Haku

FINE-044972

Tulosta

Asianumero: FINE-044972 (2022)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2022

Lakipykälät: 3, 5, 7, 9, 19

Liikennevakuutuksen bonusluokitus. Vakuutus- ja vahinkohistoria. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Vakuutusehtojen tulkinta. Vanhojen vahinkohistoriatietojen huomioiminen bonusluokituksessa.

Tapahtumatiedot

Asiakas pyysi 1.9.2020 vakuutusyhtiöltä tarjousta henkilöautonsa vakuutuksista. Vakuutusyhtiö selvitti asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoriaa, jonka perusteella liikennevakuutuksen bonukseksi saatiin 53 %. Asiakas oli tyytymätön bonukseen ja toimitti vakuutusyhtiölle Liikennevakuutuskeskukselta (jäljempänä LVK) tilaamansa vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuksen (jäljempänä VVH-todistus).

Vakuutusyhtiön mukaan VVH-todistukselta ilmenee asiakkaalle tapahtuneen yksi liikennevahinko vuonna 2005. Vahinko vaikuttaa myönnettävän bonuksen määrään. Todistuksella eivät näy ajoneuvojen liikennekäytöstä poistot. Asiakkaan ajoneuvojen liikennekäytöstä poistojen ajat on tarkistettu Traficomin ajoneuvorekisteristä. Rekisteritietojen perusteella ajoneuvot ovat olleet liikenteessä varsin lyhyitä jaksoja, mikä vaikuttaa myönnettävän bonuksen määrään. Vakuutusyhtiö on verkkoviestissään 24.9.2020 kuvannut bonuksen laskentaan vaikuttavia tekijöitä ja lähettänyt asiakkaalle vakuutusta koskevia tietoja.  

Vakuutusyhtiö on 10.12.2020 lähettänyt asiakkaalle vakuutustarjouksen hänen henkilöautonsa vakuutuksista. Tarjouksessa liikennevakuutuksen bonusprosentiksi on ilmoitettu 53 %. Asiakas on 10.12.2020 hyväksynyt tarjouksen ja vakuutus on tullut voimaan.

Asiakas on 16.3.2021 esittänyt puhelimitse reklamaation liikennevakuutuksen bonuksen määrästä. Vakuutusyhtiön reklamaatiovastauksessa 17.3.2021 on selostettu yleisellä tasolla bonuksen kertymiseen vaikuttavia tekijöitä. Sen mukaan jokaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus määritellä omat bonussääntönsä, jotka vaikuttavat liikennevakuutuksen bonuslaskentaan. Tämän takia bonusprosentti voi vaihdella vakuutusyhtiöiden välillä, vaikka asiakkaan henkilökohtainen vakuutus- ja vahinkohistoria on sama. Yhtiö katsoo edelleen, että asiakkaan bonusprosentti on 53.

Vakuutuskirjan 3.11.2021 mukaan asiakkaan liikennevakuutuksen bonusluokitus on noussut 64 %:iin vakuutuskaudelle 10.12.2021 – 9.12.2022. Asiakas on viestissään 8.11.2021 pyytänyt tarjousta kaskovakuutuksesta. Tuolloin on vielä keskusteltu myös liikennevakuutuksen bonuksen määräytymisestä. Vakuutusyhtiö on aiempaa kannanottoaan tarkentaen kertonut asiakkaalle, että bonuksen muodostumisen perusteet voivat vaihdella vakuutusyhtiöittäin, eivätkä ne siksi ole verrannollisia keskenään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii liikennevakuutukseensa täysiä bonuksia vakuutusehtojen ja lain mukaisesti. Vakuutusyhtiön bonuslaskelma on hänen mielestään virheellinen. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä hyvittämään hänelle liian suureksi määritetyn ja oikein lasketun vakuutusmaksun erotusta vastaavan määrän.

Vakuutusyhtiön tuote-esitteiden ja ehtojen mukaan täydet bonukset saa 5 vuoden vahingottoman historian jälkeen. Bonusluokitus on näiden materiaalien mukaan 40 % heti alussa. Asiakkaalla on ollut auto käytössään, ajossa ja vakuutettuna lähes 5 vuotta. Tällä ajalta vahinkoja ei ole ollut. Ennen mainittua 5 vuoden jaksoa asiakkaalla ei ollut autoa noin 10 vuoteen.

Vakuutusyhtiön vastineiden johdosta antamassaan lausumassa asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön näkemys siitä, että 40 %:n bonus olisi voimassa vain silloin, kun aiempaa vahinkohistoriaa ei ole, perustuu yhtiön omaan tulkintaan. Tämä tulkinta ei asiakkaan mielestä saa tukea markkinointimateriaaleista, joiden mukaan 40 %:n bonukselle ei ole erityisiä ehtoja. Asiakas kyseenalaistaa vakuutusyhtiön ilmoittamat liikennekäytöstä poiston jaksot. Nämä ovat joka tapauksessa olleet asiakkaan kohdalla hyvin lyhyitä. Asiakkaan mukaan hän on saanut muista vakuutusyhtiöistä ”täydet bonukset”.   

Asiakkaalla on ollut 23.4.2022 mennessä vakuutuksia seuraavasti:

- VVH:n mukaan vuoteen 2004 mennessä asiakkaalle on kertynyt bonusta ja vakuutusvuosia 2 vuotta, bonus 15 %
- vuosina 2004–2006 autovakuutus on ollut voimassa
- 07.12.2006-29.05.2017: ei vakuutuksia, eikä vahinkoja
- 30.5.2017 – 21.12.2019: asiakkaan toisen ajoneuvon vakuutus on ollut voimassa toisessa vakuutusyhtiössä
- 6.12.2019 – 9.12.2020: nyt kyseessä olevan henkilöauton vakuutus on ollut voimassa toisessa vakuutusyhtiössä
- 10.12.2020 – : nyt kyseessä olevan henkilöauton vakuutus on ollut voimassa tässä vakuutusyhtiössä

Asiakkaan mielestä hänen vakuutuksensa bonusluokituksessa tulisi huomioida, että VVH:ssa on mainittu bonusta kertyneen vuoteen 2004 mennessä 15 %. Vakuutusyhtiön markkinointimateriaalissa bonusta on tarjottu sopimuksen aloituksesta 40 %, jota viime vuosien käyttöaika (4 v 9 kk 3 vk) korottaa.

Bonus olisi näistä laskien 40 %:n lähtöbonus ja kertyneet bonusvuodet huomioiden täynnä, eli bonuksen pitäisi nyt olla 80 %.

Asiakas pitää vakuutusyhtiön bonuslaskentaa mielivaltaisena. Sitä, miksi ennen vuotta 2004 karttuneita bonuksia ei hyväksytä, ei perustella mitenkään. Traficomille ilmoitettujen jaksojen lisäksi seisonta-aikaa ei ole ollut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Vuonna 1.1.2017 voimaan tulleen liikennevakuutuslain myötä henkilöauton liikennevakuutuksen bonus muodostuu vakuutuksenottajan henkilökohtaisen vakuutus- ja vakuutushistorian mukaan. VVH-tiedot haetaan vakuutusyhtiöiden yhteisestä järjestelmästä. Historiatietojen perusteella liikennevakuutukselle myönnetään vakuutusyhtiön bonusjärjestelmän mukainen bonusprosentti.

Vakuutus- ja vahinkohistorian laskennassa huomioidaan ajoneuvojen liikenteessä oloajat ja vahingot. Vakuutusyhtiön liikennevakuutusehtojen mukaan auton tulee olla liikennekäytössä vakuutuskauden aikana vähintään 120 päivää, jotta bonus nousee. Mikäli vakuutuksenottajalla ei ole kerrytettyä vakuutus- ja vahinkohistoriaa, antaa vakuutusyhtiö liikennevakuutukselle 40 % lähtöbonuksen. Jos vakuutuksenottaja ei halua hyödyntää vakuutuksella henkilökohtaista vakuutus- ja vahinkohistoriaa, on liikennevakuutuksen lähtöbonuksena 0 %.

Bonuksen pääeräpäiväksi tulee aina sopimuksen aloittavan vakuutuksen alkamispäivä. Bonus nousee tai laskee pääeräpäivästä. Bonus nousee jokaisen vahingottoman vuoden jälkeen tai laskee korvattavan vahingon myötä vakuutusyhtiön bonustaulukon mukaisesti. Bonuksen määrä vaikuttaa koko liikennevakuutusmaksuun. Liikennevakuutuksen bonustaulukko ilmenee autovakuutusta koskevan tuoteoppaan sivulta 4. Tuoteopas on annettu asiakkaalle verkkoviestin 24.9.2020 ja 10.12.2020 asiakkaalle annetun vakuutustarjouksen yhteydessä.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus- ja vahinkohistoriatiedolla tarkoitetaan tietoja henkilö-, kevyt-, paketti-, matkailu¬, kuorma- tai linja-autolle tai moottoripyörälle sattuneista vahingoista ja vakuutusten voimassaolosta. Bonuksen muodostamisessa huomioidaan käyttötarkoituksesta riippumatta autojen ja kevytautojen vahinkohistoriat omana kokonaisuutenaan ja moottoripyörien omanaan. Käyttötarkoituksia ovat yksityinen, luvanvarainen, kouluajoneuvo ja vuokraus ilman kuljettajaa. Yhdeltä liikenteessä käytön päivältä kertyy vain yksi huomioitava päivä, vaikka liikenteessä olisi ollut yhtäaikaisesti useampi ajoneuvo.

Asiakkaan osalta bonuksen määräytymisessä sovelletaan vakuutusyhtiön mukaan ehtokohdan 8.3 mukaista bonusluokittelua autolle, jonka vakuutus on alkanut tässä vakuutusyhtiössä 1.6.2017 tai sen jälkeen.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoria on alkanut vuonna 2004 luokasta 5, joka vastaa 40 %:n bonusta. VVH:n mukaan jaksolla 27.11.2005 — 26.11.2006 on sattunut 1 vahinko, joka on vaikuttanut bonukseen alenevasti. Bonusmenetys on huomioitu jakson 27.11.2006 — 26.11.2007 alusta, jolloin bonusluokka on tippunut luokkaan 2, joka vastaa bonusta 10 %.

Jakson 27.11.2006 - 26.11.2007 aikana käyttöpäiviä on ollut 24, joka ei ole riittänyt bonuksen nousuun kaudelle 27.11.2007 — 26.11.2008, minkä takia bonus on pysynyt luokassa 2 (10 %). Jaksolla 27.11.2007 — 26.11.2008 käyttöpäiviä on ollut vain 4 ja bonus on pysynyt luokassa 2 (10 %). Jaksolla 27.11.2008 — 26.11. 2016 asiakkaalla ei ole ollut liikennevakuutuksia, jotka olisivat kerryttäneet vakuutus- ja vahinkohistoriaa.

VVH:n kertyminen on jatkunut jaksolla 27.11.2016 — 24.11.2017, jolloin käyttöpäiviä on ollut 209 päivää ja bonusluokka on noussut luokkaan 3 jaksolle 27.11.2017 — 26.11.2018 bonusprosentin ollessa 20 %.

Jaksoilla 27.11.2018 - 26.11.2019, 27.11.2019 - 26.11.2020 ja 27.11.2020 - 26.11.2021 käyttöpäiviä on ollut yli 120, ja bonusluokat ovat nousseet oikein vakuutusyhtiön bonusluokkien mukaisesti.

Asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoria on otettu vakuutusyhtiössä käyttöön 10.12.2020 nyt kyseessä olevalla henkilöautolla. Bonusluokaksi on 10.12.2020 saadun VVH-sanoman historiatietojen perusteella laskettu luokka 6, mikä vastaa 53 % bonusta. Koska vakuutuskaudella 10.12.2020— 9.12.2021 ei ole ollut bonukseen vaikuttavia vahinkoja, bonus on noussut uudelle kaudelle 10.12.2021 — 9.12.2022 vakuutusyhtiön bonussääntöjen mukaisesti 64 %:iin.

Yhteenvetona vakuutusyhtiö toteaa, että asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoriassa on runsaasti päiviä, jolloin auto on ollut liikennekäytöstä poistettuna. Tämän johdosta asiakas ei ole oikeutettu suurempaan liikennevakuutuksen bonusalennukseen. Vakuutusyhtiön markkinointi ei ole ollut harhaanjohtavaa, koska tuoteoppaan sivulla 4 kerrotaan, että lähtöbonus on 40 %, jos aiempaa vakuutus- ja vahinkohistoriaa ei ole. Vakuutusyhtiö huomauttaa, että uusi asiakas ei ole rinnastettavissa uuteen kuljettajaan. Jos asiakas ei halua, että vakuutus- ja vahinkohistoriatietoja käytetään bonuksen muodostamiseen, lähtöbonus on 0 %.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vuonna 2005 sattuneen vahingon ottamiselle huomioon vuonna 2020 bonusta laskettaessa ei ole estettä. Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus säilyttää vahinkohistoriatietoa 5 vuotta, mutta käytännössä tätä historiatietoa on säilytetty kauemmin. Vakuutusyhtiö on alkanut kerätä jaksotietoja 27.11.2004 alkaen, ja tätä ennen olleet bonukset on kerätty tietovarastoon mahdollisuuksien mukaan.

Liikennekäytöstä poistoja koskevien tietojen oikeellisuutta koskevan asiakkaan väitteen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että kokonaiset vahinkohistoriat eivät enää siirry vakuutusyhtiöiden välillä. Näin ollen vakuutusyhtiö ei pysty järjestelmätuetusti varmistamaan päivien oikeellisuutta. Käsiteltävässä tapauksessa jaksojen paikkansapitävyyttä on selvitetty myös toisista yhtiöistä. Vakuutusyhtiö katsoo pyrkineensä parhaalla mahdollisella tavalla selvittämään liikennekäytöstä poiston jaksojen paikkansapitävyyden. Edellä kerrotun mukaisesti yhtiö ei katso, että sillä voisi olla nimenomainen näyttövelvollisuus asiassa.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan väitteen siitä, että auton käyttöpäivien laskentatapa olisi virheellinen. Vakuutusehtojen mukaisesti yhtiö edellyttää, että käyttöpäiviä on vähintään 120 vrk yhtä kokonaista vakuutuskautta/vuotta kohden. Kuten vakuutusyhtiön esittämästä selvityksestä ilmenee, näin ei ole ollut ennen vuotta 2016. Vakuutusyhtiö pitää juridisesti perusteltuna, että ennen ajankohtaa 27.11.2004 kertynyttä vahinkohistoriaa ja bonuksia ei huomioida nykyisessä bonuslaskennassa. Tältä osin vakuutusyhtiö viittaa liikennevakuutuslain 19 §:ään, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa vahinkohistoriatodistusta vakuutuksesta, jonka päättymisestä on kulunut yli viisi vuotta.

Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että asiakkaalla on ollut vuonna 1997–1999 tässä vakuutusyhtiössä liikennevakuutus, josta on ollut 10 % bonus. Tuo bonus ei kuitenkaan vakuutusyhtiön mukaan vaikuttaisi asiakkaan nykyiseen liikennevakuutuksen bonukseen mitenkään, sillä tieto ei näy asiakkaan vakuutus ja vahinkohistoriassa, koska VVH-järjestelmä on alkanut toimia vasta vuosina 2004–2005. Siitä lähtien, kun vahinkohistoriatietoja on vuodesta 2004 alkaen kerätty ja koottu vakuutusyhtiöiden ylläpitämään VVH-järjestelmään, kaikilla yhtiöillä on ollut pääsy kyseiseen tietoon, eikä bonuksia ole enää siirretty vakuutusyhtiöstä toiseen. Näin ollen kaikki vakuutusyhtiöt muodostavat tuosta samasta vahinkohistoriatiedosta (vakuutettu aika, vahinkojen määrä jne.) omilla liikennevakuutuksen maksuperusteillaan (tariffi, bonustaulukot) asiakkaalle liikennevakuutusmaksun.

Vakuutusyhtiön mielestä asiakkaan riita-asiassa on kyse vain siitä, onko bonus ollut oikea vai väärä. Vakuutusyhtiö ei voi liikennevakuutuksen bonusta määriteltäessä ottaa huomioon mitään muuta tietoa kuin sen tiedon, joka VVH-järjestelmästä tulee. Vanhempaa aikaa ei ole olemassa, jos vahinkohistoriaa ei ole siirretty VVH-järjestelmään. Vakuutusyhtiön mukaan teoriassa voisi olla mahdollista, että asiakas olisi kerryttänyt ulkomailla liikennevakuutuksen bonusta esimerkiksi ajalta, jolta hänellä ei ole kertymää Suomessa, eli ajalla 27.11.2008-26.11.2016. Tällaisesta kertymästä vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole mitään tietoa Suomessa, koska asiakas ei ole toimittanut mitään ulkomaista todistusta vahinkohistoriasta, joka olisi voitu ottaa huomioon.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, olisiko vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen bonusluokituksen tullut olla liikennevakuutuksen alkaessa suurempi kuin vakuutusyhtiön määrittämä 53 %. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, millä tavoin vakuutusehtojen bonusluokituksen määräytymistä koskevia vakuutusehtoja on sovellettava asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoriasta esitetyn selvityksen perusteella. Kyse on myös siitä, ovatko asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä annetut tiedot olleet virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Liikennevakuutuslain 4 a §:n (Vakuutussopimuslain soveltaminen) mukaan liikennevakuutukseen sovelletaan muun ohessa vakuutussopimuslain 5 §:n 1, 3 ja 4 momenttia ja 7–9 §:ää, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Liikennevakuutuslain 19 §:n (Vahinkohistoriatieto) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus saada vakuutuksen antaneelta vakuutusyhtiöltä todistus vakuutuksensa voimassaoloajasta, sen kattamista ajoneuvoista sekä vahingoista, joiden perusteella vakuutuksesta on suoritettu korvausta (vahinkohistoriatieto). Vakuutusyhtiön on toimitettava todistus vakuutuksenottajalle 15 päivän kuluessa pyynnöstä. Vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, jonka päättymisestä on kulunut yli viisi vuotta.

Liikennevakuutuslain 20 §:n (Vakuutusmaksujen laskuperusteet) mukaan vakuutusyhtiöllä on oltava vakuutusmaksujen laskuperusteet (maksuperusteet), joista ilmenee, miten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin.

Maksuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Vakuutusmaksun määräämisessä on otettava huomioon vahinkoa kärsineiden ja vakuutettujen etujen turvaavuus ja liikennevahinkoriski.

Maksuperusteissa on määriteltävä henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- tai linja-autoa tai moottoripyörää koskevan vakuutuksen osalta vahinkohistoriatietojen vaikutus ajoneuvon tai laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon vakuutusmaksuun. Vahinkohistorian vaikutus voidaan kuitenkin erityisestä syystä jättää huomioimatta. Maksuperusteissa voidaan lisäksi määritellä, että vakuutuksenottajan muidenkin ajoneuvojen vahinkohistoriatiedot vaikuttavat ajoneuvon vakuutusmaksuun tai että yhden ajoneuvon vahinkohistoriatietojen perusteella hinnoitellaan useampi ajoneuvo.

Liikennevakuutuslain 21 §:n (Vahinkohistoriatietojen siirtäminen toiseen vakuutusyhtiöön) mukaan kun ajoneuvon omistaja tai haltija ottaa 20 §:n 3 momentissa tarkoitetulle ajoneuvolle tai laadultaan ja käytöltään samanlaiselle ajoneuvolle vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä ja hänellä on tällaisia ajoneuvoja koskevaa vahinkohistoriatietoa jossain muussa vakuutusyhtiössä, vakuutusyhtiön on vakuutuksenottajan pyynnöstä toimitettava vahinkohistoriatiedot uuden vakuutuksen antaneelle vakuutusyhtiölle viipymättä, kuitenkin viimeistään 15 päivän kuluessa pyynnöstä.

Vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen tekemistä) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja niitä annettaessa on otettava huomioon tarjottavan vakuutuksen monimutkaisuus ja se, onko vakuutuksen hakija kuluttaja tai tähän 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettava vai muu henkilö, sekä muut asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Sovellettavien liikennevakuutusehtojen (voimassa 1.4.2020 alkaen) kohdan 8.2 (Bonusjärjestelmän soveltaminen) mukaan yksityishenkilöiden liikennevakuutuksen bonusjärjestelmää sovelletaan henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- tai linja-auton tai moottoripyörän vakuutuksessa.

Liikennevakuutuksissa noudatetaan liikennevakuutuslain säännöksiä vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen vaikutuksesta vakuutusmaksuun.

Vakuutusmaksuun vaikuttava bonus muodostetaan vakuutuksenottajan vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen perusteella. Vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa asuvan aviopuolison, avopuolison tai hänen kanssaan rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot voidaan asianomaisen suostumuksella ottaa huomioon bonusta määritettäessä kuten vakuutuksenottajan vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot. Vainajan vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot voidaan kuolinpesän suostumuksella ottaa huomioon lesken bonusta määritettäessä. Edellytykset huomioonottamiselle ovat, että henkilöt ovat käyttäneet yhdessä samaa ajoneuvoa, ja että vakuutuksenottajalla ei ole lainkaan omia aiempia vakuutus- ja vahinkohistoriatietoja.

Vakuutus- ja vahinkohistoriatiedolla tarkoitetaan tietoja henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- tai linja-autolle tai moottoripyörälle sattuneista vahingoista ja vakuutusten voimassaolosta. Bonuksen muodostamisessa huomioidaan käyttötarkoituksesta riippumatta autojen vahinkohistoriat omana kokonaisuutenaan ja moottoripyörien omanaan. Käyttötarkoituksia ovat yksityinen, luvanvarainen, kouluajoneuvo ja vuokraus ilman kuljettajaa.

Yhdeltä liikenteessäkäytön päivältä kertyy vain yksi huomioitava päivä, vaikka liikenteessä olisi ollut yhtäaikaisesti useampi ajoneuvo.

Ehtokohdassa 8.3.1 (Bonusluokat autolle, jonka vakuutus on alkanut 1.6.2017 tai sen jälkeen) on seuraava taulukko

Bonusluokka seuraavalla vakuutuskaudella, kun
Luokka    %        ei vahinkoja   1 vahinko 2 vahinkoa 3 vahinkoa

1               0          2                      1                 1                   1

2              10         3                      1                 1                   1

3              20         4                      1                 1                   1

4              30         5                      1                 1                   1

5              40         6                      2                 1                   1

6              53         8                      4                 1                   1

7              60         8                      5                 1                   1

8              64        10                     5                 1                   1

9              67        10                     6                 2                   1

10            70        13                     6                 2                   1

11            72        13                     7                 4                   1

12            74        13                     7                 4                   1

13            76        15                     8                 5                   1

14            78        15                     9                 5                   1

15            80        16                    10                6                   2

16            80        17                    11                6                   2

17            80(BT) 17                    15                9                   5

Neljännen vahingon sattuessa bonusluokka putoaa luokkaan 1.

Esimerkki: Bonusluokasta 5, 40 %, noustaan kolmen vahingottoman vuoden jälkeen luokkaan 10, jossa bonus on 70 %.

Auton uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan 5 (40 %:n bonus). Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jos vakuutuksenottajalla ei ole vahinkohistoriaa. Jos vakuutuksenottaja ei anna suostumustaan vahinkohistoriakyselyyn,

uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan 1 (0 %:n bonus). Vahinkohistoriaa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Vahinkohistoriaa ei myöskään siirretä ajoneuvolta toiselle. Kun bonusprosentti ja bonusluokka on muodostettu autolle, käsitellään bonusta jatkossa vakuutuskohtaisena.

Ensimmäisen vahingottoman vuoden jälkeen bonus kasvaa vuosittain taulukon mukaisesti. Vakuutus siirtyy kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutuksenantaja ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta, korkeampaan bonusluokkaan taulukon mukaisesti. Katso myös kohta 8.5.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan. Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan vakuutusyhtiön on määriteltävä muun muassa henkilöautoa koskevien vakuutusten osalta vahinkohistoriatietojen vaikutus ajoneuvon vakuutusmaksuun. Lautakunta toteaa, että vahinkohistoriatietoihin perustuvan liikennevakuutuksen bonusluokituksen tarkemmat määräytymisperusteet ovat lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöiden sopimusehdoissa vapaasti määriteltävissä. Tämän perusteella sinänsä samaan vahinkohistoriaan perustuvan liikennevakuutuksen bonusalennuksen määrä voi sopimusehtojen sisällöstä riippuen vaihdella huomattavastikin eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien liikennevakuutusten välillä. Näistä syistä sillä, minkä bonusluokituksen asiakas on mahdollisesti saanut toisesta vakuutusyhtiöstä, ei ole asian arvioinnin kannalta suoranaista merkitystä.

Sovellettavien liikennevakuutusehtojen kohdan 8.3.1 mukaan auton uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan 5 (40 %:n bonus). Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jos vakuutuksenottajalla ei ole vahinkohistoriaa. Jos vakuutuksenottaja ei anna suostumustaan vahinkohistoriakyselyyn uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan 1.

Asiakas on vedonnut ensisijaisesti siihen, että vakuutusyhtiö on markkinointimateriaaleissaan luvannut, että 40 %:n bonusluokitus myönnetään uusiin vakuutuksiin ilman erillisiä ehtoja. Esitetyn selvityksen perusteella asiakkaalle on ennen vakuutussopimuksen tekemistä luovutettu tuoteopas, jonka sivun 3 alaosassa olevien kuvien yhteydessä olevissa teksteissä on sinänsä tuotu esille, että lähtöbonus on 40 % ja tästä bonuksesta aloitettaessa voidaan jo kolmen vuoden vahingottomalla ajolla saavuttaa 70 %:n bonus. Tuoteoppaan sivulla 4 on kuitenkin liikennevakuutusehtojen kohtaa 8.3.1 vastaavalla tavalla kerrottu, että vakuutus katsotaan uudeksi vakuutukseksi, jos hakijalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa vakuutuksenottajana.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiakas ole tuoteoppaan tietojen perusteella voinut perustellusti käsittää vakuutuksen sisältöä väittämällään tavalla sellaiseksi, että vakuutuksen lähtöbonukseksi muodostuisi vakuutuksen alkamisesta eli 10.12.2020 lukien 40 %, ja tähän lisättäisiin vakuutuksen alkamista edeltäneiden vakuutuskausien vahinkohistoria kuitenkin siten, että vuonna 2005 korvattua vahinkotapahtumaa ei lainkaan huomioitaisi bonusluokituksessa.

Vakuutusyhtiön vastauksesta ilmenee, että yhtiö on tässä tapauksessa määrittänyt asiakkaan liikennevakuutuksen bonusluokituksen siten, että vakuutuksen bonusluokaksi on vuoden 2004 kohdalla katsottu 5 (40 %). Yhtiö ei ole lähemmin tuonut esille, mihin vakuutusehtojen kohtaan tämä laskentatapa perustuu, ja miksi bonuslaskennassa huomioitavan vahinkohistorian ei ole katsottu vakuutus- ja vahinkohistorian alkaessa vastaavan luokkaa 1 (0 %), mihin vaihtoehtoon vakuutusehtojen sanamuoto sinänsä viittaa. Lautakunta kuitenkin ymmärtää vakuutusyhtiön kannanotot siten, että yhtiön mielestä asiakkaalla ei vuonna 2004, toisin sanoen ennen VVH-järjestelmän käyttöön ottamista, voida katsoa olleen lainkaan riittävästi selvitettyä vakuutus- ja vahinkohistoriaa. Tämän perusteella vakuutusyhtiö on bonusluokitusta määritettäessä tulkinnut vakuutuksen vuoden 2004 tilanteen osalta vakuutusehtojen kohdassa 8.3.1 tarkoitetuksi uudeksi vakuutukseksi.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa VVH-järjestelmään kirjatut asiakkaan vakuutusten voimassaoloaikaa ja korvattuja vahinkotapahtumia koskevat tiedot ovat alkaneet vuodesta 2005. VVH-todistuksesta ilmenee kuitenkin myös, että asiakkaalla on ennen VVH-järjestelmän käyttöönottoa ollut toisessa vakuutusyhtiössä olleessa liikennevakuutuksessa 15 %:n bonusluokitus. Lisäksi vakuutusyhtiö on tuonut esille, että asiakkaalla on ollut tässä vakuutusyhtiössä vuosina 1997–1999 liikennevakuutus, josta on 10 %:n bonus.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että ennen vuotta 2004 kertynyttä bonusta ei ole voitu ottaa huomioon vuonna 2020 bonusta laskettaessa. Lautakunta kuitenkin huomauttaa, että sovellettavissa liikennevakuutusehdoissa ei ole nimenomaisia määräyksiä siitä, kuinka pitkältä ajalta vakuutuksen hakijan vakuutus- ja vahinkohistoria tulee bonusluokitusta määritettäessä huomioida. Lautakunnan näkemyksen mukaan siitä, että vakuutusyhtiöllä ei liikennevakuutuslain 19 §:n mukaan ole velvollisuutta antaa vahinkohistoriatodistusta vakuutuksesta, jonka päättymisestä on kulunut yli viisi vuotta, ei suoraan seuraa, että yli viittä vuotta ennen arviointihetkeä päättyneiden vakuutusten osalta mahdollisesti edelleen käytettävissä olevia vahinkohistoriatietoja ei tulisi lainkaan huomioida alkavan liikennevakuutuksen bonusluokitusta määritettäessä. Tältä osin lautakunta kiinnittää vakuutusyhtiön huomiota myös siihen, että vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuksesta ilmenevä bonusluokitukseen vaikuttanut vahinko (vahinkopäivä 29.10.2005), jonka vakuutusyhtiö on ottanut bonusluokitusta alentavana tekijänä huomioon bonuslaskennassa, on sekin sattunut yli 5 vuotta ennen arviointihetkeä päättyneen liikennevakuutuksen voimassaoloaikana.  

Koska vakuutusehdoissa ei ole määräyksiä siitä, kuinka vanhoja vakuutus- ja vahinkohistoriatietoja liikennevakuutuksen bonusluokitusta määritettäessä voidaan ottaa huomioon, Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on vuonna 2020 liikennevakuutuksen bonusta määritettäessä voinut ottaa huomioon kaikki VVH-todistuksesta ilmenevät tiedot, ja siten myös vuonna 2005 sattuneen korvatun vahingon. Toisaalta vakuutusehtojen perusteella estettä ei ole myöskään sille, että vuoteen 2004 mennessä kertyneet 10 ja 15 %:n bonukset huomioitaisiin asiakkaan hyväksi liikennevakuutuksen bonusluokituksessa.

VVH-todistuksen tietojen mukaan vuotta 2004 edeltäneeltä ajalta kertynyt 15 %:n bonus on muodostunut kahden vuoden aikana. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan tässä yhtiössä ollut 10 %:n bonus on muodostunut vuosien 1997–1999 aikana. Lautakunnan käsityksen mukaan tämä 10 %:n bonus on voinut muodostua yhden tai kahden vahingottoman vuoden aikana. Sovellettavien liikennevakuutusehtojen kohdan 8.3.1 taulukon perusteella liikennevakuutuksen bonusluokitus kuuluisi yhteensä kolmen vahingottoman vuoden jälkeen luokkaan 4 (30 %) ja neljän vahingottoman vuoden jälkeen luokkaan 5 (40 %). Koska vakuutusyhtiön tulkinta, jonka mukaan vakuutusta on ilmeisesti vuoden 2004 tilanteessa pidetty uutena vakuutuksena, joka on kuulunut luokkaan 5 (40 %), johtaa asiakkaan kannalta vähintään yhtä edulliseen lopputulokseen kuin aiempien bonusten muodostumisen edellyttämän vahinkohistorian perusteella tehtävä bonusluokituksen määrittäminen, lautakunta pitää vakuutusyhtiön vuoden 2004 osalta määrittämää bonusluokitusta (luokka 5, 40 %) määrän osalta asianmukaisena.

Vakuutusyhtiö on laskenut bonuksen huomioiden VVH-järjestelmästä saadut tiedot siten, että vuosina 2005–2006 sattunut yksi vahinko on alentanut bonusluokitusta ehtojen mukaisesti luokkaan 2. Vuoden 2006–2007 vakuutuskaudella ajoneuvojen liikenteessä käyttämisen päivät eivät vakuutusyhtiön mukaan ole yltäneet vakuutusehtojen kohdassa 8.3.1 edellytettyyn 120 päivään, minkä vuoksi bonusluokitus ei ole tuon vuoden osalta noussut. Samoin vuoden 2007–2008 vakuutuskaudella käyttöpäivät ovat jääneet alle 120 päivän rajan. Vuosina 2016–2017, 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021 olleilla vakuutuskausilla käyttöpäiviä on ollut vähintään 120, ja bonusluokitus on noussut luokkiin 3, 4, 5 ja 6 (53 %). Lautakunta pitää vakuutusyhtiön laskentatapaa vakuutusehtojen mukaisena.

Asiakas on vielä kyseenalaistanut vakuutusyhtiön näkemyksen siitä, kuinka pitkän ajan asiakkaan ajoneuvot ovat olleet vuosina 2006–2008 olleet poistettuna liikennekäytöstä. Hänen mukaansa liikennekäytöstä poistot ovat olleet ”hyvin lyhyitä”.  Vakuutusyhtiö on kertonut hankkineensa liikennekäytöstä poistoja koskevat tiedot Traficomilta, mutta selvityksiä näistä tiedoista ei ole toimitettu lautakunnalle tai asiakkaalle. Koska myöskään asiakas ei ole esittänyt konkreettista selvitystä ajoneuvonsa liikenteessä käyttämisestä mainittuina vuosina, lautakunta katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että asiakkaan ajoneuvot olisivat vuosina 2006–2008 olleet liikenteessä vähintään 120 päivää, ja nämä vakuutuskaudet siten olisivat bonusluokitukseen korottavasti vaikuttavia. Lautakunta kuitenkin toteaa, että asiakas voi halutessaan itse esittää selvitystä näiden vuosien osalta vakuutusyhtiölle, jonka tulee selvityksen perusteella arvioida, onko bonusluokituksen muuttaminen perusteltua. 

Asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoriasta sekä hänen ajoneuvojensa liikenteessä käyttämisestä nyt esitetyn selvityksen perusteella liikennevakuutuksen bonusluokitusta ei voida vakuutuksen 10.12.2020 alkaessa pitää vakuutusyhtiön myöntämää luokkaa 6 (53 %) korkeampana. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että asiakkaalla ei ole oikeutta vaatimaansa korvaukseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheejohtaja Bygglin                                         
Sihteeri Siirala

Jäsenet

Kankkunen
Rantala
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia