Haku

FINE-052551

Tulosta

Asianumero: FINE-052551 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2022

Todennäköinen syy-yhteys VaxigripTetra-influenssarokotteen ja asiakkaalla rokotteen saamisen jälkeen ilmenneiden lihas- ja niveloireiden välillä. Tuliko lihas- ja niveloireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 11.5.2022 mukaan A (s. 1985) sai VaxigripTetra-influenssarokotteen 26.11.2021. Seuraavana aamuna A:n molemmissa polvissa oli turvotusta, kuumotusta ja punoitusta. A:n selkä oli kipeä ja liikkuminen oli hankalaa. Nivel- ja lihaskivut laajenivat myös muualle kehoon ja raajoihin. Oireilu kesti hankalana kolme kuukautta. Polvien tulehdusreaktio lieveni, mutta oireet muualla kehossa jatkuivat voimakkaina. A katsoi, että oireet olivat seurausta hänen saamastaan VaxigripTetra-influenssarokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 11.7.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö viittasi käyttöönsä toimitettuun lääketieteellisen selvitykseen ja totesi, että A:lla oli ollut pitkään kipuja eri puolilla selkää. Lisäksi A:lla on todettu polvien nivelrikko ja fibromyalgia. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:n ilmoittamat niveloireet eivät olleet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla todennäköisessä syy-yhteydessä influenssarokotteen antamiseen ja hylkäsi A:n korvaushakemuksen. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo edelleen, että hänellä ilmenneet lihas- ja niveloireet olivat seurausta hänen saamastaan influenssarokotteesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen antama korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Yhtiö toteaa, että VaxigripTetra-influenssarokotteen tiedetään voivan aiheuttaa lyhytaikaisia yleisoireita, esimerkiksi lihas- ja nivelkipuja. Hoitokertomusten perusteella A:lla oli ollut selkä- ja nivelkipuja jo pidemmän aikaa. Hoitokertomuksista kipujen alkamiselle tai pahenemiselle ei kuitenkaan saada tarkkaa alkamisaikaa. Diagnoosiksi A:lle on asetettu helmikuussa 2022 fibromyalgia. Joulukuussa 2021 A:lla on todettu molempien polvien lievää nivelrikkoa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että VaxigripTetra-rokote ei ole todennäköisin syy A:lla ilmenneille oireille. Yhtiön mukaan on todennäköisempää, että oireiden syynä on A:lla diagnosoitu fibromyalgia ja polvien nivelrikko.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 22.2.2008-5.9.2022.

A:lla on perussairauksina migreeni, Aspergerin oireyhtymä, uniapnea ja depressio, ahdistuneisuutta ja IBS.

17.9.2021 päivätyn sairaanhoitajan hoitokertomusmerkinnän mukaan A kertoi, että hänen vasen polvensa oli ollut pidempään kipeänä. Nyt kiputilanne oli hankaloitunut. Polvessa oli kuumotusta, mutta ei turvotusta.

5.11.2021 päivätyn terveysaseman sairaanhoitajan hoitokertomusmerkinnän mukaan A halusi varata ajan lääkärille selkä- ja polvikipuasiassa. A kertoi, että hän oli pudottanut painoa sekä käynyt ravitsemusterapeutilla ja fysioterapiassa. Oireet eivät kuitenkaan olleet helpottaneet. Välillä selkäkipu säteili jalkoihin. Molemmissa polvissa oli ollut kipua jo pidemmän ajan. Turvotusta tai punoitusta ei ollut.

17.11.2021 päivätyn terveysaseman lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli selässä ja useissa nivelissä paikkaa vaihtavia kipuja. Kipuja oli ollut jo pitkään, mutta oireet olivat pahentuneet viimeisten muutamien kuukausien aikana. A:lle oli varattu joulukuun alkuun kiireetön vastaanottoaika kipuoireiston selvittelyä varten. Nyt kivut olivat kuitenkin pahentuneet niin paljon, ettei A kokenut enää pärjäävänsä niiden kanssa. A oli käyttänyt aikaisemmin parasetamolia ja Motifene Dual -lääkettä. Jälkimmäisestä oli ollut hyvä apu, mutta siitä oli aiheutunut haittavaikutuksena unettomuutta. Tramalia oli määrätty aikaisemmin, mutta A ei ollut uskaltanut sitä käyttää. Nyt A:lle määrättiin etorikoksibia ja Voltaren Forte geeli.

Rokotuksen seuranta -lomakkeen mukaan A sai VaxigripTetra-rokotteen 26.11.2021.

30.11.2021 päivätyn terveysaseman sairaanhoitajan hoitokertomusmerkinnän mukaan A soitti terveysasemalle ja kertoi nivel- ja jalkakipujen jatkuvan edelleen. Oireet olivat menneet pahempaan suuntaan ja A:lla oli vaikeuksia liikkua.

3.12.2021 päivätyn terveysaseman lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan

A:lla oli ollut noin kolmen kuukauden ajan voimakkaita nivelkipuja kyynärvarressa ja ranteissa, mutta erityisesti polvissa ja nilkoissa. Ajoittain ja erityisesti rasituksen jälkeen polvet turposivat. Oikea polvi ollut välillä kuuma. Selkeästi niveltulehdukseen viittaavia löydöksiä ei todettu. Oikean polven liikerajoituksen ja kivun takia päädyttiin ottamaan kuitenkin polvien röntgenkuvat. A:n suvussa oli selkärankareumaa. Sukuanamneesin ja laajan oirekuvan vuoksi päädyttiin ottamaan myös laajat laboratoriotutkimukset.

15.12.2021 päivätyn terveysaseman lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan polvien röntgentutkimuksessa oli todettu lieväasteinen nivelrikko molemmin puolin. Hoitava lääkäri piti sen hetkisen tiedon perusteella nivelrikkoa ja A:n merkittävää obesiteettia (BMI 40) ainoina oireita selittävinä tekijöinä.

19.1.2022 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli nivelkipuja erityisesti alaselässä, molemmissa polvissa, nilkoissa ja jalkaterissä. A oli saanut syksyllä influenssarokotteen ja toisen koronarokoteannoksen. Rokotteiden myötä polvien kipu oli hankaloitunut. Polviin oli ilmestynyt punoitusta ja kuumotuksen tunnetta iltaisin. Mitään reumasairauksiin viittaavaa ei ollut tutkimuksissa todettu. Fibromyalgian mahdollisuutta oli pohdittu. 3.2.2022 päivätyn merkinnän mukaan fysiatri oli todennut A:lla fibromyalgian. Fibromyalgiaan liittyvät aaltoilevat nivelkivut. Kipulääkityksenä oli aloitettu Gabrion.

5.4.2022 päivätyn fysiatrian poliklinikan lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan lannerangan ja SI-nivelten magneettitutkimuksella oli poissuljettu selkärankareuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla ilmenneet lihas- ja niveloireet korvata VaxigripTetra-influenssarokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan A otti 17.9.2021 yhteyttä terveydenhuoltoon pidempään jatkuneiden polvikipujen vuoksi. Lääkärikäynnillä 17.11.2021 A kertoi, että hänellä oli selässä ja useissa nivelissä pitkäaikaisia, paikkaa vaihtavia kipuja. Kivut olivat pahentuneet viimeisten muutamien kuukausien aikana. A sai VaxigripTetra-influenssarokotteen 26.11.2021. A kertoi, että niveloireet pahenivat influenssarokotuksen saamisen jälkeen. A:n oireita selviteltiin useilla lääkärikäynneillä. Selkeästi niveltulehdukseen viittaavaa löydöksiä ei todettu. Myöskään mitään reumasairauksiin viittaavaa ei tutkimuksissa todettu. Polvien röntgentutkimuksessa todettiin lieväasteinen nivelrikko molemmin puolin ja helmikuussa 2022 A:lla todettiin fibromyalgia.

Arvioitaessa, ovatko A:lla VaxigripTetra-rokotteen saamisen jälkeen ilmenneet lihas- ja niveloireet todennäköisesti rokotteen aiheuttamia, Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että A:lla on kuvattu olleen vastaavanlaisia oireita jo ennen influenssarokotteen saamista. A:n polvissa on mainittu olleen kipua jo pidempään. Lisäksi A:n selässä ja useissa nivelissä on mainittu olleen pitkäaikaisia ja paikkaa vaihtavia kipuja. Kipujen on kuvattu voimistuneen VaxigripTetra-rokotteen saamista edeltäneiden kuukausien aikana. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n lihas- ja niveloireiden alkamisella ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella ole selvää ajallista yhteyttä VaxigripTetra-rokotteen saamiseen.

Lisäksi Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla on todettu helmikuussa 2022 fibromyalgia. Fibromyalgia on aaltoileva sairaus, johon liittyy A:lla kuvatun kaltaista laaja-alaista ja pitkäaikaista tuki- ja liikuntaelimistön kipua. Ottaen huomioon, että A:n oireilun on kuvattu alkaneen jo ennen rokotteen saamista sekä myöhemmin tehdyn fibromyalgiadiagnoosin, Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n lihas- ja nivelkivut eivät todennäköisesti ole VaxigripTetra-rokotteen aiheuttamia. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                              
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet

Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia