja asiakkaan välisessä sopimuksessa tai sopimuksen teon jälkeen muutoksenteon yhteydessä - esim. asiakkaan kohdalla 3.5.2012 jolloin hän on muuttanut pankkitilinsä käteisnostorajoja.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 19.5.2012) ´

-yhdistelmäkorttisopimus 7.11.2005

-pankin yleiset korttiehdot

-kaksi otetta pankin verkkopalvelusta (Kortin käyttö ja Muuta turvarajoja)

-ensihoitokertomus 19.5.2012.

Hälytysaika 8:18. Kohteessa 8:32. Miksi soitettu apua: Hypotermia. Kuka soitti 112: Omainen

Esitiedot: Herra ollut yöllä juhlimassa. Tullut kotiin kylmissään 7 jälkeen oltuaan nelisen tuntia teillä tietämättömillä. Ilmeisesti haahuillut pihalla humalaisen eksyneenä. Yö lämpötila n 6 astetta. Mennyt nukkumaan ja tärissyt voimakkaasti. Vaimo laittanut sähkökäyttöisen lämpöpeitteen jolloin tilanne rauhoittunut.

Tila tavattaessa: Makaa sängyllä. Herää puhutteluun. Ei vilunväristyksiä, lämpöpeitto tehnyt tehtävänsä. Kokee vointinsa nyt hyväksi. Orientaatio ok

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä.

Asiakas katsoo, että hän on tullut huumatuksi eikä ole pystynyt välttämään tapahtunutta. Asiakas kiistää toimineensa törkeän huolimattomasti ja vaatii, että pankki korvaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Lisäksi asiakas vetoaa siihen, että pankki on antanut harhaanjohtavaa tietoa yhdistelmäkortin nostorajoista eikä asiakas ole ymmärtänyt asettamansa 400 euron nostorajan koskevan vain kortin debit-puolta.

Pankki katsoo asiakkaan törkeän huolimattomuuden korttiehtoihin nähden mahdollistaneen kortin oikeudettoman käytön ja vahingon jäävän asiakkaan vastuulle täysimääräisesti. Käteisnostorajan osalta pankki on viitannut verkkosivuillaan oleviin tietoihin ja siihen, että asiakas on viimeksi 3.5.2012 muuttanut pankkitiliään koskevia käteisnostorajoja.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen ja sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Mikäli asiakkaan katsotaan menetelleen törkeän huolimattomasti ja vastaavan siten maksupalvelulain mukaan täysimääräisesti aiheutuneesta vahingosta, arvioitavaksi tulee lisäksi, tulisiko asiakkaan vastuuta kuitenkin rajoittaa sillä perusteella, että hänen yhdistelmäkorttinsa nostorajat eivät ole toimineet sillä tavoin kuin hän on ymmärtänyt niiden toimivan.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakas on ollut viettämässä hääjuhlia Helsingin keskustassa juhlatiloissa, joissa hänen muistikuvansa päättyvät noin klo 01 seuraavien muistikuvien ollessa Malminkartanosta, missä asiakas kertomansa mukaan havahtui noin klo 07. Sulhasen veljen mukaan asiakas on ollut juhlapaikalla vielä klo 02:30. Asiakkaan kortilla tehtiin klo 04:20-04:22 kolme ostoyritystä huoltoasemalla, mutta asiassa saadun selvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, onko kortin tunnusluku näiden tapahtumien tai jonkin niistä kohdalla näppäilty oikein. Tämän jälkeen kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja klo 04:39-05:18 ensin Helsingissä Malminkartanonaukio 4:ssä ja tämän jälkeen Vantaalla Kannuskuja 2:ssa. Asiakas on kertomansa mukaan havahtunut noin klo 07 Malminkartanosta.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, mitä tapauksessa on 19.5.2012 noin klo 02:30-07:00 tapahtunut, eikä lautakunnan ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua ja sitä, mitä on tapahtunut asiakkaan juhlatiloista lähdön ja Malminkartanossa taksiin nousuun välillä.

Tapahtumienkulussa olevasta osittain selvittämättömäksi jääneestä usean tunnin ajanjaksosta huolimatta Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tapahtumista asian lautakuntakäsittelyssä alusta alkaen johdonmukaisesti samansisältöisen selvityksen, jota tukee hänen heti tapahtumapäivänä 19.5.2012 poliisille tekemään tutkintailmoitukseen kirjattu tapahtumien kuvaus. Edelleen lautakunta katsoo asiakkaan antamaa selvitystä tukevan sen, että asiakkaan vaimo on asiakkaan kotiintulon jälkeen ollut niin huolissaan asiakkaan tilasta, että hän on soittanut hätäkeskukseen.

Toisaalta Pankkilautakunta katsoo saadun selvityksen olevan osittain epäjohdonmukainen ja sen perusteella asiassa jäävän asian ratkaisun kannalta olennaisia kysymyksiä avoimiksi. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että edellä mainitun hätäpuhelun johdosta asiakkaan kotiin saapuneen ensihoitoyksikön laatiman ensihoitokertomuksen mukaan apua on soitettu hypotermian johdosta eikä kertomukseen kirjatut esitiedot tue asiakkaan käsitystä huumaamisesta.  

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asiakas kertoo muistikuviensa päättyneen noin klo 01 juhlapaikalla, mutta hän on asiassa saadun tiedon mukaan kuitenkin ollut kunnossa juhlapaikalla vielä noin klo 02:30. Jos asiakas on käsityksensä mukaisesti tullut huumatuksi, epäselväksi jää, missä, miten ja mihin aikaan tämä on tapahtunut. Epäselväksi jää myös se, miten asiakas on päätynyt Malminkartanoon ja onko hän käsityksensä mukaisesti ollut korttia oikeudetta käyttäneiden kyydissä ajan, jolta hän ei muista mitään.

Edelleen epäselväksi jää, kuka on yrittänyt tehdä asiakkaan kortilla bensaostoksia ja missä tarkoituksessa, ja miksi ostotapahtumat on keskeytetty. Pankkilautakunta ei pidä todennäköisenä, että klo 04:20-04:22 tehdyn kolmen ostoyrityksen kohdalla olisi ollut kyse siitä, että korttia oikeudetta käyttäneet olisivat jostain syystä kokeilleet kortin ja tunnusluvun toimintaa ennen nostoautomaatille siirtymistä. Yöllisiä bensaostoksia on tehty useissa Pankkilautakunnan käsittelemissä kortin oikeudetonta käyttöä koskevissa tapauksissa. Näissä tapauksissa kortinhaltija on mennyt yöllä ravintolaillan jälkeen ns. pimeän taksin kyytiin ja maksanut kyydistä korvauksen kortillaan tekemällä, yleensä 10 euron bensaostoksella. Tapauksissa kortin tunnusluku on urkittu bensaostoksen yhteydessä ja kortti on anastettu tämän jälkeen kortinhaltijalta. Kun tässä tapauksessa asiassa ei ole esitetty eikä annettu selvitys muutoinkaan anna mitään muuta selitystä asiakkaan kortin tunnusluvun päätymiselle ulkopuolisen tietoon, Pankkilautakunta katsoo kortin kokeilemista todennäköisemmäksi, että tapauksessa on bensaostosyritysten kohdalla ollut kyse em. tapauksia vastaavasta tilanteesta ja että asiakkaan kortin tunnusluku on todennäköisesti päätynyt ulkopuolisen tietoon näiden ostoyritysten yhteydessä. Tämän jälkeen myös asiakkaan kortti on nyt epäselväksi jääneellä tavalla päätynyt korttia oikeudetta käyttäneille, jotka ovat käyttäneet sitä kahdella eri automaatilla.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulun jäävän olennaisilta osin epäselväksi eikä Pankkilautakunnan ole selvityksen epäjohdonmukaisuuksien ja puutteellisuuden vuoksi mahdollista arvioida, mitä aamuyöllä 19.5.2012 on todennäköisimmin tapahtunut. Näin ollen lautakunta ei voi myöskään arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta tapahtumien kulkuun eikä asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana.

Ratkaisu

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen sekä varajäsen Samun. Sihteerinä toimi Hidén.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta