Haku

FINE-042575

Tulosta

Asianumero: FINE-042575 (2022)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 14.03.2022

Miten vastuu asiakkaan tililtä oikeudettomasti tehdystä ja pankin mobiilisovelluksella vahvistetusta tilisiirrosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Verkkourkinta. Maksuvälineen oikeudeton käyttö. Maksuvälineen haltijan huolimattomuus. Lausumatta jättäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan verkkopankkitunnuksilla ja pankin asiakkaan puhelinnumeroon 29.5.2021 klo 14:45 lähettämän tekstiviestin sisältämällä aktivointikoodilla on aktivoitu käyttöön uusi pankin mobiilisovellus uudelle laitteelle. Em. mobiilisovellusta käyttäen asiakkaan luottokortilta on tehty klo 15.10 1.960,00 euron siirto asiakkaan tilille, minkä jälkeen asiakkaan tililtä on tehty 1.960,00 euron siirto.

Pankki on sulkenut asiakkaan verkkopankkitunnukset 29.5.2021 klo 16:17.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 1.960,00 euroa.

Joku on päässyt siirtämään luotolta rahaa asiakkaan pankkitilille ja sieltä edelleen ulkomaalaiselle tilille. Asiakas katsoo olevansa syytön tapahtuneeseen. Selitystä asiaan ei ole tullut. Asiakas on saanut pankilta englanninkielisen tekstiviestin, mutta ei ole reagoinut siihen mitenkään. Asiakkaalla pankkitunnukset kulkevat aina taskussa eikä niitä ole kukaan voinut saada käsiinsä. Samoin asiakkaan pankkikorttia ei ole kukaan voinut päästä käyttämään asiakkaan huomaamatta.

Kaikki sähköpostit pankin nimissä on myös tarkastettu eikä sieltäkään mitään selvittävää syytä ole löytynyt. Tekstiviesteissä on ainoastaan se yksi viesti, mihin ei ole vastattu millään tavalla. Käytössä asiakkaalla on doro-senioripuhelin, jolla ei pääse nettiin lainkaan. Pankkiasiat hoidetaan omalla kannettavalla kotona, jossa on voimassa oleva tietoturva. Pankin verkkosivut ovat tallennettuna koneessa, joten google-haun kautta ei ole menty.  

Asiakkaan mielestä ainoa mahdollisuus on, että hän on huomaamattaan ajautunut huijareiden sivustolle, mutta siellä luullut kirjautuvansa aidolle sivustolle ja joku on näin päässyt tunnuksiin käsiksi.

Asiaa tiedustellessa suullisesti ensimmäisen kerran pankki ilmoitti, että summan täytyisi olla yli 2.200 euroa, jotta pankki olisi korvausvelvollinen.

Pankin vastine

Maksupalvelulaki edellyttää asiakkaalta huolellisuutta verkkopalvelutunnusten käytössä. Tapaukseen liittyvät yksityiskohdat ja kokonaisarviointi huomioon ottaen pankki katsoo asiakkaan toimineen maksupalvelulaissa tarkoitetulla tavalla törkeän huolimattomasti.

Selvitys tapahtumasta

Pankin asiakkaalta saaman selvityksen mukaan hän ei tiedä, miten verkkopalvelutunnukset ovat joutuneet ulkopuolisiin käsiin eikä hän ole luovuttanut niitä kenellekään.

Pankin oman selvityksen mukaan asiakkaan verkkopalvelutunnuksilla on aktivoitu käyttöön uusi pankin mobiilisovellus uudelle laitteelle 29.5.2021. Tämän jälkeen klo 15.10 luottokortilta on tehty yksi nosto asiakkaan tilille, suuruudeltaan 1.960,00 euroa. Tämän jälkeen tililtä on siirretty tuo sama summa saajalle NorthCrypto Oy. Kirjautuminen pankin verkkopalveluun ja tilisiirto on vahvistettu käyttäen vahvaa sähköistä tunnistamista, jolla asiakkaan henkilöllisyys on varmennettu.

Puhelinnumeroon, joka on ollut liitettynä asiakkaan verkkopalvelusopimuk-sessa maksun lisävahvistukseen, on lähetetty pankin toimesta turvallisuussyistä 29.5.2021 klo 14:45 seuraava tekstiviesti:
”You're about to enable the Mobile key in device [pankin nimi] fi. Confirm enabling in your mobile app with activation code 67451. [Pankki]”

Viestissä pyydetty mobiilisovelluksen liitos on hyväksytty ja edellä mainitut oikeudettomat maksut on vahvistettu kyseisellä mobiilisovelluksella. Näin ollen ulkopuolisen on täytynyt saada haltuunsa myös tekstiviestissä pyydetty koodi 67451.

Asiakkaan verkkopalvelutunnukset on suljettu 29.5.2021 klo 16:17 pankin toimesta.

Asian arviointi

Asiakas vastaa verkkopalvelutunnusten oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 §:n 1 momentin ja verkkopalvelutunnusten yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja asiakkaan huolimattomuuden katsotaan olevan törkeää. Asiakas vastaa verkkopalvelutunnusten huolellisesta säilyttämisestä, koska viime kädessä ainoastaan maksuvälineenhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän maksuvälinettään säilyttänyt.

Pankki on useaan otteeseen kevään ja kesän 2021 aikana varoittanut asiakkaitaan tietojenkalastelusta. Pankki katsoo, yleisen tietämyksen ja pankin antamien varoitusten perusteella, että asiakkaan tulisi olla tietoinen tunnusten turvallisesta käytöstä.

Pankin käytössä olevien tietojen mukaan reklamoitu maksu on toteutettu hyödyntäen uuteen laitteeseen asennettua uutta mobiiliavainta. Tämä uusi mobiiliavain uudelle laitteelle on aktivoitu 29.5.2021 asiakkaan verkkopalvelutunnuksilla. Aktivointia varten asiakkaan tunnuksiin liitettyyn puhelinnumeroon on toimitettu mobiiliavaimen aktivointikoodi. Asiakas itse on kertonut, että hänelle tuli puhelimeen englanninkielinen viesti, jossa oli viisinumeroinen koodi.

Tapauksessa on riidatonta, että maksut tehneellä taholla on ollut käytössään asiakkaan pankin verkkopalvelutunnus. Jotta mobiiliavain on ollut mahdollista aktivoida, on aktivoijalla ollut tiedossaan asiakkaan verkkopalvelutunnuksen kaikki osat: käyttäjätunnus, salasana, vaihtuva avainlukulistan numero ja lisäksi aktivoija on saanut tietoonsa asiakkaan tunnuksiin liitettyyn puhelinnumeroon lähetetyn vahvistustekstiviestin tiedot. Saatuaan viestissä olleen aktivointikoodin ulkopuolisella taholla on ollut pääsy asiakkaan tiliin ja mahdollisuus myös hyväksyä tehty tilisiirto.

Todettuja tapahtumia ei ole ollut teknisesti mahdollista tehdä ilman, että tunnukset ovat olleet ulkopuolisen käytössä. Pankki katsoo olevan selvää, että tunnukset on luovutettu ulkopuolisen haltuun. Pankilla ei voi olla tietoa siitä, kuinka tunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen haltuun. Kortin skimmaus ei tässä tapauksessa ole mahdollinen tapahtumien kulku, sillä sen avulla tilisiirto ei olisi ollut teknisesti mahdollinen. Tilisiirto on voinut tapahtua ainoastaan siten, että ulkopuolinen taho on saanut tietoonsa kaikki verkkopalvelutunnuksen osat. Tapahtunut mobiiliavaimen aktivointi ja sen avulla hyväksytty tilisiirto on vaatinut verkkopankkitunnusten käytön.

Keskeistä tapauksen arvioinnin kannalta on se, että asiakas on nimenomaisesti pankin näkemyksen mukaan antanut suostumuksensa uuden mobiiliavaimen aktivoinnille, koska pankki on tekstiviestissä nimenomaisesti sanonut, mitä koodilla ollaan tekemässä. Pankin toimittama tekstiviesti on ollut englanninkielinen, joka on poikennut asiakkaan normaalista asiointikielestä pankin kanssa. Tämän asian viimeistään olisi tullut herättää asiakkaassa epäilystä. Viesti on lähetetty englanniksi, sillä väärinkäytöksen tehnyt on valinnut pankin mobiilisovelluksen kieleksi englannin.

Koska kaikkien edellä mainittujen tietojen on pitänyt päätyä tilisiirrot tehneelle taholle, toimintaa on kokonaisuutena arvioituna pidettävä törkeän huolimattomana. Huolimattomuuden astetta on pidettävä tärkeänä siitä syystä, että asiakas on antanut aktivointikoodin siitä huolimatta, että asiakkaalle toimitetussa vahvistusviestissä on todettu, että asiakkaalle ollaan aktivoimassa mobiiliavainta uudelle laitteelle. Pankki on useaan kertaan varoittanut tällaisista urkinnasta tiedotteissaan sen lisäksi, että asia on tuotu esille sopimuksen tekemisen sekä ehtomuutosten yhteydessä Tärkeää tietoa tunnuksista -asiakirjalla.

Edellä mainituilla perusteilla pankki katsoo, että se ei ole miltään osin velvollinen korvaamaan aiheutunutta vahinkoa, vaan korvaushakemuksen kohteena oleva oikeudeton käyttö jää kokonaisuudessaan asiakkaan omalle vastuulle.

Perustelut

Pankin toimet asiakkaiden varoittamiseksi

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi pankki on aktiivisesti varoittaneet asiakkaitamme verkkopalvelutunnusten kalastelukampanjoista muun muassa seuraavilla [pankki].fi:n tiedotteilla:
21.6.2021 Huijarit ahkeroivat, kun yrityksissä lomaillaan
8.6.2021 Verkkopankkitunnuksia kalastellaan hakukoneiden ja huijausviestien avulla
27.5.2021 Valepoliiseja liikkeellä
16.4.2021 Huijareita liikkeellä — älä koskaan luovuta tunnuksiasi ulkopuoliselle

Pankki on ohjeistanut asiakkaitaan olemaan luovuttamatta verkkopankkitunnuksia, mikäli tunnuksia kysytään sähköpostilla tai puhelimitse sekä lisäksi ohjeistettu, ettei verkkopankkiin saa kirjautua sähköpostitse tulleen linkin kautta. Lisäksi pankki on ohjeistanut, että kirjauduttaessa verkkopankkiin, tulee kirjoittaa verkkopankin osoite (www.[pankki].fi) selainriville itse tai käyttää tallennettua kirjanmerkkiä. Jos mahdollista, asiointiin on suositeltu käytettävän [pankki]-mobiilisovellusta.

Sääntely ja Sopimusehdot

Pankki viittaa maksupalvelulain 53 ja 62 §:in sekä pankin tunnusten ja verkkopalveluiden yleisiin ehtoihin. Asiakkaalle osuuspankin verkkopalvelusopimuksen tekemisen yhteydessä on myös annettu Tärkeää tietoa tunnuksista -niminen asiakirja, jossa todetaan
"Älä kerro tunnuksiasi puhelimessa tai sähköpostissa. Pankki, poliisi tai viranomainen ei koskaan kysy tunnuksiasi puhelimitse tai esim. sähköpostin välityksellä. Näin toimii ainoastaan rikollinen.
Jos luovutat tunnuksesi toiselle henkilölle tai sovellukselle, olet yksin vastuussa kaikesta tunnusten käytöstä. Tunnukset saa syöttää vain [pankin] hyväksymiin sovelluksiin ja palveluihin."

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 1.6.2021) ja Tutkinnan päätös (23.6.2021)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan pankkitunnusten oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen.) 1-2 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.
Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n (Katoamisilmoitus.) 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.) mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 63 §:n (Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta.) 1 momentin mukaan 
Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Pankin tunnusten ja verkkopalveluiden yleisten ehtojen (Pankkitunnusehdot) kohta, joka koskee kuluttaja-asiakkaan vastuuta tunnusten oikeudettomasta käytöstä maksuvälineenä pankin verkkopalvelussa, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin tunnusten ja verkkopalveluiden yleisten ehtojen (Pankkitunnusehdot) Tunnusten säilyttäminen ja sallitun käytön rajoitukset -kohdan mukaan:
Henkilöasiakkaalle luovutetut verkkopalvelutunnukset ovat henkilökohtaiset. Verkkopalvelutunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle, eikä erilliselle sovellukselle tai palvelulle, ellei sovellus tai palvelu ole [Pankin] hyväksymä. [Pankin] hyväksymät sovellukset ja palvelut ovat nähtävillä osoitteessa [pankki].fi. Jos asiakas antaa Tunnuksensa kolmannelle, asiakas vastaa kolmannen hänen nimissään tekemistä toimista.
[…]
Tunnuksia tai osaa niistä ei koskaan saa:
- kertoa suullisesti niitä puhelimitse tai muulla tavalla kysyvälle ulkopuoliselle taholle. Soittaessaan [pankin] puhelinpalveluun asiakas näppäilee Tunnukset puhelimeen. Palveluntarjoaja tai muut [Pankki] Ryhmän yritykset eivät koskaan soita asiakkaalle ja pyydä kertomaan tai näppäilemään Tunnuksia;
- luovuttaa tekstiviestillä, sähköpostilla tai muun sovelluksen kautta tulleen pyynnön perusteella muille kuin [pankin] hyväksymille palveluille ja sovelluksille;
- käyttää kirjautumiseen [pankki]-verkkopalveluihin, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty Asiakkaalle sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.

Pankkitunnusehtojen Tunnusten käyttäminen -kohdan [Pankki]-verkkopalveluiden käyttö -alakohdan mukaan
Asiakas tunnistautuu [Pankki]-verkkopalveluihin näppäilemällä käyttäjätunnuksen ja salasanan ja tarvittaessa vahvistusvälineen luvun. Eri asiointikanavat voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota toisistaan tunnistusmenetelmän osalta.
[…]
 [Pankki].fi-palveluun kirjaudutaan kirjoittamalla osoite [pankki].fi selaimen osoiteriville. Ennen kirjautumista [pankki].fi-palveluun asiakas on velvollinen tarkistamaan, että [pankki].fi -verkkosivusto on suojattu SSL-suojauksella.
SSL-suojauksessa selaimen osoiterivin lukkosymbolin vieressä tulee lukea, että varmenne on myönnetty [Pankki] Ryhmään kuuluvalle yhtiölle (esim. XXX). SSL-suojaus näkyy lisäksi eri selaimissa esimerkiksi osoitepalkin vihreänä värinä.
Asiakas ei saa antaa [Pankki]-verkkopalveluita käyttöön Kolmannelle osapuolelle esim. henkilölle, sovellukselle tai palvelulle. Sallittua ei ole käyttää esim. sellaisia palveluja, jotka ottavat hallintaansa asiakkaan istunnon [Pankki]-verkkopalvelussa. […]

Pankkitunnusehtojen Ilmoitus Tunnusten katoamisesta tai joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun -kohdan mukaan
Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle Tunnusten katoamisesta tai niiden joutumisesta käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun taikka jos asiakas epäilee niiden joutuneen käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että vain osa Tunnuksista on kadonnut tai joutunut käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun. […]

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun pankkitunnusten huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja tunnistuslain sekä pankkitunnusehtojen mukaan tunnusten haltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi tunnusten myöntäjän ohjeistuksesta tai niitä koskevien sopimusten ehdoista - ainoastaan tunnusten haltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän tunnuksiaan säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa maksuvälinettä on käytetty oikeudetta, on maksuvälineen haltijan ja maksuvälineen myöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti maksuvälineen haltijan voidaan katsoa menetelleen maksuvälineensä suhteen. Jotta maksuvälineen haltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin hän on maksuvälinettään säilyttänyt ja käyttänyt ja miten se on päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon/käyttöön. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on lähtökohtaisesti maksuvälineen haltijalla ja hänen vaatiessa maksuvälineen myöntäjää ottamaan vastuun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, voidaan maksuvälineen haltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista ei aina ole mahdollista saada eikä myös maksuvälineen haltijalta voida edellyttää, mutta hänen voidaan aina edellyttää antavan selvityksen tapahtumista ja omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa pankki on esittänyt yksityiskohtaisen teknisen selvityksen tapahtumista ja siitä, mitä tietoja rikollisilla on täytynyt olla, jotta he ovat voineet aktivoida omalle laitteelleen asiakkaan nimissä olevan uuden pankin mobiilisovelluksen, jolla riidanalaiset tapahtumat on vahvistettu. Pankkilautakunnalla ei ole syytä epäillä pankin esittämän selvityksen paikkansa pitävyyttä.

Asiakas ei ole asiassa esittänyt näkemystään siitä, miten tekijät olisivat voineet saada tietoonsa kaikki tapahtumien edellyttämät asiakkaan pankkitunnustiedot sekä pankin asiakkaalle lähettämässä tekstiviestissä olleen pankin mobiilisovelluksen aktivointikoodin. Asiakkaan mukaan hän on saanut tapahtumapäivänä ainoastaan pankin englanninkielisen tekstiviestin, mutta hän ei ole reagoinut siihen mitenkään. Lisävastineessaan asiakas on todennut ainoan mahdollisuuden olevan, että hän huomaamattaan päätynyt huijareiden sivustolle ja joku on näin päässyt tunnuksiin käsiksi.

Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja miten oikeudettomien maksutapahtumien toteuttamisen edellyttämät pankkitunnus- ja aktivointikooditiedot ovat voineet päätyä rikollisten tietoon saati sitä, mikä on asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko asiakkaan pankkitunnusten oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää                                     
Sihteeri Hidén

Jäsenet

Ahlroth,
Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia