Haku

FINE-045250

Tulosta

Asianumero: FINE-045250 (2022)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2022

Miten vastuu asiakkaan kortilla verkossa tehdyistä ja asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella vahvistetuista korttimaksuista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Verkkourkinta. Maksajan suostumus maksutapahtumalle.

Tapahtumatiedot

Asiakas on joutunut puhelinsoitosta alkaneen huijauksen uhriksi, minkä seurauksena asiakkaan kortin tiedoilla on tehty verkossa 10.12.2021 klo 14.39-16.38 19 korttimaksua yhteisarvoltaan 25.360 euroa. Kaikki em. korttimaksut on pankin selvityksen mukaan vahvistettu asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella, jossa on kunkin maksun kohdalla ennen maksun vahvistamista näkynyt vahvistettavan maksun määrä, valuutta ja saaja sekä maininta: ”Vahvista tapahtuma”. Tapahtumien aikana asiakkaan verkkopankkiin on myös kirjauduttu useamman kerran mobiilisovelluksella vahvistaen, verkkopankissa on tehty siirtoja asiakkaan käytössä olevien tilien välillä ja asiakkaan turvarajoja on muutettu useamman kerran.

Asiakkaan kortille on asetettu tilapäinen sulku 11.12.2021 klo 11.20. Sulku on poistettu klo 12.16, kun asiakas on puhelimitse vahvistanut Netsille tunnistavansa ja tehneensä itse veloitukset sekä kaiken olevan kunnossa. Asiakkaan kortille on asetettu toinen sulku klo 14.23 asiakkaan soitettua Netsin monitorointiin uudestaan.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että pankki korvaa aiheutuneet 25.360 euron menetykset.

Asiakas sai perjantaina 10.12.2021 puhelun +49-alkuisesta numerosta. Asiakas ei yleensä vastaa ulkomaalaisiin numeroihin, mutta asiakas ajatteli soiton koskevan hänen Saksassa asuvaa veljeään. Soittaja esitti soittavansa pankista X ja kysyi asiakkaalta, onko hän yrittänyt avata uutta pankkikorttia. Asiakas ei ollut yrittänyt eikä hän myöskään ollut pankin X asiakas. Soittaja kysyi, minkä pankin asiakas on ja asiakas kertoi. Soittaja lupasi ilmoittaa asiakkaan pankin turvallisuuspalveluun, että asiakkaan kortilla on tehty outoja yrityksiä.

Heti perään soitettiin pankin numerosta ja soittaja kertoi venäjäksi soittavansa pankin turvallisuuspalvelusta. Asiakas oli kuulemma valinnut hätätapauksissa turvallisuuskieleksi venäjän eikä suomalaisen henkilön saaminen puhelimeen onnistunut.

Soittaja luetteli asiakkaan kortin numeron sekä asiakkaan tilin ja hänen ystävänsä tilin, johon asiakkaalla on käyttöoikeus, saldot. Hän sanoi, että rahat on siirrettävä turvaan. Asiakasta pyydettiin avaamaan pankin mobiilisovellus ja vahvistamaan sinne tulevat siirrot.

Lauantaina 11.12. em. soittaja laittoi asiakkaalle vielä whatsapp-viestin, jossa oli pankin logo. Viestin info-kohdasta näkyi latvialainen puhelinnumero. Kun vielä Netsistä oltiin asiakkaaseen yhteydessä, asiakas tajusi, että häntä oli huijattu. Asiakas otti uudelleen yhteyttä Netsiin ja pankin numeroon, ja asiakkaan kortti ja tunnukset suljettiin.

Pankin päätöksessä todetaan, että kortti on suljettu maanantaina 13.12.2021 klo 9:28. Tiliotteista käy ilmi, että käyttötililtä on lähtenyt samana aamuna korttiostoja 26.060 euron edestä ja lisäksi on suoritettu 8 kpl tilien välisiä siirtoja. Yksi 700 euron korttiosto palautui asiakkaan tilille, joten petoksessa menetetty summa on 25.360 euroa.

Asiakas ei voi ymmärtää, miksi kortti suljettiin vasta maanantaina ja miten tileillä on voinut olla minkäänlaista toimintaa vielä maanantaina 13.12., sillä asiakas tajusi tulleeni huijatuksi lauantaina 11.12. ja otti Netsin yhteydenoton jälkeen yhteyttä ensin Netsiin klo 14:13 pyytäen sulkemaan korttinsa, ja sen jälkeen klo 14:28 pankkiin numeroon ja pyysi sulkemaan korttinsa ja verkkopankkinsa. Asiakas varmisti vielä puhelimessa, ettei mitään tapahtumia voi enää tileillä olla sen soiton jälkeen.

Pankin mukaan tiliä ei voi sulkea pankin sulkupalvelussa, vaan vain itse pankissa, mutta pankki ei kerro, miksi näin on. Asiakas ymmärtää täysin, että on joutunut huijauksen uhriksi ja on sen vuoksi mahdollistanut huijareiden toiminnan, mutta ei sitä, että tänä päivänä pankin sulkupalvelussa ei voida sulkea tilejä niin, ettei niiltä pääse tapahtumia lähtemään. Asiakas on sitä mieltä, että pankilla on käynyt tässä virhe. Olkoonkin, että asiakas oli ne ensin itse hyväksynyt.

Pankin vastine

Pankki tiedottaa ja on säännöllisesti tiedottanut asiakkaita turvallisesta verkkoasioinnista sekä erilaisista verkkohuijauksista ja mitä asiakkaan tulisi tehdä välttääkseen ne.

Pankin verkkopankkiin kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, salasanan ja tunnuslukukortin kertakäyttöisen koodin sekä puhelimeen saapuvan tekstiviestikoodin asiakkaalta tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja vahvistussovelluksella tehdyn hyväksynnän.

Vahvistussovellukseen kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen PIN-koodin tai biometrisen tunnisteen, jonka asiakas on määritellyt ottaessaan vahvistussovelluksen käyttöönsä. PIN-koodilla/biometrisellä tunnisteella asiakas vahvistaa tapahtumat maksu- ja korttitapahtumat sovelluksessa. Pankki on toimittanut mallikuvat siitä, miltä verkkopankkiin kirjautumista, korttitapahtuman vahvistamista ja korttien turvarajojen muutosta koskeva tapahtuman vahvistus näyttää vahvistussovelluksessa.

Asiakkaan kahdelle laitteelle on luotu vahvistussovellukset 10.6.2021 klo 9:13:34 ja klo 11:34:53. Asiakkaan vahvistussovellusta ei ole tapahtuma-aikana ladattu ulkopuolisille laitteille. Pankki ei ole lähettänyt asiakkaalle mitään kirjautumislinkkejä tekstiviesteissä tai muutoin.

Kaikki valituksen kohteena olevat tapahtumat on tehty ko. kortilla, joka asiakkaalla on ollut aktiivisena huijauksen ajankohtana, ja tapahtumat on vahvistettu asiakkaan toimesta 10.12.2021 klo 14:39:07-16:38:26 asiakkaan vahvistussovelluksella.

Asiakkaalla on ollut käyttöoikeus toisen henkilön tiliin. Tämä tili on liitetty asiakkaan verkkopankkiin, minkä seurauksena tililtä on pystytty siirtämään varoja toiselle tilille, johon Visa Debit -kortti on liitetty. Kuusi tilisiirtoa yhteisarvoltaan 15.360 euroa käyttöoikeustililtä toiselle tilille on tehty klo 14.27-16.14 vahvasti sähköisesti tunnistettuna. Kaikki asiakkaan käytössä olevien tilien väliset siirrot on tehty verkkopankissa (kirjautuminen selaimen kautta) eikä niitä tarvitse erikseen vahvistaa.

10.12.2021 klo 17:46:28 on pankista lähetetty asiakkaan puhelinnumeroon alla oleva viesti koskien valuuttamääräistä maksua:

"Hei, maksaessasi kortilla muussa valuutassa kuin euroissa, tapahtumat muutetaan euroiksi käyttämällä Visan tukkukurssia, johon lisätään pankin palkkio 1,95%. Ostoksesi pankin palkkion suhde Euroopan keskuspankin kurssiin verrattuna on arviolta xx,x%. Korttimaksun valuuttalaskurin löydät osoitteesta https://www.[pankki].fi/fi/kortilla-maksaminen-ulkomailla. Terveisin, [pankki]."

Asiakkaan kortille on Netsin toimesta asetettu 11.12.2021 klo 11:20 tilapäinen sulku ja asiakkaalle on lähetetty Nets monitoroinnista tapahtumakysely 11.12.2021 klo 11:25

” Hyvä [asiakkaan nimi], Visa Classic Debit (xxxxxxxxx6640) on tullut veloitusyritys, jonka haluaisimme turvallisuussyistä tarkistaa. 11.12. TRANSFERGO, Internet, summa 1 000,00 EUR. Jos tunnistat tapahtuman, vastaa tähän vietiin A. Jos et tunnista tapahtumaa, vastaa tähän viestiin B. Kortin käyttöä on rajoitettu asian selvittämiseen saakka. Viestiin vastaaminen maksaa normaalin tekstiviestimaksun verran.
Terveisin, [pankin] puolesta Nets
+358969646900 (24h)”

Asiakkaan vastaus tapahtumakyselyyn on saapunut 11.12.2021 klo 11:28, asiakas vastasi: A. Asiakkaan vastaukseen on vastattu Netsistä 11.12.2021 klo 11:28

”Kiitos viestistä. Vahvistit tunnistaneesi tapahtuman ja voit jatkaa korttisi käyttää hetken kuluttua. Mikäli ostotapahtuma epäonnistui, ole hyvä ja yritä uudestaan. Huomioithan, että estynyttä ostotapahtumaa ei tulla automaattisesti veloittamaan kortiltasi.
Terveisin, [pankin] puolesta Nets +358969646900 (24h)”

Nets lähettänyt yhteydenottopyyntöviestin 11.12.2021 klo 11:39

”Hyvä [asiakas], yritimme tavoittaa sinua koskien korttisi turvallisuutta. Otathan meihin mahdollisimman pian yhteyttä.
Terveisin, Nets
+358969646900 (24/7)”

Asiakas on soittanut pyynnön mukaisesti Netsin palvelunumeroon 11.12.2021. klo 12:10. Pankki on toimittanut puhelun litteroinnin. Asiakas on vahvistanut kahdelle Netsin toimihenkilölle monta kertaa tunnistavansa ja tehneensä itse veloitukset sekä kaiken olevan kunnossa. Kortille Netsissä turvallisuussyistä asetettu sulku on poistettu puhelun perusteella klo 12:16 ja asiakas on tämän vahvistanut.

Asiakas on soittanut Netsin monitorointiin uudestaan 11.12.2021 klo 14:13 ja kertonut mitä on tapahtunut. Kortti on suljettu tilapäisesti turvallisuussyistä klo 14:23. Asiakas on ohjattu olemaan yhteydessä pankkiin. (litterointi puheluista). Asiakas ollut pankkiin yhteydessä 13.12.2021. Asiakkaan kortti lopetettiin pankissa 13.12.21 09:28 ja uusi kortti tilattiin tilalle.

Kortin tilapäinen sulku sekä kortin lopettaminen estävät uusien korttitapahtumien muodostumisen kortille. Kortin sulku ei estä ennen sulkua kortille tehtyjen ostoksien veloittumista. Korttitapahtumat eivät veloitu korttiin liitetyltä tililtä heti oston yhteydessä. Korttiehtojen mukaisesti kortinhaltija ei voi enää perua tapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut suostumuksen korttitapahtumaan. Korttitapahtumat veloitetaan ehtojen mukaisesti korttiin liitetyltä tililtä viimeistään tapahtuman vastaanottopäivää seuraavan pankkipäivän kuluessa. Tapahtuman vastaanottohetki on se hetki, jolloin kortinhaltijan pankki on saanut maksunsaajan pankilta tarpeelliset tiedot tapahtuman toteuttamista varten. Tiliehtojen mukaan maksutoimeksiannon rahamäärä veloitetaan tililtä, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon.

Asiakas kertoo lisäkirjelmässään ihmettelevänsä, minkä vuoksi korttiin liitettyä tiliä ei ole suljettu sulkupalvelussa samalla, kun asiakkaan pankkikortti on suljettu tilapäisesti.

Pankki tarjoaa asiakkaalle maksupalvelulain edellyttämän palvelun, jossa hän voi milloin tahansa sulkea maksuvälineensä. Tili ei ole maksuväline, eikä lainsäädäntö velvoita pankkia tarjoamaan sille sulkupalvelua. Tilin sulkeminen on mahdollista tehdä vain pankissa eikä tiliä ei ole mahdollista sulkea sulkupalvelussa. Tiliehdoissa on kerrottu kuinka pankki voi sulkea tilin tai rajoittaa tilin käyttöä.

Asiakas on tässä tapauksessa antanut suostumuksensa häneltä veloitettuihin korttimaksuihin hyväksymällä maksutapahtumat henkilökohtaisella tunnusluvulla pankin mobiilisovelluksessa. Korttimaksun hyväksymisen jälkeen on pankin velvollisuus toteuttaa maksu asiakkaan hyväksymän toimeksiannon mukaisesti, kuten yleisissä korttiehdoissa mainitaan. Vaikka asiakkaan korttiin liitetty tili olisi suljettu ennen asiakkaan hyväksymien korttimaksujen automaattista veloittamista pankkikorttiin sidotulta tililtä, maksut olisi veloitettu asiakkaalta manuaalisesti. Pankilla on velvollisuus hyvittää tapahtuma maksunsaajan pankille maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan käyttäytymisen arviointi

Pankin käsityksen mukaan 10.12.2021 puhelun aikana, jossa ulkopuolinen huijari on esittäytynyt toisen pankin työntekijänä, asiakas on ilmaissut pankkiasiakkuuteensa valituksen kohteena olevassa pankissa sekä kertonut käytössä olevista pankkituotteistaan. On kenties mahdollista, että asiakkaan verkkopankkitunnukset on saatu kalasteltua asiakkaalta ennen 10.12.2021 puhelua, jolloin ulkopuolinen on saanut tietoonsa tarkkoja tietoja asiakkaasta, joita ulkopuolinen on kertonut asiakkaalle puheluiden aikana luoden näin luottamusta.

Asiakas on itse kertonut puheluiden aikana vahvistaneensa omalla puhelinlaitteellaan vahvasti tunnistautuneena valituksen kohteena olevat tapahtumat ja vahvistanut Netsille tunnistavansa maksut, kun hänet on niiden tiimoilta kontaktoitu.

Asiakas ei ole reagoinut pankin järjestelmän 10.12.2021 automaattisesti lähettämään viestiin valuuttaostosta. Tämän viestin olisi pitänyt herättää hänessä epäilyjä, jos hän ei valuuttamääräistä ostoa ole tekemässä. Asiakas on kuitenkin ottanut yhteyttä pankkiin vasta 13.12.2021.

Yleisesti tunnettu tosiseikka on myös se, ettei pankki soita asiakkaalle ja tiedustele esimerkiksi kortti- tai tilinumeroita tai muita tietoja, jotka pankeilla on omissa järjestelmissään.

Asiakas kertoo saaneensa viestin latvialaisesta numerosta WhatsApp-viestin. Kyseinen palvelu ei ole pankin asiointikanava, sekä tiedon ulkomaalaisesta puhelinnumerosta olisi pitänyt herättää asiakkaassa epäilyksen.

Pankin asiointikieli on suomi, kuten verkkopankkisopimuksen yleisissä ehdoissa ja korttiehdoissa sovitaan, eikä pankki soittaessaan tai muissa asiakasyhteydenotoissa asiakkaalle käytä esimerkiksi venäjää. Mikäli joku esiintyy pankin edustajana venäjää puhuen, on tällaisen toiminnan herätettävä asiakkaassa heti vahvoja epäilyjä asian ja asioinnin asianmukaisuudesta. Asiakas kertoo Netsille yrittäneensä useaan otteeseen vaihtaa puhelukieltä suomeksi.

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Pankki on arvioinut kaikkia edellä kerrottuja asiakkaan toimia kokonaisuutena ja katsoo selvitetyksi, että kaikki valituksen kohteena olevat kortti- ja tilitapahtumat on hyväksytty asiakkaan puhelinlaitteella, niin että asiakas on vahvasti tunnistettuna ne hyväksynyt. Lisäksi pankki katsoo, että asiakkaan toiminta on kokonaisuutena ollut poikkeavaa ja törkeän huolimatonta, hänen olisi pitänyt huolellisesti arvioida saamiensa puheluiden ja venäjänkielisten ohjeiden oikeellisuus ja päättää puhelut välittömästi ja olla yhteydessä pankkiin. Asiakas ei ole riittävän huolellisella tasolla myöskään huomioinut Netsin korttiturvallisuuden hänelle lähettämiä viestejä liittyen hänen korttiturvallisuuteensa. Asiakas ei ole myöskään noteerannut valuuttamääräisiin maksuihin liittyvää pankin viestiä, jonka olisi pitänyt myös herättää epäilyjä korttiturvallisuuden vaarantumisesta.

Edellä kuvatusta asiakkaan käyttäytymisen kokonaisarviosta johtuen pankki ei korvaa valituksen kohteena olevia menetyksiä, vaan ne jäävät asiakkaan vastuulle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:  

  • Tutkintailmoitus (10.12.2021)
  • Kuva asiakkaan puhelimen näytöstä
  • Nets_litterointi
  • Verkkopankkipalvelun yleiset ehdot
  • Yleiset korttiehdot
  • Käyttötilin yleiset ehdot
  • Tilitapahtumaote

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, voidaanko asiakkaan katsoa antaneen maksupalvelulain 38 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa ko. korttitapahtumille vai onko maksutapahtumia pidettävä oikeudettomina. Mikäli tapauksessa katsotaan olevan kyse maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen maksuvälineensä sen käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai voidaanko maksuvälineen oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin sekä kortti- ja pankkitunnusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 38 §:n 1 momentin mukaan

Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Lain 63 §:n 1 momentin mukaan

Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Maksupalvelulain lisäksi tapauksessa tulevat sovellettaviksi pankin korttiehdot ja pankin pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleiset ehdot (Pankkitunnusehdot).

Pankin korttiehtojen Kortinhaltijan ja tilinomistajan vastuu kortin tai kortin tietojen väärinkäytöstä -kohta vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortinhaltijan vastuu korttimaksusta -kohdan mukaan

Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttimaksuun näppäilemällä henkilökohtaisen tunnuslukunsa, omakätisesti allekirjoittamalla, käyttämällä korttia sellaisessa laitteessa, joka ei vaadi tunnuslukua, hyväksymällä maksutapahtuma kortin tiedot sisältävällä mobiililaitteella tai sovelluksella, tai antamalla muulla näissä ehdoissa mainitulla tavalla kortin tiedot. Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttimaksua, kun hän on edellä mainitulla tavalla antanut suostumuksensa korttimaksuun. […]

Korttiehtojen Kortin käyttäminen -kohdan mukaan

[…] Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttimaksuun näppäilemällä henkilökohtaisen tunnuslukunsa (PIN), omakätisesti allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä maksuun kortin tiedot sisältävää mobiililaitetta tai sovellusta, […]. Maksaja ei voi enää perua korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän edellä mainitulla tavalla on antanut suostumuksensa korttitapahtumaan. […]

Korttiehtojen Kortin käyttö etämaksamisessa -kohdan mukaan

Kortinhaltija voi kortin numeron, kortin voimassaoloaikatiedon, kortin kääntöpuolella olevan kolminumeroisen turvaluvun ja tarvittavien tunnusten, esimerkiksi pankkitunnusten, avulla maksaa ostamiaan tuotteita tai palveluita etämyynnissä. Kortinhaltijan tulee antaa kortin tiedot vain turvalliseksi tietämilleen palveluntarjoajille. Kortinhaltijan tulee tutustua palveluntarjoajan palveluun ja sen ehtoihin ennen kortin tietojen antamista palveluntarjoajalle.

Korttiehtojen Pankin velvollisuus toteuttaa maksu […] -kohdan mukaan

Kortinhaltijan pankki vastaa kortinhaltijalle siitä, että kortinhaltijan antaman toimeksiannon mukainen maksu veloitetaan korttiin liitetyltä tililtä tai luotolta ja hyvitetään maksunsaajan pankille maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti. […] Kortinhaltijan pankin velvollisuus toteuttaa maksu alkaa siitä, kun se on saanut maksunsaajan pankilta korttimaksutapahtumaa koskevan toimeksiannon ja loppuu siihen, kun se on tilittänyt varat maksunsaajan palveluntarjoajalle. […]

Asian arviointi

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa selvitetyksi, että sivullinen on asiakasta harhaan johtamalla ja rikollisin aikein saanut ko. riidanalaisten korttimaksujen edellyttämät korttitiedot ja on niitä hyväksi käyttäen tehnyt verkossa korttimaksuja, joiden toteuttaminen on edellyttänyt kunkin maksun kohdalla asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella tehtyä vahvistusta. Lautakunta katsoo jääneen osin epäselväksi, miten tekijät ovat saaneet asiakkaan korttitiedot, mutta riidatonta asiassa on, että asiakas on itse vahvistanut ko. tapahtumat puhelimessaan olevalla pankin mobiilisovelluksella.

Pankin antaman pankin lokitietoihin perustuvan selvityksen mukaan korttimaksut on vahvistettu asiakkaan puhelimessa olevalla pankin mobiilisovelluksella asiakkaan henkilökohtaisella PIN-koodilla tai biometrisella tunnisteella ja mobiilisovelluksessa on kunkin maksun kohdalla ennen maksun vahvistamista näkynyt vahvistettavan maksun määrä, valuutta ja saaja sekä seuraava maininta: ”Vahvista tapahtuma”. Pankkilautakunnalla ei ole syytä epäillä pankin esittämän selvityksen paikkansa pitävyyttä.

Vaikka asiakas on antanut em. vahvistukset tultuaan puhelimessa rikollisten harhaan johtamaksi, tällä ei ole merkitystä asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa. Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on sitovasti antanut pankille maksupalvelulain 38 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa maksutapahtumien toteuttamiseen ja korttiehtojen mukaiset suostumuksensa pankille maksutapahtumien veloittamiselle korttiinsa liitetyltä tililtä. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, etteivät kyseessä olevat maksutapahtumat ole maksupalvelulaissa tarkoitetulla tavalla oikeudettomia ja ettei käsillä siten ole perusteita pankin vastuulle korttimaksuista asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

puheenjohtaja Sillanpää                                     
sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Aspelund
Atrila
Piilo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia