Haku

PKL 29/15

Tulosta

Asianumero: PKL 29/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.11.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostosta ja ostotapahtumasta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää hänen kortillaan Tampereella 3.1.2015 klo 02.17-03.49 debit-puolella tehdyn 10 euron oston ja credit-puolella tehdyn 500 euron automaattinoston. Kortti on tapahtumien jälkeen ollut asiakkaalla tallella, mutta asiakkaan puhelin ja kello on anastettu ja tuntemattomat henkilöt ovat kyydinneet asiakkaan tämän kotiin Turkuun Tampereelta, jonne asiakas oli edellisenä päivänä tullut omalla autollaan vaimonsa kanssa työhaastattelua varten. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista 3.1.2015 klo 15.47.

Asiakkaan valitus            

Asiakas katsoo, ettei kyse ollut hänen törkeästä huolimattomuudestaan, ja hän vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomat ostotapahtuman ja automaattinoston nostopalkkioineen ja maksamaan korvaussummalle viivästyskorkoa 3.1.2015 lukien.

Asiakas on täyttänyt pankin korttiehdoissa esitetyt kortinhaltijan velvollisuudet ja toiminut vastuullisesti. Asiakas ei ole luovuttanut korttiaan tai tunnuslukuaan sivulliselle. Kortti on säilytetty korttiehtojen edellyttämällä huolellisuudella asiakkaan lompakossa, jossa ei ollut tunnuslukua. Tunnusluku on ainoastaan asiakkaan mielessä. Asiakas on aina suojannut tunnuslukunsa asianmukaisesti. Vakiintuneena tapana asiakkaalla on tunnuslukua näppäillessään myös suojata näppäimistö siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä numeroyhdistelmää.

Vallinneet olosuhteet ovat olleet asiakkaasta riippumattomia. Rikolliset ovat toimineet ilmeisen ammattimaisesti, ja tietoisesti valinneet ensimmäiseksi oikeudettoman kortin käytön paikaksi huoltoaseman, josta ei poliisitutkinnan mukaan saa kamerakuvaa, jonka tallenteen avulla rikollinen urkkiminen kävisi selväksi. Toisessa oikeudettoman käytön kohteessa automaatilla kamera oli poliisin mukaan harkitusti peitetty.  Useat seikat (maksu bensa-asemalla, josta ei saatavilla kuvaa; kameran peittäminen automaatilla; muun omaisuuden (rannekello, matkapuhelin) anastaminen) viittaavat ammattimaiseen toimintaan, jossa tunnusluku selvitetään, vaikka asiakas suojasi tunnuslukunsa tavanomaisella tavalla. On huomioitava, että automaatilla on tapahtunut kolme nostoyritystä, joista ensimmäinen on yritys nostaa 1.000 euroa, vaikka asiakkaan tilin päivittäinen nostoraja on 500 euroa.

Yksin se, että kortin oikeudeton käyttö on onnistunut, ei riitä näytöksi kortinhaltijan huolimattomasta menettelystä. Pankin pitäisi kyetä erikseen osoittamaan, että kolmas osapuoli ei ole käyttänyt rikollisesti hyväkseen järjestelmän haavoittuvuutta. Pankin korttiasiakkaan ja nostoautomaattien käyttäjänä asiakas tuntee turvattomuutta sen asian edessä, että automaatin kamera on ilmeisen helposti rikollisten peitettävissä.

Kortin oikeudeton käyttö selvisi vasta klo 09.45, jolloin automaatti ilmoitti nostorajan ylittyneen asiakkaan yrittäessä nostaa rahaa Tampereelle paluulippuaan varten. Asiakkaan vaimolla ei ole ajokorttia ja asiakkaan oli välttämätöntä palata samana päivänä Tampereelle hakemaan sekä vaimonsa että autonsa. Hämäävää oli, että vaikka asiakkaan puhelin ja rannekello oli varastettu, ei korttia ollut varastettu lopullisesti. Koska pankilla oli ollut teknisiä vaikeuksia ja kortti oli yhä asiakkaan hallussa, ei hän voinut eikä halunnut uskoa oikeudettoman noston edes tapahtuneen. Asiakas myös soitti useaan kertaan pankkiin yrittäen selvittää, mitä oli tapahtunut, saamatta kuitenkaan selkeätä vastausta, onko kyse teknisestä ongelmasta. Vasta Tampereelle päästyään ja nähtyään asiakkaan vaimon tilin toimivan normaalisti automaatilla, asiakas uskoi kyseessä olevan oikeudeton käyttö. Tuolloin asiakas sulki kortin välittömästi.

Pankki on katsonut, että kortin oikeudeton käyttö olisi tullut ikään kuin oikeudelliseksi asiakkaan ollessa pakotettu tahdottomassa tilassa tuntemattomien kyytiin. Asiakas katsoo, että pankin esittämä kanta ”tietoisen riskin ottamisesta” on loukkaava ja kohtuuton. Tahdottomassa tilassa, mahdollisesti huumattuna ja pakotettuna olleen ihmisen ei voida katsoa toimineen ”tietoisen riskin ottaneena”. Asiakas pitää erittäin moitittavana ja loukkaavana pankin tiivistelmää asiakkaan seikkaperäisestä ja rehellisesti selvityksestä.

On ilmeisen todennäköistä, että asiakas on pakotettu autoon. Asiakas on täysin vakuuttunut joutuneensa huumatuksi. Asiakas ei ole koskaan ollut täysin tiedostamattomassa tilassa ravintolaillan jälkeen.

Asiakas ei myöskään lähtenyt ravintolasta yksin. Poliisitutkinnassa ravintolan henkilökunta muistaa asiakkaan ja hänen vaimonsa poistuneen yhdessä. Henkilökohtaisista syistä vaimo kuitenkin kiirehti hotellihuoneeseen. Seikka painaa yhä hänen mieltään. Hän kokee, että jos hän ei olisi kiirehtinyt edeltä, rikos ei kenties olisi edennyt todennäköisestä huumaamisesta ryöstöön. Hän kuitenkin kiirehti, koska asiakas oli harmittavan hidas ja toimi hänen mukaansa kuin hidastetussa elokuvassa. Myös pankin toimittamassa puhelintallenteesta kuuluu selkeästi asiakkaan ja hänen vaimonsa hätä ja täydellinen epätietoisuus.

Sosiaalisina ihmisinä asiakas ja hänen vaimonsa istuivat baaritiskillä ja kommunikoivat molemmat lukuisten ihmisten kanssa. Luottavaisena ei tule vahtineeksi lasiaan. Huumaaminen on siis voinut tapahtua vaikka asiakkaan vaimo on ollut paikalla.

Tämänkaltaiset rikokset ovat olleet poliisin mukaan yleisiä Tampereen seudulla ja pankki ei voi paeta vastuutaan syyllistämällä ja loukkaamalla rikoksen uhreja.

Ravintola sijaitsee 270 metrin päässä hotellista, jossa asiakkaan oli tarkoitus yöpyä. Bensa-asema, jossa ensimmäinen kortin oikeudeton käyttö tapahtui, sijaitsee 5,8 kilometrin päässä ravintolasta. Olisi kovin kummallista, että asiakas olisi siirtynyt hänelle vieraassa kaupungissa kaupungin toiseen päähän tankkaamaan vierasta autoa vapaaehtoisesti, kun hänen majoituksensa on 270 metrin päässä pisteestä, josta hänellä on viimeinen muistikuva. Bensa-asemalta asiakas on siirretty 14,3 kilometriä kaupungin läpi ajaen tai 22,4 kilometriä ydinkeskustan kiertäen kaupungin tykkänään toiselle laidalle, jossa on tehty oikeudeton 500 euron automaattinosto. Mikäli asiakkaan olisi tarvinnut nostaa rahaa automaatista, olisi hän löytänyt useita automaatteja kivenheiton päästä. Sen sijaan, että hän oli matkustellut Tampereen laidasta laitaan ja lopuksi jättänyt autonsa, avaimensa ja ajokortittoman vaimonsa jälkeensä.

Pankin vastine

Molemmat tapahtumat on tehty alkuperäisellä kortilla ennen kortin sulkemista ja hyväksytty korttiin liittyvällä tunnusluvulla.

Asiakas on vaimonsa kanssa vietetyn ravintolaillan jälkeen lähtenyt yksin tuntemattomien henkilöiden autokyytiin, vaikka hotelli, missä hänen piti puolisoineen yöpyä, oli n. 100 metrin päässä illanviettopaikasta. Asiakkaalla ei ole mitään muistikuvaa siitä, ketkä häntä kuljettaneet henkilöt olivat eikä myöskään siitä, mitä sen jälkeen kun hän oli autoon noussut, yöllä tapahtui. On siis erittäin todennäköistä, että hän on ollut erittäin vahvassa humalatilassa autoon noustessaan ja koko matkan ajan Tampereelta Turkuun. Minkäänlaista näyttöä siitä, että hänet olisi huumattu, ei ole.

Seuraava muistikuva ravintolasta lähdön jälkeen asiakkaalla on vasta kotonaan Turussa klo 6:30. Tällöin hän oli havainnut, että häneltä oli varastettu omaisuutta. Tässäkään vaiheessa asiakas ei vielä kuitenkaan sulkenut korttiaan vaan vasta klo 15:47.

Koska yön tapahtumat ovat täysin epäselviä asiakkaan todennäköisen vahvan humalatilan vuoksi, on mahdollista, että asiakas on itse tehnyt kyseisen oston ja automaattinoston. On myös mahdollista, että ne on tehnyt ulkopuolinen henkilö, mutta hänen on kuitenkin pitänyt saada sekä kortti että tunnusluku asiakkaalta, koska mitään sellaisia aikaisempia korttiostoja ei ole, jolloin tunnusluku olisi voitu urkkia.

Asiakas ei ole reklamaatiossaan missään vaiheessa kertonut, milloin hän on eronnut vaimostaan ja tavannut henkilöt, joiden autoon hän on siirtynyt ravintolasta. Mikäli hän on ollut ravintolassa vaimonsa kanssa, on erittäin todennäköistä, että vaimo olisi huomannut aviopuolisonsa huumaamisen sekä henkilöt, joiden seuraan asiakas on jäänyt ravintolaan tai lähtenyt autolla. Pankin käsityksen mukaan asiakkaan on täytynyt olla jonkun muun henkilön kuin vaimonsa seurassa, kun hänen epäilemänsä huumaaminen on tapahtunut. Asiakkaan kertomus ravintolaillan tapahtumista ei tältä osin vaikuta täysin selkeältä.

Asiakas on kertonut soittaneensa pankin asiakaspalveluun usean kerran 3.1.2015 aamupäivällä, kun automaatti on ilmoittanut hänen nostorajansa ylittyneen. Pankki on tutkinut asiakaspalvelupuheluja kyseiseltä aamupäivältä, mutta ei ole löytänyt asiakkaan pankille ilmoittamasta puhelinnumerosta soittoja.

Pankin käsitys on, että joko asiakas on itse tehnyt kyseiset korttitapahtumat taikka hän on luovuttanut kortin ja tunnusluvun ulkopuoliselle henkilölle ja mahdollistanut näin kortin käytön. Kummassakin tapauksessa hänen tulee vastata kortin käytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan itse.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 12.1.2015)

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaalta on anastettu omaisuutta toistaiseksi tuntemattomien henkilöiden toimesta yhteydessä, missä asiakas on kuljetettu Tampereelta Turkuun. Lisäksi asiakkaan maksukortteja ja puhelinta on käytetty luvatta.

Asiakas ilmoitti poliisille sähköpostilla seuraavaa: (suora lainaus) Saavuimme Tampereelle 2.1.2014 vaimoni kanssa työpaikkahaastatteluni takia. Varasimme hotellihuoneen Tampereen Forenom-hotellista. Illalla 2.1. lähdimme vaimoni kanssa tutustumaan Tampereen ravintoloihin. Söimme ensin klo 20 maissa Ohranjyvä-ravintolassa ja jatkoimme toisiin ravintoloihin kunnes viimeiseksi illalla päädyimme ravintola Teatterinkulmaan. Muistikuvani mukaan poistuimme ravintolasta vaimoni ja joidenkin tuntemattomien ihmisten kanssa samanaikaisesti n. 00.30 maissa. Vaimoni meni hotellille, joka sijaitsi ainoastaan 100m päässä ravintolasta. Olin siinä määrin oudossa sekavassa tilassa, että muistini katkeaa tuohon.

Seuraava muistikuvani on Turussa n. klo 06.30, jolloin seisoin kotitalomme eteisessä. Talonvahtina ollut iäkäs anoppini kertoi heränneensä miesääniin ja mennessään eteiseen nähneensä siellä ventovieraan miehen. […] Anoppini oli huutanut, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet täällä? Minä soitan poliisit! Mies oli säikähtänyt ja juossut talosta ulos pihalle odottavaan autoon ja huutanut takaisin, puhuen monikossa, että olivat löytäneet asiakkaan kadulta makaamasta ja tuoneet kotiin.[…] Havahduin siis kummallisesta puuroisesta olostani vasta tuolloin kotimme eteisestä Turusta. Minulle on arvoitus, miten minut on siirretty Tampereelta Turkuun. Jo tuolloin kävi selväksi, että minulta oli ryöstetty matkapuhelin ja rannekello sekä uudet nahkakäsineet.

Suljin puhelin 3.1. aamulla. Myöhemmin on osoittautunut, että puhelinta oli käytetty n. 50€ edestä palvelupuheluihin ennen linjan sulkemista. Kun myöhemmin saman päivän aamulla yritin nostaa pankkiautomaatista rahaa bussilippua varten takaisin Tampereelle, kävi ilmi, että nostovara oli ylitetty. Pankin puhelinpalvelusta ja verkkopankista saamani tiedon mukaan korttiani on käytetty Express Lielahdessa, toisella puolella Tamperetta kuin missä hotellimme on, joskus 3.1. yöllä 10e edestä. Mahdollisesti tankattu kyseisellä summalla. Lisäksi kortillani on katevaraus 500e nostoon, eli joku on joko nostanut ko. rahan tai pakottanut minut nostamaan rahat kykenemättömässä tilassani.

On myös ilmeistä, että minut on sekavassa tilassani pakotettu autoon. En olisi mitenkään vapaaehtoisesti lähtenyt Tampereelta, jossa meillä vaimoni kanssa oli hotellihuone viimeisen muistikuvani mukaan paikasta ainoastaan n. sadan metrin päässä sekä oma autoni seisomassa. Ilmeisesti Express Lielahden tapahtuman yhteydessä tunnuslukuni on urkittu ja tili on tyhjennetty päivittäiseen nostorajaa (500e) saakka. Toivon, että syylliset ovat löydettävissä huoltoaseman ja pankkiautomaatin turvakameran tallenteissa.

Uskon, että olen joutunut mahdollisesti huumatuksi ja pakotetuksi ajoneuvoon sekä ryöstetyksi. On myös ilmeistä, että ryöstäjät kuljettivat minut kotiini asti kuvitellen talon olevan tyhjä ja aikomuksenaan ryöstää koko talo ja ainoastaan iäkkään anoppini yllätyksellinen paikalla olo pelasti muiden rikosten tapahtumisen.

- Poliisin verkkosivuilta uutis-tuloste: Varoitus yön kulkijoille (22.10.2014)

- Tallenne asiakkaan vaimonsa puhelimesta soittamasta sulkupuhelusta

- asiakkaan toimittamia karttatulosteita tapahtumapaikoista (3 kpl)

- korttitapahtumalistaus

- yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakas on ollut Tampereella viettämässä iltaa ravintoloissa ja asiakkaan kertoman mukaan hänen illan viimeinen muistikuvansa on siitä, kun hän lähti vaimonsa kanssa viimeisestä ravintolasta noin kello 00.30, ja seuraava muistikuva on Turusta hänen kotinsa eteisestä noin kello 06.30. Asiakkaan kortilla oli tehty Tampereella 10 euron bensaosto klo 02.17 ja 500 euron automaattinosto klo 03.49. Asiakas epäilee tulleensa huumatuksi.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän epäselväksi, mitä tapauksessa on 3.1.2015 klo 00.30-06.30 välisenä aikana tapahtunut, eikä lautakunnan ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua.

Yöllisiä bensaostoksia on tehty useissa Pankkilautakunnan käsittelemissä kortin oikeudetonta käyttöä koskevissa tapauksissa. Näissä tapauksissa kortinhaltija on tyypillisesti mennyt yöllä ravintolaillan jälkeen ns. pimeän taksin kyytiin ja maksanut kyydistä korvauksen kortillaan tekemällä, yleensä 10 euron bensaostoksella. Tapauksissa kortin tunnusluku on urkittu bensaostoksen yhteydessä ja kortti on anastettu tämän jälkeen kortinhaltijalta.

Myös tässä tapauksessa kyseessä olevat korttitapahtumat viittaavat tämänkaltaiseen tilanteeseen. Korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella Pankkilautakunta ei pidä myöskään uskottavana, että sekä kortti että tunnusluku olisivat olleet jo bensaostoksen tekemisen yhteydessä klo 02.17 korttia oikeudetta käyttäneen hallussa, joka olisi ensin tehnyt tämän 10 euron ostoksen ja vasta noin puolitoista tuntia myöhemmin olisi jatkanut kortin oikeudetonta käyttöä nostoautomaatilla. Pankkilautakunta pitääkin todennäköisenä, että asiakas on itse tehnyt ja tunnusluvullaan hyväksynyt klo 02.17 tehdyn bensaostoksen, missä yhteydessä kortin tunnusluku on todennäköisesti myös urkittu.

Koska asiakkaan hotelli on ollut sen ravintolan läheisyydessä, jossa asiakas viimeiseksi vietti iltaa vaimonsa kanssa, pitää Pankkilautakunta kuitenkin epätodennäköisenä, että asiakas olisi ainakaan tuolloin, ravintolasta lähdettyään ja vaimonsa seurasta erottuaan ottanut ns. pimeän taksin. Toisaalta bensaostos on myös tehty vasta lähes kaksi tuntia asiakkaan ja hänen vaimonsa ravintolasta poistumisen jälkeen eikä lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tuona aikana on tapahtunut, kuten ei myöskään sitä, mitä bensaostoksen ja automaattinoston välisenä noin puolentoista tunnin aikana on tapahtunut.

Tapahtumienkulussa olevasta pääosin selvittämättömäksi jääneestä usean tunnin ajanjaksosta huolimatta Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tapahtumista asian lautakuntakäsittelyssä alusta alkaen johdonmukaisesti samansisältöisen selvityksen, jota tukee hänen 12.1.2015 poliisille tekemään rikosilmoitukseen kirjattu tapahtumien kuvaus, jonka mukaan asiakas epäili tulleensa huumatuksi. Toisaalta Pankkilautakunta kiinnittää huomiota siihen, että rikosilmoitus poliisille on tehty vasta yhdeksän päivää tapahtumien jälkeen ja siihen kirjattu tapahtumien kulku on suora lainaus asiakkaan poliisille lähettämästä sähköpostista. Edelleen Pankkilautakunta kiinnittää huomiota pankin toimittamaan sulkupuhelutallenteeseen, joka ei lautakunnan näkemyksen mukaan tue asiakkaan esittämää huumausepäilyä. Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että epäilys mahdollisesta huumaamisesta on tullut asiakkaallekin jälkikäteen.

Viimeksi todetusta huolimatta Pankkilautakunta pitää saadun selvityksen perusteella kuitenkin mahdollisena, että asiakas on tullut yön aikana huumatuksi. Edelleen lautakunta pitää mahdollisena, että asiakas on rikosilmoituksessa esittämän oletuksensa mukaisesti kyyditty kotiinsa tarkoituksena varastaa siellä olevaa omaisuutta.  Pankkilautakunnan ei kuitenkaan ole saadun selvityksen perusteella mahdollista arvioida, missä vaiheessa aamuyötä mahdollinen huumaus olisi tapahtunut, mitä sitä ennen olisi tapahtunut ja miten asiakas itse olisi menettelyllään mahdollisesti vaikuttanut huumausta edeltäviin tapahtumiin ja huumatuksi tulemiseensa.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä aamuyöllä 3.1.2015 on todennäköisimmin tapahtunut eikä lautakunta näin ollen voi myöskään arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta tapahtumien kulkuun eikä asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia