Haku

PKL 15/16

Tulosta

Asianumero: PKL 15/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 14.06.2016

Vastaako kortinhaltija internetissä toimivan palveluntarjoajan hänen korttinsa tiedoilla tekemistä veloituksista? Verkkomaksu. Toistuvaismaksu. Kortinhaltijan suostumus. Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Visa-yhdistelmäkortin debit-ominaisuudella on tehty 7.10.2015 1 euron ja 10.10.2015 59 euron ja 89 euron veloitukset. Kaksi ensimmäistä tapahtumaa on veloittanut www.cleandevice365.com ja viimeisen www.radioplanets.com. Asiakas ei tunnista kahta jälkimmäistä itse tekemikseen.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan hän on tehnyt Visa-yhdistelmäkorttiaan käyttäen verkossa 1 euron maksun ilmoittautuessaan jonkin puhelimen koekäyttäjäksi. Asiakas sai tämän jälkeen tiedon, että voisi ostaa jonkun ohjelman halvalla, mutta pitäisi toimia kolmen päivän aikana. Asiakas ei halunnut ohjelmaa, joten hän ei sitä aktivoinut. Tästä tuli vielä parin päivän päästä muistutusviesti, mutta asiakas ei aktivoinut tarjousta.

Tiliotteeltaan asiakas huomasi myöhemmin, että tililtä oli veloitettu 59 ja 89 euroa. 59 euron veloittaja oli ohjelmantarjoaja cleandevice365.com. 89 euroa veloitti radioplanets.com, josta asiakas ei vieläkään tiedä mistä yrityksestä on kyse. Asiakas soitti heti pankin asiakaspalveluun.

Pankki on perustellut kielteistä päätöstään sillä, että asiakas ei ole perunut tilaustaan ajallaan. Asiakas ei ole voinut perua mitään ajallaan, kun hän ei ole mitään tilannutkaan. Asiakas ei osaa englantia ja kaikki tieto oli englanniksi paitsi silloin, kun asiakas maksoi euron. Pankin neuvon mukaisesti asiakas sai peruutuksen tehtyä käyttämällä google-kääntäjää.

Asiakas toivoo saavansa takaisin ainakin 89 euroa. Myös hyväuskoisena virheenä tehdyn 59 euron suorituksen asiakas ottaisi takaisin.

Pankin vastine

Pankin mukaan veloittajat eivät ole palauttaneet veloituksia pankille tai asiakkaalle, sillä ne eivät ole katsoneet siihen olevan perustetta. Cleandevice365 tarjoaa verkkosivustonsa mukaan palvelua, jossa käyttäjä voi jäseneksi liittymällä ladata ja asentaa laitteelleen heidän sovelluksensa. Cleandevide 365 -sovellus skannaa ja siivoaa tietokoneen tarkoituksenaan nopeuttaa laitteen toimintaa. Palveluun liitytään hyväksymällä palveluntarjoajan ehdot ja syöttämällä kortinhaltijan ja kortin tiedot niille varattuihin kenttiin. Usein liittymisen yhteydessä mainostetaan asiakkaalle jotakin muuta tuotetta. Radioplanets on oman verkkosivunsa mukaan internet-sivusto, jossa asiakas voi liittyä sivuston tarjoaman palvelun VIP-jäseneksi, jolloin asiakkaalla aukeaa pääsy yli 3.000 radiokanavaan. Syötettyään omat ja korttinsa tiedot sekä hyväksyttyään ehdot asiakas aloittaa kolmen päivän kokeilujakson palvelussa. Kokeilujakson päätyttyä veloittajalla on asiakkaan rekisteröitymisvaiheessa antaman valtuutuksen nojalla oikeus 89 euron kuukausittaisiin veloituksiin tililtä, johon kortti on liitetty. Veloittaja on ilmoittanut rekisteröitymisvaiheessa peruutus- ja irtisanomisehdot sekä jäsenyyden muut ehdot.

Asiakas on kertonut maksaneensa 1 euron liittymismaksun internetissä, kun on ilmoittautunut koekäyttäjäksi Cleandevice365:n palveluun. Asiakas on ilmeisesti mainoksen perusteella saanut tiedon ohjelmasta ja siitä, että se täytyisi aktivoida 3 päivän aikana. Asiakas on tietoisena 3 päivän aktivoimiselle varatusta ajasta jättänyt ohjelman aktivoimatta, sillä hän ei oman selvityksensä mukaan tarvinnut ohjelmaa.

Asiakas on myöntänyt, että 59 euron veloitus on hänen hyväuskoisena tekemänsä virhe. Asiakas on pankille toimittamansa sähköpostikirjelmöinnin perusteella irtisanonut sopimuksen Cleandevice365:n kanssa marraskuussa eli sen jälkeen kun häneltä on jo veloitettu 59 euron summa. Veloittaja on vastannut tähän kirjelmöintiin ilmoittamalla palvelun irtisanotun. Samalla Cleandevice365 ilmoittaa, ettei asiakkaalla oikeutta maksujen palautukseen, sillä kampanjan ehdoissa, tilaussivulla ja tervetulokirjeessä ilmoitettu 3 päivän perumisaika on kulunut umpeen.

Radioplanetsin selvityksen mukaan asiakas on aloittanut 7.10.2015 kolmen päivän kokeilujakson jäsenyydestä Radioplanetsissa. Asiakas on antanut sivustolle mm. pankkikorttinsa tiedot sekä sähkö- ja postiosoitteensa, jotka täsmäävät pankin järjestelmissä oleviin asiakkaan tietoihin. Jäsenyys on irtisanottu pankin tietojen mukaan ennen kuin seuraavia veloituksia on ehditty tehdä.

Riidatonta on, ettei asiakas ole sitoutunut missään vaiheessa määräaikaiseen sopimukseen. Hän ei siis ole sitoutunut missään vaiheessa maksamaan palveluista usean kuukauden ajan, vaan hänellä on ollut koko sopimuksen voimassaoloajan milloin tahansa mahdollisuus irtisanoa jäsenyys ja sopimus sekä näin katkaista veloitukset.

Ottaen huomioon tilauksien ehdot sekä palveluntarjoajien sähköposteissaan linkittämät mainokset, joihin perustuen tilaus on tehty, pankki katsoo, että asiakkaalle on tapauksessa annettu riittävät ja olennaiset ennakkotiedot sopimuksista Cleandevice365:n ja Radioplanets:n palvelua markkinoitaessa. Vaikka jäsenyyden jatkuminen automaattisesti ja peruutusoikeuden päättyminen kokeilujakson jälkeen olisivat FINEn mielestä ns. ankaria tai yllättäviä ehtoja, on ne kuitenkin ilmoitettu asiakkaalle jo markkinoitaessa palvelua ja tuotteita. Pankin näkemyksen mukaan ne ovat siten tulleet osaksi asiakkaan ja veloittajien välisiä sopimuksia.

Vastuu korttitapahtumista

Asiakas on kiistänyt tehneensä sopimuksen Radioplanetsin kanssa ja siten antaneen palveluntarjoajalle valtuutuksen 89 euron veloitukseen hänen tililtään. Asiakas on aluksi kiistänyt tehneensä tilauksen myös CleanDevice365:sta, mutta sittemmin pankille lähettämissään viesteissä sekä Finelle toimittamassa valituksessaan myöntänyt tehneensä tilauksen sivustolta.

Jotta palveluntarjoaja voi tehdä veloituksia kortilta, on heillä oltava tiedossaan veloitettavan kortin tiedot. Kaikki asiakkaan reklamoimat ostot on tehty Internetissä. Internetissä maksutilanteessa Visasta annetaan korttinumeroksi kortin etupuolella oleva 16 merkkiä pitkä numerosarja. Lisäksi maksujen toteuttamiseen tarvitaan kortin voimassaoloaika sekä 3 merkkiä pitkä tarkistusluku eli CVV2-luku, joka löytyy Visan kääntöpuolelta nimikirjoitusalueen oikealta puolelta. Kyseiset kortin numerot ovat saatavilla vain ja ainoastaan asiakkaan kortista. Maksun vastaanottaja on täyttänyt oman huolellisuusvelvoitteensa tarkastamalla korttinumeron, kortin voimassaoloajan sekä CVV2-luvun.

Tässä tapauksessa asiakas ei ole missään vaiheessa ilmoittanut korttinsa katoamisesta tai joutumisesta toisen haltuun. Mikään ei myöskään viittaa asiakkaan kortin kopioimiseen, sillä asiakas on sulkenut korttinsa vasta 3.11.2015, eikä asiakas kortilla tänä, lähes kuukauden pituisena aikana ole tehty muita tunnistamattomia ostoja Radioplanets:n veloituksen lisäksi. Korttikopion mahdollisuuden sulkee käytännössä pois myös se tosiseikka, että ainakin Radioplanets:lla on ollut korttitietojen lisäksi hallussaan myös asiakkaan koko nimi, täydellinen postiosoite sekä toimiva sähköpostiosoite. Näin ollen tässä asiassa pankin saaman selvityksen ja tapauksen olosuhteet huomioon ottaen pankki katsoo, että mikäli korttia olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse, ei asiakas olisi noudattanut pankin korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta säilyttäessään korttiaan. Asiakas ei tällaisessa tapauksessa olisi myöskään ilmoittanut pankille kortin katoamisesta tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli kortti olisi siis ollut muun henkilön kuin asiakkaan itsensä hallussa, mihin pankki ei siis usko, pankin näkemys on, että asiakkaan toiminta olisi kokonaisuutena arvioiden ollut törkeän huolimatonta.

Pankki katsoo, että veloitukset ovat voineet tapahtua vain siten, että asiakas on itse syöttänyt omat ja korttinsa tiedot palveluntarjoajan nettisivulle. Kaiken muun edellä esitetyn lisäksi tähän viittaa myös se, että asiakas on aluksi kiistänyt tehneensä tilauksen CleanDevice365:stä, mutta myöhemmin myöntänytkin tilauksen. Asiakkaan huolimattomasta toiminnasta internetissä kielii myös se, ettei hän 18.11.2015 päivätyssä reklamaatiossa muistanut ylipäätään tehneensä ikinä kyseisellä kortilla ostoja muualla kuin S-Ryhmän kaupoissa tai ABC-asemilla.

Veloitukset on tehty kortin debit-ominaisuudella eikä veloituksiin ole siis käytetty pankin myöntämää luottoa, jonka takia asiaan se sovelleta luotonantajan vastuuta koskevaa kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ää. Tämän vuoksi pankki katsoo, että veloittajan markkinoinnissaan käyttämällä menettelyllä, asiakkaalle annetuilla ennakkotiedoilla tai asiakkaan sitoutumaan sopimuksen ehdoilla ole merkitystä pankin vastuun arvioinnin kannalta.

Maksupalvelulaissa ja yleisissä korttiehdoissa suojellaan asiakasta kortin oikeudettomalta käytöltä siten, ettei asiakas vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä tiettyjen edellytysten täyttyessä. Maksupalvelulain esitöissä (HE 169/2009) on todettu, että maksuvälineen käyttö on oikeudetonta, kun maksuvälineen käyttäjä on saanut maksuvälineen jollakin tavalla luvatta hallintaansa. Oikeudetonta käyttöä on myös esimerkiksi sellainen maksuvälineen käyttö, jossa käyttäjä on ”alun perin saanut maksuvälineen luvallisesti haltuunsa, mutta käyttää sitä sen jälkeen, kun maksupalvelun käyttäjä on kieltänyt häntä enää käyttämästä sitä tai kun hänen oikeutensa maksuvälineen käyttöön on muuten lakannut.” Pankki katsoo, että asiakas on antanut tilausehdot hyväksymällä asiassa veloittajalle suostumuksensa kortin käyttämiseen. Veloittajalle on ilmoitettu tilauksen irtisanomisesta vasta veloitusten jälkeen. Tämän vuoksi pankki katsoo, että asiakkaan kortilla tehdyt valitukset eivät ole olleet maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitettua kortin oikeudetonta käyttöä.

Asiakkaan tehtyä itse tilaukset, on hän pankin käsityksen mukaan palveluntarjoajiin päin vastuussa tilaussopimuksen ehtojen mukaisesti tehdyistä tilauksista, kunnes hän peruuttaa tilaukset. Pankki katsoo, ettei pankille ole syntynyt velvollisuutta korvata asiakkaalle hänen tililtään veloitettuja ja hänen valituksessaan vaatimaan summia.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on seuraavat asiakirjat:

- pankin yleiset korttiehdot ja Visa-korttiehdot

- pankin ja Radioplanets.com:in välinen sähköpostikeskustelu 25.-26.11.2015

- asiakkaan ja Cleandevice.com:in välisiä sähköpostikeskusteluja

- asiakkaan ja pankin välisiä verkkopankkiviestikeskusteluja

- asiakkaalle 7.10.2015 tullut sähköposti otsikolla: Sinut on valittu sattumanvaraisesti testaamaan uutta iPhone 7:ää

- Radioplanetsin palveluehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Pankkilautakunnan on asian ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa antaneen suostumuksensa riidanalaisten maksutapahtumien toteuttamiselle. Mikäli asiakkaan ei katsota antaneen suostumustaan veloituksille, on tapauksessa kyse maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä ja Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuvan siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain (290/2010) 38 §:n (Maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen) mukaan

Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen) 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. […]

Maksupalvelulain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä) mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 72 §:n (Todistustaakka) mukaan

Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. [..]

Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvälineen haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan.

Pankin Yleisten korttiehtojen 4.6 kohdan (Kortin ja tunnusluvun käyttäminen) mukaan

Suostumus korttitapahtumaan ja korttitapahtuman peruuttaminen

Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtumaan maksunsaajan määrittelemällä tavalla: näppäilemällä kortin salaisen tunnusluvun, omakätisesti allekirjoittamalla, käyttämällä korttia sellaisessa laitteessa, joka ei vaadi tunnuslukua, antamalla omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai antamalla muulla tavalla kortin tiedot. Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla suostumuksensa tapahtumaan.

Korttitapahtuman veloitus tai luottotilille kirjaaminen

Pankki on oikeutettu veloittamaan kortinhaltijan tililtä korttitapahtumat, jotka kortinhaltija on hyväksynyt allekirjoituksellaan, käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa, käyttämällä korttia internetissä, […] tai käyttämällä muutoin korttiaan veloitusperusteen synnyttävällä tavalla.

Visa-korttiehtojen 1.3 kohdan (Ostosten ja palveluiden maksamista Internetissä) mukaan

Kortinhaltija voi kortin numerolla, voimassaoloajalla ja kortin kääntöpuolella olevalla kolminumeroisella tarkistusluvulla maksaa ostamiaan tuotteita tai palveluita Internetissä.

Visa-korttiehtojen 1.4 kohdan (Ostosten maksaminen toistuvaismaksulla) mukaan

Kortinhaltija voi tehdä sopimuksen toistuvaismaksusta yrityksen kanssa. Kortinhaltija hyväksyy ensimmäisen maksun veloitettavaksi Internetissä, maksupäätteellä tai muutoin korttiehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen toistuvaismaksut veloitetaan tililtä automaattisesti kortinhaltijan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisesti. Kortinhaltija on velvollinen tarkastamaan, että toistuvaismaksun veloitettu määrä on oikea. Halutessaan lopettaa palvelun, kortinhaltijan tulee ottaa yhteyttä maksunsaajaan.

Pankin Yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Asian arviointi

Kiistatonta tapauksessa on, että asiakas on antanut 7.10.2015 veloitettua 1 euron maksua varten internetissä www.cleandevice.com:lle korttinsa tiedot. Asiakas kuitenkin kiistää antaneensa hyväksyntänsä 10.10.2015 www.cleandevice.com:in tekemälle 59 euron ja www.radioplanets.com:in tekemälle 89 euron veloitukselle. Pankkilautakunta toteaa pankin olevan näin ollen maksupalvelulain 72 §:n todistustaakkaa koskevan säännöksen mukaan velvollinen osoittamaan, että asiakas on antanut suostumuksensa ko. veloituksiin sovitulla tavalla.

Riidanalaiset veloitukset on saadun selvityksen mukaan tehty oikeilla korttitiedoilla ja ainakin toisella veloittajalla on ollut asiakkaan yhteystiedot. Nämä tiedot asiakas on kuitenkin antanut hyväksymäänsä 1 euron veloitusta varten ja Pankkilautakunta katsoo maksupalvelulain 72 §:n 2 momentissa esitetyn periaatteen mukaisesti, etteivät maksajalla olleet oikeat korttitiedot vielä osoita, että asiakas olisi antanut suostumuksensa toistuvaisveloituksiin ja/tai riidanalaisiin veloituksiin.

Pankki on Radioplanets.com:in osalta kertonut, mitä palveluntarjoajan verkkosivuilla palvelusta kerrotaan, ja toimittanut palvelun ehtoja sisältävän tulosteen sekä todennut, että veloittaja on rekisteröitymisvaiheessa ilmoittanut ehdoista. Cleandevice365.com:in osalta pankki on kertonut, mitä palveluntarjoajan verkkosivuilla palvelusta kerrotaan, ja on toimittanut pankin ja Cleandevice365.com:n välisen sähköpostikeskustelun, jossa Cleandevice.com toteaa, että asiakas on hyväksynyt heidän ehtonsa liittyessään palveluun, on irtisanonut palvelun liian myöhään ja on velvollinen maksamaan kyseisen 89,00 euron maksun. Cleandevice365.com:in palvelun ehtoja ei ole Pankkilautakunnalle toimitettu.

Pankkilautakunta katsoo, ettei pankki ole osoittanut asiakkaan hyväksyneen tai edes saaneen tietoonsa kyseisten palvelujen ehtoja antaessaan Cleandevice365.com:lle korttitietonsa ja hyväksyntänsä 1 euron veloituksen tekemiseen. Edelleen Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, ettei asiakkaan voida katsoa sitoutuneen korttitiedoilla veloitettaviin toistuvaismaksuihin tai muulla tavoin antaneen suostumustaan kyseessä oleville riidanalaisille veloituksille.

Maksupalvelulain 38 §:n maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksessä (169/2009) lain 62 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan

Maksuvälineen käyttö on oikeudetonta myös esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa käyttäjä tosin on alun perin saanut maksuvälineen luvallisesti haltuunsa, mutta käyttää sitä sen jälkeen, kun maksupalvelun käyttäjä on kieltänyt häntä enää käyttämästä sitä tai kun hänen oikeutensa maksuvälineen käyttöön on muuten lakannut.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan annettua korttitietonsa ainoastaan 1 euron veloitusta varten on maksunsaajan oikeus maksuvälineen käyttöön ko. veloituksen jälkeen lakannut ja maksunsaajan tekemissä riidanalaisissa korttiveloituksissa on siten kyse maksupalvelulaissa tarkoitetusta oikeudettomasta käytöstä, jota koskeva asiakkaan vastuu on ratkaistava lain 62 §:n perusteella.

Pankkilautakunta katsoo, ettei tässä tapauksessa voida katsoa olevan kyse maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksuvälineen luovuttamisesta sen käyttöön oikeudettomalle asiakkaan annettua korttitietonsa maksunsaajalle asiakkaan hyväksymän korttimaksun toteuttamista varten. Näin ollen arvioitavaksi jää, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen asiakkaan huolimattomuudesta maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti. Tältä osin Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakas ole menettelyllään voinut vaikuttaa siihen, että maksunsaaja on käyttänyt korttitietoja heidän välisensäsopimuksen vastaisesti oikeudettomiin veloituksiin, ja ettei asiakas näin ollen ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tavalla, joka synnyttäisi vastuun oikeudettomista maksutapahtumista.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki hyvittää asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta