Haku

FINE-051951

Tulosta

Asianumero: FINE-051951 (2023)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.02.2023

Lakipykälät: 69

Törmäysvahinko. Ohjainyksikön rikkoutuminen. Näyttö korvattavasta vahinkotatapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hän törmäsi kuljettamallaan henkilöautolla kiveen tai vastaavaan objektiin maantiellä Tšekissä elokuussa 2022. Asiakas pysähtyi kolahduksen jälkeen, mutta ei huomannut mitään erikoista, koska oli pimeää ja satoi vettä. Asiakas jatkoi matkaansa, jonka jälkeen noin viiden minuutin kuluttua ajotietokone ilmoitti vaihteistoon liittyvästä virheestä. Asiakkaan pysähdyttyä auto ei enää liikkunut, eikä reagoinut kaasupolkimeen. Auto hinattiin korjaamolle.

Autoon vaihdettiin sähköinen ohjainyksikkö (EME-ohjainlaite). Autokorjaamon toimittamien valokuvien ja sähköpostitse antaman selvityksen mukaan ohjainlaite vaurioitui törmäyksessä ja siinä oli törmäysjälki. 

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja katsoi, että ohjainlaitteen vauriot olivat vanhoja. Ohjainlaitteen tummentunut naarmuvaurio ei ollut kiiltävä, mikä olisi alumiiniselle osalle tyypillistä. Vauriokohdassa ei myöskään ollut pursetta, joka syntyisi alumiinin vaurioituessa.  Vahinkotarkastajan mukaan kuvista oli pääteltävissä, että vaurioaluetta oli hiottu vaurioitumisen jälkeen.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta 1.9.2022 kielteisen päätöksen, jossa todettiin, että ajoneuvon vauriot eivät ole voineet syntyä asiakkaan ilmoittamassa vahinkotapahtumassa. Vakuutusyhtiö katsoi, että ajoneuvon alustaan on jo aiemmin kohdistunut isku tai iskuja, jolloin ohjainlaitteen kuori on vaurioitunut ja sitä on korjattu hiomalla. Myös ohjainlaitteen alumiinisten kiinnikkeiden tummentumat viittasivat siihen, että ne ovat olleet jo pidempään rikki. Vakuutusyhtiö katsoi, että ohjainlaitteen vika oli seurausta jostakin vanhasta vahingosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan korjauskustannukset. Auto oli täysin ajokunnossa ja hiljattain katsastettu ennen törmäystä. Asiakas olisi odottanut, että varsinkin ulkomailla sattuneessa vahingossa kaskovakuutus olisi suojannut häntä. Asiakas vetoaa kaskovakuutusehtojen määritelmään korvattavasta vahingosta. Vahinko aiheutti asiakkaalle paljon ongelmia lomamatkalla ja aiheutti noin 12 500 euron laskun.

Asiakas korostaa lisäksi, että vaikka kyseinen ohjainyksikkö olisi ollut ulkoa päin vaurioitunut ennen törmäystä, auto oli ajokunnossa. Törmäyksen jälkeen autolla ei pystynyt enää ajamaan. Asiakas katsoo, että ohjainyksikkö oli todennäköisesti vaurioitunut ulkoisesta iskusta johtuen.

Vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatietoja ja toteaa, että ajoneuvon pohjapellin suojalevyssä on havaittavissa jälki, joka on mahdollisesti tullut samaan aikaan kuin ohjainlaitteen jälki. Ohjainlaitteen kuori on alumiinia. Alumiini antaa myöden, kun siihen osuu jokin kovempi materiaali ja naarmun reunat jäävät rosoisiksi. Ohjainlaitteen vauriossa näkyy, että vaurion aiheutumisen jälkeen sen reunat on hiottu. Vaurioalue on tummentunut aikaa myöten. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että ohjainlaitteen alumiiniset kiinnikkeet ovat olleet jo pitkään rikki. Kiinnikkeen katkeamiskohdassa on tummentumaa. Ajoneuvossa ei ole havaittu tuoreita törmäysvaurion jälkiä. Vakuutusyhtiö katsoo, että EME-ohjainlaitteen rikkoutuminen ei ole aiheutunut asiakkaan ilmoittaman vahinkotapahtuman yhteydessä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 § mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kaskovakuutuksen 1.1.2022 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 Kolarointivakuutus mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut
1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta,
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, oliko auton EME-ohjainlaitteen osoitettu vaurioituneen asiakkaan ilmoittamassa vahinkotapahtumassa. Asiakas on hakenut korvausta kaskovakuutuksestaan Tšekissä tapahtuneesta törmäysvahingosta. Auton korjaamisesta Tšekissä aiheutui noin 12 500 euron kulu.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vaurio ei ole voinut aiheutua asiakkaan ilmoittamassa tapahtumassa. Vakuutusyhtiön mukaan vaurioalue oli ajan myötä tummentunut. Naarmun ympärillä ei ollut alumiinille ominaista pursetta naarmun reunoilla, vaan purseet oli hiottu yli. Vakuutusyhtiön mukaan myös ohjainlaitteen kiinnikkeiden vauriot olivat vanhoja. Ohjainlaitteessa ei ollut havaittavissa uutta vauriota.

Korjaamon toimittamissa valokuvissa on nähtävissä auton pohjapellissä oleva halkeama sekä ohjainlaitteen vaurio. Ohjainlaitteen pohjassa on naarmu, jossa on tummentumaa. Myös naarmun ympärillä on tummentumaa.

FINE katsoo, että huomioiden ohjainlaitteen naarmun tummentumat, ei voida pelkästään asiakkaan vahinkoilmoituksen perusteella pitää riittävästi osoitettuna, että ohjainlaitteen vaurioituminen on aiheutunut asiakkaan ilmoittamana ajankohtana tapahtuneesta törmäyksestä. FINE katsoo, että tässä tapauksessa jää epäselväksi, milloin ja minkälaisen vahinkotapahtuman seurauksena ohjainlaitteen vaurioituminen on tapahtunut. Koska kaskovakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattuminen jää näin ollen näyttämättä, FINEllä ei ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahinkoa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta