Haku

PKL 123/15

Tulosta

Asianumero: PKL 123/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin hänen kotonaan asiakkaan kutsuttua kotiinsa aamuyöllä 17.7.2015 hänelle entuudestaan tuntemattoman miehen ja naisen. Kortilla tehtiin klo 07.46-07.47 oikeudettomia automaattinostoja aiheuttaen nostopalkkioineen yhteensä 2.534 euron vahingon. Asiakas käytti itse korttiaan ja tunnuslukuaan viimeisen kerran taksimatkan maksamiseen klo 05.36. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista klo 15.35.

Asiakkaan valitus

Asiakas ei katso toimineensa huolimattomasti ja hän vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Asiakas on joutunut ammattirikollisuuden uhriksi. Hänet on huumattu ja kortti on anastettu hänen kotonaan. Tunnuslukua hän ei ole antanut heidän käyttöönsä. Asiakas on tehnyt kortin kuoletuksen viipymättä virottuaan huumatusta tilasta.

Pankin vastine

Tutkintailmoituksessa asiakas kertoo tavanneensa ravintolaillan jälkeen pizzeriassa kaksi hänelle ennalta tuntematonta henkilöä, ja lähteneensä näiden kanssa kotiinsa jatkoille. Seurue lähti asiakkaan luo taksilla, jonka asiakas maksoi kortillaan. Toinen jatkoille lähteneistä henkilöistä pyysi jossakin vaiheessa asiakkaan pankkikorttia lainaksi ostaakseen tupakkaa, mutta asiakas ei antanut korttia. Iltapäivällä herätessään asiakas huomasi korttinsa kadonneen ja sulki sen.

Kaikkien kiistettyjen tapahtumien yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa, joten nostot on kiistatta tehty kortinhaltijan alkuperäistä korttia käyttäen. Kaikki nostotapahtumat on tehty ennen kortin sulkuilmoitusta ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista, vaan sen on täytynyt joutua korttia käyttäneen henkilön tietoon muulla tavoin.

Asiakas kertoo maksaneensa taksimatkan kortillaan, ja epäilee, että tämän maksun yhteydessä kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon. Taksimatka on maksettu asiakkaan kortin debit-ominaisuudella klo 05:36.

Asiakas on kutsunut tuntemattomia henkilöitä kotiinsa. Pankki katsoo, että näin toimimalla hän on edesauttanut tapahtumia, jotka ovat johtaneet hänen korttinsa varastamiseen ja väärinkäyttöön. Asiakas epäilee, että hänen tunnuslukunsa on voitu nähdä hänen näppäillessään sen maksupäätteeseen taksimatkan maksamisen yhteydessä. Kun kortinhaltija epäilee, että tunnusluku on voitu nähdä, tulee kortin säilytykseen ja tallella oloon kiinnittää erityisen suurta huomiota.

Pankki katsoo, ettei korttia ole säilytetty korttiehtojen edellyttämällä tavalla, eikä kortin tallella oloa ole valvottu olosuhteiden edellyttämällä tavalla, etenkin, kun toinen asiakkaan kotiin tulleista henkilöistä on jo pyytänyt korttia lainaan. Pankki katsoo lisäksi, ettei tunnusluvun näppäilyä ole suojattu korttiehtojen edellyttämällä tavalla, koska ulkopuolinen on voinut nähdä tunnusluvun. Pankki katsoo myös, että asiakas on ottanut tietoisen riskin kutsuessaan ennalta tuntemattomia henkilöitä asuntoonsa. Näissä olosuhteissa asiakkaan olisi tullut tarkastaa korttinsa tallella olo siinä vaiheessa, kun ennestään tuntemattomat vieraat ovat poistuneet asunnosta. Asiakkaan epäilemästä huumaamisesta ei ole mitään näyttöä, kuten lääkärintodistusta. Joka tapauksessa mahdollisen huumaamisenkin on mahdollistanut se, että asiakas on vienyt tuntemattomia henkilöitä asuntoonsa.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 20.7.2015)

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaan yhdistelmäkortti on anastettu ja sillä nostettu rahaa n. 1.500 euroa. Asiakas tuli henkilökohtaisesti poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta. Asiakas oli ollut torstai-iltana ravintolassa Tampereella. Valomerkin jälkeen hän oli lähtenyt pizzeria-kebab -paikkaan Hämeenkadulle. Paikassa oli ollut pitkä jono, ja asiakkaan luokse oli tullut noin 30 -vuotias fiksunoloinen kaveri, joka kertoi tuntevansa pizzerian omistajat ja saavansa pizzat jonon ohi nopeasti. Näin myös tapahtui.
Asiakas istui miehen kanssa samaan pöytään syömään, ja pyysivät pöytään naisen. Nainen oli vahvasti meikattu, ehkä 45-vuotias rokkimimmi, jolla oli molemmissa käsivarsissa tatuoinnit. Lopulta koko porukka lähti taksilla asiakkaan luo jatkoille. Asiakas maksoi taksin pankkikortilla, ja näin jälkeenpäin arvelee, että kortin pin-koodi on tässä kohtaa saatu urkittua.
Porukka otti drinkkejä asiakkaan asunnolla, ja saunankin Olliksi esittäytynyt mies pyysi laittamaan päälle. Asiakas muistaa, että häneltä oli tämä Olli pyytänyt pankkikorttia lainaan käydäkseen hakemassa tupakkaa välillä, mutta tästä asiakas oli kieltäytynyt.
Asiakas heräsi vasta vähän ennen puolta neljää seuraavana iltapäivänä, eli hän oli sammunut jossain vaiheessa. Asiakas epäilee saaneensa jotain tyrmäystippojen tapaista, koska oli ollut aivan sekaisin vielä herätessäänkin vaikka oli illalla juonut ainoastaan olutta.
Sama pankkikortti, jolla asiakas oli maksanut taksin, oli hävinnyt yön aikana. Kun asiakas meni katsomaan pankkitiliään, hän näki, että tililtä oli nostettu 1000 euroa rahaa, ja credit -puoleltakin oli onnistuttu nostamaan 500 euroa.

TUTKINNASTA:
Asiakas ilmoittanut puhelimitse, että hänen tilillään on todellisuudessa hävinnyt 2500 euroa rahaa. Automatian kuvista mieshenkilö tunnistettu X:ksi.

- pankin yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkaiden takia on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Tunnusluvun käyttäminen

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi asiakkaan oletuksen - jota pankkikaan ei ole kiistänyt -, että ulkopuolinen on onnistunut urkkimaan tunnusluvun asiakkaan maksaessa kortillaan taksimatkan klo 05.36.

Asiakas ei ole esittänyt selvitystä siitä, miten hän on menetellyt tunnuslukunsa suojaamisen suhteen käyttäessään korttiaan, tai selvitystä taksimatkasta ja maksutilanteesta ylipäänsä, mutta hän on viitannut valituksessaan rikollisten ammattimaisuuteen.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Pankkilautakunta toteaa, että lautakunta on korttien oikeudettomia käyttöjä koskevassa ratkaisukäytännössään kortinhaltijoiden huolellisuutta arvioidessaan ottanut huomioon yhtenä kokonaisarviointiin vaikuttavana seikkana rikollisten ammattimaisuuteen viittaavat tekijät. Edelleen lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut yleisellä tasolla, että kortinhaltijan valikoituessa tietämättään järjestelmällisesti toimivien rikollisten uhriksi, ei kortinhaltija välttämättä voi ehkäistä kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuvaa vahinkoa korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattamalla. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei tässä tapauksessa saadun kokonaisselvityksen perusteella kyse ole ollut ammattimaisesta rikollisuudesta, vaan asiakas on joutunut satunnaisen, olosuhteiden ja oman menettelynsä mahdollistaman rikoksen uhriksi.

Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan - aamuyöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien ihmisten seurassa - tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas ja hänen kotiinsa jatkoille kutsumat hänelle entuudestaan tuntemattomat henkilöt ovat saapuneet asiakkaan kotiin hieman ennen aamukuutta asiakkaan maksettu taksimatkan klo 05.36. He joivat asiakkaan kotona drinkkejä ja vieraana ollut mies pyysi asiakkaan pankkikorttia lainaan, mihin asiakas vastasi kieltävästi. Asiakas heräsi jatkojen jälkeen iltapäivällä ennen puolta neljää ja hän epäilee tulleensa huumatuksi. Asiakas ei ole selvittänyt, miten hän on kotiin saavuttuaan säilyttänyt korttiaan.

Pankkilautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan entuudestaan tuntemattomien ihmisten päästäminen yöaikaan kotiin voi yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. kodissa säilytetyn omaisuuden suhteen ja osoittavan näin ollen kotiinsa kutsujalta jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan päästäessä hänelle entuudestaan tuntemattomia ihmisiä kotiinsa yölliseen aikaan olisi hänen tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen ja tallella oloon seuraamiseen sekä myös vieraiden liikkeisiin omassa kodissaan.

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää asiakkaan epäilemää huumaamista todennäköisempänä, että asiakas on jossain vaiheessa aamuyötä/aamua nukahtanut ja hän on näin ollen jättänyt korttinsa valvonnatta kotiinsa kutsumiensa hänelle entuudestaan tuntemattomien ihmisten saataville. Pankkilautakunta katsoo näin ollen asiakkaan huolimattomuudestaan ja vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla laiminlyöneen korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen.

Yhteenveto

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja erityisesti kortin säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia