Haku

FINE-044168

Tulosta

Asianumero: FINE-044168 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 31.08.2022

Lakipykälät: 69

Varkausvahinko. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Asiakas lainasi omistamansa, vuosimallia 2000 olevan BMW 2D Compact 316I-merkkisen henkilöauton ystävälleen 11.5.2021. Ystävä jätti auton erään kiinteistön pihalle lukittuna. Ystävä oli lähdössä seuraavana aamuna autolla töihin, mutta huomasi, ettei auto ollut enää siinä paikassa, mihin hän oli sen edellisenä iltana jättänyt. Poliisi soitti asiakkaalle 12.5.2021 ja kertoi, että auto oli löytynyt kolaroituna. Asiakkaan vakuutusyhtiölle 12.5.2021 puhelimitse tekemän vahinkoilmoituksen mukaan autoon on ollut vain yhdet avaimet, jotka ovat olleet auton lainanneen ystävän hallussa.

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakkaan auto oli ajettu oikea kylki edellä valaisintolppaan ja auton oikea keula oli ojassa. Auton oikea kylki oli lommoilla ja naarmuilla. Lisäksi muun muassa oikea peili oli irronnut ja auton virtalukko oli revitty irti. Tutkintailmoituksen mukaan asiaa tutkittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Vakuutusyhtiö tiedusteli poliisilta, onko sille tehty ilmoitusta myös auton varastamisesta. Poliisin antaman vastauksen mukaan asiakasta on kuulusteltu asiassa asianomistajana, ja tässä yhteydessä asiakkaalta on tiedusteltu, onko auto ollut luvattomasti käytössä. Autosta oli rikottu virtalukko, mutta tutkinnassa ei kuitenkaan ollut tuolloin saatu vahvistusta anastamistarkoituksesta. Tämän vuoksi virtalukon rikkominen on kirjattu tutkintailmoitukseen lievänä vahingontekona. Vastauksessaan poliisi toteaa, että asian selvittäminen on ollut kuitenkin vielä kesken ja tavoitteena on ollut saada selvyys mahdollisesta anastamisesta.

Vakuutusyhtiö on todennut 8.7.2021 päivätyssä korvauspäätöksessään, että asiakkaan autossa oli toimiva ajonestolaite, joka estää auton luvattoman ajamisen. Autoa ei voi ottaa käyttöön ilman sen omia avaimia muuta kuin lastaamalla se toiseen autoon tai ohittamalla ajonesto. Auton vuosimallin vuoksi vakuutusyhtiö pitää epätodennäköisenä, että auto olisi ollut houkutteleva kohde ammattimaisille varkaille. Vakuutusyhtiö toteaa, että asiasta saatujen selvitysten perusteella ei voida pitää näytettynä, että kyseessä olisi vakuutusehtojen tarkoittamasta varkausvahingosta, eikä vahinkoa tämän vuoksi korvattu auton kaskovakuutuksen varkausturvasta.

Asiakas haki päätökseen muutosta vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakas ei tiedä, miten autoon oli päästy sisälle ja miten se oli käynnistetty, mutta hänen ystävänsä oli joka tapauksessa lukinnut auton ja auton avain oli ystävällä. Asiakkaan kuulemien tietojen mukaan tällaisen ajoneuvon käynnistäminen ilman avainta ei ole varkaille ongelma. Asiakas haluaa myös tietää, miksi hänen autoaan ei lunastettu, vaikka vakuutusyhtiö oli sanonut hänelle niin puhelimessa.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa päätöksessä todetaan, että vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Auto on ollut luvallisesti lainassa toisella henkilöllä. Vakuutusyhtiölle ei ole toimitettu poliisitutkintapöytäkirjaa tai rikosilmoitusta ajoneuvon varkaudesta. Vakuutusyhtiön poliisilta viimeksi saamien tietojen mukaan tutkinta on ollut kesken, mutta auton anastamisesta ei ole saatu vahvistusta. Vakuutusyhtiölle on lisäksi toimitettu autoa lainanneen henkilön selvitys, jonka mukaan auto on ollut lukittuna ja avaimet ovat olleet lainaajan hallussa, mutta kyseistä selvitystä ei ole allekirjoitettu.

Päätöksessä todetaan myös, että asiakkaan autossa on ollut toimiva ajonestolaite, joka estää auton luvattoman ajamisen. Autoa ei voi ottaa käyttöön ilman sen omia avaimia muuta kuin lastaamalla se toiseen autoon tai ohittamalla ajonestolaite. Ajonestolaitteen ohitus edellyttää erityislaitteistoa ja erityisosaamista. Varkaudet kohdistuvat tämän vuoksi tyypillisesti niin sanottuihin arvoautoihin tai uusiin autoihin. Asiakkaan auto on vuosimallia 2000, jonka vuoksi vakuutusyhtiö pitää epätodennäköisenä, että se olisi houkutteleva kohde ammattimaisille varkaille. Autosta ei löydetty vahinkotarkastuksessa jälkiä murtautumisesta eikä virtalukon irti repimisen ja ajoneuvon luvattoman käytön välillä ole näytetty olevan yhteyttä.

Asiakkaan vaatimukset

Valituksessaan asiakas vaatii vahingon korvaamista auton kaskovakuutuksen varkausturvasta. Vahinkotapahtumalla ei ilmeisestikään ole silminnäkijöitä, eikä poliisi tai kukaan muukaan tiedä tapahtumien kulkua. Auto oli lainassa asiakkaan ystävällä, joka oli jättänyt auton lukittuna erään kiinteistön pihalle. Seuraavana aamuna kaverin piti lähteä autolla töihin, mutta auto olikin kadonnut. Asiakas sai samoihin aikoihin poliisilta tiedon, että auto oli löydetty kolaroituna kadun varrelta. Auton lainaaja on antanut vakuutusyhtiölle oman selvityksensä asiasta.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan auto on sellaista ikäluokkaa, että ammattimaisilla varkailla ei ole siihen mielenkiintoa. Asiakas kysyy, miksi vanhempiakin autoja kuitenkin varastetaan. Asiakas myös ihmettelee, miksi vakuutusyhtiö myy kyseessä olevan ikäluokan autoihin osakaskovakuutusta, jos siitä ei kuitenkaan makseta vahingon sattuessa korvausta. Asiakas toteaa, että vahinko on kohdistunut taloudellisesti juuri häneen ja vahinko on myös ennalta arvaamaton ja äkillinen varkaus. Asiakas myös kysyy, miten hän olisi voinut korvauspäätöksessä kerrotun näyttövelvollisuutensa mukaisesti näyttää varkausvahingon tapahtuneen. Vaikka vakuutusyhtiö toteaa päätöksissään, että hänen autonsa on epätodennäköinen kohde varkaille, on se nyt kuitenkin varastettu.

Palveluntarjoajan kanta

Vakuutusyhtiö viittaa vastauksessaan sen aiemmin antamiin korvauspäätöksiin. Kaskovakuutuksen varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde tai sen lukittava osa on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Edelleen vakuutusehtojen mukaisesti ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja sen käytön estämiseksi tarkoitettu laita tai ohjauslukko on käytössä.

Ajoneuvon ovista ei ole löytynyt murtojälkiä korjaamon tekemässä vahinkotarkastuksessa. Lisäksi on huomioitava, että ajoneuvo on varustettu ajonestolaitteella, joka estää auton luvattoman ajamisen niin, että sitä ei voida ottaa käyttöön ilman siihen sopivia avaimia.

Kutakin ajoneuvovahinkoa arvioidaan tapahtumahetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen, lainsäädännön sekä vahinkotapahtuman tosiseikaston perusteella. Yleisen kokemuksen perusteella on katsottava, että niin kutsuttujen ammattimaisten varkaiden mielenkiinto ei yleensä kohdistu nyt kyseessä olevan kaltaisiin ajoneuvoihin, kun huomioidaan ajoneuvon vähäinen arvo ja se, että vahingossa osallisena ollut ajoneuvo on varustettu ajonestolaitteella. Asiakkaan esittämää tapahtumakulkua ei näin ollen voida pitää todennäköisenä, vaan murtojälkien puute yhdessä edellä lausuttuun viittaa siihen, että ajoneuvo on otettu käyttöön sen omilla avaimilla.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksenhakijan tulee antaa selvitys sellaisista seikoista, jotka ovat olennaisia vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta. Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas ei ole tässä vahingossa esittänyt vakuutusyhtiölle sellaista uskottavaa selvitystä varkausvahingosta, jonka perusteella vahinko voitaisiin korvata kaskovakuutuksen varkausturvasta. Vakuutusyhtiö viittaa lopuksi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 454/13, jossa on myös ollut kyse ajonestolaitteella varustetun ajoneuvon varkaudesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) ehtokohdan 3.2 (Varkausturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde tai sen lukittava osa (kuten ajoakkujen latausjohto) on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja sen käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut, että kyseessä on varkausvahinkona korvattava vakuutustapahtuma. Asiakkaan henkilöauto oli kadonnut yön aikana kiinteistön pihalta, johon asiakkaan ystävä oli sen edellisenä iltana jättänyt. Seuraavana päivänä ajoneuvo löydettiin kolaroituna.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut.

Asiakkaan mukaan auton avain on ollut autoa lainanneen ystävän hallussa vahinkotapahtuman hetkellä. Asiakkaan ja autoa lainanneen ystävän selvityksen mukaan auton ovet olivat lukittuna varkauden tapahtuessa. Auton vaurioista 14.5.2021 tehdyn korjauskustannuslaskelman mukaan vahinkotarkastuksessa havaittiin, että rattiakselin muovi oli irrotettu, mutta muutoin autosta ei löytynyt murtojälkiä. Korjauskustannuslaskelman liitteenä on kuvia autosta ja sen vaurioista. Yhdessä kuvassa näkyy kaksi auton pääavainta sekä muovinen vara-avain, ja kuvan alle on kirjoitettu ”Kaikki avaimet tallella”. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan auton virtalukko oli lisäksi revitty irti.

FINE toteaa, että ajoneuvon anastaminen on mahdollista ajoneuvon omilla avaimilla tai ohittamalla ajonesto. Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön viitaten FINE toteaa, että vaikka ajonestolaitteen ohittaminen on mahdollista, se vaatii erityisosaamista ja -laitteistoa. FINEn käsityksen mukaan tällaista erityistä osaamista ja laitteistoa on lähinnä ammattimaisesti toimivilla autovarasliigoilla. Ammattimainen ajoneuvorikollisuus on taloudellisesti motivoitunutta ja kohdistuu siten tyypillisesti uusiin ja arvokkaisiin ajoneuvoihin.

FINE katsoo, että asiassa jää epäselväksi, millä tavoin ajonestolaitteella varustettu ajoneuvo on saatu ilmoitetun varkausvahingon yhteydessä käyttöön ilman ajoneuvon avaimia. Asiassa on myös epäselvää, miten lukitun ajoneuvon sisälle on päästy niin, ettei ajoneuvon oviin ole jäänyt murtojälkiä. Kun otetaan huomioon kyseessä olevan ajoneuvon ikä ja arvo, FINE ei pidä todennäköisenä, että ajoneuvo olisi valikoitunut suunnitelmallisen ajonestolaite ohittamalla tehdyn anastusrikoksen kohteeksi. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella FINE ei voi todeta, että vakuutusehtojen mukainen korvattava varkausvahinko olisi sattunut. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Pippola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia