Haku

FINE-044185

Tulosta

Asianumero: FINE-044185 (2022)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 05.05.2022

Miten vastuu asiakkaan kortilla ja yrityskortilla tehdyistä ostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Lausumatta jättäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä Maltalla yökerhossa hänen henkilökohtaisella kortillaan 12.10.2021 klo 23.02 - 13.10.2021 klo 01.57 tehtyjä yhteisarvoltaan 1.720 euron ostoja ja yrityskortillaan 12.10.2021 klo 23.56 – 13.10.2021 klo 01.57 tehtyjä yhteisarvoltaan 3.700 euron ostoja. Kortit olivat asiakkaan hallussa kyseisen yön jälkeisenä aamuna.

Asiakaan kortit on suljettu asiakkaan tekemän sulkuilmoituksen johdosta 13.10.2021 klo 12.36 ja 12.37.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan henkilökohtaisella kortillaan tehdyt 1.720 euron ostot sekä yrityskortillaan tehdyt 3.700 euron ostot.

Asiakas oli työmatkalla Maltalla 11.-13.10.2021 ja oli tuona iltana yksin syömässä ravintolassa. Asiakas lähti syömään noin kello 21.00 paikallista aikaa hotelliltaan kohti ravintolaa. Ruokailun aikana asiakas joi lasillisen viiniä ja kaksi drinkkiä. Asiakas lähti ravintolasta noin kello 23.00 kävellen etsimään taksia, kun kaksi naista lähestyi häntä ja tarjosi shotin. Asiakas epäröi, mutta joi heidän seurakseen kaksi shottia. Asiakas huumattiin jollain juomaan laitetulla. Tuon jälkeen asiakkaan muisti on täysin poikki seuraavaan aamupäivään noin kello 11:30 asti, jolloin hotellin siivooja tuli asiakkaan huoneeseen sisään. Asiakas siis heräsi omasta hotellihuoneestaan. Kolme asiakkaan hallussa ollutta korttia, kaksi pankin korttia sekä yksi toisen pankin kortti, tyhjennettiin kokonaan.

Asiakas ei ole itse käyttänyt korttiaan ko. paikassa. Asiakas ei ole mitenkään pystynyt suojautumaan, vaikka on parhaansa mukaan säilyttänyt korttejaan puhelimensa yhteydessä olevassa suojakotelossa. Kolmessa kortissa oli sama PIN-koodi, joka on ollut ainoastaan asiakkaan tiedossa. Asiakas on toimittanut kuvakaappaukset mobiilipankistaan kahdesta toisen pankin kortillaan kyseisenä iltama tekemistään korttimaksuista. Kyseisten maksujen yhteydessä asiakas on käyttänyt PIN-koodiaan, joka on sama kuin ko. kahdessa oikeudetta käytetyssä korteissa.

Kortit olivat asiakkaalla edelleen seuraavana aamuna, kun hän heräsi. Asiakas ei ehtinyt käydä lääkärissä tekemässä kokeita, joilla olisi voitu osoittaa kehossa mahdollisesti olevat tyrmäävät ainesosat, sillä hänen täytyi ehtiä kello 16.10 samana päivänä lähtevälle lennolleen Suomeen ja sitä edeltävä aika heräämisestä asti meni asian selvittämiseen ja korttien kuolettamiseen. Lääkäri Suomessa kertoi, että aikaa on kulunut liikaa, jotta ainesosat näkyisivät.

Toinen pankki hyvitti kortilta viedyt 1.650 euroa, mutta pankki eväsi korttireklamaation vedoten kortin ja tunnusluvun säilytykseen. Tämä on kuitenkin asiakkaan omasta ja toisen pankin mielestä hyvin hoidettu. Tapauksen samankaltaisuuden vuoksi asiakas nostaa esiin tapauksen PKL 37/12.

Kumpikin pankin kortti on todennäköisesti skimmattu Maltalla 12.-13.10 välisenä yönä. Asiakas on huumattu ja ryöstetty tuolloin, eikä asiakkaalla ole mitään muistikuvia illasta sen jälkeen, kun juomaan oli laitettu jotain. Rikosilmoitus on tehty Maltalla poliisiasemalla. Lisäksi asiakas teki poliisin nettisivujen kautta rikosilmoituksen myös Suomen poliisille vakuutusyhtiön kehotuksesta.

Asiakas on mielestään toiminut vastuullisena kortinhaltijana aina. Asiakas on joutunut rikoksen uhriksi eikä tällaista ole hänelle käynyt koskaan. Asia on aiheuttanut asiakkaalle suuren taloudellisen vahingon, vaikka hän tunteekin olevansa asiaan täysin syytön. Kortit asiakas kuoletti välittömästi, kun se vain oli mahdollista eli valveuduttuaan tyrmäyksestä. Asiakas oli välittömästi yhteydessä molempiin pankkeihin ja alkoi selvittämään asiaa sekä toimimaan pankkien ohjeistuksen mukaisesti.

Pankin vastine

Maksupalvelulain mukaan maksutapahtuma voidaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, ellei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Asiakas on vedonnut kertomuksessaan siihen, että hänet on todennäköisesti huumattu eikä hän muista mitään tapahtumista ajanjaksolla, jolloin kortteja on käytetty. Kortit ovat olleet kuitenkin hänen hallussaan seuraavana päivänä. Asiakas on kertonut tehneensä rikosilmoituksen paikalliselle poliisille sekä myöhemmin myös Suomen poliisille vakuutusyhtiön kehotuksesta. Pankki ei ole kuitenkaan voinut luotettavasti todeta asiakkaan kertomuksen todenperäisyyttä.

Maksupalvelulain mukaan kortinhaltija on vastuussa maksuvälineen ja siihen liittyvien henkilökohtaisten turvatunnusten käyttämisestä maksuvälinettä koskevien ehtojen mukaisesti. Pankki pystyy järjestelmistään toteamaan, että kortteja on käytetty tunnusluvun kanssa, mikä osoittaa, että kortinhaltija on joko itse tehnyt maksutapahtumat tai luovuttanut kortin ja tunnusluvun jollekin toiselle tai säilyttänyt niitä huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on voinut ottaa ne väliaikaisesti haltuunsa. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla, vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Sirullista korttia ei käytännössä voi kopioida. Pankin tietojen mukaan missään ei ole myöskään todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia olosuhteiden edellyttämällä tavalla huolellisesti säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua. Asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai tunnuslukua. Asiassa ei ole tullut selvyyttä siihen, miten kortin mahdollinen väärinkäyttäjä olisi saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä. Kortinhaltija on tässä tapauksessa ainoa, joka voi asiasta selvitystä antaa. Pankki ei ole saanut asiakkaan kertomuksen lisäksi mitään näyttöä siitä, että asiakas olisi ollut huumattuna. Mikäli kertomus huumaamisesta pitäisi paikkansa, kortinhaltija on joka tapauksessa menetellyt pankin näkemyksen mukaan törkeän huolimattomasti altistaessaan itsensä huumaukselle juodessaan tuntemattomilta naisilta kadulla saamaansa alkoholia. Asiakas on itse kertonut epäröineensä tilanteessa, mutta tehnyt kuitenkin tietoisen päätöksen riskin ottamisesta.

Asiakkaan reklamoimat maksutapahtumat on järjestelmätietojen mukaan hyväksytty käyttämällä korttia yhdessä salaisen tunnusluvun kanssa. Tämän vuoksi pankki katsoo, etteivät maksutapahtumat ole olleet oikeudettomia. Koska asiakas ei ole pystynyt toimittamaan luotettavaa selvitystä mikä todistaisi, ettei hän ole antanut suostumustaan maksupalvelulain tarkoittamalla tavalla, pankki ei ole vastuussa maksutapahtumista. Joka tapauksessa kortinhaltija on vastuussa kortin ja siihen liittyvän tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä, eikä pankki ole siten vastuussa henkilökohtaisella kortilla tehdyistä maksutapahtumista, kun asiakas on menetellyt olosuhteet huomioon ottaen törkeän huolimattomasti. Yrityskortin osalta reklamoidut maksutapahtumat on tehty ennen kortin sulkemisilmoituksen vastaanottamista, joten niiden osalta vastuu on tilinhaltijalla.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille
  • Yleiset korttiehdot yritysasiakkaille
  • Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 14.10.2012) ja Tutkinnan päätös (17.10.2021)
  • Asiakkaan korttitapahtumat 12.-13.10.2021
  • Kaksi kuvakaappausta asiakkaan toisen pankin mobiilipankista hänen tekemistään 10,00 euron ostoista
  • Asiakkaan sähköposti Maltan poliisille ja poliisin vastaus (13.10.2021)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, voidaanko asiakkaan katsoa antaneen maksupalvelulain 38 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa ko. korttitapahtumille vai onko korttitapahtumia pidettävä oikeudettomina. Mikäli tapauksessa katsotaan olevan kyse maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen maksuvälineensä sen käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 38 §:n (Maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen) mukaan

Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen.) 1-2 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n (Katoamisilmoitus.) 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.) mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 63 §:n (Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta.) 1 momentin mukaan 

Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Lain 72 §:n (Todistustaakka) mukaan

Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu asianmukaisesti, palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.
Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, tällä on todistustaakka 1 momentissa tarkoitetuista seikoista oman suorituksensa osalta ja siitä, että maksajan maksutiliä pitävä palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutoimeksiannon.
Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvälineen haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen käyttö -kohdan mukaan
[…]
Kortinhaltija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu maksamaan korttitapahtumista ja varojen siirroista syntyneet saatavat pankille
[…]
·käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun tai muun tunnisteen kanssa,
[…]
Kortinhaltijan on ennen hyväksymistä tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus.
[…]
Pankilla on oikeus maksaa kortinhaltijan puolesta pankki- ja luottotililtä ne kauppa- tai muiden liikkeiden saatavat, jotka ovat syntyneet kortinhaltijan käyttäessä korttiaan ja jotka kortinhaltija on edellä mainitulla tavalla hyväksynyt maksettavaksi.

Henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen -kohdan mukaan

Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa eikä lukitussa autossa.
Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon.
Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.
Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Pankin yritysasiakkaiden yleisten korttiehtojen Vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä -kohdan mukaan

Kortin ja siihen liittyvän salaisen tunnusluvun tai muun tunnisteen katoamisesta tai epäillystä joutumisesta sivullisen haltuun tulee ilmoittaa välittömästi pankin konttoriin tai puhelinpalveluun niiden aukioloaikoina tai puhelimitse ympäri vuorokauden pankin ilmoittamaan katoamisilmoituksia vastaanottavaan puhelinnumeroon […].
Tilinhaltijan ja kortinhaltijan vastuu kortin käytöstä lakkaa silloin, kun pankki on vastaanottanut ilmoituksen kortin ja/tai tunnusluvun katoamisesta tai epäillystä joutumisesta sivullisen haltuun.

Asian arviointi

Korttien kopiointi

Asiakas on epäillyt, että kumpikin ko. korteista on todennäköisesti skimmattu Maltalla kyseisenä yönä.

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu. Edelleen lautakunta toteaa, että korttien kopiointitapauksissa korttikopion käyttö ei ole anastetun alkuperäisen kortin oikeudettoman käytön tavoin aikaan ja paikkaan sidottu, vaan korttikopion käyttö saattaa tapahtua pitkänkin ajan kuluttua kortin tietojen kopioimisesta ja mahdollisesti esimerkiksi maassa, jossa alkuperäinen kortti ja sen haltija ei ole koskaan käynytkään.

Pankkilautakunnan tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole myöskään todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta, onnistuneet vaihtamaan kortin tunnuslukua taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn.

Edellä todetun perusteella ja koska tässä tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat korttitapahtumat on tehty asiakkaan korttien siruja lukien ja korttien tunnusluvuilla hyväksyen Maltalla, jossa asiakas on itsekin tapahtuma-aikaan ollut, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat korttimaksut on siten tehty asiakkaan alkuperäisiä kortteja ja niiden tunnuslukuja käyttäen.

Vastuu korteilla tehdyistä ostotapahtumista

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa sille, että hänet olisi huumattu, minkä jälkeen hänellä ei ole mitään muistikuvia illasta eikä hän ole pystynyt suojautumaan tapahtuneelta. Asiakas on herännyt seuraavana aamuna hotellihuoneestaan ja hänen korttinsa ovat olleet tallella. Asiakkaan valituksessaan kertoman perusteella on ymmärrettävissä, että hänen kertomansa mukainen huumaaminen olisi tapahtunut kadulla, mutta asiakkaan Suomen poliisille tekemän ilmoituksen mukaan asiakkaan kohtaamat kaksi naista vetivät hänet sisään ravintolaan, jossa asiakkaan juomien kahden shotin jälkeen hänen muistinsa katkesi täysin. Valituksessaan kertomansa mukaan asiakas ei ole itse käyttänyt korttiaan ko. paikassa ja hän epäilee, että hänen kumpikin korttinsa on todennäköisesti skimmattu. Asiakas viittaa myös siihen, että hänen toisen pankin kortillaan on sama tunnusluku kuin ko. pankin korteilla ja hän on käyttänyt toisen pankin korttia ja tunnuslukua aiemmin kyseisenä iltana. Tämä toisen pankin kortin käyttö on tapahtunut eri paikassa kuin missä riidanalaiset korttitapahtumat on tehty.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä tapauksessa on yöllä 13.10.-14.10.2021 tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Asiakkaan mahdollisesta huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty muuta selvitystä kuin asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus ja epäilys huumaamisesta, ja lautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea, kuten ei myöskään sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevat riidanalaiset maksutapahtumat tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä suurempia veloituksia. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevia kysymyksiä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse maksupalvelulaissa tarkoitetusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä ja olisiko mahdollinen maksuvälineen oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää  
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia