Haku

FINE-045170

Tulosta

Asianumero: FINE-045170 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.08.2022

Ajovarusteiden vaurioituminen. Rajoitusehdot. Urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumisesta urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakas kaatui moottoripyörällä 5.6.2021 rataharjoittelualueella. Kaatumisen yhteydessä asiakkaan moottoripyöräilyyn tarkoitetut kypärä, nahkapuku, saappaat ja hanskat vahingoittuivat.

Asiakas haki vahingoittuneista ajovarusteista vakuutusyhtiöltä korvausta. Asiakas selvensi vakuutusyhtiölle, että hän oli vahingon tapahtumispäivänä ajamassa radalla huvikseen.

Vakuutusyhtiö totesi 23.6.2021 päivätyssä korvauspäätöksessä, että kotivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4 alakohta 12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta tai menettämisestä urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana. Koska ajovarusteiden vahingoittuminen tapahtui rata-ajossa kaatumisen yhteydessä, kyseessä on edellä mainitun ehtokohdan tarkoittamasta tilanteesta.

Asiakas haki korvauspäätökseen muutosta vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 6.7.2021 lähettämällään viestillä. Asiakas toteaa viestissään, että kyse ei ollut urheilu- tai liikuntasuorituksesta, vaan huviajelusta. Vahingoittuneet ajovarusteet eivät ole urheiluvarusteita, vaan suojavarusteita, joista kypärä on pakollinen varuste. Asiakas toteaa viestissä, että tapahtuma on vertailukelpoinen maantiellä kaatumiseen ja hän käyttää samoja varusteita myös julkisilla teillä ajaessaan.

Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen antaman 29.9.2021 päivätyn korvauspäätöksen mukaan urheilu- ja liikuntasuorituksella ei tarkoiteta yksinomaan kilpailusuoritusta tai lisenssin vaatimaa toimintaa. Urheilu- tai liikuntasuorituksella tarkoitetaan myös harjoittelua ja muuta urheiluun tai liikuntaan liittyvää harrastustoimintaa. Vakuutusyhtiön aiemmin antamassa korvauspäätöksessä sovellettu vakuutusehtojen kohta sulkee korvauspiirin ulkopuolelle ainoastaan ajovarusteen rikkoutumisen tai menettämisen esimerkiksi rata-ajon aikana, mutta ajovarusteen rikkoutumiseen muussa tilanteessa tai vaikkapa varkausvahingon sattuessa ehtokohtaa ei sovelleta.

Edelleen vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin toteaa 29.9.2021 päivätyssä korvauspäätöksessä, että urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana tapahtuneen urheiluvälineen rikkoutumiseen sovellettava rajoitusehto johtuu tuollaiseen käyttöön usein sisältyvästä suuremmasta rikkoutumisen riskistä. Asiakkaan tapauksessa moottoriradalla on ollut vahingon tapahtumispäivänä suljettu yksityistilaisuus, jolloin rata ei ole ollut avoinna normaaliin avoimeen harjoituspäivään. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin toteaa lisäksi, että moottoriajoneuvon kypärä on ajoneuvon varuste, jota ei korvata kotivakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2.2 perusteella.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa ajovarusteille aiheutuneen vahingon asiakkaan kotivakuutuksesta. Asiakas toteaa, että moottoripyöräily ei ole urheilua. Vakuutuksenottaja ei voi tietää, että urheiluvälineillä tarkoitetaan myös moottoripyöräilyn ajovarusteita, kuten vaatteita ja kypärää. Asiakas käyttää samoja varusteita myös yleisillä teillä ajaessaan. Asiakas pitää vakuutusyhtiön väitettä perusteettomana, koska kyseistä periaatetta soveltaessaan vakuutusyhtiö voi määritellä sattumanvaraisesti melkein mitä vain urheiluvälineeksi. Asiakas kertoo valituksessaan, että hänen tuttavallaan kävi vastaavanlainen vahinko ja tuttavan vakuutusyhtiö maksoi tuttavalle korvauksen kotivakuutuksesta. Asiakkaan mukaan hänen vakuutusyhtiönsä ja tuttavan vakuutusyhtiön vakuutusehdot ovat samansisältöiset asiassa sovellettavin osin. Asiakas katsoo, että jos vakuutuksesta rajataan jotain ulos se pitää ilmaista vakuutusehdoissa selkeästi. Eri vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntö ei voi olla yhteneväisillä ehdoilla erilainen.

Asiakas kuuluu noin 40 moottoripyöräilyharrastajan porukkaan, joka oli varannut radan vahinkopäivänä käyttöönsä. Päivä oli ensisijaisesti suunnattu tälle porukalle ja porukassa mukana olevien tuttaville, mutta myös muille rata-ajoa moottoripyörällä harrastaville. Päivällä ei ollut radalla ajamisen lisäksi mitään muuta erityistä tarkoitusta.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan katsonut, että rata-ajo ei ole moottoripyörän normaalia liikennekäyttöä, eikä radalla ole nopeusrajoituksia ja muita liikenneturvallisuuteen liittyviä sääntöjä samalla tavalla kuin tieliikenteessä. Vakuutusyhtiön mukaan kaatumisvahinkojen riski on rata-ajossa huomattavasti suurempi kuin tieliikenteessä. Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että asiakkaan tapauksessa ei ole ollut kyse ajo-oikeuden saamiseen liittyvästä liikenneopettajan antamasta ajokoulutuksesta, vaan omalla porukalla järjestetystä rata-ajosta, joka on vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan moottoriurheilua.

Asiakas toteaa edellä mainittuihin vakuutusyhtiön väittämiin, että myös rata-ajo on moottoripyörän normaalia käyttöä. Rata-ajossa on myös voimassa säännöt. Asiakkaan mukaan riskien suuruuskin on suhteellista, koska esimerkiksi riski törmäysvahingolle vastaantulijan kanssa on radalla merkittävästi pienempi kuin yleisillä teillä ajettaessa. Myös radan turva-alueet ovat paremmat ja laajemmat kuin yleisillä teillä, ja radan pinta on vapaa epäpuhtauksista kuten hiekasta. Asiakas katsoo, etteivät vakuutusyhtiön edellä esittämät asiat ole mitenkään relevantteja vahinkoasian käsittelyn kannalta niin kuin ei sekään, ettei kyse ole ollut ajokoulutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole edelleenkään perustellut, miksi moottoripyörällä ajaminen muuttuisi moottoriurheiluksi yleisiltä teiltä poistuttaessa, eikä se asiakkaan mukaan voi sellaiseksi yhtäkkiä muuttua. Muutenhan melkein minkä vain voisi katsoa urheiluksi, esimerkiksi enduropyörällä ajamisen mutkaisella soratiellä. Rajanveto muodostuisi vaikeaksi. Asiakas toteaa, että kilpailu ja siihen tähtäävä harjoittelu on asia erikseen, mutta asiakas ei itse kilpaile.

Myöskään ajovarusteet eivät muutu miksikään yleisiltä teiltä poistuttaessa, vaan kyse on edelleen samoista varusteista. Asiakas toteaa vertailun vuoksi, että jos hän kompastuu ja kaatuu kävellessään, vakuutus korvaa revenneet housut riippumatta siitä, missä asiakas on ollut kävelemässä.

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiö yrittää harhauttaa uudella väitteellä, jonka mukaan moottoripyörä ja kypärä eivät ole kotivakuutuksen kohteita. Vakuutusyhtiö ei ole aiemmin vedonnut tähän. Asiakas ei ole edes hakenut korvausta moottoripyörän vaurioista. Kypärää ei ole rajattu kotivakuutuksen kohteen ulkopuolelle, jonka vuoksi asiakas katsoo, että kypärä on kotivakuutuksesta korvattava esine. Vakuutusehtojen rajauksessa on mainittu moottoriajoneuvojen osat ja varusteet, jotka ovat tyypillisesti ajoneuvoon kiinteästi asennettuja. Kypärää ei ole mainittu rajauksessa eikä se ole moottoriajoneuvon osa tai varuste.

Palveluntarjoajan kanta

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan antamiinsa korvauspäätöksiin. Vakuutusyhtiö katsoo, että rata-ajo moottoripyörällä on moottoriurheilua, joka täyttää vakuutusehdoissa mainitun urheilusuorituksen tunnuspiirteet. Ajovarusteet ovat tällöin urheiluvarusteita, eikä niiden rikkoutumista korvata vakuutuksesta vakuutusehtojen rajoitusehtokohdan perusteella. Asiakas on osallistunut ajoradalla suljettuun yksityistilaisuuteen ja vakuutusyhtiön internetistä katsomien tietojen perusteella kyseessä ei ole ollut avoin ajo- tai käsittelyharjoitus, vaan moottoripyöräurheilu rata-ajona.

Rata-ajo ei ole moottoripyörän normaalia liikennekäyttöä, eikä radalla ole nopeusrajoituksia ja muita liikenneturvallisuuteen liittyviä sääntöjä samalla tavalla kuin tieliikenteessä. Tässä tapauksessa ei ole ollut kyse ajo-oikeuden saamiseen liittyvästä liikenneopettajan antamasta ajokoulutuksesta, vaan omalla porukalla järjestetystä rata-ajosta, joka on moottoriurheilua moottoripyörällä ja sen ajamiseen liittyvillä varusteilla. Rajoitus urheiluvälineen rikkoutumisesta urheilusuorituksen aikana liittyy olennaisesti urheilutilanteen lisääntyneeseen rikkoutumisriskiin, kuten moottoriradalla ajettaessa.

Moottoriradat ovat paikkoja, joissa moottoriurheilua voi harrastaa tavalla, joka ei ole tieliikenteessä mahdollista. Radat ovat olemassa nimenomaan moottoriurheilua varten. Paikassa, jossa asiakas ajoi vahingon tapahtuessa, on mahdollisuus myös esimerkiksi liukkaankelin ajoharjoitteluun. Tällaista ajoharjoittelua ei tulkita moottoriurheiluksi, mutta nyt kyseessä olevassa paikassa on liukkaankelin ajoharjoitteluun oma erillinen alue.

Moottoriurheilussa ajovarusteet ovat urheiluvarusteita ja tässä tapauksessa nahkainen ajopuku, hanskat ja kengät ovat rikkoutuneet moottorirata-ajossa, eli moottoriurheilun aikana. Moottoripyöräkypärä on moottoripyöriin ja tiettyihin muihin moottoriajoneuvoihin kuuluva lakisääteinen varuste, jota ei korvata kotivakuutuksesta ehtokohdan 2.2 rajauksen 2 perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) jakson ”Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä” mukaan urheiluvälineillä ja -varusteilla tarkoitetaan urheilu- ja liikuntasuoritukseen käytettäviä esineitä kuten hiihto- ja lasketteluvälineitä, golfvarusteita, mailapelivälineitä, polkupyörää, ratsastus- ja raviurheiluvälineitä sekä vesiurheiluvälineitä.

Kohdassa 2.2 (Irtaimisto) olevan kohdan ”Rajaukset” mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole, ellei niitä ole erikseen vakuutettu ja merkitty vakuutuskirjaan
[…]
2) moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet, eivätkä niiden osat ja varusteet, lukuun ottamatta varastoituna olevaa auton kattotelinettä ja tavarankuljetuslaatikkoa, ellei niitä korvata ajoneuvon omasta vakuutuksesta.
[…]

Kohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) alakohdan 12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta tai menettämisestä urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana.

Ratkaisusuositus

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, rajautuuko vahinko vakuutusyhtiön korvausvastuun ulkopuolelle sen perusteella, että vahinko on aiheutunut urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana. Lisäksi asiassa on erimielisyyttä siitä, onko moottoripyöräkypärä vakuutuksen kohteena.

FINEn käsityksen mukaan asiassa on riidatonta, että vahinko on sinänsä ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutusehtojen kohdan 3.1 tarkoittamalla tavalla. Näin ollen asiassa on ensinnäkin kyse sen arvioimisesta, onko moottoripyörän ajamista moottoriradalla pidettävä urheiluna vai ei. Asiakkaan näkemyksen mukaan moottoripyöräily ei ole urheilua ja hän on lisäksi todennut, ettei hän osallistu moottoripyöräkilpailuihin.

FINEn näkemyksen mukaan moottoriurheilu on käsite, jolla tarkoitetaan yleisillä teillä liikenteessä tapahtuvasta ajamisesta poikkeavaa, esimerkiksi suljetuilla radoilla tapahtuvaa ja tyypillisesti harrastusluonteista ajotoimintaa. Vaikka moottoriurheilusta puhuttaessa tarkoitetaan usein moottoriajoneuvoilla tapahtuvia kilpailutilanteita, FINE katsoo, että myös ilman kilpailutarkoitusta moottoriradalla tapahtuvaa ajoa voidaan tässä pitää moottoriurheiluna ja vakuutusehtojen kohdan 4 alakohdan 12 tarkoittamana urheilusuorituksena.

Asiassa tulee myös ratkaista, ovatko asiakkaan moottoripyörällä kaatumisen seurauksena rikkoutuneet ajovarusteet vakuutusehtojen kohdan 4 alakohdan 12 tarkoittamia urheiluvälineitä tai -varusteita. Vakuutusehdoissa on määritelty, että urheiluvälineillä ja -varusteilla tarkoitetaan urheilu- ja liikuntasuoritukseen käytettäviä esineitä, kuten hiihto- ja lasketteluvälineitä, golfvarusteita, mailapelivälineitä, polkupyörää, ratsastus- ja raviurheiluvälineitä sekä vesiurheiluvälineitä. Kypärän osalta kyse on myös siitä, rajautuuko moottoripyöräkypärä vakuutuksen kohteiden ulkopuolelle ehtokohdan 2.2 mukaisena moottoriajoneuvon varusteena.

Kypärän osalta vakuutusyhtiö on katsonut, että moottoripyöräkypärä on moottoripyöriin ja tiettyihin muihin moottoriajoneuvoihin kuuluva lakisääteinen varuste, joka ei ole vakuutuksen kohteena vakuutusehdoissa olevan rajauksen perusteella. Rajauksen mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet, eivätkä niiden osat ja varusteet, lukuun ottamatta varastoituna olevaa auton kattotelinettä ja tavarankuljetuslaatikkoa, ellei niitä korvata ajoneuvon omasta vakuutuksesta.

FINE toteaa, että edellä mainitussa ehtokohdassa on kyse moottoriajoneuvojen ja perävaunujen sekä niiden osien ja varusteiden rajaamisesta vakuutusturvan ulkopuolelle. FINE tulkitsee ehtokohdassa rajattavan vakuutuksen kohteiden ulkopuolelle moottoriajoneuvon varusteet, mutta ei ajoneuvon käyttämiseen sinänsä liittyviä käyttäjän varusteita. Tämä koskee muiden ajovarusteiden lisäksi myös moottoripyöräkypärää. Tällä perusteella FINE katsoo moottoripyöräkypärän olevan kotivakuutuksen kohteena.

Ehtokohdan 4 alakohdan 12 tarkoittamien urheiluvarusteiden osalta FINE katsoo, että ajettaessa moottoripyörällä harrastusluonteisesti moottoriradalla toimintaan olennaisesti liittyy tapauksessa vaurioituneiden ajovarusteiden käyttö. Vaikka samoja ajovarusteita käytetäänkin myös ajettaessa moottoripyörällä liikenteessä, katsoo FINE kyseisten varusteiden olevan vakuutusehdossa tarkoitettuja urheiluvarusteita silloin, kun moottoripyörää käytetään moottoriurheiluun. Tällä perusteella FINE katsoo, että kaatumisen yhteydessä vaurioituneille ajovarusteille aiheutunut vahinko rajautuu rajoitusehdon perusteella vakuutuskorvauksen ulkopuolelle.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisija jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Pippola                                                                                 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia