Haku

FINE-045758

Tulosta

Asianumero: FINE-045758 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.08.2022

Hissin taajuusmuuttajan rikkoutuminen. Tuliko ikävähennys tehdä taajuusmuuttajan vai hissin iän perusteella?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön hissin taajuusmuuttaja rikkoutui 31.8.2021. Vakuutusyhtiö korvasi taajuusmuuttajan uusimisesta aiheutuneet kulut. Hissi on modernisoitu vuonna 2005, ja korvauksesta tehtiin tuohon vuoteen perustuva ikävähennys. Taajuusmuuttaja oli uusittu edellisen kerran vuonna 2016.

Asunto-osakeyhtiö katsoi, että ikävähennys tulisi tehdä taajuusmuuttajan eikä koko hissin iän mukaan. Taajuusmuuttaja tuli katsoa rakennuksen toimintaa palvelevaksi laitteeksi. Epäselvää vakuutusehtoa tuli tulkita laatijansa vahingoksi.  

Vakuutusyhtiön mukaan ikävähennys laskettiin hissin iän mukaan, ei hissin yksittäisen komponentin. Vakuutusyhtiö katsoi, että taajuusmuuttaja ei ole rakennuksen toimintaa palveleva laite, vaan osa hissiä. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin viittasi vielä vakuutusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan sähkö tai konetekniikan rikkoutuminen. Rakennuksen konetekniikalla tarkoitetaan hissejä, liukuportaita sekä ovien moottoreita ja niiden ohjausta. Ikävähennystä ei sovelleta jonkin laitteen osan uusimisen perusteella vaan laitekokonaisuuden iän. Taajuusmuuttaja itsessään ei ole mikään rakennuksen toimintaa palveleva laite, vaan osa hissiä. Vakuutusyhtiö ei pitänyt ehtoja epäselvinä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö pyytää FINEä ottamaan kantaa siihen, onko vakuutusyhtiön päätös ikävähennyksistä vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö viittaa yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen antamaan päätökseen. Vakuutusyhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa VKL 64/13.

Sopimusehdot

Asiassa sovelletaan vuonna 2021 voimassa olleita kiinteistövakuutuksen vakuutusehtoja.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 (Rakennuksen sähkö- ja konetekniikan rikkoutuminen) mukaan korvattavia vahinkoja ovat vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen. Rakennuksen konetekniikalla tarkoitetaan hissejä, liukuportaita sekä ovien moottoreita ja niiden ohjausta.

Ehtojen kohdan 7.1 (Ikävähennykset) mukaan seuraavat ikävähennykset tehdään kaikista jälleenhankinnan tai korjauksen aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien vian etsintä, kosteuskartoitus, rakenteiden avaaminen ja ennalleen saattaminen, maankaivuu- ja täyttötyöt.

Rakennuksen toimintaa palvelevan LVIS- ja konetekniikan rikkoutumiseen liittyvät ikävähennykset

Rakennuksen toimintaa palvelevan LVIS- ja konetekniikan rik­kou­tu­mis­va­hin­gois­sa tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vakuutetun omaisuuden ikään pe­rus­tuva 5 prosentin vuosittainen vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyt­töön­ot­to­vuot­ta seuraavien viiden kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vä­hennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä.
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys hissin taajuusmuuttajan uusimiskulusta tehtävästä ikävähennyksestä. Asunto-osakeyhtiö on katsonut, että ikävähennys tulisi laskea taajuusmuuttajan edellisen uusimisen perusteella, eikä laitekokonaisuuden iän perusteella.

Tapaukseen sovellettavissa rakennuksen sähkö- ja konetekniikan rikkoutumista koskevissa vakuutusehdoissa on todettu, että rakennuksen konetekniikalla tarkoitetaan muun muassa hissejä. Ikävähennyksiä koskevan vakuutusehtokohdan mukaan rakennuksen toimintaa palvelevan konetekniikan rik­kou­tu­mis­va­hin­gois­sa tehdään vakuutetun omaisuuden ikään perustuva viiden prosentin vuo­sit­tai­nen vähennys.

Vakuutuslautakunnan antamassa ratkaisusuosituksessa VKL 64/13 on pidetty perusteltuna pitää rakennuksen maalämpöjärjestelmän toiminnallista kokonaisuutta yhtenä järjestelmänä. Tapauksessa ei ollut uusittu järjestelmää niin paljon, että sitä olisi ollut syytä pitää täysin uusittuna.

FINE katsoo vastaavasti tässä tapauksessa, että on perusteltua pitää rakennuksen toimintaa palvelevana konetekniikkana hissijärjestelmän laitekokonaisuutta. Siten ikävähennys tulee tehtäväksi laitekokonaisuuden iän perusteella, eli vuodesta 2005 alkaen. FINE ei pidä tapauksessa sovellettuja vakuutusehtokohtia sillä tavoin tulkinnanvaraisena, että niiden tulkinnasta muodostuisi epäselvyyttä. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Salo                                                         

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia