Haku

FINE-046062

Tulosta

Asianumero: FINE-046062 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.06.2022

Lakipykälät: 69

Oliko ajoneuvon vahinko korvattava? Varkaus- ja palovahinko. Ajonestolaite.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan Madza 323 -merkkinen henkilöauto (käyttöönottovuosi 1999, ajettu 200 tkm) oli varastettu yön aikana pysäköintialueelta 7.9.2021. Aamulla klo 8.34 asiakkaan sisko, joka oli ajoneuvon haltija, soitti hälytyskeskukseen ilmoittaakseen ajoneuvon varkaudesta. Poliisi ilmoitti, että tuntomerkkeihin sopiva ajoneuvo oli löydetty aamuyöllä poltettuna. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan ohikulkija oli havainnut tienvarressa ilmiliekeissä olevan auton ja ilmoittanut siitä hätäkeskukseen klo 5.20. Paikalla ei ollut havaittu ihmisiä. Pelastuslaitoksen saapuessa ajoneuvo oli täysin palanut. Asiakkaan vakuutusyhtiölle 5.10.2021 antaman lisäselvityksen mukaan autoon oli kaksi avainta, joista toinen oli asiakkaan hallussa ja toinen hänen siskonsa käsilaukussa. Ajoneuvon oikean etuoven lukko odotti yhä kunnostusta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 2.12.2021 päivätyn kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö totesi, että korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvossa oli käynnistyksenesto, joten sitä ei ollut voitu käynnistää ilman auton omia avaimia. Lisäksi ajoneuvon lukkopesä oli rikkoutunut aikaisemman varkausyrityksen yhteydessä. Lukkoa ei ollut korjattua, eikä se siten ollut täyttänyt suojaustehtäväänsä. Vakuutusyhtiö lisäsi, ettei sille ollut varattu mahdollisuutta tutkia ajoneuvoa ennen sen romuttamista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan ajoneuvon käyvän arvon. Asiakas toteaa, että tuntemattomasta syystä ajoneuvo katosi eivätkä asiakas tai poliisi tiedä asiasta mitään. Ajoneuvoon oli kohdistunut aikaisemmin ilkivaltaa, jossa matkustajanpuoleisen oven lukkoon oli työnnetty liimaa. Ovea oli mahdotonta avata, eikä tämä siten voinut olla syy autoon pääsyyn. Asiakkaan mukaan vastaavia, samaa merkkiä, mallia ja vuosimallia olevia ajoneuvoja myydään 1 500 – 2 000 eurolla. Asiakas toteaa, että ajoneuvon todellinen hinta olisi luultavasti ollut noin 1 000 – 1 200 euroa, koska matkustajanpuoleisen oven lukko ei toiminut ja autossa oli ilkivaltaisesti aiheutettuja naarmuja.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoasiaa uudelleen tutkittaessa oli selvinnyt, että ajoneuvon lukot olivat toimineet ja siten täyttäneet suojaustehtävänsä. Yhtiö kuitenkin toteaa edelleen, että kyseessä on ajonestolla varustettu ajoneuvo. Varsinaisella ajonestolaitteella tarkoitetaan elektronisesti toimivaa laitetta, joka estää ajoneuvon luvattoman käytön. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei ajoneuvoa saa käyntiin ilman avaimen ohjelmointia ajoneuvon keskusyksikköön. Ajonestolaite estää esimerkiksi polttoaineen syötön, ellei virta-avain ole paikoillaan tai elektronin lukitussysteemi ole muutaman metrin säteellä ajoneuvosta. Yhtiö toteaa, ettei ajoneuvoa ole voitu todennäköisesti anastaa muutoin kuin sen omilla avaimilla. Asiakas on kertonut, että ajoneuvoon on kaksi avainta, jotka ovat hänellä tallessa. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinkotapahtuma ole siten voinut tapahtua asiakkaan kertomalla tavalla. Vakuutusyhtiö mukaan tulkinta vastaa FINEn ratkaisukäytäntöä, joka käy ilmi esimerkiksi ratkaisusta VKL 454/13.

Vakuutusyhtiö lisää, ettei vahinko tule korvattavaksi myöskään ajoneuvon paloturvasta. Paloturvaa koskevan ehtokohdan mukaan varkauden tai moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut tai ajoneuvon sisätiloihin kohdistunut vahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli varkausturvan ehtokohdassa kerrotulla tavalla lukittu tai lukitussa tai vartioidussa säilytystilassa. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiakas ole näyttänyt toteen, että vahinko olisi tapahtunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vahinkoon sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) ehtokohdan 3.2 (Varkausturva) mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde tai sen lukittava osa (kuten ajoakkujen latausjohto) on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja sen käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Ehtokohdan 3.3 (Paloturva) mukaan paloturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku.
[…]

Varkauden tai moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut tai ajoneuvon sisätiloihin kohdistunut vahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli lukittu tai lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.

Ehtokohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) mukaan […] jos vahinko on aiheutunut sen seurauksena, että ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimet on saatu haltuun luvatta, vahinko korvataan vain, kun avaimet on saatu haltuun murtautumalla tai ryöstämällä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut, että kyseessä on kaskovakuutuksen varkaus- tai paloturvasta korvattava vakuutustapahtuma. Asiakkaan henkilöauto oli varastettu yön aikana pysäköintialueelta. Aamuyöllä ajoneuvo löydettiin poltettuna.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut.

FINE toteaa, että ajoneuvon anastaminen on mahdollista ajoneuvon omilla avaimilla tai ohittamalla ajonesto. Asiakkaan toimittaman selvityksen mukaan ajoneuvo oli tapahtumahetkellä lukittu ja ajoneuvon molemmat avaimet olivat vahingon jälkeen tallessa. Vakuutusyhtiö on toimittanut FINElle kopion autojen vähittäismyyntiketjun työnjohtajan 24.2.2022 lähettämästä sähköpostiviestistä, jonka mukaan kyseessä olevassa ajoneuvomallissa on ajonesto tehdasasennettuna.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön viitaten FINE toteaa, että vaikka ajonestolaitteen ohittaminen on mahdollista, se vaatii erityisosaamista ja -laitteistoa. FINEn käsityksen mukaan tällaista erityistä osaamista ja laitteistoa on lähinnä ammattimaisesti toimivilla autovarasliigoilla. Ammattimainen ajoneuvorikollisuus on taloudellisesti motivoitunutta ja kohdistuu siten tyypillisesti uusiin ja arvokkaisiin ajoneuvoihin.

FINE katsoo, että asiassa jää epäselväksi, millä tavoin ajonestolaitteella varustettu ajoneuvo on saatu ilmoitetun varkausvahingon yhteydessä käyttöön ilman ajoneuvon avaimia. Kun otetaan huomioon kyseessä olevan ajoneuvon ikä ja arvo, FINE ei pidä todennäköisenä, että ajoneuvo olisi valikoitunut suunnitelmallisen ajonestolaite ohittamalla tehdyn anastusrikoksen kohteeksi. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella FINE ei voi todeta, että vakuutusehtojen mukainen korvattava varkaus- tai palovahinko olisi sattunut. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Jussi Korpelainen                                         
Esittelijä Lotta Penttilä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia