Haku

FINE-041279

Tulosta

Asianumero: FINE-041279 (2022)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 31.01.2022

Miten vastuu asiakkaan puhelimessa olleella Apple Paylla oikeudettomasti tehdyistä korttimaksuista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortin tiedot sisältävän laitteen säilyttäminen. Sulkuilmoituksen tekeminen. Asiakkaan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas unohti puhelimensa kioskille 24.6.2021 eikä puhelinta enää löytynyt asiakkaan palattua paikalle sitä etsimään.

Asiakkaan puhelimessaan käyttöön ottamalla Apple Paylla on tehty 30.6.2021 klo 11.37–12.39 oikeudettomasti yhteensä seitsemän onnistunutta korttimaksua yhteisarvoltaan 916,80 euroa. Apple Paylla on onnistuneiden maksutapahtumien lisäksi yritetty tehdä lukuisia korttimaksuja, jotka ovat kuitenkin epäonnistuneet kortin turvarajan vuoksi.

Asiakas on sulkenut Apple Wallet -sovellukseen lisätyn kortin tiedot 30.6.2021 21:11.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortilla ostetut tavarat yht. 917 euroa.

Asiakkaalta jäi puhelin kioskin tiskille. Vähän ajan kuluttua asiakas huomasi tapahtuneen ja palasi hakemaan puhelinta. Puhelinta ei ollut missään. Asiakas meni heti operaattorin DNA:n ja Applen myymälään ja kysyi mitä tehdä. Molemmissa liikkeissä sanottiin, ettei puhelinta saa kukaan auki. Puhelimessa oli kasvotunnistin ja 6-numeroinen sulkukoodi. Asiakas ei sulkenut korttejaan, koska he vakuuttivat, ettei sillä voi tehdä mitään ja asiakas uskoi heitä.

Asiakas kävi verkkopankissa katsomassa tapahtumia eikä niitä ollut. Kului viikko ja sitten tapahtui. Asiakas ei osaa sanoa, miten ”rosvo” on saanut puhelimen auki ja miksi kesti viikon ennen kuin sitä käytti. Ehkä joku näppärä hakkeri sai puhelimen auki ja teki samana päivänä 917 euron ostokset. Ehkä kioskin kassatyöntekijä nappasi puhelimen heti huomattuaan sen tiskillä eikä se ehtinyt vielä sulkeutua. Puhelimessahan on pieni minuutin viive ennen kuin se sulkeutuu. Ovat varmaan tehneet sitä ennenkin.  Pankin muita tietoja ei ole ollut puhelimessa. Fyysinen kortti asiakkaalla oli koko ajan kotona.

Asiakas ihmettelee, miten on voitu käyttää Apple Paytä, jossa oli kasvotunnistin ja 6-numeroinen sulkukoodi. On kauheaa, että markkinoidaan tällaista maksutapaa, joka saadaan auki. Onneksi asiakkaalla oli 1.000 euron raja, sillä ostoksia oli yritetty tehdä monen tuhannen euron edestä.

Asiakkaan huolimattomuutta oli, että puhelin jäi tiskille, mutta operaattorit väittivät, ettei sitä saa auki. Asiakas on tehnyt rikosilmoituksen poliisille, roisto on saatu kiinni ja puhelin takaisin. Asiakkaan mielestä ei ole oikein, että hän joutua maksamaan jonkun muun virheestä.

Pankin vastine

Asiakas on liittänyt maksukorttinsa tiedot mobiililaitteensa Apple Pay walletiin 3.6.2021. Asiakkaan kertoman mukaan laitteessa on Face ID ja 6-numeroinen puhelimen pääsykoodi. Kun kortti lisätään mobiililompakkoon, muodostuu kortista yksilöivä tunnistetieto, token, jonka vuoksi lokeilta on mahdollista erotella millä Apple Pay -laitteella tai kortilla maksutapahtuma on tehty. Kortin tiedot eivät tallennu sovellukseen tai laitteelle. Apple ei pääse käsiksi maksukortin tietoihin eikä niitä luovuteta myöskään kauppiaalle maksutapahtuman yhteydessä. Puhelimessa Apple Pay walletissa näytetään ainoastaan lisätyn maksukortin neljä viimeistä numeroa. Apple Pay ei toimi, mikäli laitteessa ei ole lukitusta käytössä.

Kun kortti lisätään Apple Pay walletiin, näytetään asiakkaalle palveluun liittyvät ehdot, jotka asiakkaan tulee lukea ja hyväksyä viimeistelläkseen kortin lisäämisen. Ehtojen mukaan:
4 Kortin liittäminen Palveluun
Mobiililaitetta ja Mobiililaitteen pääsykoodia säilytetään vastaavalla tavalla kuin mitä Yleisissä korttiehdoissa on sanottu Kortin ja Kortin tiedoista huolehtimisesta, jotta ulkopuoliset eivät pääse käyttämään Palvelussa toimivia maksutapoja.
7 Katoamisilmoituksen tekeminen
Mobiililaitteen ja siihen tallennettujen Kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä sekä pääsykoodin joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava [pankille].

Jokainen Apple Pay -maksutapahtuma vahvistetaan laitteen Face ID:Ilä tai puhelimen pääsykoodilla. Maksaminen iPhonella, jossa on Face ID, tapahtuu painamalla iPhonen sivupainiketta kaksi kertaa. Maksutapahtuman varmennus suoritetaan FacelD:llä vilkaisemalla laitteeseen tai antamalla pääsykoodi. iPhonen yläosaa pidetään lähimaksupäätteen lähellä, kunnes näytössä lukee valmis.

Asiakas kertoo, että on seurannut verkkopankistaan tapahtumia, sillä on uskonut kertomansa mukaan DNA ja Apple -myymälöiden henkilökunnan kommentteja siitä, että puhelimen lukitusta ei ole mahdollista saada selville. Pankin lokeista on nähtävissä, että asiakas on kirjautunut Ipad-laitteellaan pankin mobiilisovellukseen 28.6.2021 ja 30.6.2021.

Pankki on toimittanut listan asiakkaan reklamoimista tapahtumista ja kortin turvarajan vuoksi epäonnistuneista tapahtumista 30.6.2021 klo 11.37-13.17. Listatut katevarauskyselyt on kaikki tehty Apple Pay walletiin 3.6.2021 lisätyn kortin tiedoilla eli asiakkaan kadonneella mobiililaitteella. Tapahtumien yhteydessä puhelimen NFC-siru on luettu maksupäätteissä ja tapahtumat on vahvistettu vahvasti tunnistautuneena (Face ID tai puhelimen pääsykoodi).

Pankin poliisilta 23.9.2021 saaman tiedon mukaan rikoksesta epäilty on löytänyt kyseisen matkapuhelimen kioskilta ja hän on myöntänyt arvanneensa käyttäjän 6-numeroisen puhelimen pääsykoodin oikein löytämällä puhelimesta asiakkaalle kuuluvia yksilöiviä tietoja.

  • Apple iPhonen lukitus avataan käyttäjän puhelimeen luomalla 6-numeroisella pääsykoodilla tai biometrisella tunnisteella, joka tässä tapauksessa on Face ID. Rikoksesta epäilty on myöntänyt avanneensa puhelimen lukituksen arvaamalla puhelimen pääsykoodin oikein, puhelimesta löytämiensä yksilöivien tietojen perusteella.
  • Kaikki Apple Pay -maksut vahvistetaan tapahtuman yhteydessä puhelimeen luodulla 6-numeroisella pääsykoodilla tai biometrisellä tunnisteella. Rikoksesta epäilty on myöntänyt arvanneensa asiakkaan pääsykoodin ja käyttäneensä asiakkaan varoja luvatta.
    • Apple Pay ei kysy PIN-koodia vaan joko puhelimen 6-numeroista pääsykoodia tai biometrista tunnistetta maksun hyväksymisen yhteydessä. PIN-koodi turvaa puhelimeen asennettua SIM-korttia eli käytännössä sitä, ettei liittymää voida käyttää puheluihin tai mobiilidataan.


Jos kortti tai kortin tiedot sisältävä laite katoaa tai varastetaan, on kortin tai kortin tietojen haltijan huolehdittava kortin tai kortin tietojen sulkemisesta ilman aiheetonta viivästystä. Väärinkäyttö olisi voitu estää kokonaan, jos asiakas olisi ilmoittanut kortin tiedot sisältävän laitteen katoamisesta ilman aiheetonta viivästystä.

Pankin lokeilta on nähtävissä, että aikavälillä 30.6.2021 11:32-14:17 kadonneella ("Iphone, IPad") mobiililaitteella on pyritty kirjautumaan myös pankin mobiilisovellukseen. Kirjautumiset ovat epäonnistuneet. Asiakas on itse kirjautunut pankin mobiilisovellukseen onnistuneesti 30.6.2021 20:54 "Ipad" -nimisellä laitteellaan. Asiakas on sulkenut Apple Pay walletiin lisätyn kortin tiedot 30.6.2021 21:11:18 ja fyysinen kortti on suljettu 5.7.2021 11:55.

Asiakkaalla on mobiililaitteen katoamisen aikaan ollut Apple Pay -palveluun liittämänsä kortin päivittäisten varmennettujen tapahtumien turvarajana 1.000,00 euroa. Turvarajaa ei ole muutettu katoamisen ajankohtana, sen sijaan asiakas on 1.7.2021 klo 18:24 laskenut korttiinsa liitetyn turvarajan 1.000,00 eurosta 200,00 euroon [pankki].fi -palvelussa ja vahvistanut tapahtuman avainlukulistan vaihtuvalla luvulla.

Asian arviointi ja perusteet

Vastuu kortin ja kortin tietojen säilyttämisestä on maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla, sillä viime kädessä ja riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista, ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan, laitetta johon kortin tiedot on lisätty tai kortin tietoja ja niihin liittyviä tunnuslukuja säilyttää.

Ehdot maksukortin liittämisestä Apple Pay -palveluun sekä yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa pankille, mikäli kortti tai laite johon kortin tiedot on lisätty, katoaa. Laite, johon kortin tiedot on lisätty, on kadonnut 26.6.2021, mutta asiakas on päättänyt olla ilmoittamatta asiasta pankille ja seurannut korttinsa tapahtumia itse verkkopankistaan ja tehnyt katoamisilmoituksen vasta havaittuaan korttinsa tiedoilla tehtyjä ostoja 30.6.2021, joita ei ole itse valtuuttanut.

Kun asiakas on palannut kioskille etsimään puhelintaan ei sitä ole löytynyt, joten tässä vaiheessa mobiililaite ei ole enää kadonnut vaan se on joutunut vääriin käsiin. Pankki katsoo, että asiakas ei ole toiminut yleisten korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämällä huolellisella tavalla maksuvälineestä tai sen tietojen turvallisuudesta huolehtiakseen.

Pankki katsoo, ettei asiakas ole ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen tai rajoittaakseen mahdollista vahinkoa. Asiakas on huolimattomuuttaan unohtanut mobiililaitteen kioskille, josta on käynyt laitetta sen kadottua etsimässä. Laite ei kuitenkaan ollut kioskilla, joten se on todennäköisesti ulkopuolisen hallussa. Mobiililaitteelle oli lisätty asiakkaan kortin tiedot ja korttiin on ollut liitettynä 1.000 euron päivittäisten ostojen turvaraja. Maksuvälinettä tulee lähtökohtaisesti säilyttää yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Pankki katsoo, että asiakkaan toiminta on muuttunut huolimattomasta törkeän huolimattomaksi siinä vaiheessa, kun etsinnän jälkeen mobiililaitteen on voitu päätellä olevan ulkopuolisen hallussa ja asiakas on päättänyt laiminlyödä velvollisuutensa maksuvälineen sulkemisesta ilman aiheetonta viivästystä tietäen, että mobiililaitteelle on tallennettu kortin tiedot ja korttiin liitetty 1.000 euron päivittäisten ostojen turvaraja. Laiminlyömällä velvollisuutensa maksuvälineen ehtojen mukaisesta sulkemisesta ilman aiheetonta viivästystä on hän omalla toiminnallaan mahdollistanut ulkopuoliselle taholle mobiililaitteelle lisäämänsä kortin tietojen väärinkäyttämisen. Väärinkäyttö olisi ollut kokonaan estettävissä, mikäli asiakas olisi ilmoittanut pankille kadottaneensa laitteen, johon on maksuvälineen tiedot tallentanut. Asiakas on kertomansa mukaan puhelimen katoamisen havaittuaan asioinut sekä DNA:n että Applen myymälässä, joissa myymälähenkilökunta on asiakkaan kertoman mukaan sanonut, ettei puhelinta saisi auki. Apple kuitenkin ohjeistaa omalla support.apple.com sivustollaan merkitsemään laitteen kadonneeksi, jolloin myös Apple Pay poistetaan kadonneessa laitteessa käytöstä. Sivustolla ohjataan myös soittamaan kortinmyöntäjälle sulkeakseen kortin tai poistamaan kortit Apple Pay:stä. Myös pankin Usein Kysyttyä -sivuilla on ohje "Ota välittömästi yhteyttä [pankin] sulkupalveluun xxxx xxxx (24/7), jotta Apple Payhin liittämäsi korttitiedot voidaan sulkea, Fyysistä korttia ei tarvitse tässä tilanteessa sulkea vaan voit edelleen jatkaa sen käyttöä".

Edellä olevan perusteella kokonaisuutena arvioiden kyseessä on sellainen vakava varomattomuus, jota maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Kuvia tutkintailmoituksesta (Ilmoitusaika 1.7.2021)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin  ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen.) 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti.        Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n (Katoamisilmoitus.) 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle  havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta  käytöstä.

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.) mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa    kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kuluttajan asemassa olevan kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortista ja Kortin tiedoista huolehtiminen -kohdan mukaan
Kortti ja Kortin tiedot ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle.
Asiakkaan tulee säilyttää kortti ja Kortin tiedot huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas sitoutuu hävittämään [pankilta] saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa.
Asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri. Lisäksi asiakas on velvollinen vastaavasti varmistamaan, että Kortin tiedot sisältävä laite on tallessa eikä laitteen sisältämiä Kortin tietoja voida väärinkäyttää.

Korttiehtojen Katoamisilmoituksen tekeminen -kohdan mukaan
Kortin tai laitteen ja siihen tallennettujen Kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava [pankille].

Asian arviointi

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa riidattomaksi, että sivullinen on saanut asiakkaan puhelimen haltuunsa 26.6.2021 asiakkaan unohdettua puhelimensa kioskille. Edelleen riidatonta on, että asiakas on tätä ennen 3.6.2021 Apple Payn käyttöön ottaakseen liittänyt puhelimessaan olevaan Apple Wallet -sovellukseen Visa Credit -korttinsa tiedot.

Pankkilautakunta katsoo, että ottaessaan puhelimessaan käyttöönsä Apple Payn ja liittäessään Apple Wallet -sovellukseen korttitietonsa asiakkaan on tullut hyväksyä palvelun ehdot. Edelleen lautakunta katsoo, että asiakas on tässä yhteydessä tullut tietoiseksi siitä, miten maksuja voidaan puhelinta ja ko. palvelua käyttäen tehdä ja miten puhelinta olisi sovellusta koskevien ehtojen mukaan säilytettävä ja puhelimen katoamistilanteessa olisi toimittava.

Pankin korttiehtojen mukaan asiakkaan on säilytettävä korttiaan huolellisesti ja asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa. Ehtojen mukaan asiakas on vastaavasti velvollinen varmistamaan, että kortin tiedot sisältävä laite on tallessa eikä laitteen sisältämiä kortin tietoja voida väärinkäyttää. Korttiehtojen mukainen asiakkaan katoamisilmoituksen tekemistä koskeva velvollisuus koskee kortin lisäksi laitteen ja siihen tallennettujen kortin tietojen katoamista tai joutumista sivullisen haltuun.

Pankkilautakunta korostaa maksuvälineen tallella olon seuraamisen ja katoamisilmoituksen tekemisen kuuluvan olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan katoamisilmoituksen tekemällä kortinhaltija voi varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia tai kortin tietoja voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, että kortti tai kortin tiedot voivat olla sivullisen hallussa, minkä perusteella pankki voi ryhtyä toimiin estääkseen kortin oikeudettoman käytön.

Pankkilautakunta katsoo, että unohtaessaan kioskille puhelimensa, johon asiakas oli liittänyt Visa Credit -korttinsa tiedot Apple Payn käyttämistä varten, asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja kortin tiedot sisältävän laitteen säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen suhteen.

Edelleen ja erityisesti lautakunta katsoo, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan tehdä kortistaan katoamisilmoitus. Mikäli asiakas olisi tehnyt katoamisilmoituksen kortistaan viipymättä palattuaan kioskilla ja todettuaan puhelimensa kadonneeksi, olisi kortin oikeudettomalta käytöltä voitu välttyä.

Ottaen huomioon, että pankin poliisilta saaman tiedon mukaan rikoksesta epäilty on myöntänyt arvanneensa puhelimen 6-numeroisen pääsykoodin oikein löytämällä puhelimesta asiakkaalle kuuluvia yksilöiviä tietoja, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan on tullut mieltää riski puhelimensa avaamisesta ja puhelimessaan korttinsa tiedoilla käyttöön ottamansa Apple Payn oikeudettomasta käytöstä. Näin ollen lautakunta katsoo asiakkaalla olleen korostunut syy tehdä sulkuilmoitus kortistaan viipymättä puhelimen kadottua, vaikka hän olisi saanut operaattoriltaan tai Applen myymälästä puutteellisia tai virheellisiä neuvoja.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan kokonaisuutena erittäin vakavaa varomattomuutta ja selvästi piittaamatonta suhtautumista maksuvälineen hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin ja osoittavan näin ollen maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan korttinsa säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen sekä erityisesti katoamisilmoituksen tekemisen suhteen maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta osoittavalla tavalla.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet

Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia