Haku

PKL 24/16

Tulosta

Asianumero: PKL 24/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.09.2016

Vastaako kortinhaltija internetissä toimivan palveluntarjoajan hänen korttinsa tiedoilla tekemistä veloituksista? Verkkomaksu. Toistuvaismaksu. Kortinhaltijan suostumus. Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on maksanut internetissä yhdistelmäkortillaan 1 euron televisiosta luulleen ilmoituksen perusteella asioivansa Gigantin kanssa. Www.cleandevice365.com on veloittanut asiakkaan luottotililtä 6.2.2016 1 euron ja 9.2.2016 79 euroa. Asiakas katsoo tulleensa huijatuksi 1 euron osalta ja kiistää antaneensa suostumuksensa 79 euron veloitukselle. Asiakas teki sulkuilmoituksen kortista ja rikosilmoituksen poliisille 7.3.2016.

Asiakkaan valitus

Nettiosoitteella www.cleandevice365.com toimiva yritys on ilmeisesti käyttänyt asiakkaan kortin tietoja ja laskuttanut asiakkaan tililtä 9.2.2016 79 euroa. Asiakas maksoi luottokortillaan 1 euron saadakseen internetissä tarjotun television. Kyseinen ilmoitus oli laadittu siten, että se vaikutti logoineen ja teksteineen Gigantti-yhtiön tarjoukselta. Siinä ei näkynyt CleanDevicen nimeä, joka käytti luvattomasti ja rikollisesti Gigantin nimeä.

Asiakas ei ole kiistänyt tehneensä 1 euron tilausta, vaan sen osalta asiakas katsoo tulleensa huijatuksi, koska ei ole saanut kyseistä televisiota. 79 euroa on sen jälkeen veloitettu luottokortilta ilman, että asiakas olisi itse mitenkään asiaan vaikuttanut tai siihen suostunut. Koska asiakas ei ole tilannut mitään 79 eurolla eikä tällaista tilausta ole tehty asiakkaan koneelta asiakas katsoo, että pankin tulisi pystyä näyttämään se, että asiakas on käyttänyt luottokorttiaan kyseiseen maksuun.

Pankin vastine

Asiakkaan Visa Credit/Debit -kortilla on tehty 6.2.2016 tilaus www.cleandevice365.com -verkkosivuilta ja www.cleandevice365.com on veloittanut asiakkaan luottotililtä 6.2.2016 1 euron ja 9.2.2016 79 euroa. Ostot ovat kirjautuneet asiakkaan luotolle 9.2.2016 ja 11.2.2016. Pankin tietojen mukaan asiakas ei ole vaatinut hyvityksiä veloittajalta, vaan reklamoinut veloituksista suoraan pankille. Molemmat veloitukset on tehty Visa-kortin credit-ominaisuudella korttiin Iiitetyltä Visa-luotolta.

CleanDevice365 tarjoaa verkkosivustonsa mukaan palvelua, jossa käyttäjä voi jäseneksi Iiittymällä ladata ja asentaa laitteelleen heidän sovelluksensa. Sivuston mukaan CleanDevice365:n tarjoama sovellus skannaa ja siivoaa tietokoneen tarkoituksenaan nopeuttaa laitteen toimintaa. Palveluun Iiitytään hyväksymällä palveluntarjoajan ehdot ja syöttämällä kortinhaltijan ja kortin tiedot niille varattuihin kenttiin. Usein Iiittymisen yhteydessä mainostetaan asiakkaalle myös jotakin muuta tuotetta.

Pankki on pyytänyt CleanDevice365 FI:n asiakaspalvelusta selvitystä asiakkaan rekisteröitymisestä palveluun.

Asiakkaan kortilla palveluntarjoajan sivuilta tehty tilaus

Pankille tekemässä reklamaatiossaan asiakas on todennut, että veloittaja on yrittänyt huijata sekä 1 euron että 79 euron veloituksen asiakkaan luotolta. Asiakas on kuitenkin Finelle osoitetussa valituksessaan kertonut, että hän on itse maksanut 1 euron suuruisen maksun tilatessaan kyseiseltä yritykseltä heidän tarjoamaan tuotettaan. Asiakas jatkaa valitustaan toteamalla, että "Tämä 79 € on sen jälkeen veloitettu luottokortillani ilman, että itse olisin mitenkään asiaan vaikuttanut tai siihen suostunut. Koska minä en ole tilannut mitään 79 €:lla eikä tällaista tilausta ole tehty koneeltani katson, että Pankin tulisi pystyä näyttämään sen, että olen käyttänyt luottokorttiani kyseiseen maksuun."

Pankin CleanDevice365:Ita saaman selvityksen mukaan asiakas on aloittanut 6.2.2016 klo 16:57 kolmen päivän kokeilujakson jäsenyydestä CleanDevice365:ssa. Jäseneksi rekisteröityminen on tehty IP-osoitteesta 85.76.144.5. Asiakas on antanut sivustolle mm. pankkikorttinsa tiedot sekä sähköposti- ja postiosoitteensa. Asiakkaan rekisteröityessään antama katuosoite täsmää pankin järjestelmissä oleviin asiakkaan tietoihin. Pankin veIoittajalta saaman sähköpostin mukaan asiakas on rekisteröitymisvaiheessa ilmoittanut sähköpostiosoitteekseen mahdollisesti virheellisen, ylimääräisen pisteen sisältämän osoitteen. Pankin tiedossa ei ole asiakkaan käyttämää sähköpostiosoitetta, mutta asiakas on ilmoittanut Finen yhteydenottolomakkeeseen sähköpostiosoitteensa. Pankki toteaa, että sen tietoon tulleissa tapauksissa CleanDevice365 on perinteisesti käyttänyt tilausvahvistuksen lähettämiseen nimenomaan sähköpostia. Pankin näkemyksen mukaan rekisteröitymisvaiheessa annettujen asiakastietojen oikeellisuudesta huolehtiminen kuuluu rekisteröityvän sopijapuolen sopimusoikeudellisen huolellisuusvelvoitteen piiriin. Asiakas ei ole saanut tilausvahvistusta virheellisen sähköpostiosoitteen vuoksi, on se pankin näkemyksen mukaan johtunut asiakkaan puolella olevasta huolimattomuudesta omien tietojensa syöttämisessä eikä siten kuulu elinkeinonharjoittajan vastattavaksi. Tilausvahvistuksen lähettäminen on useilla palveluntarjoajilla automatisoitunut viime vuosina siten, ettei palveluntarjoaja voi tosiasiassa varmistua sähköpostin oikeellisuudesta lähettäessään tilausvahvistusta. Tämän vuoksi kuluttajansuojalain edellyttämää tilausvahvistusta ei voida enemmän selvityksen puuttuessa pankin näkemyksen mukaan katsoa tapauksessa jätetyn antamatta, vaan veloittaja on tässä suhteessa toiminut kuluttajansuojalain mukaisesti.

Pankin saamien tietojen mukaan asiakas ei ole missaan vaiheessa sitoutunut määräaikaiseen sopimukseen. Hän ei siis ole sitoutunut missaan vaiheessa maksamaan CleanDevice365:n palvelusta usean kuukauden ajan, vaan asiakkaalla on ollut koko sopimuksen voimassaoloajan milloin tahansa mahdollisuus irtisanoa jäsenyys ja sopimus sekä näin katkaista veloitukset. Asiakas ei pankin saaman selvityksen mukaan ole katkaissut veloituksia irtisanoutumalla palvelusta, vaan veloitukset ovat loppuneet asiakkaan sulkiessa kortin, jonka tiedot oli syötetty CleanDevice365:n verkkosivuille.

Ottaen huomioon CleanDevice365:n Pankille ilmoittama verkkosivu, josta tilaus on tehty, Pankki katsoo, että asiakkaalle on tapauksessa annettu riittävät ja olennaiset ennakkotiedot sopimuksesta CleanDevice365:n palvelua markkinoitaessa. Pankilla ei ole käytettävissään tilauksen tekemisen aikaisia CleanDevice365:n sopimusehtoja, mutta pankin näkemyksen mukaan veloittajan ilmoittamasta mainoksesta ei voi perustellusti olettaa kysymyksen olevan ainoastaan kolmen päivän kokeilujaksosta tai tutustumistuotteesta. CleanDevice365 on ilmoittanut maksamispainikkeen yhteydessä jäsenyyden jatkumisesta kolmen päivän kokeilujakson jälkeen. Vaikka jäsenyyden jatkuminen automaattisesti ja peruutusoikeuden päättyminen kokeilujakson jälkeen olisivat Finen mielestä ns. ankaria tai yllättäviä ehtoja, ne on kuitenkin ilmoitettu asiakkaalle riittävän selvästi jo markkinoitaessa palvelua. Pankin näkemyksen mukaan ne ovat siten tulleet osaksi asiakkaan ja veloittajan valista sopimusta.

Asiakas ei kerro valituksessaan, mitä tuotetta hän on yrittänyt tilata CleanDevice365:n verkkosivuilta. Pankki kuitenkin toteaa, että pankin tietoon tulleissa vastaavissa tapauksissa veloittajat lähettävät tilauksen tekemisen jälkeen asiakkaalle tilausvahvistus- tai tervetuliaisviestin, jossa asiakkaalle kerrotaan, millä tavalla mahdollisesti tilattu tuote tai palvelu otetaan käyttöön. Pankki toteaa edelleen, että mikäli asiakkaan sähköpostiosoite on ollut virheellinen, kuten Pankki uskoo, ei asiakas ole saanut CleanDevice365:n lähettämiä mainitunlaisia sähköpostiviestejä. Siitä johtuen asiakas ei myöskään ole saanut mahdollisesti tilaamaansa tuotetta.

Vastuu korttitapahtumista

Asiakas on Pankille toimittamassaan reklamaatiossa kiistänyt tehneensä molemmat CleanDevice365:n veloittamat ostot, kun taas FINElle tekemässä valituksessaan hän myöntää tehneensä tilauksen ja yhden euron oston veloittajan verkkosivuilla. Pankki katsoo, että pelkästään tämä asiakkaan antama selvitys tilauksen tekemisestä viittaa asiakkaan itse antamaan suostumukseen maksutapahtumien toteuttamiseen.

Jotta palveluntarjoaja voi tehdä veloituksia kortilta, on sillä oltava tiedossaan veloitettavan kortin tiedot. Kaikki asiakkaan reklamoimat ostot on tehty Internetissä. Internetissä maksutilanteessa Visasta annetaan korttinumeroksi kortin etupuolella oleva 16 merkkiä pitkä numerosarja. Lisaksi maksujen toteuttamiseen tarvitaan kortin voimassaoloaika sekä usein myös 3 merkkiä pitkä tarkistusluku eli CVV2-luku, joka löytyy Visan kääntöpuolelta nimikirjoitusalueen oikealta puolelta. Kyseiset kortin numerot ovat saatavilla vain ja ainoastaan asiakkaan kortista. Maksun vastaanottaja on täyttänyt oman huolellisuusvelvoitteensa tarkastamalta tilauksen yhteydessä annettujen kortin tietojen oikeellisuuden.

Tässä tapauksessa asiakas ei ole missään vaiheessa ilmoittanut korttinsa katoamisesta tai joutumisesta toisen haltuun. Mikään ei myöskään viittaa asiakkaan kortin kopioimiseen, sillä asiakas on sulkenut korttinsa vasta 7.3.2016, eikä asiakkaan kortilla tänä, lähes kuukauden pituisena aikana ole tehty muita tunnistamattomia ostoja CleanDevice365:n 79 euron veloituksen lisäksi. Korttikopion mahdollisuuden sulkee käytännössä pois myös se tosiseikka, että veloittajalla on ollut korttitietojen lisäksi hallussaan asiakkaan koko nimen lisäksi myös muita asiakkaan tunnistetietoja. Näin ollen tässä asiassa saadun selvityksen ja tapauksen olosuhteet huomioon ottaen Pankki katsoo, että mikäli korttia olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse, ei asiakas olisi noudattanut pankin korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta säilyttäessään korttiaan. Asiakas ei tällaisessa tapauksessa olisi myöskään ilmoittanut pankille kortin katoamisesta tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli kortti olisi siis ollut muun henkilön kuin asiakkaan itsensä hallussa, mihin Pankki ei siis usko, Pankin näkemys on, että asiakkaan toiminta olisi kokonaisuutena arvioiden ollut törkeän huolimatonta.

Pankki katsoo, että veloitukset ovat voineet tapahtua vain siten, että asiakas on itse syöttänyt omat ja korttinsa tiedot palveluntarjoajan nettisivulle. Kaiken muun edellä esitetyn lisäksi tähän viittaa myös se, että asiakas on aluksi kiistänyt tehneensä tilauksen CleanDevice365:sta, mutta myöhemmin myöntänytkin tilauksen. Syöttämällä omien tietojensa lisäksi myös Visa-korttinsa korttitiedot veloittajan verkkosivuille asiakas on hyväksynyt veloittajan käyttämät ehdot sekä antanut samalla suostumuksensa maksutapahtumien toteuttamiseen siten, että asiakas vastaa korttiehtojen mukaisesti itse CleanDevice365:n tekemistä veloituksista.

Lopuksi

Asiakkaan tehtyä itse em. tilaukset, on hän Pankin käsityksen mukaan palveluntarjoajaan päin vastuussa tilaussopimuksen ehtojen mukaisesti tehdyistä tilauksista, kunnes hän peruuttaa tilaukset. Tapauksessa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella CleanDevice365:lle syntyisi velvollisuus maksunpalautukseen asiakkaalle. Tämän vuoksi Pankki katsoo, että pankki ei ole maksupalvelu- tai kuluttajansuojalain perusteella velvollinen korvaamaan asiakkaalle hänen Visa-luottotililtään veloitettuja maksuja.

Selvitykset

Valitus koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Cleandevice365 FI:n antama selvitys

- Visa Credit /Debit -kortin ehdot ja Pankin yleiset korttiehdot

- tiliote/lasku

- Verkkotuloste (8.3.2016), jonka mukaan asiakkaan rikosilmoitus on lähetetty poliisille

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Pankkilautakunnan on asian ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa antaneen ko. veloittajalle suostumuksensa riidanalaisten maksutapahtumien toteuttamiselle. Mikäli asiakkaan ei katsota antaneen suostumustaan, on tapauksessa kyse maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä ja Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain (290/2010) 38 §:n (Maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen) mukaan

Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen) 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. […]

Maksupalvelulain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä) mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 72 §:n (Todistustaakka) mukaan

Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. [..]

Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvälineen haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan.

Pankin Yleisten korttiehtojen 4.6 kohdan (Kortin ja tunnusluvun käyttäminen) mukaan

Suostumus korttitapahtumaan ja korttitapahtuman peruuttaminen

Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtumaan maksunsaajan määrittelemällä tavalla: näppäilemällä kortin salaisen tunnusluvun, omakätisesti allekirjoittamalla, käyttämällä korttia sellaisessa laitteessa, joka ei vaadi tunnuslukua, antamalla omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai antamalla muulla tavalla kortin tiedot. Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla suostumuksensa tapahtumaan.

Korttitapahtuman veloitus tai luottotilille kirjaaminen

Pankki on oikeutettu veloittamaan kortinhaltijan tililtä korttitapahtumat, jotka kortinhaltija on hyväksynyt allekirjoituksellaan, käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa, käyttämällä korttia internetissä, […] tai käyttämällä muutoin korttiaan veloitusperusteen synnyttävällä tavalla.

Visa-korttiehtojen 1.3 kohdan (Ostosten ja palveluiden maksamista Internetissä) mukaan

Kortinhaltija voi kortin numerolla, voimassaoloajalla ja kortin kääntöpuolella olevalla kolminumeroisella tarkistusluvulla maksaa ostamiaan tuotteita tai palveluita Internetissä.

Visa-korttiehtojen 1.4 kohdan (Ostosten maksaminen toistuvaismaksulla) mukaan

Kortinhaltija voi tehdä sopimuksen toistuvaismaksusta yrityksen kanssa. Kortinhaltija hyväksyy ensimmäisen maksun veloitettavaksi Internetissä, maksupäätteellä tai muutoin korttiehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen toistuvaismaksut veloitetaan tililtä automaattisesti kortinhaltijan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisesti. Kortinhaltija on velvollinen tarkastamaan, että toistuvaismaksun veloitettu määrä on oikea. Halutessaan lopettaa palvelun, kortinhaltijan tulee ottaa yhteyttä maksunsaajaan.

Pankin Yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Asian arviointi

Kiistatonta tapauksessa on, että asiakas on antanut 6.2.2016 veloitettua 1 euron maksua varten internetissä korttinsa tiedot, joita käyttäen cleandevice.com on 1 euron veloituksen lisäksi tehnyt 9.2.2016 79 euron veloituksen. Asiakas on kuitenkin internet-ilmoituksen perusteella luullut asioineensa Gigantin kanssa ja maksavansa 1 euron televisiosta. Asiakas on katsonut tulleensa huijatuksi 1 euron veloituksen suhteen ja ettei hän ole antanut hyväksyntäänsä 79 veloituksen suhteen.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kiistäneen antaneensa hyväksyntäänsä kummallekaan www.cleandevice.com:in tekemälle veloitukselle. Pankkilautakunta toteaa pankin olevan näin ollen maksupalvelulain 72 §:n todistustaakkaa koskevan säännöksen mukaan velvollinen osoittamaan, että asiakas on antanut suostumuksensa ko. veloituksiin sovitulla tavalla.

Riidanalaiset veloitukset on saadun selvityksen mukaan tehty oikeilla korttitiedoilla ja veloittajalla on ollut asiakkaan yhteystiedot vaikkakin sähköpostin osalta hieman virheellinen. Nämä tiedot asiakas on kuitenkin antanut hyväksymäänsä 1 euron veloitusta varten oletuksensa mukaisesti Gigantille ja Pankkilautakunta katsoo maksupalvelulain 72 §:n 2 momentissa esitetyn periaatteen mukaisesti, etteivät maksajalla olleet oikeat kortti- ja yhteystiedot vielä osoita, että asiakas olisi antanut suostumuksensa riidanalaisiin veloituksiin.

Pankki on esittänyt Cleandevice365.com:ilta asiassa saamansa selvityksen, jonka perusteella pankki katsoo mm. asiakkaan rekisteröityneen palveluun antaessaan korttitietonsa ja asiakkaalle annetun riittävät ja olennaiset ennakkotiedot sopimuksesta palvelua markkinoitaessa.

Pankkilautakunta katsoo, ettei pankki ole osoittanut asiakkaan saaneen mitään tietoa ko. palveluntarjoajasta tai palvelusta, jonka ehtojakaan pankilla ei ollut Pankkilautakunnalle toimittaa. Pankkilautakunta katsoo näin ollen, ettei pankki ole osoittanut asiakkaan antaneen hyväksyntäänsä Cleandevice365.com:in tekemille veloituksille.

Maksupalvelulain 38 §:n maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla. Cleandevice365.com:in tekemissä korttiveloituksissa on siten kyse maksupalvelulaissa tarkoitetusta oikeudettomasta käytöstä, jota koskeva asiakkaan vastuu on ratkaistava lain 62 §:n perusteella.

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan lain 62 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaisella luovutuksella tarkoitetaan maksuvälineen vapaaehtoista ja tietoista luovutusta toiselle. Asiakkaan oltua internet-sivujen perusteella siinä uskossa, että hän on asioinut Gigantin kanssa ja on antanut korttitietonsa maksunsaajalle hyväksymänsä yhden euron korttimaksun toteuttamista varten, Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakas tässä tapauksessa ole tietoisesti ja vapaaehtoisesti luovuttanut korttinsa tietoja niiden käyttöön oikeudettomalle ja ettei tapauksessa siten ole kyse sellaisesta luovuttamisesta, jota maksupalvelulain 62 § 1 momentin 1) kohta koskee.

Näin ollen arvioitavaksi jää, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen asiakkaan huolimattomuudesta maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti.

Tapauksessa asiakas on kertonut internet-ilmoituksen olleen laadittu siten, että se vaikutti logoineen ja teksteineen Gigantti-yhtiön tarjoukselta. Kun Pankki ei ole osoittanut asiakkaan asioineen cleandevice365:n kanssa tai sen Pankille esittämillä sivuilla, Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen tarkemmin selvittämättä, millaisilla sivuilla asiakas asioi ja korttitietonsa antoi. Kun Pankki ei ole myöskään esittänyt asiakkaan menetelleen huolimattomasti korttitietoja antaessaan, Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakas ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tavalla, joka synnyttäisi vastuun oikeudettomista maksutapahtumista.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki hyvittää asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta