Haku

FINE-042468

Tulosta

Asianumero: FINE-042468 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.03.2022

Hissin taajuusmuuntaja. Ikävähennykset. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omistaman kerrostalon hissi oli pysähtynyt 22.1.2021 ja syyksi osoittautui käyttöjärjestelmän moduulin vioittuminen. Asiakas haki korjauskustannuksista korvausta kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä todettiin, että hissien korjauskuluista tehtävä ikävähennys on kymmenen prosenttia vuodessa käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta, jolloin vähennyksen määrä ylittää 100 prosenttia, eikä korvausta jää maksettavaksi.

Uudelleenkäsittelypyynnöissään asiakas katsoi hissin korjauslaskussa olevan maininnan käyttöjärjestelmämoduulin uusimisesta tarkoittavan muuntajia, jotka muuntavat verkkovirran hissille sopivaksi. Edelleen asiakas totesi laskussa mainitun korvauspaketin olevan taajuusmuuntaja. Näillä perusteilla asiakas katsoi, että oikea ikävähennysprosentti on kuusi vakuutusehtojen nimenomaisen muuntajia koskevan maininnan perusteella.

Vastauksissaan uudelleenkäsittelypyyntöihin vakuutusyhtiö katsoi, että käyttöjärjestelmä eli muuntajat ovat osa hissin kokonaisuutta ja ne palvelevat vain ja ainoastaan hissin toimintaa. Vakuutusyhtiön mukaan hissiä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena ja kaikissa hissikokonaisuuteen kohdistuvissa vahingoissa

tehdään kymmenen prosentin vuotuinen vähennys.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Lausuntopyynnössään asiakas katsoo, että ikävähennys tulisi laskea sähkömoottoreita, generaattoreita, muuntajia ja aurinkokeräimiä koskevan ehtokohdan, ei hissejä koskevan kohdan perusteella. Asiakaan mukaan hissin käyttöjärjestelmä tarkoittaa tässä tapauksessa muuntajaa, joka muuntaa verkkovirran hissille sopivaksi. Asiakas korostaa rikkoutuneen osan olevan taajuusmuuntaja, ja kun vakuutusehdoissa on eritelty erikseen muuntajiin kohdistuva ikävähennys, tulee ikävähennys laskea sen mukaisesti. Vuotuisen ikävähennyksen oikean määrän asiakas katsoo olevan kuusi prosenttia vakuutusyhtiön soveltaman kymmenen prosentin sijaan.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo, että riippumatta siitä, mikä osa hissistä rikkoutuu, ikävähennys huomioidaan vakuutusehtojen määrittelemän 10 %:n mukaan, koska hissit, liukuportaat, konekäyttöiset luukut, tavaraliikenteen

ulko-ovet sekä rakennuksen käyttöä palvelevat nosto- ja siirtolaitteet ovat omana erillisenä ryhmänään ikävähennyksiä koskevassa luettelossa. Vakuutusyhtiön mukaan hissejä tarkastellaan kokonaisuutena. Hissin käyttöjärjestelmä, taajuusmuuntaja, on osa hissiä.

Sopimusehdot

Vahinkoon sovellettavien kiinteistövakuutuksen ehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 1.1.1 mukaan talotekniikkaan kuuluvat
-rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, vedenjakelu- ja viemäröinti-, sammutus-, valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus-, ja säätölaitteet, -laitteistot ja -koneet ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt […]
- rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat
- rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan käytettävien liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen tarkoitetut ulko-ovet

Ehtojen kohdan 6.1 mukaan kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Talotekniikan rikkoutumisvahinkojen ikävähennykset määrittävässä kohdassa 6.4.3 todetaan:
Talotekniikan rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja talotekniikan korjaamisesta tai uusimisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista rikkoutuneen talotekniikan ikään perustuva vähennys. Vähennys tehdään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:
[…]
- hissit, liukuportaat, konekäyttöiset luukut, tavaraliikenteen ulko-ovet sekä rakennuksen käyttöä palvelevat nosto- ja siirtolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen 10 % vuodessa
[…]
- sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen 6 % vuodessa.

Ratkaisusuositus

Osapuolten erimielisyys asiassa koskee sitä, tuleeko hissin rikkoutuneen käyttöjärjestelmän moduulin korjaustyön osalta ikävähennys tehdä hissejä vai muuntajia koskevan ehtokohdan mukaan.

Asiassa on riidatonta, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava rikkoutumisvahinko. Vahinkoilmoituksessaan asiakas kertoo hissin pysähtyneen ja käyttöjärjestelmän moduulin olevan viallinen. Korjaustyötä koskevaan laskuun tehty työ on kirjattu seuraavasti: ”Viallinen käyttöjärjestelmämoduuli uusittu. Suoritettu parametrien asetus sekä setup -ajo ja vaakalaitteiston säätö. Hissin toiminnan tarkastus, testaus ja koeajo.” Laskun erittelyssä on tarvikkeiden osalta merkintä korvauspaketti.

FINElle toimitetun selvityksen mukaan korjaustyössä on ollut kyse hissin saattamisesta toimintakuntoon. Laskusta ilmenee, että viallisen moduulin uusimisen lisäksi työ on sisältänyt parametrien asetuksen sekä muita säätö-, tarkastus- ja testaustoimenpiteitä eli laskussa ei ole ollut kyse ainakaan yksinomaan asiakkaan mainitsemasta taajuusmuuntajasta. Asiassa ei ole esitetty tarkempaa teknistä selvitystä hissiin vaihdetun korvauspaketin teknisestä sisällöstä.

FINE toteaa, että sovellettavissa vakuutusehdoissa on selkeästi määritetty hisseille nimenomainen ikävähennysprosentti. Hissien osalta talotekniikan rikkoutumisvahingot kohdistuvat tyypillisesti nimenomaan hissin eri teknisiin komponentteihin. FINE katsoo hissikorin ja sen käytön kannalta välttämättömän ja hissin käyttöön liittyvän tekniikan, myös hissikokonaisuuteen kuuluvan mahdollisen taajuusmuuntajan, muodostavan yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Tässä tapauksessa korjaustyö on laskusta ilmenevien tietojen perusteella kohdistunut nimenomaan hissiin. FINE katsoo, että vakuutusehtoja kokonaisuutena arvioiden asiassa ei jää epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta hissejä koskevan ikävähennyksen soveltumisesta korjaustyötä koskevaan laskuun. FINE katsoo, että ikävähennys on tässä tapauksessa perusteltua tehdä vakuutusehtojen hissejä koskevan kohdan eli kymmenen prosentin mukaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Korpelainen    

Tulosta