Haku

FINE-056176

Tulosta

Asianumero: FINE-056176 (2023)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2023

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkan keskeytyminen. Vakuutettu määrätty eristykseen Covid-19-tartunnan vuoksi. Tuliko korvaus matkan keskeytymisestä maksaa?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A (s. 1959) sairastui 11.10.2022 lomamatkalla Italiassa Covid-19-virusinfektioon ja hänet määrättiin hotelliin eristykseen. A oli eristyksessä negatiiviseen testitulokseen 21.10.2022 saakka. A haki matkavakuutuksesta korvausta muun muassa menetetyistä matkapäivistä. 

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen 1.11.2022. Yhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan menetettyjä matkapäiviä voidaan maksaa, jos vakuutetun lomamatka on keskeytynyt vakuutetun ennenaikaisen matkalta paluun tai vakuutetun yhtäjaksoisesti yli vuorokauden kestävän sairaalahoidon vuoksi. A:n kohdalla kumpikaan korvausedellytys ei täyttynyt, joten haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että hänen matkansa keskeytyi, koska lääkäri määräsi hänet eristykseen. Yhtä hyvin A olisi voitu määrätä sairaalaan, jos oireet olisivat olleet voimakkaammat tai A olisi valittanut oireitaan enemmän. A katsoo, että hänen matkansa tosiasiallisesti keskeytyi ja hänelle kuuluu vakuutuskorvaus menetetyistä matkapäivistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää antamaansa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lla oikeus vaatimaansa korvaukseen menetetyistä matkapäivistä Covid-19-tartunnan vuoksi määrätyn hotellieristyksen ajalta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Matkavakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 2.5 (Matkan keskeytyminen) mukaan matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti
- vakuutetun vakavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi
- vakuutetun mukana matkustavan vakuutusehdoissa määritellyn lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi
- vakuutetun vakuutusehdoissa määritellyn muun kuin mukana matkustavan lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen odottamattoman ja merkittävän aineellisen vahingon vuoksi.

Keskeytymisen syyn pitää ilmetä matkan alkamisen jälkeen. (…)

Korvauksena maksetaan (…)
- korvaus menetetyistä matkapäivistä, jos vakuutetun lomamatka on keskeytynyt vakuutetun ennenaikaisen matkalta paluun tai vakuutetun yhtäjaksoisesti yli vuorokauden kestävän sairaalahoidon vuoksi. Korvausta maksetaan 50 euroa jokaiselta vakuutetun menettämältä matkapäivältä. (…)

Asian arviointi

Matkavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, josta maksettavat korvaukset määräytyvät sovellettavien sopimusehtojen (vakuutuskirja ja vakuutusehdot) mukaan. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan sellaista korvausta, josta ei osapuolten välisessä vakuutussopimuksessa ole sovittu.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa korvaukseen menetetyistä matkapäivistä oikeuttaa tilanne, jossa vakuutettu joutuu ennenaikaisesti palaamaan matkalta tai joutuu sairaalahoitoon, joka kestää yhtäjaksoisesti yli vuorokauden. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei A:n kohdalla ole ollut käsillä kumpikaan mainituista korvausedellytyksistä. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Laine

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia