Haku

FINE-051489

Tulosta

Asianumero: FINE-051489 (2022)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2022

Tuleeko vahinko korvata varkautena, vai onko kysymyksessä tavaran unohtamisesta aiheutunut vahinko. Matkatavaran unohtaminen hotelliin sieltä pois lähdettäessä.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli kotimaan matkalla. Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas kirjautui ulos hotellista 29.5.2022 luovuttaen huoneensa. Asiakas lähti pois hotellista. Asiakas huomasi noin tuntia myöhemmin, että hänen kellonsa oli jäänyt hotellihuoneen kylpyhuoneeseen. Asiakas ilmoitti asiasta hotellille, josta hänelle kerrottiin, että huone oli jo siivottu, mutta kellosta ei ollut hotellissa tietoa. Huonetta ei ollut luovutettu toiselle asiakkaalle, ja asiakas kävi etsimässä kelloa myöhemmin saman päivänä kyseisestä huoneesta hotellin henkilökunnan kanssa, mutta kelloa ei löytynyt. Hotellin henkilökunta ei löytänyt kelloa myöhemminkään. Asiakas teki asiasta rikosilmoituksen. Asiakas haki korvausta kellosta matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on kellon unohtaminen, joka ei ole korvattava vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutus ei korvaa myöskään sellaista varkausvahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta. Asiakas on pyytänyt vakuutusyhtiön uudelleenkäsittelyä sillä perusteella, että kyseessä on hotellihuoneesta varastettu kello, eikä kyseinen huone ollut ollut vielä kenenkään muun hallussa, kun asiakas havaitsi vahingon. Vakuutusyhtiön mukaan, mikäli irtaimistoa varastetaan hotellihuoneesta, korvataan varastettu irtaimisto, vaikka murron jälkiä ei ole havaittavissa, mutta rikosriskin perusteella ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut unohtamisesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vahinko korvataan vakuutuksesta. Asiakkaan mielestä kysymyksessä ei ole unohdus, koska asiakas alkoi hoitamaan asiaa heti. Asiakkaan mukaan huoneessa ei ehtinyt käydä kuin siivooja, eikä huonetta ollut annettu toiselle henkilölle. Asiakkaan mielestä, jos asiakas olisi vasta illalla tai seuraavana päivänä alkanut asiaa tiedustelemaan, tai jos huone olisi jo annettu toiselle, olisi kyseessä unohdus.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessa kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan vahingon korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan unohtamisesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että asiakas unohti kellon hotellihuoneeseen, eikä asiassa ole varmuutta siitä, mitä kellolle on tapahtunut unohtamisen jälkeen.

Sopimusehdot

Tapauksessa tulevat sovellettavaksi kodin vakuutuksen matkatavaraturvan ehdot, jotka ovat voimassa 1.7.2021 alkaen.

Vakuutusehtojen kohdan KO235 (Matkatavarat) mukaan matkatavaravakuutus sisältää seuraavat riskit:
- tulipalo
- rikos
- matkatavaran katoaminen (matkanjärjestäjä tai kuljetusyrityksen kuljetettavaksi annettu matkatavara)
- matkatavaran rikkoutuminen. Rikkoutuminen kattaa myös sähköilmiö-, luonnonilmiö- ja putkivuotoriskit.

Vakuutuksen ehtojen kohdan KO243 (Rikos) mukaan lukitusta hotellihuoneesta, laivan hytistä, vuokramökistä tai vastaavasta varastettua irtaimistoa tai matkatavaraa korvataan, vaikka murron jälkiä ei ole havaittavissa. Enimmäiskorvausmäärä on tällöin 2.000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Arvoesineitä, rahaa, maksuvälineitä tai arvopapereita, jotka eivät ole olleet kiinteässä erikseen lukitussa tilassa, korvataan kuitenkin enintään 500 euron enimmäiskorvausmäärään asti.
[…]

Vakuutus ei korvaa

vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta

Vakuutusehtojen kohdan KO247 (Katoaminen) mukaan vakuutus korvaa matkan yhteydessä virallisen matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen kuljetettavaksi annetun matkatavaran katoamisen, joka todetaan välittömästi kuljetuksen päätyttyä.

Ratkaisusuositus

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi.

Tapauksessa sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen rikosta koskevan kohdan KO243 mukaan hotellihuoneesta varastettua matkatavaraa korvataan, vaikka murron jälkiä ei ole havaittavissa. Kuitenkaan vakuutusehtojen kyseisen ehtokohdan mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta.

Asiakas luovutti hotellihuoneen käytöstään pois ja lähti hotellista. Myöhemmin asiakas havaitsi, että asiakkaan kello oli unohtunut hotellihuoneeseen. Kelloa ei löytynyt hotellihuoneesta asiakkaan palattua hotelliin myöhemmin sitä etsimään, eikä tapauksessa ole selkeää tietoa siitä, mitä kellolle on unohtamisen jälkeen tapahtunut. On hyvin mahdollista, että kello on myöhemmin anastettu.

FINE katsoo, että tämänkaltaisessa vahinkotapahtumassa korvattavuuden kannalta olennaista on se, minkä vuoksi kyseinen omaisuus on joutunut pois asiakkaan hallusta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakas on unohtanut kellon hotellihuoneeseen, johon hänen ei ole ollut enää tarkoitus palata, koska hän luovutti huoneen ja lähti pois hotellista. Siten kyseinen hotellihuone ei enää ollut asiakkaan käytössä ja hallinnassa, eivätkä asiakkaan matkatavarat olleet asiakkaan käytössä olleessa hotellihuoneessa säilytettävänä. Se seikka, että huoneeseen ei ollut ehtinyt tulla uutta hotellin asiakasta, ei tarkoita, että hotellihuone olisi ollut edelleen asiakkaan käytössä. Tästä johtuen asiassa ei tule sovellettavaksi asiakkaan vetoama vakuutusehtojen kohta, jonka mukaan lukitusta hotellihuoneesta varastettua irtaimistoa tai matkatavaraa korvataan, vaikka murron jälkiä ei ole havaittavissa.

Asiakkaan tapauksessa kello on joutunut pois asiakkaan hallusta siksi, että asiakas on unohtanut kellon hotelliin sieltä pois lähtiessään. Siten tapauksen arviointi tapahtuu katoamista tai unohtamista koskevan vakuutusehdon perusteella. Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkatavaravakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta. Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa muutosta asiassa. FINE viittaa myös oheiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 73/08.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia