Haku

PKL 35/13

Tulosta

Asianumero: PKL 35/13 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 14.05.2014

Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan yhdistelmäkortti anastettiin ja kortilla tehtiin 19.5.2013 klo 04:36 - 04:43 oikeudettomia automaattinostoja aiheuttaen nostopalkkiot mukaan lukien yhteensä 4.870 euron vahinko. Asiakas on itse käyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan bensaostoksen maksamiseen klo 04:03 ja taksimatkan maksamiseen klo 05:30. Asiakas sulki korttinsa 28.5.2013 klo 14:12.

Poliisin tutkintailmoitukseen (ilmoitusaika 22.5.2013) kirjatun mukaan asiakas on ollut Helsingissä taksitolpan jonossa, josta hänet on houkuteltu ”halvempaan” kyytiin. Asiakkaan arvion mukaan hänet huumattiin matkan aikana ja hänen tililtään on nostettu 2000 euroa. Asiakas kuulusteltiin ilmoituksenteon yhteydessä. Asiakas kertoo noin kolmekymppisen miehen tarjonneen hänelle kyytiä Keravalle, kunhan tämä tankkaisi miehen kaverin autoa kympillä. Asiakas tarttui tarjoukseen. Asiakas nousi valkoiseen autoon, jossa oli hänet houkutelleen miehen lisäksi etupenkillä kuljettaja ja ilmeisesti tämän naisystävä. Seurue kävi tankkaamassa 10 euron verran polttoainetta ja asiakas muistaa näppäilleensä tunnuslukunsa maksuautomaattiin. Asiakas muistelee, että hänelle tarjottiin matkan aikana jotain juotavaa. Asiakas on ollut matkan aikana sammuneena ja sinä aikana hänen tililtään on nostettu viisi kertaa 400 euroa eli yhteensä 2000 euroa. Asiakas jätettiin autosta jossain päin Espoota.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, ettei hän ole toiminut törkeän huolimattomasti kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen, ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

Tunnusluku on ollut ainoastaan asiakkaan muistissa ja se on onnistuttu urkkimaan bensatankkauksen yhteydessä ammattimaista viekkautta hyväksi käyttäen. Automaatin näppäimistö sijaitsee kutakuinkin kasvojen korkeudella ja näppäilijää pidemmän henkilön on siten helpohko urkkia tunnusluku suojauksesta huolimatta. Asiakas ei myöskään sulje pois mahdollisuutta, että olisi voitu käyttää teknisiä apuvälineitä, kuten esimerkiksi kameraa, joka on voitu asentaa automaattiin jo valmiiksi tunnusluvun selvittämiseksi. Selvää kuitenkin on, että tunnusluku on saatu urkittua tuolloin tavalla tai toisella siitä huolimatta, että asiakas on pyrkinyt normaalin tapaan kohtuudella peittämään näppäilyn.

Kyydityksen aikana asiakas on tullut huumatuksi, josta syystä kortti on ollut helposti anastettavissa hänen taskussaan olleesta lompakosta. Asiakas säilytti korttiaan lompakossaan pikkutakin povitaskussa, minkä hän katsoo olevan normaalia ja huolellista.

Jossain vaiheessa havahduttuaan asiakas huomasi lompakon puuttuvan taskustaan ja näki sen edessään auton jalkatilassa. Asiakkaan tiedustellessa seurueelta kortistaan kertoi takapenkillä hänen vieressään istunut mies sen olevan takin taskussa, jonne se siis oli sujautettu takaisin nostojen tekemisen jälkeen. Tällöin asiakasta pyydettiin välittömästi poistumaan autosta. Tätä painokasta kehotusta asiakas myös noudatti. Tokkuraisesta olotilasta huolimatta asiakas uskoi kaiken olevan kunnossa, sillä kortti ja lompakko olivat tallessa. Asiakkaan onneksi paikalle sattui oikea taksi, jonka asiakas onnistui saamaan kuljettamaan hänet kotiinsa.

Seuraavan aamun tokkuraisessa olotilassaan asiakas ei ymmärtänyt, että hänen olisi pitänyt lähteä hankkimaan lääkärintodistusta huumaamisestaan, koska hän ei vielä itsekään tuolloin sisäistänyt, mistä olotila johtui. Asiakas tarkisti vielä lompakon ja kortin tallessa olon, mutta vasta illalla 21.5.2013 asioidessaan verkkopankissa hän huomasi tilillään tapahtuneet käteisnostot ja ymmärsi tapahtumien todellisen kulun. Välittömästi seuraavana aamuna hän meni poliisilaitokselle tekemään rikosilmoituksen.

Tapahtumien kulkua joitakin päiviä mietittyään asiakas otti pankkiin puhelimitse yhteyttä kysyäkseen neuvoja, mitä toimenpiteitä tulisi vielä tehdä. Pankkitoimihenkilö totesi, että olisi järkevää sulkea kortti kopioinnin varalta ja ettei mahdollista kopiota tai kortin muita tietoja hyväksi käyttäen olisi mahdollista suorittaa ostoja. Tällöin kortti myös suljettiin. Asiakkaan mielestä hän ilmoitti pankille oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä.

Kortin sulkuilmoitus on tehty useita päiviä tapahtuneiden nostojen jälkeen, koska kortti on palautunut asiakkaan haltuun tehtyjen nostojen jälkeen. Näin ollen ei sulkuilmoituksen ajankohdalla olisi ollut minkäänlaista vaikutusta kyseessä oleviin nostoihin niiden tapahduttua ennen kuin ne oli havaittu.

Asiakkaan käsityksen mukaan kyseessä on kortinhaltijan tietämättömyys ja hyväuskoisuuden hyväksikäyttö ennemmin kuin törkeä huolimattomuus tai tahallisuus. Asiakas katsoo myös täyttäneensä korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja toimineen huolellisesti. Korttia, kortin tunniste- tai muitakaan tietoja hän ei ole luovuttanut tai kertonut kenellekään. Se, että kortinhaltija joutuu ammattimaisen rikollisuuden uhriksi ja tulee huumatuksi, ei asiakkaan mielestä millään tavoin ole kortinhaltijan törkeäksi huolimattomuudeksi määriteltävää toimintaa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on reklamoinut kortin credit-puolen 7 käteisnostosta (klo 04:40 - 04:43), yhteensä 2800 euroa, sekä kortin debit-puolen 5 käteisnostosta (klo 04:36 - 04:39), yhteensä 2000 euroa nostopalkkioineen. Asiakas kertoo 28.5.2013 päivätyssä reklamaatiossaan ja sen liitteenä olevassa tutkintailmoituksessa olleensa taksijonossa, ja ottaneensa vastaan hänelle tarjotun halvemman kyydin. Kyydistä asiakas lupautui maksamaan tankkaamalla 10 eurolla bensaa autoon. Asiakas kertoo nauttineensa matkan aikana hänelle tarjottua juomaa. Hän epäilee, että hänet on huumattu tai hän on ollut sammuneena, ja kortilla on tänä aikana nostettu käteistä rahaa. Huumausepäilystä huolimatta asiakas ei ole käynyt lääkärissä, eikä huumaamisesta ole lääkärinlausuntoa tai muuta todistetta. Asiakas epäilee, että hänen korttinsa tunnusluku on urkittu bensa-asemaoston yhteydessä.

Pankin asiakkaalle lähettämien päätösten mukaan oikeudeton käyttö on jäänyt täysimääräisesti kortinhaltijan vastuulle. Kortinhaltijan katsotaan toimineen korttiehtojen noudattamisen suhteen tärkeän huolimattomasti. Päätös on perustunut korttiehtoihin.

Kaikkien nostojen yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa, joten nostot on tehty kortinhaltijan alkuperäisellä kortilla. Nostot tehneellä henkilöllä on ollut tiedossa myös kortin oikea tunnusluku. Kortin salaista tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista, vaan sen on täytynyt joutua nostot tehneen henkilön tietoon muulla tavoin.

Asiakkaan kortin debit-ominaisuudella on tehty 10 euron bensa-osto 19.5. klo 04:03. Asiakas muistaa näppäilleensä kortin salaisen tunnusluvun maksuautomaattiin. Kokemuksensa perusteella pankki epäilee, että kortin tunnuslukua ei ole suojattu kunnolla, vaan se on voitu urkkia tämän bensa-oston yhteydessä.

Asiakas epäilee, että reklamoidut käteisnostot on tehty sillä aikaa, kun hän on ollut huumattuna. Asiakas kertoo edelleen, että jossakin vaiheessa hän havahtui ja huomasi, että lompakko puuttui hänen taskustaan. Lompakko löytyi lattialta auton jalkatilasta, mutta kortti ei ollut lompakossa. Asiakas kertoo tiedustelleensa kortista autossa olleelta seurueelta, ja hänelle oli kerrottu, että kortti on hänen takkinsa taskussa. Tämän jälkeen asiakasta oli kehotettu poistumaan autosta. Asiakas kertoo tämän jälkeen ottaneensa taksin kotiin. Asiakkaan kortin debit-ominaisuudella on maksettu taksimatka 66,60 euroa 19.5.2013 klo 05:30.

Asiakas on siis kertomuksensa mukaan tullut huumatuksi jossain vaiheessa bensaoston eli klo 04:03 jälkeen, ollut huumattuna nostojen aikaan klo 04:36 - 04:43, ja havahtunut taas jossakin vaiheessa ennen taksimatkan maksamista klo 05:30. Koska taksimatka on maksanut 66,60 euroa, on matkaan oletettavasti kulunut ainakin joitakin kymmeniä minuutteja. Asiakas kertoo, että hänet jätettiin autosta jossain päin Espoota, josta hän otti taksin kotiin eli Keravalle. Koska taksimatkat pääsääntöisesti maksetaan perille saavuttua, voidaan myös olettaa taksimatkan alkaneen n. klo 05:10. Asiakas olisi toisin sanoen havahtunut huumauksesta tuntemattomien kyydissä n. klo viiden maissa, eli parikymmentä minuuttia nostojen tekemisen jälkeen ja n. tunti itse tekemänsä bensaoston jälkeen. Aikaväli 04:03 (bensaosto) ja 05:30 (taksimatkan maksu) välillä on joka tapauksessa vain n. puolitoista tuntia. Pankin kokemuksen mukaan huumatuksi tulleet ovat olleet useita tunteja tiedostamattomassa tilassa.

Pankkilautakunnalle lähettämässään valituksessa asiakas kertoo säilyttävänsä maksukorttiaan lompakossaan. Asiakas kertoo valituksessa, että hän huomasi auton kyydissä ollessaan lompakon puuttuvan hänen takkinsa taskusta. Lompakko löytyi auton jalkatilasta lattialta, mutta kortti puuttui lompakosta. Asiakkaan matkaseurueen jäsenet kertoivat kortin olevan takin taskussa. Asiakas on siis havainnut sekä lompakkonsa että korttinsa olevan muualla kuin missä hän niitä normaalisti säilyttää. Ulkopuolinen henkilö on kortinhaltijaa paremmin tiennyt, missä kortti on, kun asiakas sitä etsi. Kuitenkaan asiakas ei ole tehnyt kortin katoamisilmoitusta ennen kuin useita päiviä tapahtuneen jälkeen. Korttiehtojen mukaan myös epäilys kortin oikeudettomasta käytöstä tai sen joutumisesta sivullisen haltuun aiheuttaa velvollisuuden ilmoittaa kortin katoamisesta. Asiakas on kuitenkin ilmoittanut kortin kadonneeksi vasta useita päiviä tapahtuman jälkeen.

Pankki ei pidä todennäköisenä, että asiakas olisi huumattu tilanteessa. Aikaväli tunnusluvun näppäilemisen ja auton kyydissä havahtumisen ja kortin etsimisen välillä on niin lyhyt, ettei huumaaminen ole todennäköistä. Pankki ei myöskään pidä todennäköisenä sitä, että tunnusluku olisi bensa-asemalla urkittu teknisen apuvälineen, kuten kameran, avulla. Rikollisilla ei olisi tilanteessa ollut alkaa purkaa kameratallenteelta ennen kortilla tehtyjä automaattinostoja. Pankki pitää todennäköisempänä sitä, että tunnusluku on voitu nähdä, kun asiakas on näppäillyt sen automaattiin.

Pankki katsoo, että asiakas on laiminlyönyt velvollisuutensa säilyttää korttiaan huolellisesti. Korttia on voitu lainata kortinhaltijan huomaamatta. Pankki katsoo myös, että kortinhaltija on laiminlyönyt velvollisuutensa tunnusluvun säilyttämisessä ja suojaamisessa, koska tunnusluku on päätynyt toisen henkilön käyttöön. Edelleen pankki katsoo, ettei korttiehtoja ole noudatettu katoamisilmoituksen tekemisen osalta, vaikka asiakas on huomannut ensin lompakon olevan kateissa ja sitten vielä kortin olevan eri paikassa kuin missä hän sitä normaalisti säilyttää.

Asiakas on tehnyt valinnan nousta ennalta tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja on juonut näiden tarjoamaa juomaa. Pankki katsoo, että näin toimimalla asiakas on edesauttanut tapahtumia, jotka ovat johtaneet hänen korttinsa väärinkäyttöön. Sekä kortti että kortin salainen tunnusluku on voitu viedä asiakkaalle hänen huomaamattaan, korttia on voitu käyttää automaattinostoihin, ja se on taas palautettu asiakkaalle edelleen hänen huomaamattaan.

Pankki katsoo kokonaisuutena, että asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Pankki katsoo myös, ettei kortin katoamisilmoitusta ole tehty ehtojen mukaisesti. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 22.5.2013)

- yleiset korttiehdot

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, ettei hän ole toiminut törkeän huolimattomasti kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen, ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo, että asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön ja siksi kortin oikeudeton käyttö jää asiakkaan vastuulle täysimääräisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneiden tietoon asiakkaan maksaessa bensaostosta klo 04:03. Lautakunta pitää hyvin epätodennäköisenä, että tunnusluvun saamiseksi olisi tässä tapauksessa käytetty teknisiä apuvälineitä, ja lautakunta katsookin, että tunnusluku on todennäköisesti onnistuttu urkkimaan. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet ja erityisesti sen, että asiakas on mennyt yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut kieltäytyä bensaostoksen maksamisesta. Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Asiakkaan käsityksen mukaan hänet on huumattu ja hänen tiedottomana ollessaan hänen korttinsa on anastettu häneltä. Tapauksessa ei ole esitetty huumaamisesta asiakkaan kertoman lisäksi muuta selvitystä ja Pankkilautakunnan käsityksen mukaan myös asiakkaalle epäilys mahdollisesta huumaamisesta on tullut selvästi aamuyön 19.5.2013 tapahtumien jälkeen hänen havaittuaan oikeudettomat nostotapahtumat verkkopankissa illalla 21.5.2013. Ottaen tämän lisäksi huomioon sen, että asiakas on itse käyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan ennen kortin oikeudetonta käyttöä bensaostoksen maksamiseen klo 04:03 ja alle puolitoista tuntia myöhemmin taksimatkan maksamiseen klo 05:30, Pankkilautakunta pitää epätodennäköisenä, että asiakas olisi tässä tapauksessa näiden maksutapahtumien välillä tullut huumatuksi ja ehtinyt huumauksesta toeta. Tapahtumien aikataulun osalta Pankkilautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että asiakkaan on käytännössä tullut ottaa taksi kotiinsa hyvin pian klo 04:36 - 04:43 tehtyjen oikeudettomien nostojen jälkeen, sillä automaatilta, jolla oikeudettomat automaattinostot tehtiin, on autolla lähes viidenkymmenen kilometrin matka asiakkaan kotiin. Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että asiakas on bensa-ostoksen tekemisen jälkeen nukahtanut auton kyytiin ja asiakkaan nukkuessa hänen korttinsa on anastettu ja kortilla on tehty oikeudettomia nostoja, minkä jälkeen kortti on palautettu asiakkaan takin povitaskuun tämän huomaamatta.

Pankkilautakunta katsoo joka tapauksessa tapahtumien olleen seurausta siitä, että asiakas lähti yöllä alkoholia juoneena hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Edelleen Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa.

Pankkilautakunta katsoo, että mikäli asiakas on näissä olosuhteissa nukahtanut hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja on näin jättänyt korttinsa valvonnatta, voidaan asiakkaan tämän johdosta katsoa huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla. Mikäli kortin anastamisen olisi osaltaan mahdollistanut asiakkaan huumaaminen, katsoo Pankkilautakunta tapahtuneen olleen siinä tapauksessa seurausta siitä tietoisesta riskistä, jonka asiakas on ottanut noustuaan yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja juotuaan näiden hänelle tarjoamaa juomaa.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo molemmissa edellä mainituissa tapauksissa asiakkaan menettelyn kokonaisuutena selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen sekä varajäsen Samun. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta