Haku

FINE-051885

Tulosta

Asianumero: FINE-051885 (2023)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2023

Lääkevahingon korvaaminen. Spikevax-rokotteesta aiheutunut tyreotoksikoosi. Korvaus kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta. Oliko A:lla oikeus vaatimaansa lisäkorvaukseen? Basedowin tauti ja struuma. Todennäköinen syy-yhteys Spikevax-rokotteen ja A:lla rokotteen saamisen jälkeen todetun Basedowin taudin ja struuman välillä. Tuliko Basedowin tauti ja struuma korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1962) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 22.6.2022 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai kolmannen annoksen koronavirusrokotetta Spikevax-valmisteella (Moderna) 14.1.2022.

A:lla ilmeni kolmannen koronarokoteannoksen jälkeen kuumetta, päänsärkyä, väsymystä, korkeaa sykettä, hikoilua, vapinaa, aivosumua, unettomuutta, levottomuutta ja rytmihäiriöitä sekä lihaskipuja ja -heikkoutta. A hakeutui oireiden vuoksi lääkäriin tammikuun lopussa. A:lla todettiin tyreotoksikoosi. A:lle aloitettiin Tyrazol-lääkitys. Oireet lievenivät pikkuhiljaa. Helmikuussa A:lla ilmeni uutena oireena hengenahdistusta ja puristuksen tunnetta kaulalla. Pian A:lla ilmeni myös silmäoireita. A:lla todettiin Basedowin tauti. Sittemmin A:lla todettiin kookas struuma. A:lle suoritettiin toukokuussa kilpirauhasen totaalipoisto. Leikkauksen jälkeen aloitettiin Thyroxin-korvaushoito. Leikkauksen komplikaationa A:lla todettiin hankala hypokalsemia ja A oli sairaalahoidossa yli viikon. A katsoi, että hänellä ilmenneet oireet ja todetut sairaudet olivat seurausta hänen saamastaan Spikevax-rokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.   

Vakuutusyhtiö totesi 28.7.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla todettu tyreotoksikoosi oli ohimenevästi seurausta A:n saamasta Spikevax-rokotteesta. Yhtiö korvasi kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 2.000 euroa, mikä vastaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan suosituksissa tarkoitettua luokkaa kolme, lievää vaikeammat vammat.

A:lla sittemmin todettu Basedowin tauti ja struuma eivät olleet yhtiön mukaan todennäköisesti Spikevax-rokotteen aiheuttamia. Sairaudet eivät yhtiön mukaan liittyneet rokotuksesta aiheutuneeseen haittaan eli A:lla todettuun tyreotoksikoosiin. Yhtiö katsoi, että struuma oli vanha tauti ja kilpirauhanen olisi jouduttu poistamaan jossain vaiheessa joka tapauksessa. Basedownin tautiin ja struuman poistoon liittyvä pysyvä lääkitys ei yhtiön mukaan liittynyt korvattavaan rokotushaittaan. Koska mainittujen sairauksien syy-yhteys Spikevax-rokotteeseen ei ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutusehtojen mukainen korvattava lääkevahinko, ei korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voitu maksaa.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että vakuutusyhtiön maksama tilapäisen haitan korvaus ei ole riittävä. A:n näkemyksen mukaan Basedowin tauti ja struuma olivat myös seurausta Spikevax-rokotteesta.

A kertoo, että hän on menettänyt lääkevahingon johdosta terveytensä ja hän joutuu käyttämään kilpirauhas- ja kalsiumlääkkeitä pysyvästi. Lisäksi hänelle on aiheutunut lääkevahingosta hoitokuluja ja ansionmenetystä. Hänelle on myös jäänyt pysyvä esteettinen haita ja fyysisiä rajoitteita. A vaatii muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Yhtiö katsoo, että annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä perusteita sen muuttamiselle ole. Perustelujen osalta yhtiö viittaa asiassa aikaisemmin lausumaansa.

Lisäksi yhtiö toteaa, että Basedowin taudissa kilpirauhanen suurenee tasaisesti ja kilpirauhasen kasvu on yleensä hidasta. Kyhmystruumapotilas voi sairastua Basedowin tautiin. A:n tapauksessa kilpirauhaslääkitys saatiin aloitettua nopeasti ilmoitetun oireilun alkamisen jälkeen. A ilmoitti terveydenhuoltoon kaulan puristavasta tunteesta jo helmikuussa 2022 ja toukokuussa häneltä poistettiin varsin kookas struumainen kilpirauhanen. Yhtiö katsoo, että aikajänne on tässä tapauksessa liian lyhyt sille, että struuman/Basedowin taudin ja rokotteen välinen syy-yhteys olisi todennäköinen. Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätöstä ei tulisi suosittaa muutettavaksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 25.1.2022-30.5.2022.

25.1.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A otti yhteyttä työterveyshuoltoon ja kertoi, että hän oli saanut puolitoista viikkoa aikaisemmin kolmannen koronarokotteen. Jalkojen lihasvoimat olivat menneet sen jälkeen heikoiksi. Lisäksi A:lla oli ollut lenkin jälkeen pistostuntemusta keuhkoissa.

26.1.2021 päivätyn lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla on perussairauksina HTA ja migreeni. A oli saanut kolmannen koronarokotteen (Spikevax) jälkeen kuumetta, kovaa päänsärkyä sekä lihas- ja jäsensärkyä. Lisäksi rytmihäiriötuntemukset olivat lisääntyneet aikaisempaan verrattuna ja A oli nukkunut huonommin. A:n verenpaineen todettiin olevan koholla. A sai lähetteen laboratoriokokeisiin ja EKG-tutkimukseen.

4.2.2022 päivätyn lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli oireena hikoilua, väsymystä ja lisäksi pulssi oli korkea. A:lla todettiin tyreotoksikoosi/hypertyreoosi (TSH oli alle 0.01).  Hoidoksi aloitettiin Tyrazol 5 mg -lääke ja A sai lähetteen endokrinologian poliklinikalle. A:lle kirjoitettiin sairauslomaa ajalle 7.2.2022-28.2.2022.

11.2.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan etäkontaktimerkinnän mukaan T4-V -arvo oli ollut 41,6 ja TPO-vasta-aineet olivat olleet koholla. Tyrazol-lääkkeen ollessa isolla annoksella A:n oireet olivat lieventyneet hieman. Uutena oireena oli ilmennyt hengenahdistustuntemusta (dyspnea).

23.2.2022 päivätyn merkinnän mukaan A soitti endokrinologian poliklinikalle ja kertoi, että uutena oireena oli alkanut puristava tunne kaulalla.

1.3.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan etäkontaktimerkinnän mukaan A:lla oli ilmennyt kämmenissä ja jaloissa kutinaa. Tyrazol tauotettiin. 3.3.2022 päivätyn merkinnän mukaan A:lla oli todettu rajuoireinen hypertyreoosi ja sen taustalla Basedowin tauti. A kertoi, että aikaisemmat hypertyreoosioireet olivat palanneet heti Tyrazol-lääkkeen tauotuksen jälkeen. ALAT-arvon todettiin kohonneen. T4-V oli laskenut. Tyrazolia päätettiin jatkaa pienemmällä annostuksella. 1.3.2022 päivätyn työterveyslääkärin etäkontaktimerkinnän mukaan A:n sairauslomaa jatkettiin ajalla 1.3.2022-31.3.2022.

7.3.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan kilpirauhanen palpoitui oikealohkovoittoisesti selvästi suurentuneena. Leukakulmissa, soliskuopissa tai kaulalla ei todettu poikkeavaa. A:lla oli ollut myös silmäoireita. Aluksi oli ollut silmän takaista punoitusta, silmien kuivuutta ja näöntarkkuuden häiriöitä. Vastaanotolla silmät vaikuttivat rauhallisilta. Tyrazol-annostusta päätettiin vähitellen keventää. Lisäksi alettiin suunnitella kilpirauhasleikkausta.

25.3.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli oireisuutta. Kielessä oli ollut polttelun tuntua ja makuaisti oli hävinnyt. Verikokeissa TSH oli edelleen mittaamattomissa. T4-V oli nyt hyvällä alueella 14,9. CA-ion oli hyvä ja ALAT vain lievästi koholla. Hb ja leukosyyttitasot olivat hyvät.

29.4.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli todettu hyvin äkillisesti alkanut selkeä Basedowin taudin liikatoiminta. Tyrazolilla tilanne oli rauhoittumassa. Silmäoireitakin oli ollut. Tyrazol-lääkitys oli oli vaihdettu haittavaikutusten vuoksi Propycil-valmisteeseen. TSH oli 0.11 ja T4-V 10.9. Kilpirauhasen ultraäänitutkimuksessa 19.4.2022 oli todettu, että kilpirauhaslohko ulottui vähintään retrosternalistasolle ellei jopa hieman retrosternaalisesti. Koko oikealla oli 3.6 x 2.5 x 6.5 ja vasen lohko oli kooltaan 2.7 x 2.8 x 6.9, istmuksen paksuus oli 1 cm. Kilpirauhasen verenkierto vaikutti hieman kiihtyneeltä ja erinäköisiä kyhmyjä oli todettavissa. Suunnitteilla oli totaalityreoidektomia.

18.5.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli todettu kompressio-oireinen struuma, joka vuoksi kilpirauhanen oli poistettu leikkauksella. Kilpirauhanen oli ollut iso ja ulottunut kaularankaan saakka. Vasemmalla alhaalla oleva lisäkilpirauhanen oli istutettu takaisin musculus sternocleidomastoideukseen oikealle. Leikkauksen jälkeen oli aloitettu Thyroxin-lääkitys.

20.5.2022 päivätyn endokrinologian poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli todettu hypokalsemia. Hoidoksi annettiin kalkki-infuusio. Hypokalsemian hoito jatkui sisätautiosastolla 27.5.2022 saakka.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, miltä osin A:n oireet ja sairaudet ovat Spikevax-rokotteen aiheuttamaa lääkevahinkoa sekä tilapäisen haitan korvausmäärästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a – 2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Korvausta laskettaessa vähennetään etuudet, joihin vahingonkärsijällä on ilmeisesti oikeus julkisista varoista tai lakisääteisestä vakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Lain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika. (1 mom.) Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen. (2 mom.)

Asian arviointi

1. Lääkkeen käyttöön syy-yhteydessä olevat oireet ja sairaudet

Asiassa on riidatonta, että A:lla helmikuussa 2021 todettu tyreotoksikoosi on ollut vakuutusehtojen tarkoittamassa todennäköisessä syy-yhteydessä Spikevax-rokotteeseen. Riidanalaista on Basedowin taudin ja struuman korvattavuus.

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:lla on perussairauksina verenpainetauti ja migreeni. A sai kolmannen koronarokotteen Spikevax-valmisteella 14.1.2022. Rokotteen saamisen jälkeen A:lle nousi kuume. Lisäksi hänellä oli kovaa päänsärkyä sekä lihas- ja jäsensärkyä. Myös rytmihäiriötuntemukset olivat lisääntyneet aikaisempaan verrattuna ja A oli nukkunut huonommin. A hakeutui lääkäriin 26.1.2022. A:n verenpaineen todettiin olevan koholla. Kilpirauhastutkimuksissa tyreotropiini oli mittaamattomissa ja vapaan tyroksiinin määrän todettiin olevan koholla. A:lla todettiin tyreotoksikoosi. Hoidoksi aloitettiin Tyrazol-lääkitys ja sen myötä A:n oireet lievenivät. Sittemmin A:lla ilmeni myös silmäoireita. A:n tyreotoksikoosin todettiin johtuvan Basedowin eli Gravesin taudista. Myöhemmin keväällä A:lla todettiin kookas ja kyhmymäinen struuma. A:lle tehtiin 18.5.2022 leikkaus, jossa kaularankaan ulottuva kilpirauhanen poistettiin kokonaisuudessaan ja vasemmalla alhaalla oleva lisäkilpirauhanen istutettiin takaisin musculus sternocleidomastoideukseen oikealle. Leikkauksen jälkeen aloitettiin Thyroxin-korvaushoito. 20.5.2022 A:lla todettiin hypokalsemia ja hän oli sen vuoksi hoidossa sisätautiosastolla 27.5.2022 saakka.

Arvioitaessa, ovatko A:lla todetut Basedowin tauti ja struuma todennäköisesti seurausta A:n saamasta Spikevax-rokotteesta, Vakuutuslautakunta toteaa, että ajallinen yhteys Spikevax-rokotteen saamisen ja A:n oireiden alkamisen välillä on selkeä. Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei myöskään ilmene, että A:lla olisi ollut kilpirauhasongelmia ennen rokotteen saamista. Lautakunta pitää todennäköisenä, että Spikevax-rokotteen aiheuttama immunologinen reaktio on laukaissut A:lla todetun Basedowin taudin. Todettu tyreotoksikoosi on seurausta Basedowin taudista. Vakuutuslautakunta toteaa, että rajussa Basedowin taudissa kilpirauhanen voi suurentua nopeastikin. Lautakunta katsoo, että A:n kilpirauhasen voimakas liikakasvu on ollut seurausta Spikevax-rokotteen todennäköisesti laukaisemasta Basedowin taudista.

Vakuutuslautakunta toteaa olevan osapuolten kesken riidatonta, että tyreotoksikoosi on syy-yhteydessä Spikevax-rokotteeseen. Kuten edellä on todettu, tyreotoksikoosi on seurausta rokotteen todennäköisesti laukaisemasta Basedowin taudista. Struuma eli voimakkaasti suurentunut kilpirauhanen ei ole erotettavissa erilliseksi sairaudeksi tässä kokonaisuudessa. Näin ollen riidaton syy-yhteys rokotteen ja tyreotoksikoosin välillä käsittää myös Basedowin taudin ja struuman. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lla todetut Basedowin taudin ja struuman Spikevax-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona ja maksamaan A:lle vakuutusehtojen mukaiset korvaukset.

2. Tyreotoksikoosi – tuliko maksettua kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvausta korottaa?

Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle Spikevax-rokotteesta aiheutuneen tyreotoksikoosin johdosta 2.000 euron korvauksen kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta. Korvaus sijoittuu liikenne -ja potilasvahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaiseen luokkaan 3 (lievää vaikeammat vammat). A on vaatinut korotusta kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvaukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että Spikevax-rokotteen todennäköisesti laukaisema Basedowin tauti ja sen seurauksena aiheutunut tyreotoksikoosi sekä sittemmin kehittynyt struuma ovat yksi sairauskokonaisuus. Tyreotoksikoosin osuutta oireilusta ei ole mahdollista erottaa. Lautakunta kehottaa yhtiötä selvittämään uudelleen A:lle lääkevahingosta aiheutuneen vahingon määrän koko sairauskokonaisuus huomioon ottaen.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa A:lla todetut Basedowin taudin ja struuman Spikevax-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona. Lisäkorvauksen määrä jää tässä vaiheessa osapuolten välisen selvittelyn varaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia