Haku

PKL 24/13

Tulosta

Asianumero: PKL 24/13 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 05.02.2014

Yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö. Huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan luona asunut henkilö on käyttänyt asiakkaan yhdistelmäkorttia oikeudetta 17.3.-15.4.2013 aiheuttaen 5.425,90 euron vahingon. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran automaattinostoon 25.2.2013. Pankki vastaanotti kortista sulkuilmoituksen 18.5.2013.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas vaatii, että pankki korvaa yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon vähennettynä 150 eurolla.

Asiakkaan puoli vuotta tuntema, alkuvuodesta 2013 asiakkaan luokse muuttanut ja avopuolisoksi tekeytynyt nainen varasti ja käytti asiakkaan tietämättä hänen yhdistelmäkorttiaan. Koko parisuhde on alun alkaenkin solmittu valheellisin perustein tarkoituksena hankkia törkeällä petoksella asiakkaalta taloudellista hyötyä.

Asiakas on mielestään säilyttänyt kortteja ja tunnuslukuja korttiehtojen mukaisesti. Asiakkaan käsityksen mukaan myös toinen korttiyhtiö on tulkinnut asian näin. Pankin ja toisen korttiyhtiön kortit ovat ainoat, jotka avopuoliso varasti. Toinen kortinmyöntäjä on korvannut asiakkaan toisella kortilla tehdyt nostot.

Nainen on tunnustanut poliisille tehneensä kyseisen rikoksen. Asiakas ei ole kertonut hänelle tunnuslukua, vaan yhdistelmäkortin tunnusluku on kaiketi urkittu 25.2.2013, kun asiakas on käyttänyt itse korttiaan. Tätä tunnuslukua ei ole otettu asiakkaan kotoa kuten ilmeisesti toisen korttiyhtiön kortin tapauksessa. Asiakkaan käsityksen mukaan tutkintailmoituksessa anastamisella viitataan siihen, että tunnusluku on urkittu. Tosin asiakkaan mielestä tällä ei pitäisi olla tähän asiaan merkitystä, koska asiakas on kuitenkin säilyttänyt korttia ja tunnuslukua ehtojen edellyttämällä tavalla.

Toinen ero kahden kortin käytössä oli siinä, että toisen yhtiön kortti palautettiin heti käytön jälkeen. Pankin yhdistelmäkorttia asiakas ei sen sijaan osannut kaivata, koska hän on käyttänyt sitä todella harvoin ja asiakkaan pääasiallinen kortti on toisesta pankista. Hän huomasi yhdistelmäkortin kadonneen vasta, kun selvisi, että nainen on tehnyt muitakin varkauksia. Tämän huolimattomuuden asiakas myöntää, mutta hänen mielestään se ei ole näiden olosuhteiden mukaan korttiehtojen mukaista törkeää huolimattomuutta. Asiakas sulki yhdistelmäkortin heti, kun huomasi sen kadonneen.

Luottamukseen perustuvassa parisuhteessa ei ole käytännössä mitenkään mahdollista käytännössä suojautua tunnusluvun tietoon saamiselta, mikäli puoliso niin tarkoituksellisesti haluaa tehdä. Luottamuksen saamiseksi nainen mm. valehteli asiakkaalle, että hänellä olisi kuollut lapsi synnytyksessä. Lisäksi hän loi uskottavuutta itseensä väittämällä 13.3.2013 olevansa raskaana. Hän lähetti asiakkaalle väärennettyjä ultraäänikuvia tämän uskottavuuden luomiseksi. Hän kykeni kertomaan samat valheet myös asiakkaan aikaisemmasta liitosta syntyneille pienille lapsille, joten asiakkaalla ei ollut mitään syytä epäillä hänen luotettavuuttaan. Asiakkaan suurin virhe oli se, että hän luotti väärään henkilöön. Asiakkaan oikeustajun mukaan sen ei kuitenkaan pitäisi olla törkeäksi luokiteltava teko.

Pankki vetoaa siihen, että puolen vuoden tuttavuutta ei voida rinnastaa avioliittoon tai pitkäaikaiseen avoliittoon. Pankki siis antaa olettaa, että asiakkaan törkeä huolimattomuus on se, että hän on luottanut liian aikaisin avopuolisoonsa. Pankki ei voi määrittää sitä, mikä katsotaan olevan luottamuksellinen suhde avo- tai avioliitossa, tai suhteen kestoa, jonka jälkeen avoliitto muuttuu luottamukselliseksi.

Yleisen elämänkokemuksen perusteella luottamukselliselle suhteelle ei voida määrittää minkäänlaista aikaa. Yhtä hyvinhän useiden kymmenienkin vuosien jälkeen avioliitossa olevat ihmiset voivat todeta, etteivät perusteellisesti tunteneet toisiaan. Faktahan on, että ainoastaan parisuhteessa elävät voivat asian itse tietää ja näin asiakas itsekin oletti, mutta yhtä hyvin luottamuksellinen suhde voi päättyä kenellä tahansa milloin tahansa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on kertonut, että hänen kanssaan samassa taloudessa vuoden 2013 alusta lähtien asunut henkilö on oikeudettomasti käyttänyt asiakkaan korttia siten, että hänelle on aiheutunut vahinkoa 5.425,90 euroa. Asiakas on vaatinut, että pankki korvaisi hänelle aiheutuneen vahingon korkoineen ja kuluineen vähennettynä 150 euron omavastuuosuudella. Asiakas myöntää toimineensa lievän huolimattomasti, mutta kiistää törkeän huolimattomuuden tai tahallisuuden. Asiakas katsoo, ettei ns. avopuoliso ole pankin esittämällä tavalla sivullinen henkilö. Asiakas on myös kysynyt, voiko pankki alkaa arvioimaan kestoa milloin avoliitto muuttuu luottamukselliseksi.

Asiakkaan kanssa lyhyen ajan samassa taloudessa asunut henkilö on reklamaatiossa liitteinä olevien tutkintailmoitusten, asiakkaan kertoman ja toisen kortinmyöntäjän 14.6.2013 päiväämän kirjeen perusteella ilmeisesti saanut haltuunsa kaikki tai ainakin useat asiakkaan käytössä olleet kortit tunnuslukuineen.

Kortin liikkeeseen laskijana pankki tekee kortin väärinkäyttötilanteessa vastuunjakoon liittyvät päätökset voimassa olevaan maksupalvelulakiin ja korttiehtoihin perustuen. Pankki selvittää vastuunjakopäätöstä tehdessään, onko korttia ja tunnuslukua säilytetty huolellisesti ja korttiehtojen edellyttämällä tavalla. Kortti on henkilökohtainen eikä sitä tule luovuttaa kenellekään. Juridisena terminä sivullisilla tarkoitetaan kaikkia muita tahoja paitsi kulloinkin puheena olevan asian sopijapuolia. Sivullisia, joilta kortti ja tunnusluku on suojattava, ovat siten myös perheenjäsenet.

Pankin tehtävänä ei ole puuttua asiakkaiden henkilökohtaisiin asioihin, mutta sillä on oltava oikeus ottaa kantaa myös tällaiseen asiaan silloin kun pankilta vaaditaan korvauksen maksamista tilanteessa, jossa asiakas itse vetoaa luokseen muuttaneen henkilön vilpillisen menettelyyn.

Yleinen elämänkokemus varmasti osoittaa, että luottamuksellinen suhde edellyttää toisen henkilön perusteellista tuntemista. Se ei synny muutamassa viikossa eikä vielä muutamassa kuukaudessakaan. Sellaista tuntemista asiakkaan tapauksessa on vaikea nähdä.

Asiakas viittaa reklamaatiossaan toisen kortinmyöntäjän korvauspäätökseen. Kyseinen yhtiö on päättänyt korvata heidän myöntämänsä kortin väärinkäytöstä aiheutuneen menetyksen. Pankki toimii pankin korttiehtojen ja maksupalvelulain mukaisesti. Toisen yhtiön tekemä päätös ei vaikuta pankin päätökseen. Sen sijaan reklamaation liitteenä olevasta toisen korttiyhtiön kirjeestä ilmenee seuraava lause: "Esitutkinnan mukaan tekijä on tunnustanut ottaneensa asiakkaan yhdistelmäkortin ja tunnusluvun asiakkaan kodista luvatta käyttöönsä". Tätä asiakas ei ole kiistänyt. Kyseinen maininta osoittaa, ettei korttia ole säilytetty pankin korttiehtojen edellyttämällä tavalla.

Lisävastineessaan asiakas on täsmentänyt kertomusta todeten, että maksukortin tunnusluku on ilmeisesti urkittu. Mitä tulee kyseisen maksukortin katoamiseen, poliisin tutkintailmoitukseen on kirjattu, että epäilty on anastanut kyseisen kortin tunnuslukuineen.

Kortinhaltija ja tilinomistaja vastaavat kortin oikeudettomasta käytöstä, kun kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu siitä, että kortinhaltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaiset velvollisuutensa.

Pankin käsityksen mukaan asiakkaan menettely on ollut törkeän huolimatonta. Hän on toiminut selkeästi korttiehtojen vastaisesti jättämällä sekä kortin että tunnusluvun lyhyen aikaa tuntemansa asuinkumppanin saataville. On selvää, että mahdollisin epärehellisin aikein toimiva henkilö yrittää kaikin keinon saavuttaa toisen henkilön luottamuksen. Jokaisen velvollisuutena on kuitenkin suojata korttinsa ja tunnuslukunsa, jopa perheenjäseniltä - puhumattakaan lyhytaikaiselta tuttavuudelta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus poliisilaitokselle asianimikkeellä maksuvälinepetos (ilmoitusaika 9.4.2013):

Asiakkaan tililtä nostettu rahaa 2400 euroa. Asiakas kertoo, että hänen pankkikorttinsa on mahdollisesti skimmattu ja sillä on nostettu 15.3.2013 pankkiautomaatista 4 kertaa 400 euroa. 16.3.2013 tililtä oli nostettu 2 kertaa 400 euroa eli yhteensä. Asiakas kertoo, että hänen korttinsa on ollut koko ajan hänen hallussaan ja että kortti on yhdistelmäpankkikortti ja nostot oli tehty luottopuolella.

- Tutkintailmoitus poliisilaitokselle asianimikkeellä törkeä petos (ilmoitusaika 14.5.2013):

Nainen on tilannut asiakkaan nimissä tavaraa kolmelta eri myyjältä. Asiakas kertoo, että on löytänyt nykyisen avovaimonsa tilaamien tavaroiden kuitteja, jotka on tilattu hänen nimissään. Asiakas ja nainen ovat seurustelleet puoli vuotta ja nainen on muuttanut asumaan asiakkaan luokse alkuvuodesta 2013. Tämän jälkeen asiakas on tehnyt rikosilmoituksen maksuvälinepetoksesta, josta erillinen rikosilmoitus.

[…]

Merkitään: Nainen on anastanut asiakkaan yhdistelmäkortin tunnuslukuineen sekä tilikortin tunnuslukuineen ja tehnyt niillä ostoksia ja pikavippejä. Yhdistelmäkortilla 5477 euron arvosta. […]

- Laskuja/tiliotteita

- Ultraäänikuvia

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista korttitapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, ettei hän ole toiminut törkeän huolimattomasti, ja vaatii, että pankki korvaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon vähennettynä 150 eurolla. Pankki katsoo asiakkaan toimineen selkeästi korttiehtojen vastaisesti jättämällä sekä kortin että tunnusluvun lyhyen aikaa tuntemansa asuinkumppanin saataville ja asiakkaan menettelyn olleen törkeän huolimatonta.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen/käyttäminen

Asiakkaan mukaan hän säilytti harvoin käyttämäänsä yhdistelmäkorttiaan kotonaan ja hän huomasi kortin kadonneen vasta, kun hänelle selvisi hänen luonaan asuneen naisen tehneen muita varkauksia. Asiakas sulki yhdistelmäkortin heti katoamisen huomattuaan. Asiakkaan mukaan kyseessä olevan kortin tunnuslukua ei ole otettu asiakkaan kotoa kuten ilmeisesti toisen korttiyhtiön kortin tapauksessa vaan tunnusluku on urkittu.

Pankkilautakunta toteaa, ettei kortin säilyttäminen lukitussa kodissa lähtökohtaisesti osoita kortinhaltijan huolimattomuutta. Edelleen lautakunta katsoo, että kortinhaltija voi säilyttää myös kortin tunnuslukua kotonaan edellyttäen, että tunnuslukua säilytetään korttiehtojen mukaisesti erillään kortista ja muodossa, joka ei ole helposti tunnistettavissa.

Pankkilautakunta kuitenkin toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin ja tunnusluvun huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Kortin ja tunnusluvun kotona säilyttämisen osalta Pankkilautakunta on esimerkiksi 11.12.2013 antamassaan ratkaisusuosituksessa PKL 65/12 katsonut, että entuudestaan tuntemattoman ihmisen päästäminen omaan kotiin asumaan voi yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. kodissa säilytetyn omaisuuden suhteen ja osoittavan näin ollen kotiinsa päästäjältä jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Lautakunta katsoi tämän koskevan yhtä lailla kyseisessä tapauksessa ollutta tilannetta, jossa näin toimineella kortinhaltijalla oli tarkoitus perustaa alivuokralaissuhde. Edelleen lautakunta katsoi, että asiakkaan päästäessä hänelle entuudestaan tuntemattoman ihmisen kotiinsa asumaan olisi hänen tullut huolellisesti toimiessaan huomioida tästä omaisuudelleen aiheutuva riski ja kiinnittää erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun turvalliseen säilyttämiseen.

Tässä tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakas on kuitenkin edellä mainitusta tapauksesta poiketen seurustellut hänen korttiaan myöhemmässä vaiheessa oikeudetta käyttäneen naisen kanssa ennen kuin nainen on muuttanut asiakkaan avopuolisoksi asumaan asiakkaan ja tämän lasten kotiin. Edelleen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että nainen on asiassa saadun selvityksen mukaan mahdollisesti myös pyrkinyt uskottelemaan asiakkaalle olevansa tälle raskaana.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella asiakkaan vilpittömästi uskoneen kyseessä olleen aito, luottamukseen ja uskoon yhteisestä tulevaisuudesta perustuva parisuhde, mikä on myös sellaisenaan olosuhteena huomioitava arvioitaessa asiakkaan menettelyä kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan oletettua elävänsä luottamukseen perustuvassa parisuhteessa yhteisessä kodissa suhteen toisen osapuolen toimiessa asiassa saadun selvityksen mukaisesti petollisella tavalla ei asiakas käytännössä ole voinut kohtuullisiksi katsottavin toimin korttiehtojen mukaisia velvollisuuksia noudattamalla välttyä korttinsa oikeudettomalta käytöltä. Edelleen lautakunta katsoo, että tämän arvion suhteen tapauksessa ei ole olennaista merkitystä sillä, että saadun selvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, missä asiakas on tarkkaan ottaen korttiaan kotonaan säilyttänyt ja onko korttia oikeudetta käyttänyt nainen saanut kortin tunnusluvun tietoonsa urkkimalla tai muulla tavoin asiakkaan tietämättä.

Pankkilautakunta katsoo näin ollen, että asiakas ei ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen/käyttämisen suhteen.

Kortin tallella olon seuraaminen

Tapauksessa pankki ei ole vedonnut siihen, että asiakas olisi huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan varmistaa säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Asiakas on valituksessaan kuitenkin tämän huolimattomuuden myöntänyt sillä rajoituksella, että hänen mielestään huolimattomuus ei ole näissä olosuhteissa ollut törkeää, ja asiakas hyväksyykin vaatimuksessaan, että hänen vastuulleen kortin oikeudettomasta käytöstä jää 150 euroa. Pankkilautakunta katsoo, ettei lautakunnan näin ollen ole tarpeen arvioida asiakkaan menettelyä kortin tallella olon seuraamisen suhteen.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella, että asiakas ei ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Asiakas on valituksessaan kuitenkin myöntänyt, että hänen olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomata korttinsa katoaminen tapauksessa toteutunutta aiemmin ja vaatinut pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon vähennettynä 150 eurolla.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Kallio, Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta