Haku

FINE-057665

Tulosta

Asianumero: FINE-057665 (2023)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.03.2023

Matkavakuutus. Lentokentän kenttäpalvelujen toimimattomuus ja ruuhka huonon sään johdosta. Onko kysymys vakuutusehtojen mukaisesta matkalta myöhästymisestä, kun asiakas ei päässyt varaamalleen lennolle.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli matkalla Englannissa. Asiakas saapui Englannissa 12.12.2022 lentokentälle hyvissä ajoin kolme tuntia ennen lennon lähtöä Tampereelle. Lentokenttä oli kuitenkin ruuhkautunut lumisen sään vuoksi. Lentokentän kiitoteitä ja kenttäpalveluja oli suljettu. Asiakas seurueineen ei saanut ruumaan kirjattavia matkatavaroita luovutetuksi lentoyhtiön kuljetettavaksi lentokentän kenttäpalvelujen toimimattomuuden ja ruuhkan vuoksi. Asiakas ei myöskään päässyt enää lennolle. Asiakas haki korvausta matkavakuutuksesta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista, joita olivat muun muassa seuraavaksi päiväksi varatut uudet lennot Suomeen Helsinkiin, ylimääräiset matkat Englannissa, ylimääräiset yöpymiskustannukset Englannissa sekä ylimääräiset ajokilometrit Suomessa, koska uusi lento saapui Helsinkiin, eikä alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti Tampereelle.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaisesti korvattavasta syystä aiheutunut matkalta myöhästyminen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan asiassa syntyneet ylimääräiset kulut. Asiakkaan mukaan kyseessä oli sääeste, joten asiakkaan mukaan korvaus tulee suorittaa vakuutusehtojen mukaan. Asiakkaan valituksen mukaan, vaikka lennon lähtöaikaa oli siirretty jo noin kaksi tuntia alkuperäisestä eteenpäin, ei matkatavaroiden luovutusaikaa lentoyhtiölle ollut siirretty eteenpäin, joten kun asiakas pääsi lopulta jonotuksen jälkeen luovuttamaan matkatavaroita, kerrottiin, että lennolle ei enää saanut kirjattua ruumaan meneviä matkatavaroita. Myöskään lennolle ei enää päässyt, vaikka lennon lähtöön oli vielä hyvin aikaa.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan korvaus matkalta myöhästymisturvasta voidaan maksaa, mikäli sääeste, tekninen vika, liikenneonnettomuus, rikollinen teko tai viranomaisen määräys aiheuttaa kulkuneuvo estymisen tai myöhästymisen ja sen johdosta myöhästytään ehdoissa mainituista jatkoyhteyksistä. Selvitysten mukaan vakuutettu on ollut ajoissa lentokentällä noin kolme tuntia ennen koneen lähtöä.  Vakuutusyhtiön mukaan asiakas ei ole myöhästynyt jatkoyhteydestä mistään vakuutusehdoissa mainitusta syystä. Vakuutusyhtiön mukaan sääeste ei ole aiheuttanut kulkuneuvon kulun estymistä, vaan kyse on ollut lentokentällä olleista ongelmista matkatavaroiden vastaanottamisesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapauksessa sovellettavaksi tulevien liittovakuutusehtojen, voimassa 1.1.2022 alkaen, kohdan 3.1.4 (Korvaus matkalta myöhästyttäessä) mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:
- sääeste, tekninen vika, liikenneonnettomuus, rikollinen teko tai viranomaisen määräys aiheuttaa kulkuneuvon kulun estymisen tai myöhästymisen.

Matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräiset, kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, ei kuitenkaan liikennevälineen kuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia. Ylimääräisinä kuluina maksetaan kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. Korvattavia ovat vain sellaiset myöhästymiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan. Jos vakuutettu ei pääse lainkaan matkalle korvaukseen oikeuttavan myöhästymisen vuoksi, korvataan alkuperäisen matkan hinta. Kuluja korvataan enintään 5 000 euroon asti yhtä matkaa ja vakuutettua kohti. Mikäli matkanjärjestäjä tai muu palveluntuottaja on maksanut hyvitystä matkasta, katsotaan alkuperäisen matkan hinnaksi hyvittämättä jäänyt osuus.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tulevatko asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut korvattavaksi matkalta myöhästymistä koskevien vakuutusehtojen perusteella.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen mukaisesti. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia ja vahinkotapahtumasta aiheutuneita kuluja, jotka vakuutussopimuksen ja ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta: sääeste, tekninen vika, liikenneonnettomuus, rikollinen teko tai viranomaisen määräys aiheuttaa kulkuneuvon kulun estymisen tai myöhästymisen.

Sovellettavaksi tulevissa vakuutusehdoissa on tarkasti määritelty, milloin matkalta myöhästyminen korvataan. Mikäli matkan matkalta myöhästyminen ei ole aiheutunut ehdoissa määritellystä syystä, sitä ei korvata.

Käsillä olevassa tapauksessa asiakas ei päässyt lennolle, koska lumisen sään vuoksi lentokentällä oli poikkeuksellisia ruuhkia ja lentokenttäpalveluissa oli toimintahäiriöitä. Tästä johtuen asiakas, joka oli tullut lentokentälle hyvissä ajoin, ei päässyt luovuttamaan matkatavaroita lentoyhtiön kuljetettavaksi ajoissa, eikä asiakas myöskään päässyt varaamalleen lennolle ajoissa. Asiakas ei ole myöhästynyt lennolta vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lentokentälle matkustettaessa tapahtuneen kulkuneuvon kulun estymisen tai myöhästymisen vuoksi.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakas ei ole myöhästynyt varaamaltaan lennolta vakuutusehdoissa korvattavaksi mainittujen syiden johdosta, joten kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaisesti korvattava matkalta myöhästyminen. Näin ollen asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset eivät tule korvattavaksi asiakkaan matkavakuutuksesta. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan antamaansa korvauspäätöstä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia