Haku

FINE-045836

Tulosta

Asianumero: FINE-045836 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2022

Puutteellisen öljynkierron aiheuttama moottorivaurio. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi 23.12.2021 henkilöautolla maantiellä, kun vastaan ajoi rekka pöllyttäen runsaasti lunta. Lumi esti näkyvyyden ja samalla asiakas kuuli jysähdyksen. Asiakas pysähtyi tarkastamaan ajoneuvon ja havaitsi törmänneensä rekasta pudonneeseen isoon jäälohkareeseen. Asiakkaan palattua takaisin autoon öljynpaineen merkkivalo syttyi ja moottori alkoi kolisemaan. Asiakas sammutti ajoneuvon välittömästi. Ajoneuvo hinattiin autokorjaamolle, jossa todettiin, että moottorissa oli riittävästi öljyä. Ajoneuvoon vaihdettiin öljynsuodatin ja tehtiin öljynvaihto, mutta toimenpiteillä ei ollut vaikutusta ajoneuvon toimintaan. Moottorin öljypohjassa havaittiin lommo ja öljysihdin ja mittatikun kiinnityksessä vaurio. Moottoria pyöritettiin käsin ja kiertokangen laakereissa todettiin olevan välystä. Korjaamolla epäiltiin, että vaurioita oli myös kampiakselin laakereissa ja moottorin yläpäässä. Asentaja suositti koko moottorin vaihtoa, koska vaurioiden laajuuden vuoksi moottorin korjaaminen ei ollut kannattavaa.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 12.1.2022 päivätyn korvauspäätöksen, jossa se ilmoitti korvaavansa ulkoisesta osumasta ajoneuvolle aiheutuneet vauriot. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta moottorivauriota vedoten rajoitusehtoon, jonka mukaan kolariturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottorille puutteellisesta öljynkierrosta. Vakuutusyhtiö totesi, että moottorin öljypohjaan oli tullut pitkittäinen laaja painauma, joka oli vaurioittanut öljysihtiä ja öljysihdin jalkaa. Näin ollen ulkoisen osuman olivat saaneet ainoastaan öljypohja, öljysihti ja öljysihdin jalka. Moottorin kiertokangessa oleva välys viittasi siihen, että moottorissa oli ollut pidempään puutteellinen öljynkierto. Vakuutusyhtiö huomautti, että kyseinen vaurio aiheutuu yleisesti laakereiden pyöriessä pidempään ilman kunnollista voitelua.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan kaskovakuutuksesta uuden moottorin rahteineen, yhteensä 2 812 euroa. Asiakas huomauttaa, että korjaamolla oli todettu moottorin rikkoutuneen suuresta jäälohkareesta, joka oli osunut öljypohjaan. Ajoneuvossa oli ollut riittävästi öljyä eikä moottorissa ollut vikoja ennen törmäystä. Asiakas toteaa, että moottorivaurion täytyy johtua öljypohjaan iskeneestä jäälohkareesta. Osumasta aiheutui öljyputken vaurioituminen ja tämän seurauksena öljynkierron loppuminen. Moottorivaurio syntyy minuuteissa, kun öljynkierto estyy. Kiertokangen laakereiden välys aiheutuu riittämättömästä öljynkierrosta, joka kyseessä olevassa tapauksessa oli seurausta öljypohjaan kohdistuneesta iskusta.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että puutteellisesta öljynkierrosta johtuva moottorin vaurioituminen ei ole kaskovakuutuksesta korvattava vahinko. Vakuutusehtojen perusteella vahingosta korvataan jäälohkareeseen törmäämisestä aiheutunut välitön esinevahinko eli ajoneuvon öljypohja ja imuputki. Korvattava vahingon määrä on 380 euroa vähennettynä 200 euron omavastuulla.

Vakuutusyhtiö toteaa, että korjaamolta saatujen valokuvien ja selvityksen perusteella jäälohkare oli aiheuttanut painauman moottorin öljypohjaan. Painauman vuoksi myös öljypohjan sisäpuolella oleva moottoriöljyn imuputki öljysihteineen oli vaurioitunut. Imuputken vaurioituminen oli aiheuttanut moottorin öljynpaineen laskemisen ja öljynkierron estymisen. Puutteellisen öljynkierron vuoksi ajoneuvossa oli moottorin käydessä syttynyt matalasta öljynpaineesta kertova merkkivalo, ja moottori oli alkanut kolisemaan. Vakuutusyhtiö katsoo, että moottorin kolina viittaa moottorin sisäiseen mekaaniseen vaurioitumiseen, joka on aiheutunut käynnissä olleelle moottorille puutteellisen öljynkierron seurauksena.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.11.2019 alkaen) ehtokohdan 5.6 Kolariturva mukaan kolariturvasta korvataan vakuutuksen kohteelle sekä sähkö- ja hybridiautojen akustolle aiheutunut välitön esinevahinko, jonka syynä on kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.

Kolariturvasta korvattu vahinko laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
[…]
9. ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta.
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, tuleeko henkilöauton moottorin rikkoutuminen korvata kaskovakuutuksesta, kun rikkoutuminen oli aiheutunut öljynkierron estymisestä jäälohkareen osuttua moottorin öljypohjaan. Vakuutusyhtiö on korvannut törmäämisestä aiheutuneena välittömänä esinevahinkona moottorin öljypohjan sekä imuputken ja öljysihdin vauriot.

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen mukaan kolariturvasta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut välitön esinevahinko, jonka syynä on kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta.

Korjaamon 28.12.2021 päivätyn selvityksen mukaan moottorin öljypohjassa oli painauma, öljysihdin ja mittatikun muovisessa kiinnitysosassa oli vaurio ja kiertokangen laakereissa oli välystä. Selvityksen mukaan oletettavaa oli, että vaurioita oli myös kampiakselin laakereissa ja moottorin yläpäässä.

FINEn käytettävissä olevien valokuvien ja selvityksen mukaan törmäys jäälohkareeseen aiheutti moottorin öljypohjaan painauman ja vaurioitti öljysihtiä ja öljysihdin jalkaa. FINE toteaa, ettei moottorin rikkoutumisessa ole siten kyse välittömästä esinevahingosta, jonka syynä oli törmäys jäälohkareeseen. Moottorivaurio aiheutui törmäyksen jälkeen, kun vaurioitunut moottoriöljyn imuputki aiheutti öljynkierron estymisen eikä moottori saanut riittävästi moottoriöljyä. Moottorin ollessa käynnissä moottoriöljyn merkkivalo syttyi ja moottori alkoi pitää kolinaa.

Vakuutuslautakunnan samankaltaisissa tapauksissa noudattaman ratkaisukäytännön mukaisesti FINE katsoo, että moottorin vaurioituminen johtuu rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla puutteellisesta öljynkierrosta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on rajoitusehdon perusteella oikeus kieltäytyä korvaamasta puutteellisesta öljynkierrosta aiheutunutta moottorin rikkoutumista. Vakuutusyhtiön päätös korvata ainoastaan öljypohjalle sekä imuputkelle ja öljysihdille törmäyksen seurauksena aiheutunut välitön esinevahinko on siten vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                                         

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Penttilä

                                            

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia