Haku

PKL 39/13

Tulosta

Asianumero: PKL 39/13 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 25.03.2014

Kortin oikeudeton käyttö. Ilmoittaminen ilman aiheetonta viivytystä.

Tapahtumatiedot

Yhtiön luottokorttia on käytetty lentoyhtiön konttorissa Lontoossa 14.12.2012 lipun ostoon. Oston summa ollut 1.250,86 euroa ja veloitus on tapahtunut kortinmagneettijuovalla sekä allekirjoituksella. Yhtiön kirjanpitäjä havaitsi oston melko nopeasti ja tiedusteli siitä työntekijöiltä. Tapahtuma todettiin oikeudettomaksi vasta toukokuussa 2013, jolloin asiasta oltiin yhteydessä pankkiin. Kortti suljettiin 20.6.2013.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakkaan mukaan yhtiön kortti ei ole koskaan ollut kadoksissa eikä Lontoossa. Asian selvittämistä on viivästyttänyt se, että kyseinen kortti on yhtiön usean osakkaan käytössä, minkä lisäksi yrityksen koko liikevaihto kulkee saman tilin kautta. Asiakas katsoo ilmoittaneensa pankille tapahtuneesta viipymättä sen oikeudettoman käytön havaittuaan, minkä vuoksi pankin tulisi korvata yhtiölle koko summa täysimääräisenä.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan vaikka kortin oikeudeton käyttö on havaittu yhtiössä melko pian sen tapahtumisen jälkeen, on asiasta oltu yhteydessä pankkiin vasta lähes kuusi kuukautta tämän jälkeen. Pankin näkemyksen mukaan asiakas on siten laiminlyönyt korttiehtojen ja lain mukaisen velvollisuutensa ilmoittaa oikeudettomista tapahtumista ilman aiheetonta viivytystä eikä pankki ole siten korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- lentoyhtiön selvitys veloituksesta 15.5.2013

- kuittikopio tapahtuman veloituksesta asiakkaan tililtä 11.6.2013

- korttiehdot

- pankin vastaus asiakkaan reklamaatioon 4.7.2013

- poliisille tehty tutkintailmoitus 17.6.2013 ja poliisin päätös tutkinnan lopettamisesta 18.6.2013

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas menettänyt oikeutensa vaatia korvausta kortin oikeudettomasta käytöstä sen vuoksi, että hän on tehnyt reklamaation vasta noin puolen vuoden kuluttua oikeudettomasta käytöstä.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 70 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä siten kuin kyseisessä luvussa tarkemmin säädetään, jollei hän ilmoita palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta maksutililtään tai hyvittämisestä maksutililleen. Asiakkaan hyväksymissä ehdoissa on todettu asiasta yhtenevästi lain kanssa.

Ratkaisun perustelut

Kortin oikeudeton käyttö on tapahtunut 14.12.2013 ja yhtiön edustaja on havainnut sen melko pian tämän jälkeen, mutta pankki on vastaanottanut yhtiön tiedustelun asiasta vasta toukokuussa 2013 ja kortti on suljettu 20.6.2013.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, ettei yhtiö ole ilmoittanut pankille oikeudettomasta maksutapahtumasta viipymättä sen havaittuaan, eikä sillä ole siten lain mukaan oikeutta saada pankilta maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä.

Suositus

Pankkilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela, Lehtonen ja varajäsen Samun. Sihteerinä toimi Sainio.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta