Haku

FINE-051165

Tulosta

Asianumero: FINE-051165 (2023)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2023

Rannekorun menettäminen. Onko kyseessä äkillisestä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko? Onko kyseessä varkausvahinko vai katoaminen?

Tapahtumatiedot

Asiakas palasi Suomeen ulkomaan matkalta 20.2.2022. Asiakas menetti muutamaa päivää aikaisemmin ostamansa käsikorun Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vahinkoilmoituksen mukaan koru menetettiin passintarkastuksen ja matkalaukkujen noudon välissä. Passintarkastuksen yhteydessä käsikoru oli vielä asiakkaan ranteessa. Asiakas ei huomannut mitään normaalista poikkeavaa tapahtuneen ennen korun menettämistä.  Asiakas matkakumppaneineen kyseli korua lentoasemalta ja vahinko ilmoitettiin löytötavarapisteeseen, mutta korua ei löytynyt. Asiakkaan mukaan kyseessä on käsikorun varkaus. Asiakas haki korvausta menetetystä korusta matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei korvannut tapahtunutta vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä on omaisuuden katoamisesta aiheutunut vahinko, jota ei korvata matkatavaravakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon varkautena. Asiakas kertoo sulkeneensa korun katoamisvaihtoehdon pois lentoasemalla siten, että hän tarkasti alueen, jossa koru menetettiin, eikä korua ollut missään. Asiakkaan mukaan korua ei tietenkään löytynyt, koska se varastettiin. Asiakas käveli myöhemmin videoiden sen reitin, jota asiakas oli kävellyt. Videoinnin perusteella asiakas tarkensi tapahtuma-ajan ajankohdaksi noin klo 17.55–17.59. Asiakas kertoi, että hetken aikaa hän oli matkakumppaninsa kanssa matkatavaroiden noutoaulan ruuhkassa matkalaukkujen kanssa, kunnes koru huomattiin viedyksi. Asiakas kertoo myös, että koru oli uusi eli lukko oli myös uusi, eikä lukko aukene vahingossa ilman, että joku napsauttaa lukon auki. Asiakas on lisäksi lähettänyt kuvan korun lukosta ja myyjän selvityksen lukon vahvuudesta.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan kielteisiin korvauspäätöksiin ja toteaa lisäksi, että asiakas ei ole näyttänyt varkautta tapahtuneen, joten vakuutusyhtiö katsoo vahingon omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapauksessa sovellettavaksi tulevat matkatavaravakuutusehdot, jotka ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Matkatavaravakuutuksen ehtojen kohdan F100.5.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan F100.5.2 (Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
- tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas menettänyt käsikorunsa vakuutusehtojen mukaisesti korvattavan vahingon takia.

Käsillä olevien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Ehtojen mukaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan muutamaa päivä aikaisemmin ostama rannekoru menetettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vakuutusyhtiölle tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan ranneketju katosi ranteesta passintarkastuksen ja matkalaukkujen hakemisen välillä. Asiakas ei huomannut mitään normaalista poikkeavaa tai, että kukaan olisi käynyt kiinni asiakkaan ranteeseen. Vahinkoilmoituksen mukaan korua kyseltiin lentoasemalta ja vahinko ilmoitettiin myös löytötavarapalveluun. Korua ei löytynyt. Asiakkaan mukaan joku on onnistunut viemään korun asiakkaan ranteesta. Poliisille tehdyn tutkintailmoituksen mukaan koru katosi asiakkaan ranteesta passintarkastuksen ja koronapassin tarkastuksen välissä 20.2.2022 noin klo 17.55–18.25. Asiakas kertoo sulkeneensa korun katoamisvaihtoehdon pois lentokentällä siten, että hän tarkasti alueen, jossa koru menetettiin, eikä korua ollut missään. Asiakkaan mukaan korua ei tietenkään löytynyt, koska se varastettiin. Asiakkaan mukaan ainoa mahdollisuus korun menettämiselle on varkaus. Myöhemmin asiakas käveli videokuvaten vahingon tapahtuma-aikana kävelemänsä reitin, ja asiakas tarkensi tällä perusteella tapahtuma-ajan ajankohdaksi klo 17.55–17.59.

FINE toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvausta hake-van tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma. FINEn ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Jos tämä alkuperäinen syy on katoaminen, hukkaaminen tai häviäminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Asiassa on siten ratkaisevaa se, onko osoitettu, että asiakkaan koru joutui alun perin pois asiakkaan hallusta varkauden tai muun korvattavan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

FINEn omaksumassa ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle omaisuudelle on tapahtunut. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole esitetty mitään sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jossa käsikoru olisi menetetty tai varastettu. Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan vahinkoa, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi. FINE katsoo tässä tapauksessa käsikorun menettämisen syyn jääneen sillä tavalla epäselväksi, että vakiintuneen tulkinnan mukaan koru on nyt käsillä olevien vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesti kadonnut.

Edellä mainituin syin FINEllä ei ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia