Haku

PKL 10/11

Tulosta

Asianumero: PKL 10/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 11.11.2011

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas oli perjantaina 26.11.2010 ollut viettämässä iltaa helsinkiläisessä ravintolassa. Tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli klo 01.15 lähtenyt taksilla lähistöllä sijaitsevaan hotelliin tarkoituksenaan mennä nukkumaan. Seuraava muistikuva asiakkaalla on, kun hän on 3-4 tuntemattoman naisen kyydissä henkilöautossa. Asiakas arvioi tulleensa huumatuksi, koska hänellä ei ollut mitään tarkoitusta poistua hotelliltaan kotiinsa Vantaalle. Asiakkaan muistikuvan mu-kaan he ovat saattaneet käydä jossain huoltoasemalla, jossa hän oli nostanut rahaa maksuksi kyydistä. Asiakas epäilee tunnuslukunsa tulleen siinä vaiheessa naisten tietoon.

Naiset olivat vieneet asiakkaan kotiin, mutta hän ei ollut päässyt asuntoonsa, koska häneltä oli kadonnut tai anastettu avaimet. Asiakas tilasi taksin klo 06.21 ja ajoi sillä Helsinkiin hotellilleen. Tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli hotellilleen saapuessaan ollut niin huonossa kunnossa, ettei hän ollut päässyt omin avuin huoneeseensa. Asiakas ei kertomansa mukaan ollut nauttinut alkoholia klo 01.15 jälkeen. Hotellissa asiakas oli tavannut ystävänsä ja kertonut olleensa tuntemattomien naisten kyydissä ja epäilevänsä tulleensa huijatuksi. Asiakkaan ystävä oli ihmetellyt, miksi asiakas oli ollut niin hyvällä tuulella tätä kertoessaan.

Asiakkaan tilitapahtumista selvisi, että hänen yhdistelmäkortillaan oli tehty osto huoltoasemalla. Lisäksi kahdella pankkiautomaatilla Vantaalla oli 27.11.2010 klo 04.04–04.11 tehty yhteensä 2.000 euron oikeudettomat nostot. Nostaja oli naishenkilö, joka oli peittänyt kasvonsa huivilla. Huoltoasemalta ei ollut saatavissa valvontakamerakuvaa.
Asiakas kuoletti korttinsa 27.11.2010 klo 17.59.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas vaatii pankkia hyvittämään oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon yhteismäärältään 2.008,50 euroa.
Asiakas kertoo nauttineensa ravintolassa vain muutaman oluen. Hän nousi taksiin klo 01.15 mennäkseen hotelliinsa yöksi. Jostain syystä jo taksimatkalla asiakkaan muisti oli alkanut hämärtyä. Taksikuitti löytyy, mutta kuljettajaa asiakas ei ole tavoittanut. Seuraava muistikuva asiakkaalla on se, kun hän on naishenkilöiden kyydissä jollain huoltoasemalla. Asiakas oli aamulla klo 06.21 mennyt hotelliin yöksi, koska hänen kotiavaimensa olivat kadonneet. Hotellille päästyään asiakas oli ollut miltei kävelykyvytön. Hänet oli selvästi huumattu jollain tavalla. Asiakas toteaa, että varastetut avaimet oli tiputettu taloyhtiön viereisen rapun ensimmäisen kerroksen postiluukusta sisään, joten varkaat olivat erehtyneet rapusta.

Asiakkaan pankki- ja luottokorttien tunnusluku ei ole ollut mukana, eikä asiakkaan asunnossa ollut käyty. Tunnuslukupaperi on edelleen sellaisessa paikassa, joka ulkopuolisen olisi ollut mahdotonta löytää. Asiakkaalla on ollut sama tunnusluku jo pitkään, joten sitä ei ole ollut tarvetta pitää mukana. Tunnusluku on voinut joutua varkaiden tietoon ravintolassa, sen jälkeisen taksimatkan aikana tai huoltoasemalla.

Asiakas on varma siitä, että hänet oli huumattu. Seuraavana päivänä hänelle nousi kuume. Koska illan tapahtumat olivat erittäin sumeita varsinkin taksiin nousemisen jälkeen, ja koska sekä lompakko että pankki- ja luottokortit olivat tallella, asiakas ei ryhtynyt mihinkään toimen-piteisiin vaan meni lepäämään. Tilanne selvisi vasta illalla, kun asiakas oli käynyt pankkiautomaatilla. Asiakas epäili korttinsa tulleen kopioiduksi ja soitti pankkiinsa sulkeakseen kortin. Seuraavana päivänä asiakas varasi lääkäriajan. Hän kertoi lääkärille epäilevänsä tulleensa huumatuksi, mutta lääkärin mukaan tällaiset aineet eivät näy verikokeessa enää edes seuraavana päivänä. Verikoe pitäisi ottaa silloin, kun lääkeainetta on vielä veressä, ja lisäksi pitäisi tietää, mitä ainetta ollaan etsimässä. Asiakas sai kolme päivää sairauslomaa.
Asiakkaan käsityksen mukaan hänet oli huumattu ravintolassa ennen taksimatkaa. Miksi muu-ten hän olisi kulkenut lyhyen matkan taksilla ja alkanut sen kestäessä tuntea olonsa sekavaksi? Asiakas epäilee, että taksinkuljettaja on voinut olla jotenkin osallisena asiassa. Kaikki tietävät, että muutaman oluen nauttineena ja hotellihuoneen varanneena kukaan ei hyppää tuntemattomien kyytiin. Pankin mielestä asiakas on ollut huolimaton näppäillessään tunnuslukuaan huoltoasemalla, mutta tämä on vain näkemys. Asiakas on huumattuna voitu vaikka aseella uhaten pakottaa näppäilemään tunnuslukunsa. Ns. syyntakeettomassa tilassa oleva ei voi osoittaa piittaamattomuutta kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakkaan yhdistelmäkortilla oli 27.11.2010 aamuyöllä tehty automaattinostoja tunnuslukua käyttäen. Asiakkaan kortti on kuitenkin ollut tapahtumien jälkeen hänellä tallella. Pankki katsoo, ettei asiakas ole esittänyt selvitystä siitä, miten kortin väärinkäyttäjä oli saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä.

Asiakas on poliisille kertonut epäilevänsä, että hän olisi nostanut huoltoasemalla rahaa maksuksi kyydistä ja että hänen tunnuslukunsa olisi siinä vaiheessa tullut naisten tietoon. Korttiehtojen mukaan asiakkaan olisi tullut toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista käyttää hänen korttiaan. Automaatilla asioitaessa tunnuslukua on käytettävä niin, ettei sivullinen voi nähdä sitä. Lisäksi korttia on säilytettävä huolellisesti siten, ettei sivullinen voi saada sitä käyttöönsä.

Asiakas on epäillyt tulleensa huumatuksi, mutta tästä ei ole esitetty lääkärintodistusta tai muuta näyttöä. Pankki katsoo myös, ettei huumausväite selitä asiakkaan esittämää poikkeuksellista tapahtumainkulkua. Tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli klo 01.15 lähtenyt ravintolasta taksilla hotellille, vaikka matkaa ei ollut kuin parisataa metriä. Asiakas ei kerro, oliko hänellä taksissa seuraa. Asiakkaan poliisille antaman kertomuksen mukaan häntä ei ollut huumattu vielä taksimatkalle lähdettäessä. Pankin mielestä huumaaminen ei myöskään selitä sitä, miten asiakkaalta saadaan kortin tunnusluku, ellei sitä ole säilytetty lompakossa kortin yhteydessä.

Asiakas on kertonut palanneensa tapahtumien jälkeen hotellille klo 7, mutta hän on tehnyt sulkuilmoituksen vasta klo 17.59. Korttiehtojen mukaan väärinkäytöksistä olisi tullut ilmoittaa viipymättä. Ystävälleen asiakas oli kertonut epäilleensä tulleensa huijatuksi. Tällöin hänen olisi välittömästi pitänyt ilmoittaa pankille kortin väärinkäytöksistä ja tunnuslukujen mahdollisesta katoamisesta.

Asiakas on lähtenyt aamuyöllä ravintolaillan jälkeen ja alkoholin vaikutuksen alaisena itselleen entuudestaan tuntemattoman seurueen mukaan. Yleisen elämänkokemuksen perusteella vahinkoriski on tuollaisessa tilanteessa kohonnut. Asiakkaan olisi tullut tarkoin suojata tunnusluvun näppäilynsä ja huolehtia kortin tallella pysymisestä. Ilmeisesti hän on kuitenkin näppäillyt tunnuslukunsa huoltoaseman automaatilla siten, että sivulliset ovat voineet sen nähdä. Asiakas olisi voinut kieltäytyä näppäilemästä tunnuslukuaan, jos hän ei ole voinut tehdä sitä suojatusti. Jos tunnuslukua ei ole urkittu huoltoaseman automaatilla, asiakkaan on täytynyt säilyttää sitä korttinsa yhteydessä. Asiakkaan menettely osoittaa selvästi piittaamatonta suhtautumista maksuvälineen hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin.

Pankki katsoo, että maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun ja oikeudeton käyttö johtuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa. Hän on myös laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa pankille korttinsa oikeudettomasta käytöstä. Kokonaisuutena arvioiden asiakkaan toiminta on tör-keän huolimatonta. Hän vastaa täysimääräisesti ennen katoamisilmoitusta tehdyistä oikeudettomista nostoista.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu

- poliisin tutkintailmoitus
- taksikuitit 27.11.2010 klo 01.11 ja klo 06.28 alkaneista matkoista. Ensimmäisen matkan pituus oli kuitin mukaan 0,6 km ja jälkimmäisen 16,0 km.
- lääkärintodistus, josta ilmenee asiakkaan saama sairausloma 29.11.–1.12.2010.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Pankki on kieltäytynyt hyvittämästä vahinkoa katsottuaan, että asiakas on käyttänyt ja säilyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan huolimattomasti ja että hän on viivytellyt katoamisilmoituksen tekemisessä.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohdan 11 mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa.

Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.

Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Ehtojen kohdan 13.1 mukaan kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku tai muu tunniste katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun, taikka jos korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Ehtojen kohdassa 13.2 on maksupalvelulain 62 §:ää vastaavia määräyksiä.

Perustelut

Esitetyn selvityksen perusteella asiakas on ravintolaillan jälkeen mennyt entuudestaan tuntemattomien naishenkilöiden kyytiin ja käyttänyt korttiaan matkan aikana huoltoasemalla. Tämän jälkeen tuntemattomaksi jäänyt, kasvonsa peittänyt nainen oli tehnyt asiakkaan kortin pankki- ja luottokorttiominaisuutta käyttäen automaattinostoja yhteensä 2.000 eurolla. Nämä asiakas on vaatinut pankkia hyvittämään. Asiakkaan kortit ovat olleet hänellä tallella tapahtumien jälkeen.

Asiakas on katsonut koko tapahtumainkulun johtuvan pohjimmiltaan siitä, että hänet oli huumattu ja että se on ilmeisesti tapahtunut ravintolassa. Hän ei kuitenkaan ole täsmentänyt sitä, miten ja missä tilanteessa tämä olisi tapahtunut. Asiakkaan toimittamasta lääkärintodistuksesta tai muustakaan esitetystä asiakirjaselvityksestä ei ilmene mitään sellaista, joka selvästi tukisi asiakkaan näkemystä. Käytettävissään olevan aineiston perusteella Pankkilautakunta ei ole voinut todeta, että asiakas olisi tullut huumatuksi.

Asiakas on kertonut poliisille epäilevänsä, että hänen tunnuslukunsa oli päätynyt tekijöiden tietoon huoltoasemalla. Myöhemmin asiakas on epäillyt, että urkkiminen on voinut tapahtua jo ravintolassa tai sen jälkeen taksissa, mutta näistä tilanteista asiakas ei ole esittänyt mitään tarkempaa selvitystä. Mistään ei ilmene, että korttia sittemmin oikeudetta käyttäneet naishenkilöt olisivat olleet asiakkaan seurassa jo ravintolassa tai sen jälkeen taksissa. Pankkilautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella todennäköisin vaihtoehto on se, että tekijät ovat nähneet asiakkaan tunnusluvun, kun hän on näppäillyt sen huoltoasemalla.

Korttiehtojen mukaan tunnusluvun näppäileminen on suojattava kädellä siten, ettei sivullinen voi nähdä näppäinyhdistelmää. Tuntemattomien kyytiin lähteneenä asiakkaan olisi huoltoasemalla tullut kiinnittää erityistä huomiota tunnusluvun näppäilemisen suojaamiseen ja muutenkin siihen, että kortilla maksaminen voi tuossa tilanteessa tapahtua turvallisesti. Asiakas ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, miten hän olisi suojannut tunnuslukuaan sitä näppäillessään tai että hänet olisi jotenkin pakotettu paljastamaan tunnuslukunsa. Lautakunta pitää todennäköisenä, että asiakas ei suojannut tunnusluvun näppäilyä riittävästi. Lautakunta katsoo näin ollen, että asiakas on käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti.

Lautakunta toteaa lisäksi, että esitetyn selvityksen perusteella asiakkaan yhdistelmäkortti on voitu saada häneltä huomaamatta ja myös palautettu hänelle huomaamatta oikeudettoman käytön jälkeen. Asiakas ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, miten tämä on ollut mahdollista. Vahinkotapahtuman olosuhteet huomioon ottaen lautakunta pitää todennäköisenä, että asiakas ei ollut säilyttänyt korttiaan ja valvonut sen tallella oloa maksupalvelulain ja korttiehtojen edellyttämällä tavalla huolellisesti.

Kertomuksensa mukaan asiakas oli saapunut hotellilleen aamulla noin klo 7 ja oli tuolloin kertonut ystävälleen epäilevänsä tulleensa kyseisten naisten huijaamaksi. Hän on kuitenkin ilmoittanut asiasta pankille vasta saman päivän iltana. Lautakunta katsoo, ettei asiakas ole ilmoittanut väärinkäytöksestä pankille maksupalvelulain ja korttiehtojen edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Tässä tapauksessa oikeudeton käyttö oli tosin tapahtunut jo ennen kuin asiakas oli saapunut hotellille, joten sulkuilmoituksen viipyminen ei ole tosiasiassa lisännyt vahingon määrää. Lautakunta katsoo kuitenkin, että asiakkaan viivyttelyn voi ottaa huomioon hänen menettelynsä huolellisuutta koskevassa kokonaisarviossa.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo asiakkaan säilyttäneen ja käyttäneen yhdistelmäkorttiaan ja sen tunnuslukua huolimattomasti ja viivytelleen sulkuilmoituksen tekemisessä. Ottaen huomioon tapahtumiin liittynyt tuntemattomien kyytiin lähteminen ravintolaillan jälkeen ja se, ettei näyttöä asiakkaan epäilemästä huumauksesta ole, lautakunta katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan piittaamattomuutta maksuvälineen hallintaan ja käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä. Lautakunta katsoo asiakkaan menettelyn olleen törkeän huolimatonta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö on johtunut asiakkaan törkeän huolimattomana pidettävästä menettelystä. Pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa vastuu kortin käytöstä jää tällöin asiakkaalle. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.


Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Raulos.

PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia