Haku

FINE-055568

Tulosta

Asianumero: FINE-055568 (2023)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 24.04.2023

Miten vastuu asiakkaan tililtä oikeudettomasti tehdyistä ja pankin mobiilisovelluksella vahvistetuista tilisiirroista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Verkkourkinta. Verkkopankkitunnusten oikeudeton käyttö. Maksuvälineen haltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas sai rikollisten pankin nimissä lähettämän ja asiakkaan puhelimessa pankin viestien kanssa samaan ketjuun tulleen tekstiviestin 22.9.2022 klo 16.55:
”Tili on lukittu epäilyttävän toiminnan vuoksi. Kirjaudu sisään tästä: https://[pankki]-fi-turvallisuus.net aktivoi tilisi uudelleen”
Asiakas asioi tekstiviestissä olleen linkin kautta avautuneilla sivuilla.

Asiakkaan pankkitunnuksia (käyttäjätunnus, salasana ja luku tunnuslukutaulukosta) sekä pankin asiakkaan puhelinnumeroon 22.9.2022 klo 16.59 lähettämässä tekstiviestissä ollutta vahvistuskoodia käyttäen rikolliset ovat ladanneet ja ottaneet käyttöönsä laitteelle iPhone 8 asiakkaan nimissä olevan pankin mobiilisovelluksen 22.9.2022 kello 17.01. Em. tekstiviesti on ollut sisällöltään seuraavanlainen:
"Hei! Verkkopankkitunnuksillasi ollaan ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellus]-sovellusta uudessa laitteessa. Jos olet itse ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellusta], anna vahvistuskoodi 9656 laitteessasi olevaan [pankin mobiilisovellukseen]. Älä anna tätä koodia milloinkaan verkkosivuille. Jos epäilet huijausta, ota yhteyttä [pankkiin]. Terveisin [pankki]."

Em. pankin mobiilisovellusta käyttäen on 22.9.2022 klo 17.04-17.08 välisenä aikana tehty asiakkaan korttiluottotililtä kaksi yhteisarvoltaan 2.987,00 euron siirtoa asiakkaan käyttötilille ja asiakkaan käyttötililtä yhdeksän tilisiirtoa yhteisarvoltaan 17.395 euroa.

Asiakas on sulkenut pankkitunnuksensa soittamalla sulkupalveluun 22.9.2022 kello 17.25.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomat maksutapahtumat.

Asiakas sai 22.9.2022 viestin, joka osoittautui myöhemmin huijausviestiksi. Viestissä oli linkki ja viesti kehotti aktivoimaan tilin uudelleen, koska tili on lukittu epäilyttävän toiminnan vuoksi. Asiakas oli väsynyt tultuaan juuri kotiin ja hädissään avasi linkin. Asiakas uskoi todella, että viesti oli pankilta. Asiakas halusi varmistua asiasta ja lähetti pankkiin kyselyn, oliko viesti heiltä. Asiakas ei saanut vastausta. Tämän jälkeen asiakas soitti välittömästi sulkupalveluun kahteen eri numeroon.

Pankki väittää, että asiakas meni vasta seuraavana päivänä pankkiin sulkemaan tilinsä. Asiakas kyllä meni pankkiin 23.9.2022 heti aamulla tekemään ilmoituksen ja reklamaation. Sen jälkeen asiakas meni tekemään rikosilmoituksen. Poliisi vastasi myöhemmin, että tutkinta on keskeytetty, koska törkeän petoksen takana on kansainvälinen rikollisliiga.

Pankki väittää, että asiakas on ollut törkeän huolimaton, kun avasi linkin. Asiakas on mielestään ollut aina huolellinen raha-asioissa.

Palveluntarjoajan kanta

Reklamoidut tapahtumat ovat tilisiirtoja, jotka ovat vahvistettu pankin mobiilisovelluksella, joka on ladattu laitteelle iPhone 8 22.9.2022 kello 17.01. Pankin mobiilisovelluksen käyttöönottoon on tarvittu asiakkaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset eli verkkopankin käyttäjätunnus, salasana ja yksi sattumanvaraisesti valittu tunnuslukutaulukon tunnusluku sekä tekstiviestillä lähetetty vahvistuskoodi. Pankki on lähettänyt sovelluksen käyttöönottoon tarvittavan vahvistuskoodin tekstiviestillä 22.9.2022 kello 16.59 asiakkaan numeroon. Viestin sisältö on ollut:
"Hei! Verkkopankkitunnuksillasi ollaan ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellus]-sovellusta uudessa laitteessa. Jos olet itse ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellusta], anna vahvistuskoodi 9656 laitteessasi olevaan [pankin mobiilisovellukseen]. Älä anna tätä koodia milloinkaan verkkosivuille. Jos epäilet huijausta, ota yhteyttä [pankkiin]. Terveisin [pankki]."

Asiakas on sulkenut pankkitunnuksensa soittamalla sulkupalveluun 22.9.2022 kello 17.25, kaikki reklamoidut tapahtumat ovat tehty ennen sulkuilmoitusta 22.9.2022 kello 17.04-17.08 välisenä aikana.

Asiakas myöntää syöttäneensä verkkopankkitunnuksensa huijaussivustolle. Asiakas on luovuttanut verkkopankkitunnuksensa niitä koskevien ehtojen kiellon vastaisesti rikollisen ylläpitämälle verkkosivulle, johon asiakas on saanut linkin tekstiviestitse.

Pankki katsoo, että pankin lokitietojen nojalla on selvää, että asiakas on luovuttanut myös tekstiviestitse saamansa pankin mobiilisovelluksen lataamiseksi tarvittavan vahvistuskoodin huijaussivustolle. Viesti on sisällöltään selkeä ja yksiselitteinen, koodi liittyy vain ja ainoastaan pankin mobiilisovelluksen lataamiseen eikä sitä tule käyttää mihinkään muuhun. Tekstiviestissä todetaan "Älä anna tätä koodia milloinkaan verkkosivuille. Jos epäilet huijausta, ota yhteyttä [pankkiin]." Pankki katsoo, että asiakkaan on täytynyt luovuttaa mobiilisovelluksen latauskoodi huijaussivustolle. Asiakas on toiminut nimenomaisen kiellon vastaiseksi.

Yllä todetusti, asiakkaan verkkopankkitunnukset ja tekstiviestinä lähetetty koodi ovat päätyneet rikollisille ja pankki katsoo, että asiakkaan on täytynyt toimia törkeän huolimattomasti säilyttäessään verkkopankkitunnuksiaan vastaavan hänen verkkopankkitunnuksillaan käyttöönotetulla pankin mobiilisovelluksella hyväksytyistä tapahtumista täysimääräisesti.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen.) 1-2 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.
Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n (Katoamisilmoitus.) 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.) mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 63 §:n (Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta.) 1 momentin mukaan 
Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Pankin digitaalisten palvelujen ja tunnistusvälineiden yleisten ehtojen (Pankkitunnusehdot) kohta, joka koskee asiakkaan vastuuta tunnistusvälineiden oikeudettomasta käytöstä maksuvälineenä vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankkitunnusehtojen Määritelmät -kohdan mukaan
Pankin tunnistusvälineitä ovat
· verkkopankkitunnukset, jotka koostuvat antamastamme käyttäjätunnuksesta, valitsemastasi henkilökohtaisesta salasanasta sekä tunnusluvusta, joka ilmenee tunnuslukutaulukosta.
· [Pankin mobiilisovelluksen] tunnistaminen, joka koostuu mobiililaitteeseen ladatusta sovelluksesta, valitsemastasi henkilökohtaisesta tunnusluvusta ja/tai biometrisestä tunnisteesta kuten sormenjäljestä tai kasvonpiirteistä. [Pankin mobiilisovelluksen] tunnistamisen voit ottaa käyttöösi [Pankin mobiilisovelluksessa].

Pankkitunnusehtojen Tunnistusvälineitä koskevat velvollisuutesi -kohdan Tunnistusvälineiden säilyttäminen -alakohdan mukaan
Verkkopankkitunnukset ja laitteeseen ladattu [pankin mobiilisovelluksen] tunnistaminen ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa osittainkaan luovuttaa tai antaa tiedoksi sivulliselle henkilölle, vaikka kyseessä olisi perheenjäsen, eikä erilliselle sovellukselle tai palvelulle.
Tällä sopimuksella sitoudut säilyttämään tunnistusvälineitä huolellisesti ja varmistamaan säännöllisesti, että ne ovat tallessa. Et saa kirjoittaa verkkopankin tai [pankin mobiilisovelluksen] tunnuslukuasi muistiin helposti tunnistettavaan muotoon. Sitoudut myös säilyttämään verkkopankin käyttäjätunnuksen, mahdollisesti muistiin merkitsemäsi salasanan ja tunnusluvut sisältävät tulosteet erillään toisistaan siten, ettei kukaan voi yhdistää niitä toisiinsa.
Verkkopankkitunnusten eri osia ei siis saa säilyttää samassa paikassa, kuten käsilaukussa, lompakossa tai kotona samassa säilytyspaikassa.
Huomioi erityisesti seuraavat asiat:
· Et saa missään tilanteessa kertoa verkkopankkitunnuksia tai tekstiviestillä lähettämäämme vahvistuskoodia suullisesti sinulle tulleessa puhelussa, sähköpostissa tai muussa viestissä niitä kysyvälle.
· Et saa käyttää verkkopankkitunnuksia verkkopankkiin kirjautumiseen, tunnistautumiseen tai muun pankkiasian hoitamiseen, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty sinulle sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.
Tarkista olosuhteiden vaatimalla tavalla säännöllisesti, että verkkopankkitunnusten osat tai [pankin mobiilisovelluksen] sisältävä laitteesi ovat tallessa.
Muiden ihmisten läsnäollessa suojaa käyttämäsi laite kädelläsi tai kehollasi, kun kirjaudut verkkopankkiin. Näin sivulliset eivät pääse näkemään, kun näppäilet verkkopankkitunnuksen tai [pankin mobiilisovelluksen] tunnusluvun.
Et saa kirjautua verkkopankkiin tai hyväksyä tunnistusvälineilläsi maksuja, jos olet luovuttanut laitteesi etäyhteydellä toisen hallintaan. Et saa käyttää verkkopankkitunnuksia laitteella, jossa on havaittu tai epäillään olevan haittaohjelma.
Sinulla on kuitenkin oikeus tunnistautua tunnistusvälineillämme maksupalvelulain mukaisiin ulkopuolisen palveluntarjoajan maksutoimeksiantopalveluihin tai tilitietopalveluihin.

Pankkitunnusehtojen Katoamisilmoituksen tekeminen -kohdan mukaan
Palveluiden asiattoman käytön estämiseksi sinun pitää ilmoittaa meille välittömästi, jos tunnistusvälineet tai niiden osa (verkkopankin salasana, tunnuslukutaulukko, [pankin mobiilisovelluksen] sisältävä laite tai [pankin mobiilisovelluksen] tunnusluku) on kadonnut tai on syytä epäillä sivullisen saattaneen saada ne haltuunsa tai tietoonsa.
Tee katoamisilmoitus ensisijaisesti 24 tuntia vuorokaudessa avoinna olevaan sulkupalveluun: […]

Ratkaisusuositus

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi FINEN on arvioitava, voidaanko pankkitunnusten oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja pankkitunnusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Tapahtumienkulku

Pankki on tapauksessa esittänyt teknisen selvityksen tapahtumista ja siitä, mitä tietoja rikollisilla on täytynyt olla, jotta he ovat voineet aktivoida omalle laitteelleen asiakkaan nimissä olevan uuden pankin mobiilisovelluksen, jolla riidanalaiset tapahtumat on vahvistettu. FINEllä ei ole syytä epäillä pankin esittämän pankin järjestelmätietoihin perustuvan selvityksen paikkansa pitävyyttä.

FINE katsoo tapauksessa selvitetyksi ja riidattomaksi, että asiakas on saanut pankin nimissä lähetetyn tekstiviestin, jossa olevan linkin kautta avautuneilla rikollisten luomilla valesivuilla asiakas on syöttänyt verkkopankkitunnuksiaan luullessaan asioivansa pankkinsa kanssa. Rikolliset ovat näin tietoonsa päätyneillä asiakkaan pankkitunnustiedoilla aloittaneet asiakkaan nimissä olevan uuden pankin mobiilisovelluksen käyttöönoton omalle iPhone 8 -laitteelleen. Tämän johdosta pankki on lähettänyt 22.9.2022 klo 16.59 asiakkaalle mobiilisovelluksensa käyttöönoton edellyttämän vahvistuskoodin sisältäneen tekstiviestin, joka on ollut sisällöltään seuraavanlainen:
"Hei! Verkkopankkitunnuksillasi ollaan ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellus]-sovellusta uudessa laitteessa. Jos olet itse ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellusta], anna vahvistuskoodi 9656 laitteessasi olevaan [pankin mobiilisovellukseen]. Älä anna tätä koodia milloinkaan verkkosivuille. Jos epäilet huijausta, ota yhteyttä [pankkiin]. Terveisin [pankki]."

FINE katsoo tapauksessa selvitetyksi, että asiakas on syöttänyt myös tekstiviestitse saamansa koodin em. linkistä avautuneilla sivuille. Koodin saatuaan rikolliset ovat voineet aktivoida käyttöönsä asiakkaan nimissä olevan pankin mobiilisovelluksen omalle laitteelleen. Nyt kyseessä olevat oikeudettomat maksutapahtumat rikolliset ovat tehneet em. pankin mobiilisovelluksella vahvistaen.

Asiakkaan menettelyn arviointi

Pankkitunnusehdoissa nimenomaisesti kielletään verkkopankkitunnusten käyttäminen verkkopankkiin kirjautumiseen, tunnistautumiseen tai muun pankkiasian hoitamiseen, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.

FINE katsoo, että asiakas on laiminlyönyt pankkitunnusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan käyttäessään pankkitunnuksiaan tekstiviestissä olleen linkin kautta avautuneilla sivuilla.

FINE kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaan puhelimessa rikollisten lähettämä tekstiviesti näyttää lähettäjätiedon mukaan tulleen pankilta ja on tullut samaan viestiketjuun pankin lähettämien viestien kanssa. Edelleen FINE katsoo, ettei asiakkaan voida edellyttää ymmärtäneen myöskään tekstiviestin muotoilun ja sisällön taikka viestissä olleen linkin domainin/verkkotunnuksen perusteella, ettei tekstiviesti ollut pankin lähettämä. FINE katsoo myös, ettei asiakkaalla voida asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa olleen muutakaan syytä epäillä yhteydenoton asianmukaisuutta.

FINE kiinnittää tässä huomiota siihen, että nykyään moninaiset toimijat lähetyspalveluista terveydenhuollon palveluihin ja päivittäistavarakaupan toimijoihin - ml. pankin kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluvat toimijat - lähettävät asiakkailleen asiointia koskevia ja verkkotunnuksiltaan hyvinkin erilaisia linkkejä sisältäviä tekstiviestejä, mikä on tehnyt tämänkaltaisista yhteydenotoista arkipäiväisiä ja on osaltaan voinut vaikuttanut siihen, ettei huolellinenkaan pankin asiakas osaa kyseenalaistaa pankin nimissä tulevan tekstiviestin ja viestissä olevan linkin asianmukaisuutta.

Ottaen lisäksi huomioon, että tässä tapauksessa tekstiviestissä olleesta linkistä on mitä ilmeisimmin avautunut pankin verkkosivuilta näyttävät sivut ja asiakas on verkkosivujen näkymän perusteella edelleen luullut asioivansa pankin kanssa ja on tässä tarkoituksessa käyttänyt pankkitunnuksiaan, FINE katsoo, ettei asiakkaan laiminlyöntien pankkitunnusehtojen noudattamisen suhteen osoita edellä mainituilta osin lievää suurempaa huolimattomuutta.

FINE kuitenkin katsoo, että saatuaan tavanomaisesta verkkopankkiasioinnista tai tunnistautumistilanteesta poikkeavalla tavalla pankin mobiilisovelluksen aktivointikoodin sisältäneen tekstiviestin asiakkaan olisi tullut - erityisesti viestin sisältö huomioiden - ymmärtää kyseenalaistaa saamansa yhteydenoton asianmukaisuus ja tarkoitus, ja jättää saamansa aktivointikoodi laittamatta verkkosivuilla sille varattuun sarakkeeseen. Mikäli asiakas olisi tuossa vaiheessa esimerkiksi viestissä olleen kehotuksen mukaisesti ottanut itse yhteyttä pankkiinsa tiedustellakseen menettelyn asianmukaisuutta, olisi tapauksessa asiakkaan pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu välttyä.

FINE katsoo, että pankin asiakkaalle lähettämässä em. tekstiviestissä kerrotaan asianmukaisesti, mihin viestissä ollut vahvistuskoodi tulee syöttää, kielletään antamasta koodia milloinkaan verkkosivuille ja kehotetaan ottamaan yhteyttä pankkiin, jos epäilee huijausta. Asiakkaan kertoman perusteella asiassa on jäänyt epäselväksi, onko asiakas ylipäänsä lukenut pankilta saamansa tekstiviestin sisältöä ennen viestissä olleen koodin syöttämistä valesivuille.

Pankkilautakunta on ratkaisukäytännössään jo vakiintuneesti katsonut huolelliselta pankkitunnustenhaltijalta edellytettäviin perusvaatimuksiin kuuluvan sen, että pankkitunnuksia käyttäessään hän lukee ja huomioi omassa toiminnassaan asiointinsa yhteydessä pankiltaan saamansa viestit. Pankkilautakunta on myös antanut 31.1.2023 ratkaisusuosituksen vastaavanlaisessa pankkitunnusten oikeudetonta käyttöä koskevassa tapauksessa FINE-051121, jossa tapahtumat olivat alkaneet nyt käsiteltävänä olevan tapauksen tavoin rikollisten pankin nimissä lähettämästä tekstiviestistä ja jossa pankin asiakkaalleen lähettämä pankin mobiilisovelluksen käyttöönoton edellyttämän vahvistuskoodin sisältäneen tekstiviestin sisältö ja informatiivisuus oli ratkaisuosituksen lopputuloksen kannalta ratkaiseva. Kyseisessä tapauksessa saadun selvityksen perusteella ja erityisesti pankin lähettämän pankin mobiilisovelluksen käyttöönoton edellyttämän vahvistuskoodin sisältäneen tekstiviestin sisältö huomioiden Pankkilautakunta katsoi asiakkaan menettelyn osoittavan hänen suhtautuvan selvästi piittaamattomasti myös maksuvälineenä käytettävien pankkitunnustensa hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin sekä poikkeavan selvästi ja olennaisesti siitä, mitä pankkitunnustenhaltijan huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Näin ollen lautakunta katsoi asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta ja asiakkaan siten vastaavan täysimääräisesti pankkitunnustensa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa.

FINE katsoo, että nyt käsiteltävässä olevassa tapauksessa pankin mobiilisovelluksen käyttöönoton edellyttämän vahvistuskoodin sisältänyt tekstiviesti on sisällöltään ollut vähintään yhtä informatiivinen kuin vastaava viesti em. tapauksessa FINE-051121 ja ettei asiakkaan menettelyä ole tässä tapauksessa saadun selvityksen perusteella syytä arvioida toisin kuin Pankkilautakunta on tapauksessa FINE-051121 asiakkaan menettelyä arvioinut. Näin ollen FINE katsoo asiakkaan vastaavan täysimääräisesti pankkitunnustensa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa hyvitystä.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Sainio                                                   
Jaostopäällikkö Hidén

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia