Haku

FINE-047244

Tulosta

Asianumero: FINE-047244 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.11.2022

Lakipykälät: 69, 72

Moottoripyörän varkaus. Lukitukseen liittyvät vaatimukset. Oliko pysäköintihalliin päästy murtautumalla? Näyttö korvattavasta vahinkotapahtumasta. Ristiriitaiset tapahtumatiedot.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Harley-Davidson merkkinen, vuonna 1991 käyttöönotettu moottoripyörä varastettiin taloyhtiön parkkihallista 1.11.2021. Asiakas ilmoitti varkaudesta vakuutusyhtiölle 2.11.2021 verkkopalvelussa tekemällään vahinkoilmoituksella. Moottoripyörä löytyi yleisövihjeen perusteella 3.11.2021.

Vakuutusyhtiö pyysi asiakkaalta selvitystä moottoripyörän lukituksesta. Asiakas antoi lukituksesta selvityksen vakuutusyhtiölle lähettämässään verkkoviestissä 8.11.2021 ja lisäksi hän soitti vakuutusyhtiön korvauspalveluihin 22.11.2021. Asiakas kertoi vakuutusyhtiölle, että moottoripyörässä on virtalukko, mutta ei muita lukituksia. Parkkihallin osalta asiakas kertoi, että sinne pääsevät sisälle ainoastaan taloyhtiön asukkaat. Kyseessä on kuuden eri taloyhtiön yhteinen parkkihalli, johon pääsee kaikkiaan 11 rapusta ja lisäksi lukitusta pääovesta sekä ajoneuvojen käyttämästä ovesta. Siitä, miten parkkihalliin oli varkausvahingon yhteydessä päästy sisälle, asiakkaalla ei ollut varmuutta. Moottoripyörään hän kertoi olevan kaksi avainta, jotka molemmat ovat edelleen hänen hallussaan.

Poliisin 2.11.2021 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan asiakas on kertonut rikosilmoituksen tekemisen yhteydessä, että pysäköintihalli on normaalisti lukittuna, mutta hallin oven lukitus on ollut poikkeuksellisesti rikki, jonka vuoksi ovi oli ollut viime aikoina auki. Asiakas on lisäksi kertonut poliisille nähneensä moottoripyörän 30.10.2021 vielä paikallaan, ja hän myös muisteli vilkaisseensa pyörän suuntaan 1.11.2021 kello 16, jolloin se olisi vielä ollut paikoillaan, mutta tästä asiakas ei ollut täysin varma. Asiakas huomasi pyörän hävinneen 2.11.2021 kello 9.

Vakuutusyhtiön 29.11.2021 tekemän korvauspäätöksen mukaan moottoripyörälle aiheutunut vahinko ei ollut moottoripyörän varkausturvasta korvattava tapahtuma, koska moottoripyörän lukitus ei täyttänyt vakuutusehdoissa asetettuja edellytyksiä.

Vakuutusyhtiö totesi asiakkaan kertoneen, että moottoripyörässä on ollut vain virtalukitus, jolloin moottoripyörää ei ole lukittu vakuutusehdon edellyttämällä tavalla. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, ettei pysäköintitilassa, jossa asiakkaan moottoripyörä sijaitsi, ole havaittu viitteitä murtautumisesta, joten myös tältä osin korvattavuuden edellytykset jäivät täyttymättä.

Asiakas haki päätöksen muutosta vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Oikaisupyynnössään asiakas kertoi vaativansa korvauspäätöksen oikaisua, koska ajoneuvon lukitus ja tilan lukitusvaatimukset täyttivät vakuutusehdot. Ajoneuvolla on kaksi omistajaa, joista toinen on vakuutuksenottaja. Toinen moottoripyörän omistaja on henkilö B, joka oli lukinnut pyörän viimeisenä. B oli lukinnut pyörän virtalukon lisäksi erillisellä vakuutusyhtiöiden hyväksymällä ketjulukolla pysäköintihallin kiinteisiin rakenteisiin. Pysäköintihallin käyntiovessa ja yhdessä toisessa pysäköintihalliin johtavassa ovessa oli selkeitä murtojälkiä. Lokakuun aikana pysäköintihallin nosto-ovessa oli ollut toimintahäiriöitä, mutta varkausiltana 1.11.2021 asiakkaan ajaessa pysäköintihalliin autolla ovi oli ollut lukittuna. Asiakas toimitti muutoshakemuksen liitteenä kuvia edellä mainituista ovista.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 2.2.2022 annetun päätöksen mukaan asiakas antoi oikaisupyynnössä ristiriitaisia tietoja verrattuna siihen, mitä asiakas oli aiemmin kertonut moottoripyörän ja pysäköintihallin lukituksesta, eikä vakuutusyhtiö muuttanut päätöstä.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa varkausturvasta moottoripyörän vaurioiden korjaamiskulut, jotka ovat arviolta 5 000 – 6 000 euroa. Vaihtoehtoisesti asiakas vaatii 3 000 euron kertakorvausta.

Asiakas kertoo antaneensa moottoripyörän lukituksesta vakuutusyhtiölle puutteellisia tietoja vahinkoilmoituksen tehdessään, koska moottoripyörän oli viimeisimmäksi lukinnut moottoripyörän toinen omistaja B. Asiakas ja B eivät ole juurikaan tekemisissä toistensa kanssa, minkä vuoksi asiakkaalla ei ollut ajantasaista tietoa moottoripyörän lukituksesta.

Pysäköintihallissa, jossa moottoripyörää vahinkohetkellä säilytettiin, oli jonkin aikaa ennen varkautta sytytetty auto palamaan. Moottoripyörään tuli asiakkaan mukaan palon seurauksena jonkin verran vaurioita, ja asiakas ja B odottivat vakuutusyhtiön korvauspäätöstä kyseisten vaurioiden korvattavuudesta. Tästä syystä moottoripyörä ei ollut varkauden tapahtuessa käytössä. Palon jälkeen B osti moottoripyörään turvaketjun ja lukitsi ajoneuvon sillä pysäköintihallin kiinteisiin rakenteisiin. Asiakas on toimittanut FINElle 11.10.2021 päivätyn urheilutarvikeliikkeen kuitin, josta ilmenee, että liikkeestä on ostettu Trelock-merkkinen, mallia BC 680 oleva ketjulukko.

Asiakas katsoo, ettei hän ole antanut vakuutusyhtiölle ristiriitaisia tietoja pysäköintihallin oven lukituksesta. Asiakkaan antamat oveen liittyvät tiedot ovat olleet asiakkaan oletuksia sen hetkisestä tilanteesta ja tiedot ovat saattaneet olla puutteellisia. Pysäköintihalli on yhdentoista eri taloyhtiön käytössä, ja asiakas on vain yhden taloyhtiön asukas, eikä hänellä ole tietoa siitä, toimiiko pysäköintihallin ovi vai ei. Oven toiminnassa oli aiemmin ongelmia, mutta ovi toimi tiettävästi normaalisti varkauden tapahtuessa. Asiakas toteaa, että nosto-oven kulkutiedoista voi varmasti todentaa, oliko ovi tuolloin toiminnassa. Asiakas on lähettänyt vakuutusyhtiölle kuvia ovessa oletettavasti olevista murtojäljistä, eikä asiakkaalla ole tarkempaa tietoa siitä, milloin kyseiset jäljet ovat syntyneet. Asiakas ei tiedä, onko poliisi tutkinut oven murtojälkiä. Asiakkaan mielestä taloyhtiön isännöitsijä ei ole oikea taho tekemään johtopäätöksiä oveen tulleista jäljistä.

Palveluntarjoajan kanta

Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin ja toistaa niissä esitetyt perusteet.

Vahinkoon sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt, kenelle korvaus on suoritettava, kuka on kuljettanut ajoneuvoa ja onko alkoholilla tai huumaavilla aineilla ollut osuutta vahinkotapahtuman syntyyn. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen tällaisten tietojen saamista.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan moottoripyörä on ollut pysäköintihallissa lukittuna ainoastaan virtalukolla, kuten asiakas on ensimmäiseksi vakuutusyhtiölle kertonut. Vakuutusehtojen mukaan moottoripyörä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjaus- tai vaihdelukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Asiakkaan moottoripyörä ei ole ollut lukittuna vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, ettei asiakas ole osoittanut, että pysäköintihalliin olisi murtauduttu.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.4.2021 alkaen) kohdan 4.1.3 (Säilytettävinä olevat varusteet ja lisälaitteet) mukaan vakiovarusteet ja vakuutuksen kohteeseen kuuluvat lisälaitteet ovat (palo- ja varkausturvan) vakuutuksen kohteena myös ollessaan ajoneuvosta irrotettuina ja säilytettävinä ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa. Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä.

Yhteistallin tai muun tilan, johon useilla henkilöillä on avaimia, voidaan varkausvahingossa katsoa olleen ehtojen kohdan 4.10.1 mukaisen lukitun säilytyssuojan vain siinä tapauksessa, että sinne on päästy murtautumalla.

Avoimessa autokatoksessa ajoneuvon renkaiden ja vanteiden voidaan katsoa olleen ehtojen kohdan 4.10.1 mukaisesti lukittu niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Murtamisella tarkoitetaan sitä, että lukittuna olleet ajoneuvon renkaat anastetaan väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Kohdan 4.10 (Varkausturva) alakohdan 4.10.1 (Korvattavat vahingot) mukaan varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos
- syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja
- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.3 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, kiinteään rakenteeseen lukittuna, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja
- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Varkausturvasta korvataan ajoneuvon menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jos ei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta.

Varkausturvasta korvataan myös kohdassa 4.10 mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Alakohdan 4.10.2 (Lukitusvaatimukset varkausvahingossa) mukaan auto, mopoauto ja muu umpikorilla varustettu ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila on suljettu ja lukittu.

Perävaunu, peräreki tai hinattava laite on lukittu, kun se on lukittu laitteella, joka estää sen kytkemisen vetoajoneuvoon tai lukolla, joka estää vaunun siirtämisen.

Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo sekä kolmi- tai nelipyörä ja traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjaus- tai vaihdelukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Alakohdan 4.10.3 (Rajoitukset) mukaan jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus turvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 10 (Korvausmenettely) alakohdan 10.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet, 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava, kuka on kuljettanut ajoneuvoa ja onko alkoholilla tai muilla huumaavilla aineilla ollut osuutta vakuutustapahtuman syntyyn.

[…]

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut moottoripyörän olleen lukittuna vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla varkauden tapahtuessa, ja onko kyse varkausturvasta korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Vahinkoasiaan sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.10.1 mukaan varastetun moottoripyörän menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko korvataan vain, jos se on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.3 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, kiinteään rakenteeseen lukittuna, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta. Vakuutusehtojen kohdan 4.10.2 mukaan moottoripyörä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjaus- tai vaihdelukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaan yhteistallin tai muun tilan, johon useilla henkilöillä on avaimia, voidaan varkausvahingossa katsoa olleen ehtojen kohdan 4.10.1 mukaisen lukitun säilytyssuojan vain siinä tapauksessa, että sinne on päästy murtautumalla. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

FINElle asiasta toimitettujen tietojen mukaan asiakas on kertonut sekä 8.11.2021 kirjallisesti että 22.11.2021 puhelimessa suullisesti moottoripyörän lukituksena olleen varkauden tapahtuessa ainoastaan virtalukko. Vakuutusyhtiölle toimittamassaan muutoshakemuksessa asiakas on kertonut, että moottoripyörä oli ollut virtalukon lisäksi kiinnitettynä pysäköintihallin kiinteään rakenteeseen ketjulukolla moottoripyörän toisen omistajan B:n toimesta. Asiakas on FINElle toimittamassaan muutoshakemuksessa täsmentänyt kiinteän rakenteen olevan kiinteä kaide. Lisäksi hän on kertonut, ettei hän maininnut ketjulukkoa vakuutusyhtiölle aiemmin sen vuoksi, että moottoripyörän toinen omistaja B oli ostanut ketjulukon ja kiinnittänyt sen moottoripyörään, eivätkä asiakas ja B ole toistensa kanssa juurikaan tekemisissä.

Asiakas on poliisin 2.11.2021 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan kertonut pysäköintihallin oven lukituksen olleen poikkeuksellisesti rikki, minkä vuoksi ovi oli ollut auki. Asiakas on kuitenkin vakuutusyhtiölle toimittamassaan muutoshakemuksessa kertonut, että pysäköintihallin nosto-ovessa ja toisessa pysäköintihalliin johtavassa ovessa on ollut murtojälkiä, ja että nosto-ovessa oli ollut lokakuun aikana toimintahäiriöitä, mutta ajaessaan varkausiltana 1.11. autolla parkkihalliin ovi oli ollut lukittuna. Asiakas on toimittanut vakuutusyhtiölle kaksi kuvaa, joista toisessa on ulko-oven sivu, jossa näkyy lukkorunko. Toisessa kuvassa on FINEn käsityksen mukaan nosto-ovi, jonka keskellä on käyntiovi. Nosto-oven vasemmalla puolella, lähellä käyntiovea, on reikä, ja käyntioven vasemmassa reunassa on useampi painauma. Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa päätöksessä on kerrottu, että isännöitsijän vakuutusyhtiölle antamien tietojen mukaan nosto-oven jäljet ovat ilmeisimmin syntyneet aiemmin tapahtuneen palovahingon yhteydessä palolaitoksen murrettua oven.

FINE toteaa yleisesti, että lähtökohtaisesti korvauskäytännössä katsotaan vahingosta ensimmäiseksi annettujen tietojen olevan luotettavimpia selvityksiä vahinkotapahtumasta. Tässä tapauksessa asiakas on alun perin ilmoittanut vahinkotapahtuman olosuhteista moottoripyörän ja ajoneuvosuojan lukituksen osalta vakuutusyhtiölle ja poliisille olennaisilta osin toisin kuin myöhemmin korvauspäätökseen muutosta hakiessaan. FINE kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että vakuutusyhtiön asiaa koskevaan nimenomaiseen tiedusteluun kolme viikkoa vahingon sattumisen jälkeen vastatessaan asiakas ei ole maininnut myöhemmin esiintuomiaan, alkuperäisiin tietoihin nähden ristiriitaisia seikkoja. Myöskään asiakkaan toimittama kuitti ketjulukon ostamisesta ei osoita moottoripyörän olleen vahingon sattuessa lukittu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. FINE katsookin alkuperäisen tapahtumakuvauksen olevan tässä tapauksessa luotettavin selvitys vahingon olosuhteista ja asiassa jäävän näyttämättä, että moottoripyörä olisi ollut lukittu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla tai että ajoneuvosuojaan olisi murtauduttu.

FINE katsoo edellä mainituilla perusteilla sekä ottaen huomioon asiakkaan vahinkotapahtuman jälkeen ja muutoksenhakuvaiheessa kertomien tietojen ristiriitaisuuden, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Pippola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia