Haku

PKL 23/11

Tulosta

Asianumero: PKL 23/11 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 09.03.2012

Kortin oikeudeton käyttö pimeä taksi huumaus törkeä huolimattomuus

 

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ollut ravintolassa 5.–6.2.2011 välisenä yönä. Aamuyöllä ravintolasta poistuttuaan hän otti ns. pimeän taksin. He kävivät 6.2.2011 klo 4.03 tankkaamassa bensaa, jonka asiakas maksoi kortillaan. Asiakkaan kortilla nostettiin yhteensä 4.600 euroa automaatista PIN-koodilla viiden aikaan aamuyöllä. Asiakas kiistää tehneensä nämä nostot. Asiakas sulki korttinsa 6.2.2011 klo 13.32.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas oli viettämässä ystävänsä varpajaisia helsinkiläisessä ravintolassa 5.2.2011. Asiakas ei saanut tilattua taksia ravintolalle illan päätteeksi, ja vapaita takseja ei liikkunut pitkästä odottelusta huolimatta. Ravintolan eteen ajoi auto, jonka apumiehen paikalla istunut mies tarjosi kyytiä. Asiakas oli ollut aikeissa maksaa taksimatkan kortilla eikä hänellä ollut käteistä. He sopivat pysähtyvänsä tankkaamaan bensaa korvaukseksi kyydistä.

Matkan aikana miehet tarjosivat alkoholijuomaa, josta toinen mies oli ainakin juovinaan. Juomassa oli ilmeisesti jotain huumaavaa, koska asiakas oli pian sekavassa tilassa. Ravintolasta lähdettyään asiakas ei ollut kuitenkaan siinä määrin alkoholin vaikutuksen alaisena, ettei olisi kyennyt huolehtimaan itsestään ja omaisuudestaan.

Miehet olivat ilmeisesti onnistuneet näkemään pankkikortin tunnusluvun bensa-asemalla ja pääsivät myöhemmin nostamaan kortilla rahaa. Asiakkaalla on tästä vaiheesta vain vähän muistikuvia, mutta hän on menettänyt miehille lompakkonsa ja kännykkänsä. Miehet jättivät asiakkaan ilmeisesti kylmäasemalle tai tiputtivat ulos autostaan jossain. Asiakas muistaa hämärästi istuneensa lumihangessa kykenemättä nousemaan.

Poiketen ensimmäisistä poliisille kertomistaan muistikuvista varkaat eivät ole tuoneet asiakasta kotiinsa. Joku (poliisipartio, ystävällinen taksikuski tms.) saattoi hänet kotiovelle asti ja varmisteli että hän pääsi sisään. Asiakkaan avopuoliso ihmetteli asiakkaan sekavuutta, kun asiakas tuli kotiin. Asiakas huomasi kortin katoamisen seuraavana aamuna, jolloin hän kuoletti välittömästi korttinsa ja kävi poliisilaitoksella tekemässä rikosilmoituksen.

Myöhemmin asian käsittelyn aikana asiakas on kertonut, että hän suojaa aina maksupäätteen näppäimistön kädellään tai lompakollaan. Asiakas myös epäilee, että miehet ovat löytäneet hänen korttinsa tunnusluvun hänen matkapuhelimestaan. Kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen kävi ilmi, että varkaat olivat onnistuneet nostamaan rahaa myös asiakkaan yrityskäyttöön tarkoitetulla Business Eurocard -kortilla. Kun on kyse kahden eri kortin tunnusluvuista, on todennäköistä että varkaat ovat löytäneet tunnusluvut asiakkaan matkapuhelimesta. Tämä vahvistaisi asiakkaan muistikuva, jonka mukaan hän ei ole tullut häirityksi asioidessani bensa-aseman automaatilla. Asiakas on tallettanut matkapuhelimensa yhteystietoihin useita tunnuslukuja, jotka hän on nimennyt ovikoodeiksi. Puhelimeni muistista löytyy mm. ”ovikoodi Haaga XXXX”, ”Ovikoodi Lauttasaari XXXX” jne. Kortit ja tunnusluvut ovat olleet erillään toisistaan ja tunnusluvut eivät ole olleet helposti tunnistettavassa muodossa.

Asiakas katsoo toimineensa tilanteen vaatimalla huolellisuudella eikä vastaa aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan luvattomasti nostetut rahat: asiakkaan tililtä nostetut 1.600 euroa sekä luottopuolelta nostetut 3.000 euroa + käteisnostomaksut 76 euroa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki katsoo menetelleensä asiassa velan ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan korttia on käytetty oikeudettomasti automaattinostoihin, joita on tehty kortin debit-puolelta 6.2.2011 kello 5:09–5:12 yhteensä 1.600,00 euron arvosta sekä kortin credit-puolelta 6.2.2011 kello 5:13–5:17 yhteensä 3.000,00 euron arvosta. Credit-puolen nostoista on lisäksi muodostunut 76,00 euroa käteisnostomaksuja, jotka asiakas on vaatinut korvattavaksi.

Asiakas on kertonut lähteneensä 6.2.2011 aamuyöstä kahden miehen kyytiin. Matkan aikana miehet tarjosivat alkoholia, jolla asiakas on kertomansa mukaan huumattu. Asiakas on kertonut menettäneensä lompakkonsa ja matkapuhelimensa miehille seurueen pysähdyttyä kylmäasemalle tankkaamaan. Asiakas epäilee, että hänen korttinsa tunnusluku on saatu selville hänen matkapuhelimestaan, johon hän on tallentanut useita tunnuslukuja ovikoodeiksi nimettynä.

Korttia oikeudettomasti käyttäneellä taholla on ollut kortin hallinnan lisäksi tiedossaan asiakkaan kortin salainen tunnusluku. Automaatilla oikeudettomasti asioinut henkilö on näppäillyt tunnusluvun oikein heti ensi yrittämällä. Näin ollen asiakkaan puhelimen muistiin kirjattu tunnusluku on ollut helposti tunnistettavissa ja yhdistettävissä korttiin. Pankki katsoo, että asiakas on ottanut huomattavan riskin varkauden kohteeksi joutumisesta lähtiessään aamuyöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin ja nauttiessaan hänelle tarjottua juomaa.

Edellä esitetyillä perusteilla pankki katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuudessaan osoittavan sellaista piittaamattomuutta kortin käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä, että pankki katsoo asiakkaan vastaavan kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta myös 150 euroa ylittävältä osalta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-       Poliisin laatima tutkintailmoitus, joka on tehty 6.2.2011. Tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli ravintolasta kotiin mennessään yrittänyt saada itselleen taksia Helsingin keskustassa siinä onnistumatta. Tuolloin kaksi autolla liikkunutta miestä oli tarjonnut asiakkaalle kyytiä kotiin sillä verukkeella, että asiakas ostaisi heille pikkaisen bensiiniä. Asiakas oli tähän suostunut ja noussut miesten kyytiin. Miehet olivat matkan aikana tarjonneet asiakkaalle pullosta jotain alkoholijuomaa. Miesten autoon oli tankattu bensiiniä Suutarilan Neste -kylmäasemalla. Tämän jälkeen miehet olivat kuskanneet asiakkaan kotiinsa.

Seuraavana aamuna (n. klo 12.00 aikaan) asiakas oli havainnut lompakkonsa ja matkapuhelimensa anastetuksi. Ainoat mahdolliset henkilöt, jotka ovat lompakon ja puhelimen voineet anastaa, ovat asiakasta kyydinneet miehet. Asiakas epäilee, että miesten autoa tankatessa nämä olivat nähneet asiakkaan pankkikortin tunnusluvun. Ilmoituksentekohetkellä asiakas ei osannut sanoa miehistä muuta kuin että he olivat n. 20–30-vuotaita. Myöskään miesten autosta asiakas ei osannut sanoa mitään.

-       Korttiehdot.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo säilyttäneensä korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja ilmoittaneensa vahingosta viipymättä. Hän vaatii täysimääräistä hyvitystä. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti, jolloin pankki ei ole hyvitysvelvollinen

Sovellettavat lainkohdat ja lainaehdot

Maksupalvelulain 62 §:ssä on säännelty maksupalvelun käyttäjän vastuusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Säännöksen mukaan maksupalvelunkäyttäjä ei pääsääntöisesti vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Tätä ilmoitusta edeltävältä ajalta maksupalvelun käyttäjä vastaa maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1. hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2. maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3. hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä on em. 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan maksupalvelun käyttäjän vastuun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä voi aiheuttaa se, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Kyseisen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskeviin ehtoihin voidaan sisällyttää tarkempia ehtoja siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen maksuvälineen turvassa. Tässä tapauksessa maksuvälineen käyttöä koskevat ehdot ovat pankin yleiset korttiehdot, joissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija sitoutuu ehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan mukaan kortin tunnusluku on saatu selville häneltä varastetusta matkapuhelimestaan, johon hän oli tallettanut yhteystietoihin useita tunnuslukuja, jotka hän on nimennyt ovikoodeiksi. Poliisin tutkintailmoituksessa asiakas on epäillyt, että kortin varastaneet miehet olivat nähneet hänen korttinsa tunnusluvun.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin tunnusluku on todennäköisesti päätynyt korttia oikeudetta käyttäneiden tietoon asiakkaan maksaessa bensaostosta maksuautomaatilla. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet ja erityisesti sen, että asiakas on mennyt yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut kieltäytyä bensaostoksen maksamisesta maksuautomaatilla. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo kortin lisäksi myös tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Lisäksi Pankkilautakunta katsoo, että mikäli kortin tunnusluku olisi päätynyt korttia oikeudetta käyttäneiden tietoon asiakkaalta viedyn matkapuhelimen yhteystiedoista, asiakas olisi laiminlyönyt korttiehtojen mukaisen velvollisuuden olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Lautakunta on ottanut erityisesti huomioon sen, että korttia oikeudetta käyttäneet ovat onnistuneet nostamaan rahaa automaatista heti ensimmäisellä yrityksellä.

Pankkilautakunta toteaa, että asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan kortin on täytynyt päätyä ulkopuolisen haltuun asiakkaan tekemän bensaostoksen ja hänen kotiin saapumisensa välillä. Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jääneen osittain epäselväksi, millä tavoin ja missä vaiheessa tarkalleen asiakkaan kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun. Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kuitenkin olleen seurausta siitä, että asiakas lähti yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Edelleen Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa, sekä sen, että asiakas on juonut autossa miesten tarjoamaa juomaa. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Suositus

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin oikeudeton käyttö johtuu siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvoitteensa. Lautakunta katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti. Tällöin vastuu väärinkäytöstä jää pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa asiakkaalle.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

 

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Antila, Lampela, Lehtonen ja Kallio. Sihteerinä toimi Heino.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia