Haku

PKL 18/12

Tulosta

Asianumero: PKL 18/12 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 05.09.2012

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ja hänen vaimonsa ulkomaanmatkan aikana asiakkaan vaimon poika X tunkeutui heidän kotiinsa ja varasti asiakkaan kortin ja tunnusluvun, joilla hän teki oikeudettomia automaattinostoja 10.6.-12.6.2010 yhteensä 4.430 euron arvosta. Asiakas sulki korttinsa 15.6.2010. X on tuomittu käräjäoikeudessa näihin tapahtumiin liittyen varkaudesta ja maksuvälinepetoksesta.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, ettei hän ole ollut törkeän huolimaton, ja vaatii pankki korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon vähennettynä 150 eurolla ja vakuutusyhtiön korvauksella eli yhteensä 3780 euroa.

Asiakas lähti vaimonsa kanssa lomamatkalle 7.6.2010. Heidän tyttärensä jäi talovahdiksi päiväsaikaan ja meni yöksi isovanhemmilleen.

Asiakkaan vaimon poika X tiesi, että asiakas oli lähdössä vaimonsa kanssa lomalle. X on ennenkin tehnyt vastaavaa. Osasta teoistaan hän on istunut tuomioita ja osaa ei ole poliisille edes ilmoitettu. Historian opetuksen huomioon ottaen asiakkaan vaimo selitti asian X:lle kuitenkin niin, että asiakkaan tytär jää taloon ja isovanhemmat muuttavat taloon siksi aikaa asumaan. X kuitenkin soitti ja lähetti viestejä suoraan tyttärelle, joka kertoi puoliveljelleen asumisjärjestelyn todellisen tilan.

Palattuaan matkalta iltalennolla 14.6.2010 asiakas tarkisti yrityksensä tilitapahtumat verkkopankissa, mutta ei edes avannut henkilökohtaisten papereiden kansiota, jossa anastetut paperit olivat. Tiistaina 15.6.2010 aamupäivällä hän tarvitsi henkilökohtaisia pankkitunnuksiaan, muttei löytänyt henkilökohtaisten papereiden kansiostaan muovitaskua, jossa hän säilytti verkkopankkitunnuksia ja pankkikorttiaan salasanoineen. Perusteellisen etsinnän jälkeen asiakas soitti klo 16 aikaan pankkiin ja neuvotteli tilanteesta, mutta päätti vielä etsiä uudelleen. Asiakas soitti pankkiin uudelleen noin 19:40-20:15 sulkeakseen korttinsa. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että korttiin yhdistetyllä tilillä ei ollut rahaa laisinkaan ja nostoja tililtä oli tehty 4.430 euron edestä. Illalla he huomasivat tarkastusten jälkeen, että myös kamera ja hieman käteistä oli hävinnyt. Murron jälkiä he eivät havainneet missään ja tyttären mukaan kaikki ovet olivat lukitut aina hänen ollessa poissa kotoa.

Asiakkaan näkemyksen mukaan käräjäoikeuden tuomio esittää tapahtumienkulun vastaajan näkemyksen mukaisesti siten, että hän olisi päässyt sisään avoinna olleesta sivuovesta. Ei ole todistettu, etteikö taloon olisi murtauduttu ja ulko-oven lukitsemattomuudesta on vain rikoksen tekijän lausuma.

Asiakas epäilee, että taloon on päästy asiakkaan tyttären aiemmin kadonneilla avaimilla, jotka X on voinut varastaa ollessaan kaksi yötä kylässä viettämässä joulua 2009. Avaimien varastaminen kertoo suunnitelmallisuudesta. Toinen vaihtoehto on, että hän on päässyt sisään noin 40 cm x 100 cm -kokoisesta ja noin 170 cm maanpinnasta olevasta tuuletusikkunasta, jota on pidetty raollaan kesällä.

Kortti ja tunnusluku anastettiin yläkerran työhuoneen laatikostosta. Kortti ja tunnusluku olivat samassa paikassa, koska kortti oli juuri saapunut korvaamaan vanhaksi menevää pankkikorttia eikä asiakas ottanut sitä ulkomailla, jos se vaikka häviäisi. Kaikki muut kortit ml. vanha kortti olivat asiakkaan mukana. X on voinut tietää kortin säilytyspaikan urkkimalla sen etukäteen jo edellisenä jouluna.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakkaan mukaan hänen korttinsa ja tunnuslukunsa olivat varkauden tapahtuessa lukitussa talossa, laatikostossa, kansiossa, papereiden välissä. Asiakas on kertonut säilyttäneensä korttiaan ja siihen liittyvää salaista tunnuslukuaan samassa paikassa. Asiakkaan mukaan hänen korttinsa ja tunnuslukunsa eivät ole olleet näkyvillä tai helposti arvattavassa paikassa, vaan sivullisen on pitänyt tietää niiden säilytyspaikka tai etsiä riittävän kauan, jotta on voinut löytää kortin ja tunnusluvun.

Asiakkaan selvityspyynnön liitteenä olevasta käräjäoikeuden antamasta tuomiosta ilmenee, että X on todettu tapauksessa syylliseksi varkauteen ja maksuvälinepetokseen. Tuomiossa todetaan, että X on mennyt asiakkaan taloon avoinna olevasta sivuovesta. Asiakkaan selvityksen mukaan hänen vaimonsa poika X on päässyt sisälle taloon joko avaimella, jonka hän on aiemmin anastanut tai kissaikkunan kautta. Asiakkaan mukaan varkaus on edellyttänyt sisäpiirin urkintaa.

Pankki viittaa maksupalvelulakiin ja korttiehtoihinsa.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Ehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortti ja tunnusluku ovat henkilökohtaisia, ja myös perheenjäsenet ovat korttiehdoissa tarkoitettuja sivullisia. Kortinhaltijan tulee siten säilyttää korttiaan ja tunnuslukuaan korttiehtojen nojalla turvallisesti ja erillään toisistaan kotioloissaankin.

Asiakas on säilyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan samassa paikassa ja tunnusluvun on täytynyt olla helposti tunnistettavassa muodossa. Näin ollen asiakas on toiminut vastoin korttiehdoissa sovittua. Myös maksupalvelulain esitöissä on todettu, että maksuvälineen haltijalta edellytettäviin kohtuullisiin varotoimiin kuuluu se, että hän säilyttää maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua erillään siten, ettei sivullinen voi yhdistää niitä toisiinsa. Kysymyksessä on varsin yksinkertainen varotoimenpide, jolla voidaan kuitenkin tehokkaasti estää kortin ja tunnusluvun päätyminen sivullisen haltuun ja tietoon.

Varkauden kohteena olevassa talossa ei ollut murron jälkiä, joten pääsy sinne on ollut ilmeisesti yksinkertaista. Käräjäoikeuden tuomion mukaan asuntoon on menty avoinna olevasta sivuovesta. Tälläkin perusteella kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskeviin varotoimenpiteisiin olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota.

Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan menettely osoittaa selvästi piittaamatonta suhtautumista maksuvälineen hallintaan liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen pankki katsoo, että asiakas on laiminlyönyt korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta. Kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutunut vahinko jää näin ollen kortinhaltijan vastattavaksi.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 18.6.2011). Ilmoitukseen on kirjattu mm., että omakotitalosta on anastettua mm. pankkikortti ja salasana, joilla on tehty automaattinostoja. Asunnosta on anastettu myös kamera ja käteistä rahaa noin 120 euroa. Omaisuus oli anastettu asunnosta lomamatkan aikana.

-käräjäoikeuden tuomio 9.2.2012. Tuomion mukaan X on mennyt asiakkaan kotiin avoinna olleesta sivuovesta, vienyt sieltä mm. asiakkaan kortin siihen liittyvine salasanakortteineen ja syyllistynyt varkauteen. X on käyttänyt asiakkaan korttia ilman asiakkaan lupaa hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä ja syyllistynyt maksuvälinepetokseen.

-kotivakuutuksen korvauspäätös 26.1.2011.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, ettei hän ole ollut törkeän huolimaton, ja vaatii pankki korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon vähennettynä 150 eurolla ja vakuutusyhtiön korvauksella. Pankki katsoo, että asiakas on laiminlyönyt korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta ja että aiheutunut vahinko jää asiakkaan vastattavaksi.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Riidatonta tapauksessa on, että asiakkaan vaimon poika X on tunkeutunut luvatta asiakkaan kotiin ja varastanut asiakkaan kortin ja kortin tunnusluvun talon yläkerrasta laatikostossa olleesta henkilökohtaisten papereiden kansiosta. Riitaista asiassa on, onko X päässyt sisään lukitsemattomasta ovesta vai mahdollisesti aiemmin anastetuilla avaimilla tai avoinna olleesta tuuletusikkunasta.

Pankkilautakunta toteaa, että maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan maksuvälineen haltijalta edellytettäviin kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi sen, että hän säilyttää maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua erillään niin, ettei sivullinen voi yhdistää niitä toisiinsa. Maksuvälineen haltijalta ei voida kuitenkaan vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä. Esimerkiksi se, että maksuvälineen haltija säilyttää sekä maksukorttia että tunnuslukua kotonaan, ei vielä merkitse sitä, että hän olisi laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa. Huolellisena menettelynä voidaan hallituksen esityksen mukaan yleensä pitää esimerkiksi sitä, että maksuvälinettä säilytetään lompakossa tai käsilaukussa ja tunnuslukua kotona lipaston laatikossa.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon.

Tapauksessa asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, oliko laatikossa ollut tunnusluku pankin toimittamassa alkuperäisessä kirjeessä ja jos ei ollut, mihin muotoon asiakas oli sen itse kirjannut. Riidatonta kuitenkin on, että tunnuslukua on säilytetty samassa paikassa kortin kanssa ja X on pystynyt tunnistamaan sen tunnusluvuksi ja yhdistämään sen asiakkaan korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaista nimenomaista velvollisuuttaan säilyttää tunnuslukuaan erillään kortista ja velvollisuuttaan olla kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon.

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella jäävän epäselväksi, millä tavoin X on päässyt taloon sisään. Lautakunta katsoo kuitenkin, ettei tapauksessa ole asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa merkitystä sillä, onko X päässyt taloon lukitsematta jääneestä ovesta, aiemman vierailun yhteydessä anastetulla avaimella vai avoinna olleesta tuuletusikkunasta.

Sen sijaan Pankkilautakunta katsoo, että arvioitaessa asiakkaan huolimattomuuden astetta kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen on olosuhteena huomioitavana seikkana merkitystä sillä, että asiakas on saadun selvityksen mukaan aiempien kokemusten perusteella mieltänyt X:n perheen omaisuudelle aiheuttaman riskin, mitä on nimenomaisesti pyritty ehkäisemään kertomalla X:lle, että lomamatkan aikana talossa yöpyisivät isovanhemmat. Lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomioida tämä tiedossaan ollut riski kiinnittämällä erityistä huomiota myös kortin ja tunnusluvun säilyttämiseen ja säilyttää niitä korttiehtojen mukaisesti erillään ja tunnusluku kirjattuna muotoon, joka ei olisi ollut helposti tunnistettavissa. Kohtuullisiksi katsottavin toimin korttiehtojen mukaisia velvollisuuksia noudattamalla asiakas olisi voinut todennäköisesti välttyä korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta kokonaisuudessaan.

Asiassa saatu selvitys ja erityisesti asiakkaan tiedossa ollut X:n aiheuttama riski huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan huolimattomuus kortin ja tunnusluvun säilyttämisessä osoittaa kokonaisuutena sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaa asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen tavalla, joka olosuhteet huomioon ottaen osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Antila ja Kallio sekä varajäsen Railas. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia