Haku

FINE-049056

Tulosta

Asianumero: FINE-049056 (2022)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.10.2022

Miten vastuu asiakkaan kortilla ja kortin tunnusluvulla tehdyistä automaattinostoista ja korttimaksuista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Lausumatta jättäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan mukaan hän on tullut huumatuksi Torremolinoksessa ja asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan ja kortin tunnusluvulla 20.3.2022 klo 7.05-7.14 Suomen aikaa tehtyjä kolmea automaattinostoa yhteisarvoltaan 1.459,85 euroa sekä klo 7.17-7.19 tehtyjä kahta korttiostoa yhteisarvoltaan 17,00 euroa. Kaikki em. korttitapahtumat on tehty kortin sirua lukien ja tunnusluvulla vahvistaen lukuun ottamatta viimeistä klo 7.19 lähimaksuna tehtyä 8,00 euron ostoa. Pankki on riita-asian kirjelmöinnin aikana korvannut asiakkaalle em. 8,00 euron lähimaksun.

Ennen ko. korttitapahtumia asiakkaan kortin tunnusluku on tarkastettu asiakkaan puhelimessa olleessa pankin mobiilisovelluksessa 20.3.2022 klo 6.41 Suomen aikaa. Edellisen kerran asiakas on käyttänyt korttinsa tunnuslukua Suomessa lentoaseman ruokakaupassa 19.3.2022 klo 12.04.

Asiakkaan kortti on suljettu 20.3.2022 klo 9.39 Suomen aikaa asiakkaan soitettua sulkupalveluun.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan ko. automaattinostot ja korttimaksut nostopalkkioineen ja korkoineen.

Asiakas on ollut Torremolinoksessa lauantain 19.3. ja sunnuntain 20.3. välisen yön, kun hänet onnistuttiin huumaamaan ja korttia käyttämään oikeudettomasti. Illan aikana asiakas on maksanut käyttäen toista maksukorttiaan suoraan puhelimellaan. Asiakas on huumattu jossain vaiheessa, mutta tapahtumasta on vaikea kertoa, kun huumauksen takia muistikuvia ei ole. Ystävä ei ole ollut tässä vaiheessa mukana. Jossain vaiheessa asiakas on havahtunut yökerhosta, jolloin hän on tajunnut puhelimensa olevan kadoksissa. Kysyttyään puhelimestaan hän sai sen pian takaisin. Hotellille päästyään asiakas huomasi korttinsa puuttuvan lompakosta. Tässä vaiheessa asiakas soitti sulkupalveluun.

Pankki ei suostu korvaamaan mitään, mutta he eivät osoita, että asiakas olisi toiminut maksupalvelulain mukaisesti tahallisesti taikka törkeän huolimattomasti. Vastauksissaan pankki on sepittänyt täysin omiaan ja kertonut vain osittaisia sekä ristiriitaisia että myös vääriä tietoja kortilla olevista tapahtumista.

Vasta vaatimalla pankilta saamiensa tietojen pohjalta asiakas on saanut koottua aikajanan, mitä huumauksen aikana on tapahtunut. Sen mukaisesti korttia on ensimmäisen kerran käytetty klo 4.05 maksaen lähimaksulla 9,00 euroa debitiltä. Veloittajan toimiala on puutavara- ja rakennustarvikeliike. Klo 4.41 on kortin tunnusluku tarkistettu pankin mobiilisovelluksesta asiakkaan puhelimella. Tämän jälkeen korttia on käytetty automaateilla tehden isoja nostoja creditiltä sekä lukuisia noston yrityksiä. Viimeisenä vielä klo 5.17 ja 05.19 kortilla on jälleen ostotapahtumia samaisesta puutavara- ja rakennustarvikeliikkeestä. Klo 7.39 kortti on suljettu. Paikalliset yökerhot sulkevat klo 7-8 aamulla paikallista aikaa.

Asiakas kiistää pankin yhdistelmäkortilta 20.3. tehdyt tapahtumat sekä perityt korot ja kulut. Ensimmäisen debitiltä tehdyn lähimaksun 9,00 EUR asiakas on luultavasti tehnyt itse, mutta muuten veloitukset sekä korot ja kulut (yhteensä 1.543,29 euroa) asiakas kiistää, sillä hän ei ole mielestään toiminut tilanteessa tahallisesti taikka törkeän huolimattomasti.

Asiakas epäilee, että huumauksessa asiakas on saatu käyttämään fyysistä maksukorttia puhelimensa sijaan, jotta tunnusluku voitaisiin urkkia ja fyysinen kortti viedä. Asiakkaan kertoessa Espanjassa kohtalostaan kaikki totesivat suoraan, että huumauksia tehdään Torremolinoksessa paljon. Helposti googlettamalla löytyy myös lukuisia uutisartikkeleita Aurinkorannikolla tapahtuvista huumauksista. Asiakas on lähettänyt linkin muutamaan artikkeliin. Toisessa artikkelissa myös kerrotaan, kuinka huijareilta on löytynyt omia maksupäätteitä, mikä selittäisi asiakkaalla näkyvät veloitukset erikoisesta puutavara- ja rakennustarvikeliikkeestä.

Tunnuslukua asiakas ei ole säilyttänyt mukana, mutta pankin mukaan se on tarkistettu pankin mobiilisovelluksessa asiakkaan puhelimella. Myös puhelin oli kateissa, mutta asiakas sai sen onneksi takaisin. Pankki väittää, että huumaus ei ole uskottavaa sillä asiakas on vaihtanut paikkakuntaa Espanjassa tapahtuman jälkeen. Se, että asiakas on noudettu toiselle paikkakunnalle ei sodi huumaamista vastaan. Asiakas vain halusi paikkakunnalta nopeasti pois. Mieleen ei myöskään tullut etsiä Espanjasta paikkaa, missä suostuttaisiin tekemään huumetesti. Huumaaminen myös tarkoittaa sitä, että uhrin muistikuvat pyyhkiytyvät eikä tapahtumista pysty kertomaan tarkasti mitään. Huumauksen tarkoitus on mahdollistaa uhrin hyväksikäyttö halutulla tavalla ilman, että hän voi siitä jälkikäteen kertoa. Tilanteeseen joutunut uhri joutuu nyt todistamaan asioita, joita huumaamisen vuoksi ei voi todistaa.

Pankin vastine

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 20.3.2022 Espanjassa maksukortilla tehdyt 3 käteisnostoa ja 2 korttiostoa yhteensä 1.476,85 sekä niiden nostopalkkiot ja korot eli yhteensä 1.543,29 euroa.

Tapahtumien kulku

Asiakas kertoo olleensa lauantaina 19.3. Torremolinoksessa syömässä ja viettämässä iltaa ystävänsä kanssa. Yön aikana asiakas on kadottanut pankin myöntämän VISA Credit/Debit -maksukortin sekä pankin mobiilisovelluksen sisältävän puhelimensa.

Pankin mobiilisovellus on avattu ja joku on tarkastanut asiakkaan maksukortin PIN-luvun sovelluksesta 20.3.2022 klo 6.41 Suomen aikaa. Tämän jälkeen kortilla on tehty sekä onnistuneita että hylättyjä automaattinostoja ajalla kello 7.05 -7.14 sekä kaksi ostoa ajalla klo 7.17 -7.19. Kaikki muut paitsi viimeinen 8 euron ostos on hyväksytty lukien alkuperäisen kortin siru ja käyttäen kortin PIN -lukua. Viimeinen 8 euron ostos on lähimaksu, jonka pankki on asiakkaalle korvannut.

Asiakas kertoo tulleensa huumatuksi eikä siksi voi kertoa mitään illan ja yön tapahtumista. Aamulla hän on saanut puhelimensa takaisin yökerhosta, jossa hän on herännyt. Kortti on jäänyt kadoksiin.

Pankin vastaus

Asiakas väittää pankin antaneen vääriä tietoja korttitapahtumista. Hän kertoo pankin 20.4.2022 annetussa vastauksessa väitetyn, että creditiltä tehty veloitus olisi lähimaksu. Vastauksessa 20.4.2022 pankki kertoo kuitenkin seuraavasti:

Epäilet sivullisen saaneen korttisi tunnusluvun haltuunsa yökerhossa tehdyn 9,00 euron tapahtuman yhteydessä. Kortillasi on tehty 9,00 euron tapahtuma veloittajalle CENTURION kello 06:05. Tapahtuma on lähimaksuosto korttisi Debit puolella, joten kortin tunnusluku ei ole voinut päätyä sivulliselle ostotapahtuman yhteydessä.

Pankin käsityksen mukaan asiakkaalta on onnistuttu viemään sekä pankin myöntämä maksukortti että pankin mobiilisovelluksen sisältämä puhelin.

Pankin korttiehtojen mukaan kortilla tarkoitetaan ehdoissa fyysistä korttia sekä laitteeseen (esimerkiksi mobiililaitteen maksusovellus) tallennettuja kortin tietoja. Asiakas on velvollinen säilyttämään kortin tiedot sisältävää laitetta yhtä huolellisesti kuin korttia ja ilmoittamaan laitteen katoamisesta kuten kortin katoamisesta.

Ulkopuoliset ovat onnistuneet avaamaan asiakkaan puhelimen, jossa on käytetty FacelD avausta. Pankki olettaa, että FacelD avasi myös asiakkaan pankin mobiilisovelluksen.

Kortin PIN -luvun voi tarkastaa pankin mobiilisovelluksesta, mutta sovellus vaatii monen välilehden avaamisen ennen kuin PIN luku on esillä.

Mobiilisovellukseen kirjautuminen -> Valitse välilehti Kortit -> Valitse oikea kortti -> Valitse kohta Kortin tunnusluku -> Valitse Katso kortin tunnusluku -> Valitse Siirry tunnistautumaan -> Tunnistaudu

Pankki pitää epätodennäköisenä, että espanjalainen rikollinen olisi osannut katsoa suomenkielisestä mobiilisovelluksesta asiakkaan kortin PIN-luvun. Suomen kieltä taitavalle se olisi ollut mahdollista.

Jos asiakas on ollut voimakkaasti päihtynyt tai huumattu, niin kortin ja puhelimen vieminen on ollut helppoa ja sovelluksen avaaminen on voinut onnistua FacelD-avauksella. Pankki on toistuvasti pyytänyt asiakasta toimittamaan jotain näyttöä huumausväitteensä tueksi, mutta asiakas on kieltäytynyt. Hän kertoo olleensa syömässä ja istuneensa iltaa ystävänsä kanssa ja jossain välissä hänet on väitteensä mukaan huumattu. Tältä ystävältä ei kuitenkaan voi pyytää todistajankertomusta, koska "hän ei pysty kertomaan mitään lisää". Ystävän kertomus valaisisi kuitenkin huomattavasti illan tapahtumia (missä käytiin, kuinka paljon alkoholia nautittiin, milloin erottiin) koska asiakas itse ei kerro illan tapahtumista juuri mitään.

Pankin kokemuksen mukaan huumatut henkilöt ovat huumauksen jälkeen poikkeuksellisen huonossa kunnossa. Asiakas kertoo havahtuneensa yökerhossa, palanneensa hotellille ja havainneensa siinä vaiheessa korttinsa kadonneen ja tehneensä kortin katoamisilmoituksen 7.38 paikallista aikaa. Asiakas olisi siis ollut huumattuna useita tunteja pitkälle aamuun saakka.

Vielä asiakas kertoo, että hänet "noudettiin aamulla toiselle paikkakunnalle". Joku ulkopuolinen oli siis asiakkaan seurassa aamulla huumauksen jälkeen ja voisi antaa todistajanlausunnon ja ensikäden tiedot asiakkaan kunnosta ja aamulla käydyistä keskusteluista. Tämä auttaisi selvittämään asiakkaan kertomusta. Asiakas on velvollinen esittämään todisteita huumausväitteenä tueksi.

Pankki on ollut pakotettu tekemään päätöksen asiakkaan antamilla vähäisillä tiedoilla. Annettujen tietojen perusteella pankki katsoo, että huumauksesta ei ole muuta näyttöä kuin asiakkaan oma sana. Pankki katsoo, että asiakas on säilyttänyt maksukorttiaan ja kortin tiedot sisältävää mobiililaitettaan törkeän huolimattomasti ja asiakas on maksupalvelulain 62 §:n ja korttiehtojen mukaisesti täysimääräisesti vastuussa kortilla tehdyistä kiistetyistä tapahtumista.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Pankin korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen.) 1-2 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.
Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n (Katoamisilmoitus.) 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.) mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 63 §:n (Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta.) 1 momentin mukaan  

Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Pankin korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Määritelmät-kohdan mukaan

”[…]
Kortti on näissä ehdoissa fyysinen kortti (esimerkiksi muovikortti tai maksutarra) tai laitteeseen (esimerkiksi mobiililaitteen maksusovellus) tallennetut kortin tiedot.
[…]”

Korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen -kohdan mukaan

Kortti ja kortin tiedot sekä kortin tunnusluku ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toisen käyttöön. Kortinhaltijana sinun pitää säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta sekä mahdollisista verkkopankkitunnuksista. Sinun pitää varmistaa säännöllisesti kortin olevan tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski väentungoksen tai ravintolassa taskuvarkauden vuoksi on suuri.
Säilytä tunnuslukua ja tarkista unohtunut tunnusluku niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltijana sitoudut hävittämään meiltä saarnasi tunnuslukutulosteen ja olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Suojaa tunnuslukua näppäillessäsi näppäimistö kädelläsi siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käyttämääsi näppäinyhdistelmää.
[…]

Korttiehtojen Kortin katoamisilmoitus -kohdan mukaan

”Ilmoita meille viipymättä, jos korttisi tai laite ja siihen tallentamasi kortin tiedot katoavat, joutuvat sivullisen haltuun, niitä käytetään oikeudettomasti tai tunnuslukusi joutuu sivullisen tietoon.
Tee kortin katoamisilmoitus ensisijaisesti 24 tuntia vuorokaudessa avoinna olevaan sulkupalveluun. […]”

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan asiakkaalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä – riippumatta esimerkiksi kortin myöntäneen pankin ohjeistuksesta tai korttiehdoista – ainoastaan asiakas voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttää ja käyttää. Lautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin ja tunnusluvun huolellinen säilyttäminen/käyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä voida myöskään kortinhaltijalta edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan mukaan hänet on huumattu yökerhossa ja hänet on mahdollisesti saatu käyttämään fyysistä maksukorttia puhelimella maksamisen sijaan, jotta tunnusluku voitaisiin urkkia ja fyysinen kortti viedä. Asiakas on viitannut mm. verkosta löytyviin uutisartikkeleihin ja kahteen nimenomaiseen uutisartikkeliin vuodelta 2016 Aurinkorannikolla tapahtuvista huumauksista, mutta asiakas ei ole selvittänyt tarkemmin tapahtumien kulkua ko. iltana taikka toimittanut pankin pyytämällä tavalla lausuntoa hänen kanssaan iltaa viettäneeltä ystävältä tai henkilöltä, joka haki asiakkaan seuraavana päivänä toiselle paikkakunnalle.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä tapauksessa on yöllä 19.3.-20.3.2022 tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Asiakkaan mahdollisesta huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty varsinaisesti muuta selvitystä kuin asiakkaan lautakunnalle esittämä epäilys huumaamisesta, ja lautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea.

Pankkilautakunta katsoo, että kortinhaltijan joutuessa rikollisten tarkoituksella huumaamaksi ei hän välttämättä voi omalla menettelyllään estää korttinsa ja tunnuslukunsa päätymistä rikollisten haltuun/tietoon. Toisaalta jos asiakas ei ole tässä tapauksessa joutunut huumauksen kohteeksi, Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen, että tällöin kortin ja tunnusluvun päätyminen oikeudettomaan käyttöön on johtunut asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta ja asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut, onko asiakas tullut tapauksessa huumatuksi ja mikä on asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja kuinka vakavaa asiakkaan mahdollinen huolimattomuus siinä tapauksessa olisi. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet: Ahlroth, Atrila, Piilo, Tervonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia