Haku

PKL 28/12

Tulosta

Asianumero: PKL 28/12 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 26.10.2012

Yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan yhdistelmäkortti anastettiin Tallinnassa ja kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja 17.12.2011 klo 04:26 – 04:56 yhteensä 3300 euron arvosta. Asiakas käytti itse korttiaan viimeisen kerran automaattinostoon 17.12.2011 klo 03:57. Asiakas sulki korttinsa 20.12.2011.

Poliisin tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakas on kertonut olleensa 16.-18.12.2011 työnantajan järjestämällä pikkujoulumatkalla Tallinnassa. Hotellin yökerhossa hän tapasi naisen, joka puhui välttävästi Suomea. Yökerhosta he kävivät ensin naisen opastamana ottoautomaatilla, mistä asiakas kertoo nostaneensa kortillaan 80 euroa käteistä. Lisäksi yhdessä on käyty huoltoasemalla klo 03:59, missä asiakas osti käteisellä savukkeita ja kondomeja. Tämän jälkeen he menivät johonkin pienehköön saunakylpylään, missä asiakas tarjosi naiselle ja myös itselleen saunaolutta. Asiakas epäilee, että nainen laittoi hänen olueensa tyrmäystippoja, mistä syystä hän on tullut huonovointiseksi ja nukahtanut. Tällä välin asiakkaan kortilla on nostettu käteistä pankkitililtä 1550 euroa ja luottotililtä 1750 euroa. Asiakas epäilee, että nainen on urkkinut hänen selkänsä takana tunnusluvun hänen nostaessa rahaa automaatista. Toisena vaihtoehtona kyseisen naisen opastamassa automaatissa olisi asennettu pankkikortin tunnusluvun lukulaite. Asiakkaan lompakossa ei ollut tunnuslukua millään paperilapulla ylhäällä.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, ettei hän ole syyllistynyt korttiehdoissa mainittuun törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen, ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon 150 euron ylittävältä osalta.

Tunnuslukua ei ollut mihinkään kirjoitettuna eikä asiakas kertonut sitä kenellekään, joten ainoa vaihtoehto on, että se on pystytty urkkimaan olan takaa asiakkaan nostaessa 80 euroa 17.12.2011 klo 03:57.

Asiakas epäilee, että hänen juomaansa laitettiin ns. ”tyrmäystippoja”, koska saavuttuaan saunakylpylään hänen seuraava muistikuvansa on, kun hänet herätetään ja kello on jo 05:30. Asiakas epäilee, että hänen seuralaisellaan on ollut apureita, jotka ovat käyneet suorittamassa nostot. Asiakaskaan ei ymmärrä, miksi nostot on suoritettu kolmella eri automaatilla.

Korttia on käytetty sinä aikana, kun asiakas on ollut tiedottomana tyrmäystippojen vaikutuksesta eikä hän tiedottomana ollessaan ole voinut valvoa omaisuuttaan. Asiakkaan lompakko ja kortti olivat hänen hallussaan hänen herättyään ja poistuessaan kylpylästä, joten hän ei osannut ajatella mitään rikosta tapahtuneenkaan. Oikeudettoman käytön asiakas huomasi vasta kotona verkkopankkiin kirjautuessaan, jolloin hän sulki kortin välittömästi.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Kortilla on nostettu käteistä debit-puolelta klo 04:26-04:42 ja credit-puolelta klo 04:54-04:56. Kaikissa ostoissa on luettu kortin siru, mikä tarkoittaa, että nostot on tehty alkuperäisellä kortilla. Jokainen nosto on tehty oikealla tunnusluvulla. Automaatti on varmentanut jokaisen noston, ja varmennuksessa välittyneen tiedon mukaan nostot on tehty eri automaateilta seuraavasti:

 • Asiakas ei kiistä             03:57:38    80€            Nostopaikka A
 • Onnistunut                     04:26:14    500€          Nostopaikka A
 • Onnistunut                     04:42:24    750€          Nostopaikka B
 • Epäonnistunut               04:42:56    750€          Nostopaikka B
 • Onnistunut                     04:43:10    300€          Nostopaikka B
 • Epäonnistunut               04:43:40    160€          Nostopaikka B
 • Onnistunut                     04:54:48    750€          Nostopaikka C
 • Onnistunut                     04:55:29    500€          Nostopaikka C
 • Onnistunut                     04:56:01    500€          Nostopaikka C
 • Epäonnistunut               04:56:34    500€          Nostopaikka C
 • Epäonnistunut               04:56:59    300€          Nostopaikka C

 

Pankki katsoo, että asiakas laiminlöi velvollisuutensa tunnusluvun suojaamisessa, kun tunnusluku on päätynyt toisen henkilön käyttöön. Ehtojen mukaan tunnusluvun näppäily on suojattava, ettei sivullisen ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija on ollut hänelle entuudestaan tuntemattoman henkilön seurassa eikä ole suojannut tunnuslukua niin, ettei sitä sivullinen näkisi. Pankki katsoo kortinhaltijan olleen varomaton tunnusluvun suojaamisen edellytykseen nähden.

Pankki katsoo myös, että asiakas on laiminlyönyt velvollisuutensa säilyttää korttia huolellisesti. Kortti ei ole ollut asiakkaan valvonnassa tapahtuma-aikana, koska sillä on voitu käydä nostamassa käteistä ja kortti on voitu palauttaa asiakkaalle, niin ettei hän ole sitä huomannut. Ehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa. Pankki katsoo, että asiakkaan kuvaamassa tilanteessa tallella oloa ei ole seurattu olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Todistetta huumaamisesta ei ole.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Pankki huomauttaa lisäksi, että käteisnostopaikkojen ja kellonaikojen näkökulmasta tapahtumien kulku ei noudata tavanomaista rikollista maksukortin väärinkäyttöä. Pankin kokemuksen mukaan maksukorttien väärinkäyttäjät käyttävät varastamaansa korttia nopeasti käyttövaraan asti yhdellä automaatilla. Tässä tapauksessa nostoja on tehty varmennustietojen mukaan eri automaateilla niin, että nostojen väliin jää jopa 15 minuuttia. On erikoista, että väärinkäyttäjä olisi lähtenyt saunakylpylästä lähimmän automaatin sijaan eri automaateille tekemään nostoja jopa 15 minuutin välein, ja palaisi sitten saunakylpylään kortin palauttamiseksi. Käteisnostojen sijainti ja kellonajat asettavat siis jonkin verran kyseenalaiseksi kortinhaltijan kertomuksen siitä, että hän olisi ollut osallisena vain ensimmäiseen nostoon. Nostopaikkojen ja kellonaikojen valossa pankki pitää mahdollisena, että tapahtumien kulku on eri kuin asiakas selvityksissään esittää.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 21.12.2011)

-pankin yleiset korttiehdot

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista hänen kortillaan tehdyistä automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, ettei hän ole syyllistynyt korttiehdoissa mainittuun törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen, ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon 150 euron ylittävältä osalta. Pankki katsoo asiakkaan törkeän huolimattoman menettelyn korttiehtojen noudattamisessa mahdollistaneen kortin oikeudettoman käytön ja vahingon jäävän siksi kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti. Pankki pitää myös mahdollisena, että tapahtumien kulku on eri kuin asiakas selvityksissään esittää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen ja sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myöskään kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tunnusluvun käyttäminen

Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon siten, että tunnusluvun on urkkinut asiakkaan seurassa ollut hänelle entuudestaan tuntematon nainen asiakkaan tehdessä käteisnostoa automaatilla 17.12.2011 klo 03:57.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan tai jättävän korttitapahtuman suorittamatta, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Pankkilautakunta katsoo, että tämän tapauksen olosuhteissa, asiakkaan ollessa ulkomailla nostamassa rahaa automaatilta aamuyöllä, asiakkaan olisi tullut kiinnittää tunnuslukua näppäillessään erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se päädy ulkopuolisen tietoon. Näin erityisesti, kun automaatilla asiakkaan seurana on ollut hänen kertomansa mukaisesti hänelle entuudestaan tuntematon nainen. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua tunnusluvun turvallisesta käytöstä, olisi hänen Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan tullut jättää nosto tuossa tilanteessa tekemättä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen, tallella olon seuraaminen ja katoamisilmoituksen tekeminen

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Kortinhaltijalta ei voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Vastaavasti pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri.

Tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan mennyt automaattiasioinnin ja huoltoasemalla käynnin jälkeen seurassaan olleen naisen kanssa saunakylpylään. Asiakas epäilee tulleensa huumatuksi, mutta toisaalta hän ei kertomansa mukaan ole herätetyksi tultuaan noin klo 05:30 osannut epäillä rikosta tapahtuneen lompakon ollessa tallella. Asiakkaan kortilla on tehty nostoja ja nostoyrityksiä klo 04:26:14-04:56:59 aikana kolmella eri automaatilla, joista ensimmäisen ja toisen automaatin välillä on lautakunnan saamien nostopaikkatietojen mukaan yli kymmenen kilometriä etäisyyttä. Saunakylpylän sijainnista suhteessa automaatteihin, joilla nostot on tehty, ei asiassa ole esitetty selvitystä.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, mitä on tapahtunut asiakkaan saunakylpylälle saapumisen ja sieltä lähtemisen välillä, eli saadun selvityksen mukaan reilun tunnin aikana noin klo 04:15-05:30. Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kuitenkin olleen seurausta siitä, että asiakas on lähtenyt aamuyöllä hänelle entuudestaan tuntemattoman henkilön seuraan. Erityisesti lautakunta katsoo asiakkaan oman automaattiasioinnin jälkeisiin tapahtumiin ja nimenomaisesti kortin anastamiseen ja oikeudettomaan käyttöön myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa. Näin ollen ja asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun lisäksi myös kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n mukaiset velvollisuutensa.

Yhteenveto

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja erityisesti tunnusluvun käyttämisen suhteen.

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain esitöiden mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja korttinsa säilyttämisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena arvioiden osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela ja Lehtonen sekä varajäsenet Parkkali ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia