Haku

PKL 32/16

Tulosta

Asianumero: PKL 32/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 19.01.2017

Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdystä oikeudettomasta automaattinostosta jakautuu asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortin credit-puolella tehtiin 3.5.2016 klo 15.03 oikeudeton 240 euron automaattinosto. Kortin debit-puolella tehtiin oikeudettomia automaattinostoja ja maksutapahtumia 2.–3.5.2016. Asiakas ilmoitti kortin kadonneeksi 4.5.2016 klo 06.44.

Kortin debit-puolella tehtyjä oikeudettomia tapahtumia ei käsitellä tässä asiassa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut tavanneensa tuttavansa A:n 2.5.2016 noin klo 10. Hän lähti A:n pyynnöstä käymään asiakkaan tunteman B:n hevostilalla, jossa myös A:n hevonen oli hoidettavana. B ajoi autoa ja he pysähtyivät matkalla tankkaamaan autoa. Asiakas maksoi kortillaan polttoaineen. Koska asiakas ei omista autoa, bensa-automaatti oli outo eikä hän huomioinut ympäristöään riittävästi. Tällöin B on päässyt katsomaan sivusta asiakkaan kortin tunnusluvun. Kenelläkään muulla ei ole ollut siihen mahdollisuutta.

Tilalla käynnin jälkeen he menivät n. klo 16.30 syömään huoltoasemalle, jossa asiakas maksoi kortillaan viimeisen kerran. Tämän jälkeen he menivät A:n asuntoon. Asiakas laittoi sohvannurkkaan käsilaukkunsa, jossa oli hänen korttinsa lompakossa. Laukussa ei ollut kortin tunnuslukua. Asiakas keitti kahvia keittiössä ja kävi kylpyhuoneessa. Asiakkaalla ei hetkeksi ole ollut katsekontaktia laukkuun, koska he olivat asiakkaan tuttavan yksityisasunnossa. Asiakkaan käsitys on, että B on saanut tällöin tilaisuuden anastaa kortin käsilaukusta. B lähti myöhemmin pois ja asiakas tämän jälkeen kotiinsa. Lähtiessään asiakas katsoi pintapuolisesti, että hänen lompakkonsa, puhelimensa ja avaimensa olivat tallella. 2.5.2016 myöhään illalla on hänen kortillaan maksettu n. 90 euron huoltoasemalasku, jota hän ei ole itse maksanut.

Seuraavana aamuna A soitti asiakkaalle ja he lähtivät ulkoilemaan, jossa heidän seuraansa liittyi C. He lähtivät A:n asunnolle, jonne saapui jonkin ajan kuluttua B. Asiakkaan käsilaukku oli jälleen samassa paikassa. Hän keitti kahvia, laittoi ruokaa ja kävi vessassa. Mahdollisuuksia viedä kortti oli paljon. B ja C lähtivät asunnosta aamupäivällä ja olivat noin tunnin poissa. Seuraavan kerran B ja C lähtivät iltapäivällä eikä asiakas nähnyt heitä enää sen jälkeen sinä päivänä. Jossain vaiheessa asiakas nukahti sohvalle ja hän epäilee jonkun laittaneen unilääkettä hänen juomaansa.

Asiakas heräsi A:n asunnosta aamuyöllä 4.5.2016 ja alkoi lähteä kotiin, kun hän huomasi korttinsa ja puhelimensa kadonneen. A:lla ei ollut puheaikaa puhelimessaan, joten asiakas joutui menemään omaan kotiinsa sulkemaan kortin varapuhelimellaan.

Asiakas tunnisti 9.5.2016 poliisilaitoksella valvontakameran kuvista B:n nostamassa rahaa pankkiautomaatilla asiakkaan tililtä. Asiakas ilmoitti poliisin tutkintailmoituksessa epäilevänsä pankkikortin varastamisesta A:ta, B:tä ja C:tä. Asiakas epäilee heidän olevan ammattirikollisia, koska ovat osanneet muokata asiakkaan korttia niin, että ovat saaneet mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn.

Asiakas ei ole koskaan ollut rikollisten kanssa missään tekemisissä eikä näin ollen ole osannut varoa tarpeeksi. Hän luuli olevansa tuttavansa asunnossa turvassa. Kaikki asunnossa olleet ovat tunteneet toisensa. Hän vain joutui huonoon seuraan pariksi päiväksi. Asiakas vaatii palveluntarjoajaa korvaamaan hänelle 240 euroa.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoaja on vastineessaan todennut, että automaattinosto on tehty asiakkaan alkuperäisellä kortilla sirua käyttäen ennen kortin sulkuilmoitusta. Tunnusluku on joko saatu selville asiakkaan näppäillessä tunnusluvun bensa-automaattiin tai tunnusluku on joutunut ulkopuolisen tietoon yhdessä kortin kanssa.

Palveluntarjoaja katsoo, että korttia ei ole säilytetty korttiehtojen edellyttämällä tavalla eikä kortin tallella oloa ole valvottu olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Jos kortin tallella olo olisi huolellisesti tarkistettu asiakkaan lähtiessä illalla 2.5.2016 kotiinsa ja kortti välittömästi suljettu, olisi 3.5. tapahtunut väärinkäyttö pystytty estämään.

Asiakkaan mukaan B oli liian lähellä maksuautomaattia asiakkaan käyttäessä sitä. Koska asiakkaalla oli syytä epäillä, että ulkopuolinen on voinut nähdä tunnusluvun, olisi kortin säilyttämiseen ja tallella oloon tullut kiinnittää normaalia enemmän huomiota.

Palveluntarjoaja katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehdoissa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen suhteen. Palveluntarjoaja katsoo siten, että kortin credit-ominaisuuden oikeudeton käyttö jää asiakkaan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Luottokorttilasku.

- Poliisille 4.5.2016 tehty tutkintailmoitus.

- Korttiehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkaiden takia on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Sulkupalvelun numero on auki ympäri vuorokauden.

Asian arviointi

Tunnusluvun käyttäminen

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella uskottavana, että asiakkaan oletuksen mukaisesti B on urkkinut asiakkaan kortin tunnusluvun hänen käyttäessään korttia bensa-automaatilla 2.5.2016 ja B on anastanut kortin asiakkaan huomaamatta samana päivänä A:n asunnolla. Tätä tapahtumienkulkua tukee lautakunnan näkemyksen mukaan se, että kortin debit-puolta on käytetty asiakkaan mukaan oikeudetta myöhään illalla 2.5.2016.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.  Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä.

Tässä tapauksessa asiakas ei ole kertonut onko hän yrittänyt suojata tunnuslukua käyttäessään korttia bensa-automaatilla. Asiakas on kertonut epäilevänsä B:n nähneen tunnusluvun näppäilyn.

Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun turvallisen käyttämisen suhteen.

Kortin säilyttäminen

Pankin korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja turvallisesti. Ehtojen mukaan kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että kortti on tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa.

Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen. Kortinhaltijalta ei kuitenkaan voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä.

Asiakas on jättänyt laukkunsa, jossa kortti oli, vartioimatta samaan huoneeseen B:n kanssa ja poistunut mm. keittiöön ja vessaan sekä 2. että 3.5.2016. Asiakkaan mukaan hän oli joutunut ”huonoon seuraan pariksi päiväksi”.

Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi olosuhteet huomioon ottaen huolellisesti toimiessaan tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen. Pankkilautakunta katsoo, että asiakas olisi tässä tapauksessa kohtuullisiksi katsottavin toimin voinut todennäköisesti välttyä korttinsa oikeudettomalta käytöltä. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen.

Kortin tallella olon seuraaminen

Pankkilautakunta toteaa maksukortin tallella olon seuraamisen kuuluvan kortin turvallisen säilyttämisen tavoin olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, ja toimia tämän tiedon pohjalta estämällä kortin käyttö.

Arvioitaessa, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista voidaan kohtuudella edellyttää, huomioon otettavaksi tulevat samat olosuhteita koskevat seikat, jotka huomioidaan arvioitaessa huolellisuutta kortin säilyttämisessä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan pintapuolisesti tarkastanut lompakkonsa tallella olon lähtiessään kotiin A:n luota 2.5.2016. Asiakkaan korttia on oikeudetta käytetty myöhään illalla 2.5.2016. Asiakas on huomannut kortin katoamisen aamuyöllä 4.5.2016. Kortti on ilmoitettu kadonneeksi 4.5.2016 klo 6.44.

Kokonaisuutena arvioiden tilanne on ollut sellainen, että Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomata korttinsa katoaminen ja/tai oikeudeton käyttö nyt toteutunutta aikaisemmin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan kortin tallella olon seuraamisen suhteen.

Yhteenveto

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja erityisesti kortin säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia