Haku

PKL 2/15

Tulosta

Asianumero: PKL 2/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 20.08.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot            

Asiakas kiistää hänen yhdistelmäkortillaan 24.8.2014 klo 22:51 – 25.8.2014 klo 05:09 Tallinnassa kahdessa ravintolassa tehdyt ja tunnusluvulla hyväksyt yhdeksän maksutapahtumaa yhteisarvoltaan 2.420,00 euroa. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista 26.8.2014 klo 10:13.

Asiakkaan valitus            

Asiakas vaatii, että pankki korvaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Valituksessaan asiakas viittaa tapahtumien tarkemman kuvauksen osalta lähettämiinsä liitteisiin. Rikosilmoitukseen kirjatun mukaan asiakas oli Tallinnassa kaveriporukan kanssa 23.8.-24.8.2014. Hän kävi lauantai-illan/-yön aikana yökerhossa nimeltä Golden Dolls, jonka nimissä hänen pankkitililtään on veloitettu aivan liian suuria summia ja liian monta kertaa. Asiakas ei tunnista 11 veloituksesta seitsemää kappaletta, joiden yhteissumma on 1.950 euroa. Lisäksi asiakas ei myönnä tehneensä hänen luottotililtään veloitettua 400 euroa. Myös Satumaa-niminen ravintola on veloittanut tililtä 70 euroa liikaa. Asiakas epäilee vahvasti, että kortti on kopioitu ja näin ollen veloituksia on tehty ilman asiakkaan hyväksyntää. Vaikka asiakas myöntää olleensa alkoholin vaikutuksen alaisena, hän ei olisi missään tapauksessa suostunut esim. 750 euron kertaveloitukseen. Vastaavia isoja summia on veloitettu useaan otteeseen. Asiakas huomasi Googlen kautta, että vastaavanlaisia tapauksia on ollut joillain muillakin Golden Dolls -ravintolassa.

Valituksessaan asiakas kertoo, että hän ei ollut nauttinut illan aikana merkittäviä määriä alkoholia. Hän säilyttää aina alkoholin vaikutuksen alaisenakin riittävän kontrollin. Varsinkin ulkomailla vieraassa ympäristössä asiakas on erityisen huolellinen. Asiakas katsoo joutuneensa ammattimaisen rikollisuuden uhriksi ja mitä todennäköisimmin tulleensa huumatuksi, koska hän muistaa hyvin tapahtumien alun (saapuminen ravintolaan) ja lopun (paluu majapaikkaan), mutta sen väliseltä ajalta asiakkaan muistikuvat ovat erittäin hatarat. Asiakas on sitä mieltä, että huumatuksi tuleminen ammattimaisesti toimivien henkilöiden taholta ei vaadi uhrilta törkeän huolimatonta käytöstä. Kortin kopioiminen oli enemmänkin pankkivirkailijan arvio tapahtuneesta alkuperäisen reklamaation tekohetkellä eikä asiakas vieläkään osaa sanoa, miten ylimääräiset veloitukset loppupeleissä tehtiin.

Pankin vastine

Asiakas kertoo 26.8.2014 päivätyssä reklamaatiossaan, että hänen korttiaan on käytetty oikeudettomasti 24.8.2014. Asiakas on reklamoinut kortin credit-ominaisuudella tehdystä yhdestä 400,00 euron ostotapahtumasta, ja kortin debit-ominaisuudella tehdyistä 8 ostotapahtumasta, yhteensä 2020,00 euroa. Reklamaatiossa ja sen liitteenä olevassa tutkintailmoituksessa asiakas kertoo käyneensä Golden Dolls -nimisessä yökerhossa sekä ilmeisesti myös Satumaa-nimisessä ravintolassa. Asiakkaan mukaan molemmista ravintoloista on tullut hänen kortilleen ylimääräisiä veloituksia. Asiakas epäilee, että hänen korttinsa on kopioitu ja ylimääräiset veloitukset tehty näin ilman hänen hyväksyntäänsä. Hän jatkaa, että vaikka hän oli alkoholin vaikutuksen alaisena, hän ei olisi missään tapauksessa hyväksynyt erimerkiksi 750 euron kertaveloitusta. Reklamaation ja tutkintailmoituksen mukaan asiakas on itse käyttänyt korttiaan ainakin Golden Dolls -yökerhossa.

Asiakkaan reklamoimat ostotapahtumat on tehty seuraavasti:

- kortin debit-puolen ostot 24.8.2014

50 eur (Golden Dolls) klo 22:51

20 eur (Golden Dolls) klo 23:08

70 eur (Satumaa)       klo 00:29

200 eur (Golden Dolls) klo 01:12

250 eur (Golden Dolls) klo 01:57

600 eur (Golden Dolls) klo 02:39

750 eur (Golden Dolls) klo 03:20

80 eur (Golden Dolls) klo 05:09

- kortin credit-puolen osto 24.8.2014 klo 03:51 (Golden Dolls)

Asiakkaan omat ostot Golden Dolls -yökerhossa on tehty 24.8.2014 seuraavasti:

10 eur klo 22:43

10 eur klo 22:45

100 eur klo 23:23

100 eur klo 23:31

Kortti on kuoletettu 26.8.2014 klo 10:13. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kaikkien reklamoitujen ostojen yhteydessä kortin sirutieto on luettu liikkeen maksupäätteessä, joten ostot on tehty asiakkaan alkuperäisellä kortilla. Kortin sirua ei nykyteknologialla pysty kopioimaan. Kyse ei siis voi olla kopioiduilla korttitiedoilla tehdyistä ostoista. Ostot on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista, vaan sen on täytynyt joutua ostot tehneen henkilön tietoon muulla tavoin.

Asiakas epäilee Pankkilautakunnalle lähettämässään selvityksessä tulleensa huumatuksi. Huumaamisesta ei kuitenkaan ole mitään näyttöä. Reklamaatiosta ei myöskään ilmene, että asiakas olisi ollut niin huolissaan terveydentilastaan, että olisi käynyt tapahtuneen jälkeen lääkärissä.

Asiakas on itse käyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan maksamiseen yökerhossa, jossa myös suurin osa reklamoiduista tapahtumista on tehty. Sähköpostilla lähettämässään lisäselvityksessä asiakas kertoo, että hänen seuraansa on Golden Dolls -yökerhossa liittynyt kaksi naista. Asiakas kertoo käyneensä naisten kanssa toisessa baarissa, josta myös on tullut aiheettomia veloituksia (ilmeisesti Satumaa -ravintola, koska siellä tehty 70 euron veloitus on reklamoitujen tapahtumien joukossa). Asiakas kertoo edelleen, että tähän toiseen baariin saavuttuaan hän ihmetteli, missä hänen korttinsa on. Tällöin toinen naisista ojensi kortin, ikään kuin olisi huomannut sen juuri vieressään. Asiakas kertoo, että hänellä oli ollut epäilys, ettei kortti ole hänen hallussaan. Hän ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimiin kortin sulkemiseksi.

Asiakkaan omat ja kiistämät ostot on osin tehty vuorotellen. Kortin on toisin sanoen pitänyt olla välillä pois asiakkaan hallusta, sitten se on palautettu hänelle, viety uudelleen ja taas palautettu. Asiakas kertoo kaivanneensa korttiaan siirryttyään naisten kanssa toiseen baariin.

Myös tunnusluvun on täytynyt päätyä ulkopuolisen tietoon jollakin tavalla. Korttiehtojen mukaan tunnusluku tulee sitä näppäillessä suojata niin, ettei ulkopuolinen voi sitä nähdä. Tässä tapauksessa tunnuslukua ei joko ole suojattu riittävästi, tai tunnusluku on päätynyt korttia käyttäneen henkilön tietoon muulla tavoin.

Kiistetyt ostot on tehty klo 22:51 - 05:09 välisenä aikana. Mikäli ostot eivät ole asiakkaan itsensä tekemiä, on kortin siis täytynyt olla ulkopuolisen hallussa useaan eri otteeseen yhteensä n. 6 tunnin ajan. Asiakas kertoo saaneensa kortin takaisin toisessa baarissa käydessään. Golden Dolls -yökerhossa tehdyt tapahtumat ovat kuitenkin jatkuneet vielä Satumaa-ravintolassa tehdyn oston jälkeenkin. Kortti on siis uudelleen päätynyt ulkopuolisen haltuun siitä huolimatta, että asiakas oli jo aiemmin todennut kortin olleen poissa hallustaan. Tätä ei voida pitää korttiehtojen tarkoittamana kortin huolellisena säilyttämisenä.

Reklamaatiosta ei yksiselitteisesti ilmene, että baari, jossa asiakas on naisten kanssa käynyt, on nimenomaan Satumaa, mutta tämä tuntuu tapahtumat huomioon ottaen todennäköiseltä. Asiakkaan alkuperäinen kortti on joka tapauksessa ollut läsnä sekä Golden Dollsissa että Satumaassa tehdyissä ostoissa.

Koska kiistetyt ostot on tehty alkuperäisellä kortilla kortin sirutietoa lukien ja ne on hyväksytty kortin tunnusluvulla, ei kortinmyöntäjällä Kansainvälisten Visa-sääntöjen puitteissa ole perusteita periä ostoista rahoja takaisin veloittajilta.

Pankki katsoo, että asiakas on laiminlyönyt velvollisuutensa säilyttää korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Pankki katsoo, että ilta/yöaikaan ravintolassa ulkomailla ollessaan huolellinen kortinhaltija kiinnittää tavallista suurempaa huomiota kortin ja tunnusluvun säilytykseen ja käyttämiseen. Kortin säilyttäminen käsittää myös olosuhteet, joissa korttia käytetään/säilytetään.

Reklamoidut tapahtumat on tehty asiakkaan alkuperäisellä sirukortilla ja hyväksytty tunnusluvulla. Korttia ei tapahtumien aikaan ole ilmoitettu kadonneeksi. Kortinmyöntäjällä ei ole ollut tiedossa mitään syytä estää näitä kortilla tehtyjä tapahtumia. Vastuu kortin ja tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä on korttiehtojen sekä maksupalvelulain mukaan kortinhaltijalla. Vain kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa hän käyttää ja säilyttää korttiaan ja tunnuslukuaan.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-internetissä täytetty rikosilmoitus (vastaanottoaika 26.8.2014 klo 14:54)

-pankin yleiset korttiehdot

-kuitteja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko tapauksessa kyse kortin kopioinnista vai onko riitautetut korttitapahtumat tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen. Mikäli kyse ei ole kopioinnista, on lautakunnan ratkaistava, onko korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiakkaan katsotaan tehneen korttitapahtumat itse, ei kyseessä ole kortin oikeudeton käyttö ja asiakas vastaa hyväksymistään korttitapahtumista. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Asian arviointi

Kortin kopiointi

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu.

Koska tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat maksutapahtumat on tehty kortin sirua lukien ravintoloissa, joissa asiakas on itsekin tapahtuma-aikaan ollut, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat korttimaksut on siten tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen.

Kortinhaltijan huolellisuus

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa siihen, että hänet olisi huumattu ja hänen huumattuna ollessaan hänen korttiaan olisi käytetty oikeudettomiin maksutapahtumiin.

Pankkilautakunta toteaa, että huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty muuta selvitystä kuin asiakkaan esittämä tapahtumien kuvaus ja asiakkaan Pankkilautakunnalle tekemässä valituksessa esittämä olettama huumaamisesta. Pankkilautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asiakas ei kuitenkaan ole poliisille tekemässään rikosilmoituksessa maininnut mitään epäilemästään huumaamisesta, mikä lautakunnan näkemyksen mukaan viittaa siihen, että ajatus mahdollisesta huumaamisesta on tullut asiakkaalle selkeästi tapahtumien jälkeen.  Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen.

Asiakkaan tapahtumien kulusta ja omasta menettelystään antaman selvityksen ja muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella Pankkilautakunnan ei ole mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua tai sitä, miten asiakkaan kortti ja sen tunnusluku olisivat voineet päätyä sivullisen haltuun/tietoon ja niiden oikeudettoman käytön jälkeen kortti olisi voitu palauttaa asiakkaalle tämän huomaamatta. Tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat maksutapahtumat eivät ole tapahtuneet yhdenjaksoisesti vaan niiden välissä on asiakkaan omakseen tunnistamia maksutapahtumia ja siten epäselväksi jää erityisesti se, miten kortin anastus ja palauttaminen asiakkaan huomaamatta olisi voinut tapahtua kahteen kertaan.

Tapahtumienkulun jäädessä saadun selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi, Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että asiakas on itse tehnyt kortillaan ja sen tunnusluvulla riitaisiksi ilmoittamansa yöllä 24.8.-25.8.2014 reilun kuuden tunnin aikana tehdyt maksutapahtumat. Siinä tapauksessa lautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakasta on tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän on epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia veloituksia. Asiakkaan tällöin kuitenkin itse hyväksyttyä tunnusluvullaan korttitapahtumat ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaa hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Pankkilautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella myös mahdolliseksi, että asiakas on sallinut jonkun muun tehdä riitautetut maksutapahtumat ja asiakas on tätä varten luovuttanut korttinsa ja tunnuslukunsa sivulliselle, joka on palauttanut kortin asiakkaalle maksutapahtumien tekemisen jälkeen. Maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti myös tällöin asiakas vastaa riitauttamistaan maksutapahtumista täysimääräisesti asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen perusteella myös mahdollisena, että sivullinen on urkkinut asiakkaan kortin tunnusluvun asiakkaan itse käyttäessä korttiaan ja on anastanut kortin ja käytettyään sitä oikeudetta on palauttanut kortin asiakkaalle tämän huomaamatta. Saadun selvityksen mukaan kortin anastamisen ja palauttamisen asiakkaalle olisi asiassa saadun selvityksen perusteella tullut tapahtua kahteen otteeseen. Mikäli tässä on onnistuttu asiakkaan huomaamatta Pankkilautakunta katsoo olosuhteet huomioon ottaen asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan erittäin vakavaa varomattomuutta ja näin ollen kortin oikeudettoman käytön johtuneen siinä tapauksessa asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella mahdolliseksi, että asiakas on itse tehnyt riitaisiksi ilmoittamansa maksutapahtumat tai hän on sallinut jonkun muun tehdä ne. Pankkilautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakkaan kortti ja sen tunnusluku ovat muulla tavoin päätyneet sivullisen haltuun/tietoon ja kortti on kahteen otteeseen oikeudettoman käytön jälkeen palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta. Jälkimmäisessä tapauksessa Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta. Pankkilautakunta toteaa, että kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asiakas vastaa riitauttamistaan korttitapahtumista täysimääräisesti pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja     

Pulkkinen

Tulosta