Haku

FINE-047268

Tulosta

Asianumero: FINE-047268 (2023)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 31.01.2023

Miten vastuu asiakkaan kortin tiedoilla verkossa tehdyistä ja asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella vahvistetuista korttimaksuista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Verkkourkinta. Maksajan suostumus maksutapahtumalle. Vuorokausikohtainen maksuraja.

Tapahtumatiedot

Asiakas on myynyt verkossa pöytää, kun hän on joutunut petoksen uhriksi. Asiakas on syöttänyt hänelle whatsapp-viestinä lähetetyn linkin kautta avautuneille sivuille korttitietonsa maksun vastaanottamista varten. Asiakkaan korttitiedoilla ja asiakkaan puhelimessa olleella pankin mobiilisovelluksella vahvistaen on tehty 16.1.2022 klo 18.46-18.54 kolme korttimaksua yhteisarvoltaan 4.005,00 euroa.

Asiakkaan soitettua sulkupalveluun asiakkaan verkkopankkisopimus on suljettu 16.1.2022 klo 19:17 ja kortti klo 19:18.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia maksamaan vuorokausikohtaisen maksurajan ylittävältä osalta luottokortilta menneet maksut, mikäli pankki ei suostu maksamaan 4.005 euron suuruisia veloituksia kokonaan.

Asiakas luuli, että kyseessä on mobilepayn kaltainen sovellus, joka ensimmäisellä kirjautumiskerralla vaatii tunnistautumista. Asiakas ei koe menetelleensä huolimattomasti, ja tapaus eroaa normaalista tori-huijauksesta, koska asiakas ymmärsi välittömästi tulleensa huijatuksi ja sulki kortit ennen katevarauksien tekemistä luottokortilta. Tuolloin kortilta ei ollut vielä lähtenyt rahaa ja Netsin virkailija sanoi, että kolmas osapuoli on kerännyt koodeja varastoon, mutta ei maininnut mitään siitä, että on asiakkaan vastuulla, jos korttien sulkemisen jälkeen kortilta tehdään suorituksia ja että pankki ei pysty ko. suorituksia estämään. Se, että pankin lokitiedoissa ei näy kellonaikaa vahvistuksien tekemiselle osoittaa, että koodeja on kerätty varastoon ja katevarauksia ei ole tehty ennen korttien sulkemista. Pankki on antanut asiassa ristiriitaista tietoa. Pankin pitäisi pystyä toimittamaan data siitä, milloin veloitukset on tehty eikä viitata siihen, milloin tapahtumat on vahvistettu mobiilivarmenteella.

Netsiltä noin tunti korttien sulkemisen jälkeen tullut tekstiviesti todistaa, että Netsillä/pankilla on käytössä välineet jo mobiilivarmenteella tehtyjen varmennuksista johtuvien katevarausten tekemisen estämiseksi. Kyseistä estoa ei oltu laitettu asiakkaan kortteihin, vaan pankki esti mobiilivarmenteella petollisesti tehdyistä varmennuksista johtuvat katevaraukset/veloitukset vasta noin tunnin korttien ja verkkopankin sulkemisen jälkeen, vaikka asiakas ilmoitti korttia sulkiessaan, mitä oli tapahtunut ja sai sen kuvan, että veloitukset estetään sulkuhetkestä lähtien. On huolestuttavaa, että pankilla ei ole keinoja pysäyttää mobiilivarmenteella petollisen toiminnan johdosta tehtyjä varmistuksia ennen katevarausten tekemistä.

Pankki väittää, että mobiilivarmenteella asiakkaan tekemiä varmistuksia olisi ollut 3 kpl, mutta jättää kertomatta, että niitä on ollut useampia, ja osa mobiilivarmenteella petollisen toiminnan vuoksi asiakkaan erheellisesti tekemistä vahvistuksista on pystytty estämään. Asiakas käytti mobiilivarmennetta lukuisia kertoja petollisen toiminnan seurauksena, muistaakseen ainakin 10 kertaa, koska ajatteli pankin nettipalvelussa olevan häiriöitä. Tämän asian todistaa Netsiltä tulleet tekstiviestit, jossa he ilmoittavat seuraavaa:
"Hyvä [asiakas], [pankki] MasterCard -kortillesi (522580xxxxxx0553) on tullut useita tapahtumia, joiden oikeellisuudesta haluamme varmistua. Tämän selvittämiseksi haluaisimme tarkistaa seuraavan tapahtuman: 16.01., TRANSFERGO, Internet, summa 5,00 EUR. Jos tunnistat tapahtuman, vastaa tähän viestiin A. Jos et tunnista tapahtumaa, vastaa tähän viestiin B. Kortin credit-puolen käyttöä on rajoitettu asian selvittämiseen saakka."

On erittäin harhaanjohtavaa, että Netsiltä tulee tekstiviesti 5 euron veloituksesta, kun tosiasiassa kortilta oli veloitettu 4.005 euroa, joita asiakas ei saisi takaisin. Netsiltä asiakkaan saama vastaus on myös ristiriitainen yllä olevan viestinnän kanssa: "Lähetetyssä tekstiviestissä ei ikävä kyllä mainita että tapahtumat olisi estetty. Viestissä sen sijaan mainitaan, että kortillesi on tullut useita tapahtumia joiden oikeudellisuudesta halutaan varmistua."  

Asiakkaan näkemyksen mukaan pankilla on neuvontavelvollisuus, jos he tietävät, että asiakas tulee menettämään rahansa. Niissä tilanteissa asiakasta tulisi neuvoa esimerkiksi kortin sulkuhetkellä, että kannattaa olla yhteydessä ko. alustaan/palveluun tai poliisiin välittömästi. Jos asiakas olisi tiennyt, että varmennettuja tapahtumia ei pysty estämään, olisi asiakas mennyt uudestaan vahvistussivulle, katsonut tahon, joka pyytää vahvistusta ja soittanut ko. palveluun. Tällöin 4.005 euron vahinko olisi todennäköisesti pystytty estämään selvittämisen asian ajaksi.

Vaikka asiakkaan katsottaisiinkin toimineen huolimattomasti, ei pankin vuorokausikohtainen ja korttikohtainen 1.000 euron raja ole myöskään toiminut. Korttiehdoissa puhutaan turvarajoista, mutta termiä turvaraja ei ole ehdoissa määritelty. Verkkopankissa käytetään termiä ”maksuraja”, jota ei ole myöskään määritelty korttiehdoissa johtaen kuluttajaa harhaan. Asiakkaalle kuluttaja-asiakkaana ”maksuraja” tarkoittaa vuorokausikohtaista enimmäismäärää maksujen suorittamiselle, mikäli kyseistä termiä ei ole määritelty ehdoissa. Tarkennusta ei myöskään ole ollut verkkopankissa saatavilla, eikä siellä ole täppää, josta tulisi selvennys maksurajan oikeasta tarkoituksesta. Käytännössä ko. maksuraja on erittäin harhaanjohtava ja luultavasti sitä ei luottokortinhaltijat edes käytä.

Pankin mukaan verkkopankin maksuraja ei tarkoita maksurajaa vuorokausikohtaisesti, vaan se koskee ottoautomaateilla tehtävien laskujen maksun vuorokausikohtaista enimmäismäärää. Asiakas oli tästä erittäin yllättynyt. Verkkopankissa luodaan kuva siitä, että kortinhaltija voi asettaa vuorokausikohtaisen maksurajan. Asiakas löysi ko. tiedon maksurajan tarkoitusperästä pankin verkkopankin vanhan version Q&A-osiosta, mikä antaa jo vahvan indikaation siitä, että korttiehdot ja verkkopankissa käytetty terminologia ei ole johdonmukaista ja on kuluttajaa harhaanjohtavaa, koska tarkennus on nähty pankin puolesta tarpeelliseksi. Käytännössä pankin luottokorteissa olevan ehdon perusteella riski on aina luottolimiitin käytettävissä oleva määrä, koska tämän päivän korttien käyttöön soveltuvia rajoja ei ole olemassa. Asiakas on vertaillut käytäntöjä eri vuorokausikohtaisista rajoista ja toisella pankilla tuntuu olevan modernimpi lähtökohta luottokortteihin liittyvien rajojen asettamisessa.

Pankin vastine

Pankki kiistää vaatimukset ja katsoo, että vastuu asiakkaan mobiilisovelluksella vahvistetuista korttimaksuista ei kuulu maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan pankin vastattavaksi.

Tapausta koskevat tosiseikat

Asiakas oli myymässä pöytää Tori.fi:ssä. Ostaja välitti asiakkaalle linkin ja pyysi asiakasta syöttämään korttinsa tiedot, jotta asiakas voisi vastaanottaa maksun ostajalta kortilleen. Kertomansa mukaan asiakas syötti korttitietonsa linkistä avautuvalle sivustolle, jotta hän voisi vastaanottaa maksun.

Riidanalaisia maksuja on kolme kappaletta. Kaikki riidanalaiset maksut on vahvistettu pankin mobiilisovelluksella 16.1.2022. Korttimaksut on vahvistettu tunnuslukusovelluksella, joka on aktivoitu käyttöön 22.10.2019 klo 10:40. Asiakas on saanut tunnuslukusovellukseen herätteet riidanalaisista maksuista.

Maksut ovat olleet korttimaksuja Transfergo nimiselle saajalle:

 • 16.1.2022 klo 18:46:59   Transfergo       5,00 EUR
 • 16.1.2022 klo 18:52:14   Transfergo       2000,00 EUR
 • 16.1.2022 Klo 18:54:11   Transfergo       2000,00 EUR

Korttimaksujen yhteydessä tunnuslukusovelluksessa on ollut alla olevat turvallisuutta lisäävät vahvistusta edellyttävät viestit. Lokitiedoista ilmenee, että ennen maksunvahvistuksia tunnuslukusovelluksessa on näytetty seuraavat tiedot:

 • "Nets pyytää vahvistusta
  Haluatko suorittaa Mastercard korttimaksun?
  Saaja: TRANSFERGO
  Summa: 5,00 EUR
  Kortti: **** **** **** 0553
  Aika: 16.1.2022"
 • "Nets pyytää vahvistusta
  Haluatko suorittaa Mastercard korttimaksun?
  Saaja: TRANSFERGO
  Summa: 2 000,00 EUR
  Kortti: **** **** **** 0553
  Aika: 16.1.2022"
 • "Nets pyytää vahvistusta
  Haluatko suorittaa Mastercard korttimaksun?
  Saaja: TRANSFERGO
  Summa: 2 000,00 EUR
  Aika: 16.1.2022"

Korttimaksujen vahvistamisen jälkeen asiakas on ollut puhelinyhteydessä sulkupalveluun. Asiakkaan verkkopankkisopimus on suljettu sulkupalvelussa 16.1.2022 klo 19:17 ja kortti klo 19:18.

Vastuu korttimaksuista

Pankki viittaa maksupalvelulain 38, 53, 54 ja 62 §:in sekä korttiehtoihinsa.

Pankin näkemyksen mukaan riidanalaiset korttimaksut kuuluvat maksupalvelulain ja sopimusehtojen mukaan asiakkaan vastuulle, sillä asiakas on itse vahvistanut korttimaksut käyttäen tunnuslukusovellustaan. Asiakas on ennen maksujen vahvistamista nähnyt tunnuslukusovelluksessaan maksunsaajan nimen ja summat. Lisäksi tunnuslukusovelluksen näytöllä on näkynyt teksti, jossa kysytään, haluaako asiakas suorittaa korttimaksun. Oman kertomuksensa mukaan asiakas on ollut vastaanottamassa eikä suorittamassa maksua. Koska asiakas on kuitenkin itse vahvistanut riidanalaiset maksut, korttimaksuja ei maksupalvelulain 38 §:n mukaan voida pitää oikeudettomina.

Asiakas on antanut korttimaksuihin suostumuksensa pankin kanssa sovitulla tavalla eli tunnuslukusovelluksella. Uusia tunnuslukusovelluksia ei ole asiakkaalle aktivoitu riidanalaisten tapahtumien aikana. Kyseiset korttimaksut on vahvistettu tunnuslukusovelluksella, joka on aktioitu käyttöön asiakkaan henkilökohtaisilla tunnuksilla 22.10.2019.

Kun asiakas ymmärsi tulleensa huijatuksi, hän sulki maksukortin ja verkkopankkitunnukset maksupalvelulain 54 §:n mukaisesti. Riidanalaiset korttitapahtumat oli vahvistettu ennen kuin maksukortti ja verkkopankkisopimus suljettiin. Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Riidanalaiset korttimaksut oli vahvistettu tunnuslukusovelluksella ennen palveluiden sulkemista, jolloin ennen sulkua vahvistetut korttimaksut eivät ole oikeudettomia ja jäävät asiakkaan vastuulle.

Mikäli korttimaksut katsottaisiin vastoin pankin näkemystä oikeudettomiksi, asiakas on tässäkin tapauksessa vastuussa vahingosta, sillä hän on laiminlyönyt maksupalvelulain mukaisen velvollisuutensa huolehtia maksuvälineistä ja niihin liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Kokonaisarvion perusteella huolimattomuusvelvoitteen laiminlyönti on katsottava törkeäksi. Asiakas on vahvistanut riidanalaiset korttimaksut omassa tunnuslukusovelluksessaan, ja nähnyt riidanalaisia maksuja koskevat tiedot ennen vahvistamista. Pankki katsoo, että menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Asiakas on tapauksessa antanut korttitietonsa huijarille tarkoituksenaan vastaanottaa maksu maksukortilleen. Korttiehtojen mukaan maksukortti on myönnetty kortinhaltijalle maksamista varten, ei maksujen vastaanottamista varten.

Pankin näkemys on, että asiakas on huolimattomuudellaan laiminlyönyt maksupalvelulain mukaisen velvollisuutensa huolehtia maksuvälineestä. Käyttämällä maksunvahvistuksissa henkilökohtaisina turvatunnuksina toimivia pankkitunnuksiaan, siitä huolimatta, että tunnuslukusovellus nimenomaan varmisti, haluaako asiakas suorittaa riidanalaiset kolme korttimaksua. Tästä toiminnasta asiakkaalle on syntynyt hänen kuvaamansa vahinko.

Korttikohtaiset turvarajat

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija voi rajoittaa kortin käyttöä esimerkiksi asettamalla vuorokausikohtaiset turvarajat. Turvaraja voidaan asettaa korttiehtojen mukaan nostettavan käteisen enimmäismäärälle tai pankin maksuautomaateilla tehtäville korttimaksuille. Vuorokausikohtaista euromääräistä maksurajaa ei voida asettaa muille kuin pankin maksuautomaateilla tehtäville korttimaksuille. Asiakkaan kortissa ei siten ole ollut hänen kuvaamaansa 1.000 euron turvarajaa, joten vastuu riidanalaisista tapahtumista kuuluu kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Asiakkaan korttisopimus on sovittu 4.12.2019 ja kortti, jolla kiistetyt korttitapahtumat on tehty, on tilattu alkuperäisen kortin tilalle 11.1.2021. Turvarajoja ei ole päivitetty missään vaiheessa alkuperäisen korttisopimuksen tekemisen jälkeen. Sovitut turvarajat koskevat käteisnostoja automaatilla sekä maksuautomaatilla heti veloitettavia maksuja. Luottokortin korttimaksuja koskevaa turvarajaa ei ole mahdollista kortilla asettaa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:  

 • Kuvakaappauksia asiakkaan ja ostajan välisistä Whatsapp-viesteistä
 • Kuvakaappauksia valesivuilta
 • Kuvakaappauksia asiakkaan Netsiltä ja pankilta saamista tekstiviesteistä
 • Korttisopimus 4.12.2019
 • Pankin korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, voidaanko asiakkaan katsoa antaneen maksupalvelulain 38 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa ko. korttitapahtumille vai onko maksutapahtumia pidettävä oikeudettomina. Mikäli tapauksessa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin sekä korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on. Edelleen Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankki laiminlyönyt noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja kortin käyttöä koskevia turvarajoja ja onko asiakkaan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta tällä perusteella syytä rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 38 §:n 1 momentin mukaan
Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Määritelmät -kohdan mukaan
Maksukortti tai kortti on maksuväline, mukaan lukien sovellukseen liitetty maksukortti, jota voidaan käyttää maksamiseen.

Korttiehtojen Kortinhaltijan vastuu -kohdan mukaan
Kortinhaltija sitoutuu maksamaan ostoista, käteisnostoista tai toistuvaismaksuista tai muusta korttitapahtumasta syntyneen velan [pankille] tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle:

 • hyväksymällä korttitapahtuman esim. vahvistamalla sen tunnusluvulla tai muulla [pankin] hyväksymällä tunnisteella.
 • käyttämällä korttia internetissä
 • […]

Korttiehtojen Kortinhaltijan mahdollisuus määrittää kortin käyttöä -kohdan mukaan
Kortinhaltijalla on [pankin] tarjoamalla tavalla mahdollisuus rajoittaa kortin käyttöä esimerkiksi asettamalla vuorokausikohtaiset turvarajat, sallimalla kortin internet-käytön tai asettamalla maantieteellisen rajauksen.
Kortinhaltijalla voi korttinsa ominaisuuksista riippuen olla mahdollisuus rajoittaa kortillaan vuorokaudessa nostettavan käteisen määrää ja Suomessa Nordean maksuautomaateilla tehtävien korttiin liittyvältä tililtä heti veloitettavien maksujen määrää asettamalla korttikohtaiset turvarajat. Turvarajat määrittelevä vuorokausi vaihtuu aina Suomen ajan mukaisesti (UTC+2).

Korttiehtojen [Pankin] oikeudet -kohdan mukaan
[Pankilla] on oikeus vastata kortilla tehtyä käteisnosto ja/tai korttiostotapahtumaa koskevaan katetiedusteluun ja varata tapahtumalle kate korttiin liitetyltä tililtä.
[Pankki] on oikeutettu veloittamaan korttiin liitetyltä tililtä käteisnostot ja maksut, jotka kortinhaltija on hyväksynyt esim. käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa tai muun [pankin] hyväksymän tunnisteen kanssa, käyttämällä korttia internetissä, […]. [Pankki] vastaa siitä, että veloitukset kirjataan korttiin liitetylle tilille.

Asian arviointi

Maksajan suostumus maksutapahtumalle

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa selvitetyksi ja riidattomaksi, että sivullinen on asiakasta harhaan johtamalla ja rikollisin aikein saanut asiakkaalta ko. riidanalaisten korttimaksujen edellyttämät korttitiedot ja on niitä hyväksi käyttäen tehnyt verkossa kolme korttimaksua, joiden toteuttaminen on edellyttänyt kunkin maksun kohdalla asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella tehtyä vahvistusta.

Pankki on esittänyt asiassa teknisen selvityksen tapahtumista ja siitä, miten ko. onnistuneet korttimaksut on vahvistettu asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella ja mitä mobiilisovelluksessa on näkynyt ennen vahvistusten antamista. Saadun selvityksen mukaan mobiilisovelluksessa on ennen kunkin maksun vahvistamista näytetty seuraavat tiedot:
"Nets pyytää vahvistusta
Haluatko suorittaa Mastercard korttimaksun?
Saaja: TRANSFERGO
Summa: [maksun euromäärä] EUR
Kortti: **** **** **** 0553
Aika: 16.1.2022"

Pankkilautakunnalla ei ole syytä epäillä pankin esittämän pankin lokitietoihin perustuvan selvityksen paikkansa pitävyyttä. Näin ollen lautakunta katsoo myös, että asiakkaan on täytynyt nähdä mobiilisovelluksessaan kyseessä olevien maksujen tiedot ennen vahvistusten antamista.

Vaikka asiakas on antanut em. vahvistukset tultuaan rikollisten harhaan johtamaksi ja mahdollisesti epähuomiossa, tällä ei ole merkitystä asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa. Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on sitovasti antanut pankille maksupalvelulain 38 §:ssä tarkoitetut suostumuksensa maksutapahtumien toteuttamiseen sekä korttiehtojen mukaiset suostumuksensa pankille maksutapahtumien veloittamiselle korttiinsa liitetyltä tililtä. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, etteivät kyseessä olevat korttimaksut ole maksupalvelulaissa tarkoitetulla tavalla oikeudettomia ja ettei käsillä siten ole perusteita pankin vastuulle korttimaksuista asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Vuorokausikohtainen maksuraja

Asiakas on vedonnut tapauksessa siihen, että pankin vuorokausi- ja korttikohtainen 1.000 euron raja ei olisi toiminut, ja että vuorokausikohtaista maksurajaa ei ole määritelty pankin korttiehdoissa.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla voi olla mahdollisuus rajoittaa kortillaan vuorokaudessa nostettavan käteisen määrää ja Suomessa pankin maksuautomaateilla tehtävien korttiin liittyvältä tililtä heti veloitettavien maksujen määrää asettamalla korttikohtaiset turvarajat. Asiakkaan korttisopimuksessa Vuorokausikohtaiset turvarajat automaattikäytölle Suomessa ja ulkomailla -kohdan alla lukee ”Käteisnostot 1 000,00” ja ”Maksuautomaatilla heti veloitettavat 1 000,00”.

Pankkilautakunta toteaa, että kortinhaltijalla ei näin ollen ole korttiehtoihin perustuvaa oikeutta tai mahdollisuutta asettaa kortilleen turvarajaa, joka koskisi kortilla verkossa tehtäviä maksuja, joita riidanalaiset maksut tässä tapauksessa ovat. Edelleen lautakunta katsoo, että korttisopimuksessa turvarajoista on sovittu selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja ettei pankki ole tapauksessa laiminlyönyt noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja kortin turvarajoja. Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas ei ole korttisopimuksen tekemisen jälkeen myöskään muuttanut turvarajojaan verkkopankissa tai tutustunut niihin verkkopankissa ennen ko. riidanalaisia maksutapahtumia, eikä lautakunta näin ollen voi arvioida, olisiko hän siinä yhteydessä voinut perustellusti ymmärtää turvarajojen toimivan toisin kuin korttiehdot mahdollistavat. Lautakunta toteaa, että verkkopankissa turvarajoista olleen informaation mahdollisella puutteellisuudella tai virheellisyydellä ei näin ollen ole tämän asian ratkaisemisen kannalta merkitystä.  

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
​​​​​​​Tervonen

Tulosta